Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

2. Система національних рахунків і її показники


Система національних рахунків (СНР) - це система взаємопов'язаних статистичних показників, побудована у вигляді рахунків і таблиць для отримання загальної картини економічної діяльності країни. СНС розроблена американським економістом, лауреатом Нобелівської премії С.Кузнеця. Вдосконалений варіант СНР був схвалений Статистичної комісією ООН у 1968р. і був основою національного рахівництва до 1993р. Останній варіант методології СНР, підготовлений також Статистичної комісією ООН, був прийнятий в лютому 1993р. У 1992р. в Росії прийнятий закон про перехід вітчизняної статистики на СНС. Це пов'язано з переходом нашої країни до ринкової економіки, а також з розширенням міжнародних економічних зв'язків.
Значення СНС велике, тому що різні показники, що входять в СНР, дозволяють вимірювати обсяг виробництва в конкретний момент часу, розкривати фактори, що визначають функціонування економіки, визначати тенденції економічного розвитку на перспективу, формувати і проводити в життя економічну політику держави. Отже, СНС визначає стан національної економіки та економічну політику, здатну впливати на цей стан.
У СНР відображені, з одного боку, наявні ресурси, а з іншого - їх використання.
Вона показує рівновагу сукупних операцій обміну між учасниками економічних відносин (сектор домашніх господарств; підприємницький сектор; державний сектор; агенти за межами країни).
Учасники економічних відносин ведуть рахунки основних операцій, в яких всі ресурси записані двічі: як готівкові і як використовувані. У результаті для великої категорії операцій виходить рівновага - всі ресурси рівні їх використання. На основі цього будується зведена макроекономічна таблиця, що показує рівновагу між різними потоками продукції, споживанням і інвестиціями з позиції балансу ресурсів та їх використання учасниками економічних відносин.
Основні види рахунків групуються за конкретними операціями, здійснюваним учасниками господарської діяльності. Кожен рахунок відображає одну зі сторін цієї діяльності. У практиці національного рахівництва зазвичай виділяють такі основні рахунки.
Рахунок виробництва відображає результати виробничої діяльності, тобто баланс споживання сировини, матеріалів і послуг для виробничих цілей.
Рахунок валової доданої вартості - баланс виробництва доходів та відшкодування основного капіталу через амортизацію в продукті.

Рахунок утворення доходів характеризує процес утворення прибутку, заробітної плати, доходів від власності, соціальних виплат, інших доходів.
Рахунок розподілу доходів показує, як доходи розподіляються між основними одержувачами - домашніми господарствами, фірмами, установами, адміністративними структурами.
Рахунок використання доходів відображає відповідний процес: з наявного валового доходу утворюються кінцеве споживання і валове нагромадження.
Рахунок капіталу - баланс фінансування інвестицій.
Фінансовий рахунок - підсумковий баланс, що показує, хто надав необхідні капітали і кому передані зайві капітали.
Національна економіка має здатність збільшувати випуск товарів і послуг, що виражається у зростанні обсягу виробництва. Показників обсягу виробництва багато, але найбільш всеохоплюючим показником обсягу виробництва національної економіки є валовий внутрішній продукт. У США і деяких європейських країнах в якості базового показника використовується валовий національний дохід (ВНД).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Система національних рахунків і її показники "
 1. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  система показники, що дають повноцінну картину господарської
 2. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  систему кошторисного планування, у організацій більше можливостей впливати на її виконання як за видатками, так і за доходами, а також на рівень забезпечення діяльності фінансовими ресурсами через контроль за розрахунками із замовниками та вільний вибір постачальників, регулювання швидкості обороту дебіторської та кредиторської заборгованості. Наукові установи та організації мають
 3. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  системи в 1930 р., які призвели до «великої депресії». Це потрясіння майже зруйнувало капіталізм - безробіття дійшла до 27%. Друга половина двадцятого століття теж пережила свою частку малих і великих фінансових паник. Досить перерахувати крах американської індустрії заощаджень і позик, всесвітнє крах вартості власності, крах фондової біржі в жовтні 1987 р., великий крах
 4. Система національних рахунків
  системі національних рахунків (повна назва: система рахунків національного продукту і доходу). Система національних рахунків була розроблена в кінці 1920-х рр.. групою американських вчених, співробітників Національного бюро економічних досліджень, під керівництвом майбутнього лауреата Нобелівської премії Саймона Кузнеця. Спроби розробити систему макроекономічних показників, які дозволяють
 5. Система національних рахунків
  національних рахунків (СНР) - це сукупність статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу , що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній
 6. Валовий внутрішній продукт
  системі соціального забезпечення і фірмам у вигляді субсидій. Трансферти не включаються у вартість ВВП, по-перше, тому, що в результаті цієї виплати не відбувається зміна величини ВВП, не проводиться нічого нового (ні товару, ні послуги), і сукупний дохід лише перерозподіляється; а по-друге, щоб уникнути подвійного рахунки, оскільки трансфертні платежі включаються в споживчі витрати
 7. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Системі національних рахунків виступають три показника сукупного продукту - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). Змістовне відміну ВНП від ВВП вже було розглянуто раніше. Нагадаємо: величина ВНП відрізняється від
 8. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Системі національних рахунків відображають результати економічної діяльності за рік, тобто виражені в цінах даного року (в поточних цінах) і тому є номінальними. Номінальні показники не дозволяють проводити як міждержавні порівняння, так і порівняння рівня економічного розвитку в різні періоди часу. Такі порівняння можна робити тільки за допомогою реальних показників (показників
 9. Грошові агрегати
  система грошових агрегатів будується за однаковими принципами: кожен наступний агрегат включає в себе попередній. Розглянемо систему грошових агрегатів США, яка складається з чотирьох агрегатів: М1, М2, М3 і L. 1. Грошовий агрегат М1 - це готівка (у деяких країнах, наприклад у Великобританії та Росії, готівкові гроші виділяють в окремий агрегат - М0) і кошти на поточних рахунках,
 10. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  системи національних рахунків
© 2014-2022  epi.cc.ua