Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Валютний курс і проблема конвертованості валют

Зв'язок між економіками різних країн здійснюється через торгівлю товарами і послугами та фінансові операції. Посередником в них виступають гроші. У результаті складаються валютні відносини, пов'язані з функціонуванням грошей у світовому господарстві.
Конкретною формою організації та регулювання валютних відносин виступає валютна система. У процесі розвитку суспільства формуються національні, регіональні та міжнародні валютні системи.
Валютна система - це сукупність відносин, що відображають функціонування грошей (валюти) у відкритій економіці, і державних, а також міжнародних інститутів (організацій, установ, правових норм і т.п.).
Найважливіший елемент валютної системи - валюта.
Термін «валюта» (від італ. Valute - ціна, вартість) може використовуватися в двоякому сенсі. По-перше, як грошова одиниця країни - один з елементів її національної грошової системи. По-друге, як грошові знаки іноземних держав і виражені в них кредитні та платіжні засоби. У більш строгому визначенні під валютою розуміється особливий спосіб використання національних грошей у міжнародному платіжно-розрахунковому обороті.
У всіх країнах світу в якості законного засобу платежу використовується національна валюта. Для оплати іноземних товарів і послуг необхідний обмін національної валюти на іноземну. Міжнародна торгівля та обмін іноземних валют здійснюється на зовнішніх валютних ринках. Вони являють собою найбільшу частина фінансового ринку світу. Розрахунки на валютному ринку здійснюються готівковим (де використовується валюта, дорожні чеки і багатовалютні пластикові картки) і безготівковим шляхом.
Обсяг попиту та пропозиції валюти залежить від її ціни - валютного курсу.
Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої.
Він представляється різними способами: як число одиниць національної валюти (наприклад, рублів), необхідне для придбання однієї одиниці іноземної валюти (обмінний курс), і як число одиниць іноземної валюти, необхідне для придбання однієї одиниці національної валюти (девізний курс). Таке уявлення називається двостороннім номінальним валютним курсом.
Ціна рівноваги або ринкова ціна валюти - це обмінний курс, при якому пропозиція валюти на валютному ринку дорівнює попиту на нього. Криві попиту та пропозиції валют - долара і рубля представлені на рис. 18.2. Точка Е-точка рівноваги на валютному ринку; е * - номінальний обмінний курс (пряме котирування іноземної валюти, наприклад 28 руб / дол.); М * - маса (кількість) валюти.
Криві попиту та пропозиції мають класичний вигляд, проте чинники, що визначають попит і пропозицію, дещо інші. Пропозиція іноземної валюти формується імпортерами російських товарів і послуг, зарубіжними інвесторами, російськими експортерами. Попит на валюту формується російськими імпортерами та інвесторами, експортерами російських товарів і послуг. У результаті попит на долари за рублі є спадною функцією від обмінного курсу, а пропозиція доларів за рублі - зростаючою функцією обмінного курсу. Чим більше попит перевищує пропозицію, тим дорожче стає валюта.
На відміну від інших ринків на цьому ринку немає загальної одиниці виміру, яка оцінює кожен товар - валюту.
Отже, цей ринок можна розглядати як бартерний, на якому необхідно попарно аналізувати співвідношення різних валют.
У Росії в результаті щоденних торгів на Московській міжбанківській валютній біржі (ММВБ) встановлюється офіційний курс рубля по відношенню до основних, конвертованих валют.
Конвертованості, тобто оборотними, називаються такі валюти, які вільно обмінюються на інші національні грошові одиниці, товари і послуги.
Сучасну міжнародну економічну життя просто неможливо уявити собі без таких валют. Саме завдяки оборотності (конвертованості) валют відбувається у світі величезний товарообіг і ще більш величезний оборот капіталів. Все це підкреслює важливість проблеми конвертованості валют.
Одну валюту можна конвертувати в іншу безпосередньо або через третіх валюту. В останньому випадку встановлюється крос-курс двох валют. Оскільки вартість рубля змінюється по відношенню до всіх валют, то розраховується індекс багатостороннього, або ефективного, обмінного курсу. Він являє собою ціну представницької кошика іноземних валют, питома вага кожної з яких відповідає величині торгівлі з Росією. Ефективний валютний курс відображає зміну середнього номінального валютного курсу. Для оцінки зміни співвідношення цін на вітчизняні та зарубіжні товари використовується показник реального валютного обмінного курсу (РВК). Він показує конкурентоспроможність національних товарів у світовій торгівлі. Його можна розрахувати як відношення рублевих цін в зарубіжних країнах до цін на внутрішньому ринку Росії:
PBK=ePJP,
де Pt і Р - рівень цін відповідно на зарубіжному і внутрішньому ринках; е - рублева ціна іноземної валюти (обмінний курс).
Реальний валютний курс показує відносний рівень цін. Зростання реального валютного курсу відображає, що ціни на іноземні Ювари в рублях перевищують ціни на аналогічні товари вітчизняного виробництва. Відбувається знецінення реального обмінного курсу. За інших рівних умов це призведе до підвищення конкурентоспроможності російської продукції, оскільки вироблені в Росії товари стають дешевшими закордонних. Протилежно, зниження реального обмінного курсу означає подорожчання реального обмінного курсу і призводить до втрати конкурентоспроможності вітчизняних товарів.
Конвертованість - це, по суті, зв'язок внутрішнього і світового ринків через гнучкий валютний курс національної грошової одиниці при існуючій свободу торгівлі.
Розрізняють такі форми конвертованості валют (рис. 18.3).
Конвертованість валют в умовах золотого стандарту є абсолютною. При всіх інших умовах функціонування міжнародної валютної системи конвертованість валют можна охарактеризувати тільки як відносну. У цьому випадку вона проявляється в обміні валюти однієї країни тільки на валюти інших країн, але не на золото.
Існуючі види конвертованості можна поділити на дві умовні групи: повна конвертованість і конвертованість часткова.
Повна конвертованість означає відсутність будь-яких обмежень для національних та іноземних власників валюти даної країни на її ввезення-вивезення або переказ за кордон при здійсненні будь-яких операцій в будь-який час.

Часткова конвертованість вказує на існування певних валютних обмежень, які поширюються на суб'єктів, об'єкти і зони оборотності.
Введення часткової конвертованості для резидентів, тобто місцевих власників валюти, означає надання їм права вільного ввезення-вивезення і переказу коштів за кордон, купівлі іноземної валюти без будь-яких обмежень. Така форма часткової конвертованості вводиться з метою лібералізації імпорту і називається внутрішньою.
Введення часткової конвертованості тільки для нерезидентів (за рахунками іноземних фізичних і юридичних осіб) отримало назву зовнішньої конвертованості. Для резидентів валютні обмеження в цьому випадку зберігаються.
Часткова конвертованість може поширюватися на окремі види валют і валютних коштів. Так, якщо об'єктом конвертованості є валютні кошти, отримані в результаті поточних операцій (тобто пов'язані із зовнішньою торгівлею, туризмом та іншими), то ми маємо справу з так званої комерційної конвертованістю.
Розрізняють також і часткову конвертованість за операціями, що відображає рух капіталів. Усунення обмежень на рух капіталів - один з напрямків розвитку валютної інтеграції в сучасних умовах. Наприклад, країни ЄЕС повністю скасували валютні обмеження в цій області з 1992 р.
Слід назвати також часткову конвертованість у межах тієї чи іншої валютної зони, коли дозволена взаємна оборотність валют країн, що входять в дану зону.
Основним умовою, що сприяє введенню конвертованості валюти, є рівновага балансу поточних платежів.
Іншими словами, країна не повинна мати дефіцит платіжного балансу, тобто її платежі за кордон не повинні бути вище платежів за кордону. Крім того, конвертованість валюти вимагає практично безперешкодного руху товарів і визначення рівня цін переважно під впливом попиту та Предожения. При цьому вплив ринкового механізму на формування внутрішніх і світових цін має бути рівнозначно і в значній мірі зумовлювати однакові тенденції в їх динаміці і неможливість істотних довготривалих відмінностей у рівнях цих цін.
Один з найважливіших факторів, що впливають на стан платіжного балансу і тим самим створюють умови для конвертованості, - реальні курсові співвідношення, що відображають вартісні умови і пропорції обміну даної країни з рештою світу.
Усі відзначені ознаки притаманні національним економікам тільки високорозвинених країн, які займають панівне становище на світовому товарному, грошовому ринку та ринку капіталів. Ці країни мають величезний стійкий зовнішньоторговельний оборот, постачають на світовий ринок основну масу товарів.
Сьогодні національна валюта 60 держав повністю конвертована. Тільки шість з них (долар США, англійський фунт стерлінгів, марка ФРН, японська єна, швейцарський і французький франк) використовуються для більшості міжнародних розрахунків, офіційних резервів, визначення валютного паритету і курсу для інших країн. Ці валюти називаються резервними або ключовими.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют "
 1. Висновки
  валютна і кредитно-фінансова системи); формування єдиного науково-інформаційного простору; нерівномірність розвитку окремих країн; інтеграція та інтернаціоналізація. 5. Інтеграція - це форма інтернаціоналізації економічного життя, об'єктивний процес переплетення національних господарств і проведення скоординованої економічної політики на національному та міжнародному рівнях.
 2. Висновки
  валютних відносин. 2. Валютою є будь-який платіжний документ або грошове зобов'язання, виражене в тій чи іншій грошовій одиниці і використовується в міжнародних розрахунках. Ці платіжні документи, виражені в різних валютах, купуються і продаються на спеціальному ринку - валютному. 3. Національний режим регулювання валютних угод по різних видах операцій для резидентів і
 3. Глосарій
  валютних ризиків у сфері торговельних і кредитних відносин, а також при встановленні низкою країн курсу національної валюти Валютна котирування - фіксування курсу національної грошової одиниці в іноземній. При цьому курс національної грошової одиниці може бути встановлений у формі як прямого котирування (1, 10, 100 од. Іноземної валюти=х од. Національної валюти), так і зворотного котирування (1, 10,
 4. 4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди
  валютних відносинах. Отже, валютні відносини є похідними від міжнародних торгово-економічних відносин. Під валютою насамперед розуміється будь-яка національна грошова одиниця, якщо вона розглядається не в вузьких рамках національної економіки, а з позиції засоби обслуговування міжнародних торгово-економічних відносин. Коли суб'єкти різних країн вступають в
 5. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
  валютного стандарту з метою зменшити уявні втрати, пов'язані з дією золотого стандарту, в даний час званого класичним або ортодоксальним. В умовах класичного золотого стандарту частину залишків готівки індивідів складається з золотих монет. При золотовалютному стандарті залишки готівки індивідів цілком складаються із заступників грошей. Ці заступники грошей підлягають
 6. Коментарі
  валютний фонд (МВФ) спеціалізована установа ООН. Створено в 1944 р. для впорядкування валютно-фінансових відносин між країнами і надання кредитної допомоги для підтримки валютних курсів. [60] Бреттон-Вудська конференція Об'єднаних націй з валютних і фінансових питань відбулася 123 липня 1944 р. Бреттон-Вудсі (м. Вашингтон). На конференції був створений Міжнародний валютний фонд і
 7. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  валютні резерви були виснажені закупівлями поставок, необхідних для ведення війни. Америка, чи не зруйнована війною, була єдиним місцем у світі, де можна було придбати обладнання для відновлення розореної війною економіки. Щоб заробити гроші на закупівлю необхідного для перебудови обладнання, інші країни повинні були щось продавати американцям. Але для цього треба було виготовити
 8. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  валютного кризи перестала купувати американську. У решти країн світу не буде тоді грошей на покупку японських товарів, а оскільки вони вже втратили і свій найбільший експортний ринок, Сполучені Штати, то вони будуть некредитоспроможності. Тим часом торговий баланс Японії в разі зникнення її експортних ринків швидко прийде в рівновагу. Неважко підвести підсумок. Без американського торгового
 9. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  валютних біржах. Передбачуваних розумних спекулянтів, які враховують довготривалі реальні вартості і компенсуючих короткочасні стадні руху нерозумних спекулянтів, просто не було. Як тільки натовп кидалася до дверей, все відразу ж хапалися за перші можливість, незважаючи ні на які основні величини. Курси валют стрибали вгору і вниз. Наприклад, вартість долара в реальному торговому
 10. Терміни і поняття
    валютних курсів Валютна інтервенція Девальвація валюти Ревальвація валюти Паритет купівельної спроможності
© 2014-2022  epi.cc.ua