Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди


Процес руху товарів, послуг, капіталів і робочої сили між країнами здійснюється за допомогою руху грошових коштів. Якщо грошові кошти обслуговують міжнародні економічні зв'язки, тобто платежі і розрахунки по міжнародних угодах, то ці кошти набувають статусу валюти. Тому між суб'єктами світового господарства виникає необхідність у валютних відносинах. Отже, валютні відносини є похідними від міжнародних торгово-економічних відносин. Під валютою насамперед розуміється будь-яка національна грошова одиниця, якщо вона розглядається не у вузьких рамках національної економіки, а з позиції засоби обслуговування міжнародних торгово-економічних відносин.
Коли суб'єкти різних країн вступають в торгово-економічні відносини, виникає необхідність у визначенні валютного курсу.
Валютний курс - це ціна грошової одиниці певної країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни або в колективній валюті. Валютний курс - це специфічна ціна, так як вона пов'язує ціни на товари та послуги в одній і в іншій країні. В умовах лібералізації ціноутворення і лібералізації зовнішньоекономічних зв'язків валютний курс виражає паритети купівельної спроможності тих чи інших національних валют.
Пряме котирування валютного курсу має наступний вигляд:
1 (10,100,1000, ...) іноземної валюти=Х одиниць національної валюти, де Х - величина змінна.
У Росії використовується пряме котирування.
Наприклад, $ 1=24,7 російського рубля.
Зворотній кодування має вигляд:
1 національної валюти=Х одиниць іноземної валюти.
Зміна валютного курсу в ту або іншу сторону може істотно вплинути на ділову активність у країні, на зайнятість, на параметри експорту та імпорту. Офіційне зниження курсу національної валюти по відношенню до іноземних валют отримало назву девальвація. У свою чергу офіційне підвищення курсу валюти називається ревальвацією.
Історії відомі і в даний час існують два основні режими встановлення валютного курсу, а, отже, і два основних види валютного курсу, це фіксований і плаваючий валютний курс.
Фіксований валютний курс являє собою суворе фіксування державою співвідношення валюти даної країни до валюти іншої країни (або колективної валюті).
В умовах відкритої економіки при фіксованому валютному курсі Центральний банк зобов'язується купувати і продавати іноземну валюту за встановленим ним курсом.
Режим фіксованого валютного курсу як панівний режим офіційно проіснував до 1976 року. Однак і сьогодні ті чи інші держави використовують фіксований валютний курс, суворо підтримуючи курс своєї валюти по відношенню до певної, як правило, ключовою валюті (американського долара, євро, японської ієни, англійського фунта).
Плаваючий валютний курс передбачає вільне коливання валютного курсу в залежності від зміни попиту та пропозиції на ту чи іншу валюту на валютному ринку. У деяких державах (як правило розвинених країнах - лідерах світового господарства) існує вільно плаваючий валютний курс, тобто має місце дійсно вільне коливання валютного курсу. У деяких країнах використовується регульований плаваючий валютний курс, де урядом і центральним банком застосовуються заходи з регулювання меж коливання валютного курсу. Якщо валютний курс відходить від цих кордонів, то використовують ті чи інші інструменти для підтримки стабільності валютного курсу, в тому числі:
- дисконтну політику (політику зміни облікової ставки відсотка з боку центрального банку);
- протекціоністську політику;
- валютні інтервенції (наприклад, якщо курс національної валюти падає, то центральний банк частина іноземної валюти зі своїх валютних резервів продає на валютному ринку, тим самим, сприяючи зниженню курсу іноземної валюти і підвищенню курсу національної валюти).
Валютний курс в даний час коливається під впливом численних факторів, що визначають зміну попиту на валюту і пропозиція валюти.
Фактори, зміни валютного курсу:
1. Стан торговельного та платіжного балансу країни.
Активний торговельний баланс і чистий приплив іноземного капіталу сприяють підвищенню курсу національної валюти, тому що зростає попит на вітчизняну валюту з боку іноземців. У свою чергу пасивний торговий баланс і відтік капіталу являють факторами зниження курсу національної валюти, так як країна відчуває нестачу іноземної валюти і, отже, підвищується попит на валютному ринку на іноземну валюту.

2. Темп інфляції або відносна зміна рівня цін.
Чим вище темп інфляції в даній країні порівняно з темпом інфляції в іншій країні, тим нижче курс національної валюти даної країни, так як суб'єкти національної економіки воліють купувати відносно дешевші іноземні товари, а, отже, і пред'являють більший попит на іноземну валюту.
3. Відносне зміна процентних ставок у різних країнах. Підвищення реальної процентної ставки в даній країні є чинником стимулювання припливу іноземних капіталів у фінансовий сектор цієї країни, а, отже, є чинником підвищення валютного курсу даної національної валюти.
4. Ступінь використання певної валюти на євроринку, у міжнародних розрахунках. Чим вище роль тієї чи іншої валюти, тим вище її валютний курс.
Певні чинники пов'язані з коливаннями ділової активності в конкретній країні або на якомусь сегменті світового ринку, з політичними процесами, спекулятивними операціями, чутками, прогнозами і т.д. У тому числі, на валютний курс може вплинути зміна уряду чи президента.
У свою чергу, зміна валютного курсу може спричинити важливі наслідки для економіки країни в цілому і для її господарюючих суб'єктів, вплинути на можливості експорту та імпорту товарів і капіталів, на ділову активність і зайнятість у країні. Зниження курсу національної валюти збільшує можливості експорту товарів, так як вітчизняні товари, виражені в іноземній валюті, стають дешевшими для іноземного споживача, і при нормальній якості цих товарів це може викликати збільшення попиту на товари даної країни з боку іноземців. Зниження курсу національної валюти здорожує імпорт, і споживачі даної країни можуть відмовитися від купівлі іноземних товарів, віддаючи перевагу споживанню вітчизняних товарів. Це, в свою чергу, може з'явитися чинником збільшення вкладень іноземного капіталу в дану національну економіку, може активізувати господарську діяльність у країні і стати фактором збільшення зайнятості в цій країні. Підвищення курсу валюти відповідно здешевлює імпорт і робить дорожче експорт, а, отже, може з'явитися чинником стримування ділової активності та зменшення зайнятості.
Таким чином, зміна валютного курсу містить в собі механізм регулювання економіки.
Однак слід враховувати той факт, що різке коливання валютних курсів породжує недовіру до даної країні. Для економічних агентів, які розраховують на тривалі економічні зв'язки з суб'єктами інших країн, вигідніше орієнтуватися на стабільний валютний курс, так як тільки в цьому випадку вони можуть більш точно визначити свої доходи від зовнішньоекономічної діяльності. Тому держава намагається підтримувати стабільність курсу своєї національної валюти і не допускати різкого підвищення або зниження валютного курсу, використовуючи стабілізаційні заходи у вигляді валютних інтервенцій, зміни облікової ставки відсотка, використання протекціоністських заходів і т. д.
Все питання регулювання валютних відносин, у тому числі і питання встановлення режимів валютних курсів, вирішуються в рамках світового господарства через функціонування певним чином влаштованої міжнародної валютної системи (МВС). МВС являє собою форму організації міжнародних валютних відносин, які склалися на основі розвитку світового ринку. Так як валютні відносини є похідними від розвитку торгово-економічних відносин, то МВС зрештою покликана сприяти розвитку цих відносин.
На еволюцію МВС впливають різні фактори, в тому числі: розвиток продуктивних сил і прискорення НТП, посилення інтернаціоналізації світової економіки і взаємозалежності країн в системі світогосподарських зв'язків, розстановка економічних сил між країнами у світовому господарстві.
Історично МВС склалася до кінця XIX століття. Вона була заснована на золотому стандарті і золотих паритетах. Валютний курс встановлювався виходячи з золотого змісту кожної національної грошової одиниці. Держава декларувало вільний обмін банкнот на золото, вільне ввезення і вивезення золота через кордон для регулювання платіжних балансів.
Генуезька конференція 1922 визначила становлення МВС на основі золотодевізного стандарту, яка передбачала використання золота і девізів, тобто платіжних засобів в провідних іноземних валютах, конвертованих у золото і призначених для міжнародних розрахунків.
Система золотодоларового стандарту складається після Другої світової війни відповідно до рішень міжнародної конференції в американському місті Бреттон-Вудсі в 1944 році. Тому післявоєнна МВС отримала назву Бреттон-Вудська.
Уряд США декларувало вільний обмін доларів на золото за офіційною ціною на першу вимогу Центральних банків будь-яких країн. Кожна держава фіксувало свою валюту по відношенню до долара, виходячи з золотого змісту своєї національної грошової одиниці, а через долар встановлювався валютний курс по відношенню до інших національних валют. Держави, що входять в МВС, зобов'язалися спільно підтримувати встановлений валютних курс, допускаючи його коливання лише в межах одного відсотка. При неможливості підтримки стійкості валютного курсу власними силами уряд міг звернутися за кредитом до Міжнародного валютного фонду (МВФ), який був утворений за рішенням Бреттон-Вудської конференції і почав здійснювати свої дії з кредитування країн, що потребують позикових коштів, з 1947 року. Проте з кінця 60-х років ХХ століття стали відчуватися кризові явища в МВС, які були пов'язані з підсилила інфляцією в різних країнах, у тому числі і в США, і з так званим «втечею від долара».
Поступово положення Бреттон-Вудської системи стали стримувати розвиток міжнародних торгово-економічних зв'язків. Для вирішення протиріч була проведена міжнародна валютна конференція на Ямайці в м. Кінгстоні в 1976 році, на якій були вироблені принципи функціонування нової МВС, яка стала називатися Ямайська. Офіційно вважається, що Бреттон-Вудська МВС проіснувала до 1976 року.
Основними рисами Ямайської (сучасної) МВС є:
1. Повна демонетизація золота. Золото перестає виконувати роль світових грошей і скасовуються золоті паритети.
2. Скасування офіційної ціни на золото. Як і будь-який інший товар, золото стало продаватися і купуватися за ринковою ціною. Світова ціна на золото, як правило, встановлювалася в результаті біржових торгів на світових товарних біржах (наприклад, Лондонській біржі металів - LME).
3. Встановлення в якості резервних активів МВС міжнародних фінансів у формі спеціальних прав запозичення (СПЗ-SDR). Вони стали використовуватися для ведення розрахункових операцій з МВФ. Тому всі країни-члени МВФ повинні були проводити оцінку вартості своїх валют відносно SDR.
4. Офіційне закріплення плаваючих валютних курсів.
5. Можливість функціонування регіональних валютних систем. У рамках інтеграційних угрупувань країни могли фіксувати свої валютні курси відносно один одного специфічним чином, передбаченими в договорах. Це рішення в подальшому призвело до створення Європейської валютної системи і появи в 1979 році такий колективної валюти як екю, а в 1999 році - євро.
6. Підвищення значення Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку (СБ). Відбулося збільшення їх власних і позикових коштів, необхідних для кредитування членів МВФ і СБ, які потребують цих коштах.
МВФ здійснює кредитування на середньостроковій основі (до 5 років) урядів тих країн, які є його членами і відчувають фінансові проблеми. Кредити МВФ мають сприяти розвитку суспільного виробництва в країні - позичальнику, а, отже, служити зростанню експортних можливостей країни і забезпечити її інтеграцію у світову економіку.
Інший найбільшої міжнародної фінансової організацією світового господарства є Світовий банк. На відміну від МВФ він здійснює кредитування на довгостроковій основі, надаючи позики для здійснення структурних перетворень в економіці країн-позичальників.
У 2008 році членами МВФ і СБ були 184 країни. Росія стала членом цих організацій в 1992 році.
Таким чином, кількісні та якісні характеристики сучасних міжнародних економічних відносин показують посилення взаємозв'язку і взаємозалежності національних економік, підвищення значення зовнішньоекономічних факторів для економічного зростання, визначають переваги міжнародного інтеграційного розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Валютні відносини. Валютних курс і його різновиди "
 1. Питання до іспиту
  стосунки. Валютний курс і його різновиди. Рекомендована додаткова література за курсом 1. Балікоев В.З. Загальна економічна теорія: Підручник для економічних спеціальностей вузів. - 5-е вид. - М.: Омега-Л; Новосибірськ: Сибірська угода, 2006.-732с. 2. Курс економічної теорії: Підручник / За ред. Н. Чепуріна, Е.А.Кіселевой. Вид-е 6-е, доп. і перераб. -Кіров:
 2. § 65. Валютний ринок і валютне регулювання
    валютного ринку та механізм його функціонування. Валютний курс і валютна політика Сутність валютного ринку та механізм його функціонування. Сучасний валютний ринок і його масштаби тісно пов'язані з міжнародними угодами, що передбачають: 1) експорт та імпорт товарів і їх оплату в іноземній валюті; 2) міжнародну торгівлю послугами з оплатою в іноземній валюті; 3) експорт та імпорт
 3. Словник термінів
    валютних резервів. Загальне сальдо платіжного балансу Росії за останні роки є негативним, що пояснюється негативним сальдо по балансу руху капіталів і кредитів між країнами. Платіжний оборот - сукупність всіх грошових платежів в економіці країни. Посібник - регулярна або одноразова грошова виплата, що надається громадянам країни у зв'язку з тимчасовою
 4. 15. Міжрегіональні курси валют
    валютному ринку, питання суто технічне. У будь-якому випадку ціна, яку житель А (або В) платить за платіж, який підлягає виплаті в В (або А), тримається в межах, визначених витратами на доставку. Вона не може бути вище номіналу більше, ніж на вартість доставки (експортна золота точка) і не може впасти нижче вартості доставки (імпортна золота точка). Може існувати при збереженні без
 5. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
    валютних обмежень. Ми знаходимося напередодні повного розпаду міжнародного ринку капіталу. Економічні наслідки цієї події очевидні; його політичне відлуння непередбачувано. Щоб оцінити політичні наслідки дезінтеграції міжнародного ринку капіталу, необхідно згадати, до яких результатів привела інтернаціоналізація ринку капіталу. В умовах кінця XIX в. не мало значення,
 6. 8. Рухливість інвестора
    валютного контролю є запобігання витоку капіталу за кордон. Однак валютному контролю вдається тільки перешкодити власникам внутрішніх вкладень обмежити свої втрати, вчасно обмінявши внутрішні вкладення, які вони вважають ненадійними, на іноземні вкладення, які вони вважають надійними. Якщо всім або деяким видам внутрішніх вкладень загрожує часткова або повна
 7. 3. Еволюція сучасних методів маніпулювання грошовим обігом
    валютного стандарту з метою зменшити уявні втрати, пов'язані з дією золотого стандарту, в даний час званого класичним або ортодоксальним. В умовах класичного золотого стандарту частину залишків готівки індивідів складається з золотих монет. При золотовалютному стандарті залишки готівки індивідів цілком складаються із заступників грошей. Ці заступники грошей підлягають
 8. Коментарі
    валютний фонд (МВФ) спеціалізована установа ООН. Створено в 1944 р. для впорядкування валютно-фінансових відносин між країнами і надання кредитної допомоги для підтримки валютних курсів. [60] Бреттон-Вудська конференція Об'єднаних націй з валютних і фінансових питань відбулася 123 липня 1944 р. Бреттон-Вудсі (м. Вашингтон). На конференції був створений Міжнародний валютний фонд і
 9. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
    валютні резерви були виснажені закупівлями поставок, необхідних для ведення війни. Америка, що не зруйнована війною, була єдиним місцем у світі, де можна було придбати обладнання для відновлення розореної війною економіки. Щоб заробити гроші на закупівлю необхідного для перебудови обладнання, інші країни повинні були щось продавати американцям. Але для цього треба було виготовити
 10. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
    валютної кризи перестала купувати американську. У решти країн світу не буде тоді грошей на покупку японських товарів, а оскільки вони вже втратили і свій найбільший експортний ринок, Сполучені Штати, то вони будуть некредитоспроможності. Тим часом торговий баланс Японії в разі зникнення її експортних ринків швидко прийде в рівновагу. Неважко підвести підсумок. Без американського торгового
© 2014-2022  epi.cc.ua