Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Реформа законодавчої і виконавець-ної влади в боротьбі з інфляцією


Другий підхід до вирішення проблеми інфляціітребует більш детального розгляду. Можна суверенністю сказати, що якщо б зростання грошовоїмаси протягом двох останніх десятиліть любі-ми засобами утримувався на низькому рівні, тосейчас ми мали б набагато менші темпи ін-фляции. Звідси випливає, що ми, ймовірно, сможемпредотвратіть наростання інфляції в майбутньому, ес-Чи не допустимо швидкого зростання грошової масси.Как це можна зробити? Знову ж двома способами.
КОНТРОЛЮВАТИ FED, ПРОДОВЖУЮЧИ ІС-користувався ПАПЕРОВІ ГРОШІ. Fed конт-ролірует обсяг грошової маси в обігу, і, отже, сама повинна піддаватися контролю.Однім з варіантів такого контролю є пря-мі розпорядження на адресу Fed з боку Конгрес-са США, що фіксують темп зростання грошової мас-си на певному прийнятному рівні , напрімер4% на рік. У 70-80-ті роки Fed дійсно двига-лась у вказаному напрямку, однак подобниеконтрольние цифри зростання грошової маси ніколине були жорстко фіксованими величинами, і від поклоніння від них не контролювалося.
Якби гроші так і залишалися головним середовищ-ством здійснення економічних взаємозв'язків, ці заходи, ймовірно, були б в змозі в значній мірі сприяти предотвращеніюінфляціі. Однак в економіці продовжують суще-ствовать і розвиватися різні види грошовихкоштів. Спочатку грошима визнавалося толь-ко золото. Потім до нього додалися банкноти, по-
тому банківські депозити, нарешті цінні бумагі.Теперь цілком можлива ситуація, коли Fed.
Прово-дит політику дієвого контролю за зміни-ми однієї групи грошових активів, а в цей времядругой їх вигляд починає широко використовуватися вкачестве грошей. Таким чином, ефективно дійству-ющий центральний банк повинен постійно дер-жати під наглядом все, що в якийсь моментможет стати грошима.
У якій ситуації така політика має шансибить успішною? Поки Fed вдається утримувати ін-фляции на низькому рівні, Конгрес навряд чи будетголосовать за введення цих заходів, проте, як толькоінфляція вийде з-під контролю Fed, подобниемери можуть бути застосовані.
НАЗАД до золотого стандарту. Радікальниеекономісти стверджують, що, поки гроші в странения більш ніж папірці, інфляція існує і бу-дет існувати. Отже, потрібно отменітьбумажние гроші і повернутися до реальних цінно-стям Посилаючись на факти з історії СоедіненнихШтатов (див. рис. 33-1), «схиблені на золоті» стверджують, що в часи використання золота вкачестве грошей у Сполучених Штатах не істота-вало проблеми інфляції, за винятком періодавоенного часу, коли дія золотого стандартабило пріостановлено17. З іншого боку, додавали ють вони, весь період використання паперових грошей, обсяг яких контролювався Fed, сопровождалсяінфляціей. Виняток може скласти лише пе-ріод Великої депресії, саме виникнення кото-рій, однак, повинно підривати довіру до Fed.
Прихильники золотого стандарту в СоедіненнихШтатах хотіли б знову зробити золото единим видом грошей.
У цьому випадку Fed була б зобо-на продавати і купувати золото по фіксірованнойцене в доларах. При цьому можна бути впевненим, що Fed не стане друкувати занадто багато грошей. Аеслі таке все-таки трапиться, люди почнуть требоватьзолото у Fed в повній впевненості, що Fed НЕ смо-жет довго утримувати його колишню фіксований-ную доларову ціну. Таким чином, при ограни-ченном реченні золота вона буде винужденанемедленно вжити заходів щодо скорочення до-личества паперових грошей на руках у населення, стем щоб бути в змозі задовольнити попит назолото за фіксованою ціною.
Золотий стандарт обговорювалося в гол. 29, де зазначає-лось, що і при золотому стандарті в економіці мо-
17 Термін «схиблений на золоті» (gold bug) часто використовується дляпозначення консерваторів, підтримують відновлення золотогостандарта як засобу утвердження стабільності цін См , наприклад: Representative Ron Paul, Lewis Lehman, The Case for Gold, CatoInstitute, Washington, DC, 1982.
Гут виникати збої. Так, наприклад, спади в ці періоди були набагато глибше, ніж тепер. Ці спадиявлялісь платою за стабільність цін і отсутствіеінфляціі в економіці. Крім того, саме по себеіспользованіе золота як грошей є рас-точітельним. Хіба раціонально витрачати огромниесредства на видобуток золота під землі, в той времякак виробництво паперу, яка з тим же успехомможет виступати в ролі грошей, є майже біс-платним
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Реформа законодавчої і виконавець-ної влади в боротьбі з інфляцією "
 1. Роздержавлення і приватизація
  реформування ключових галузей і лібералізація виробничо-економічних зв'язків не забезпечили економічне зростання - збільшення темпів розвитку і зростання національного доходу на душу населення. Поспішна приватизація та криміналізація економіки призвели до різкого спаду виробництва, зростання безробіття, деіндустріалізації економіки. Десятки тисяч заводів і фабрик не змогли перебудувати виробництво і
 2. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  реформи та інші заходи. Антицикличное регулювання здійснюється за допомогою бюджетної та кредитно-грошової політики. У першому випадку з метою впливу на платоспроможний попит населення маневрують державними витратами та податками (коли попит недостатній, збільшуються державні капіталовкладення, знижуються податки і т. п.; коли він надмірний, навпаки, - державні
 3. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  реформування цього макрорегулятора одночасно передбачає перетворення абсолютно централізованого державного бюджету. За роки економічних реформ відбулися деякі зміни у бюджетній політиці Російської Федерації. Про це южно судити з даних про консолідований бюджет (Феде-1ьном та місцевих бюджетах), наведеним у табл. 17.2. З самого початку реформування
 4. Відповіді на запитання з залу
  реформи Гайдара? - Провал був запрограмований помилками у виборі стратегії, заснованої на суто монетаристських методах, шокової терапії, для якої в Росії не було об'єктивних умов і яка була приречена на невдачу, хто б її не проводив - Гайдар, Джефрі Сакс або будь-який інший. Про Гайдара я говорив неодноразово, він знає мої особисті оцінки його діяльності. Якщо ми визнаємо провал, то
 5. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  реформу банківського законодавства. Але два недоліки грошової школи підірвали дієвість цього знаменитого закону. З одного боку, була збережена система державного втручання в банківську діяльність. З іншого боку, обмеження були накладені тільки на випуск банкнот, що не покриваються металевими грошима. Інструменти, що не мають покриття, заборонялися тільки у формі банкнот.
 6. Коментарі
  реформ. [67] кyлі назва низькооплачуваних низькокваліфікованих робітників у Китаї, Індії та низці інших країн. [68] мексиканські пеони селяни спадкові боржники. пеонаж перетворення селян в спадкових боржників допомогою позик , які повинні бути відпрацьовані і зобов'язання за якими передаються з покоління в покоління, був широко поширений в Латинській Америці.
 7. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  реформ, а в кінці цього періоду, точки зору середнього мексиканця, багаті іноземні панове бажаючі взяти додому свої гроші нав'язали Мексиці політику, яка повинна була знизити купівельну спроможність сім'ї ще на 33% (28). В середньому класі - групі, в якій зниження доходів повинно було дійти до 50% , - виник рух «Ель Барсон» (El Barzon), з девізом «Не можу платити, значить, не
 8. спадну спіраль
  реформи дуже важкі для капіталізму, тому що у нього є ряд вірувань, які заперечують потребу в яких-небудь навмисних інституційних реформах. По теорії капіталізму, громадські установи повинні самі дбати про себе (65). Товариства з ефективними установами виганяють з бізнесу товариства з неефективними установами, оскільки вони більш продуктивні. В навмисних соціальних реформах
 9. Генезис економічної науки
  реформ, спрямованих на Поліпшення економічного і політичного устрою Росії. У 1725 р. був заарештований, ув'язнений у фортецю, де через півроку помер . На відміну від меркантилістів Посошков визнавав отримання прибутку всередині країни, а її величину ставив у залежність від продуктивності праці та рівня заробітної плати, захищав активний торговий баланс, підпорядковуючи його розвитку внутрішньої
 10. 4. Грошово-кредитна політика : цілі, інструменти
  законодавчому порядку і рідше по
© 2014-2022  epi.cc.ua