Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Уміння жити в умовах інфляції


Як ми вже згадували, існує ще один вари-ант протистояти інфляції - просто научітьсяжіть при ній. Це, зокрема, означає, що всеекономіческіе інститути повинні бути полностьюадаптіровани до умов інфляції. Одним з ша-гов на шляху до такого стану економіки явілосьби усунення контролю над банківськими відсоток-ними ставками і введення механізму коригувати-вок податкових ставок.
Які ще заходи можуть бути вжиті в етомже напрямку? У податкову систему необходімовнесті корективи, що усувають вплив інфля-ції на оподаткування капіталу. В інших обла-стях таким заходом може стати індексація в значних масштабах. '
Про Індексація автоматично корректіруетвиплати на темпи інфляції.
Наприклад, коли індексація включена в трудовиесоглашенія, із зростанням цін автоматично підвищує-ся рівень зарплати. При індексації пенсій іхномінальная величина росте разом з повишеніемуровня цін, що гарантує пенсіонерам защітуот можливих втрат. Аналогічно: при індексаціікредітов із зростанням цін зростатиме і сума, що підлягає поверненню. У цьому випадку кредіторибольше не страждають при виникненні непредві-денной інфляції, а позичальники рке не мають мож-ливості отримувати з цього прибуток.
Певною мірою індексація в економікеСША вже існує. Її найбільш важливою складових є індексування посібників з соціального забезпечення. За існуючої сістемевиплати одержувачам таких посібників ростуть вместес рівнем цін. Таким чином, люди, получающіесвоі пенсійні доходи через систему соціальногообеспеченія, виявляються частково ізбавленниміот несприятливого впливу наслідків ін-фляціонних процесів.
Звичайно, базисна велічінапенсіі в системі соціального забезпечення не мо-же зробити її одержувача багатим, але зате сістемаіндексаціі робить це джерело надійної осно-вої отримання реальних благ.
СЛІД НАМ пристосовували КІНФЛЯЦІІ? Чому б не кинути боротьбу з ін-фляции і не зайнятися «наукою життя» в условіяхінфляціі? У 70-ті роки справді був підпри-Нят ряд заходів, спрямованих на адаптацію економі-ки до умов інфляції, проте навіть широкепоширення індексації не допомогло решітьпроблему радикально.
Справа в тому, що індексація вельми складна дляздійснення, оскільки між змінами цінуй моментом, коли виплати зможуть бути скорректі-рова потрібним чином, існує временнойлаг. Крім того, і при індексації існує та-кой вид інфляційних витрат, як «іздержкіна взуттєві підметки». Існує й інший аргу-мент проти «пристосуванства». Обравши цей ва-ріант, ми ніколи не зможемо позбутися інфля-ції і, швидше за все, будемо відчувати все большіетрудності, скочуючись вниз по інфляційної пло-скинув. Іншими словами, вважаючи, що неконтрольо-руемой зростання інфляції допустимо до тих пір, поки наслідки не стануть дуже відчутними, ми, зрештою, виявимо економіку в відбутися у-янии надзвичайно високого рівня інфляції.
Подібне відбувалося в таких країнах, як Бра-зілія і Ізраїль, де в середині 1980-х років ростінфляціі супроводжувався великими масштабамііндексаціі. Але оскільки «витрати на обувниеподметкі» все одно залишаються, а индексированиенесовершенно, витрати від інфляції при значних її темпах продовжують бути високими.
Та-ким чином, з інфляцією краще починати боротися
сьогодні, ніж робити це в майбутньому, коли її темпибудут набагато вище
Очевидно, що труднощі виникають при всехтрех варіантах вирішення проблеми інфляції. Ні-хто не в змозі запропонувати швидкого і Безбах-лезненность рецепта І все ж найбільш вероятнимпредставляется поєднання першого і третього вари-антів: коли рівень інфляції високий, для боротьби сней повинна використовуватися обмежувальна фі-скельно-грошова політика. Щоб уникнути ж позову-жений, що викликаються інфляційними процесами, слід продовжувати намагатися пристосувати до німналоговую систему і інші економічні інститути.
| Ще не так давно, в 1981 р., коли темпи інфля-ції (розраховані на основі індексу споживчих цін) перевищували 13%, викликані цією ситуаци-їй труднощі і погані види на майбутнє зробили про-блему інфляції центральним політичним пи-сом На щастя, в середині 1980-х років, після того не-скількох шокових змін пропозиції, рівеньбезробіття та інфляції знову став дуже помірний-ним, і в цих умовах багато проблем, рассмот-ренние в даній чолі, вже не є настільки ост-римі, як раніше. Але коли ворог не так помітний, дужеважко не втратити пильності і продовжувати раз-розвивати успішне антиінфляційне наступленіеВедь ця боротьба не входить в якості неот'емлемойчасті в американську макроекономічну культу-ру так, як це сталося в Японії і Німеччині, пе-режівшіх набагато більш важкі уроки інфляції .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Уміння жити в умовах інфляції "
 1. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  жити, що кожен учасник отримує частину додаткових грошей безпосередньо в момент їх надходження в систему або бере участь у зменшенні кількості грошей. Але допускаємо ми це чи ні, кінцевий результат нашого докази залишиться тим же самим. Цим результатом буде те, що зміни в структурі цін, викликані змінами в пропозиції грошей в економічній системі, ніколи не
 2. 6. Зміни в купівельній спроможності під дією грошових чинників і умов на товарних ринках
  жити ніяким іншим цілям, по-друге, обмін відбувається тільки наявним товаром, і ніякої готівковий товар не обмінюється на майбутній товар, по-третє , ми нехтуємо впливом змін купівельної спроможності на грошовий розрахунок. При цих припущеннях всі наслідки змін купівельної спроможності під дією грошових чинників складаються у перерозподілі багатства серед індивідів. Одні
 3. 4. Цілі девальвації валюти
  жити уряду і потужним профспілковим та фермерським групам тиску вони до крайності роздули проблему гнучких курсів. Однак вади гнучкого стандарту стали очевидні дуже скоро. Захоплення девальвацією дуже швидко минуло. У роки другої світової війни, трохи більше ніж через десять років після того, як Великобританія явила перший приклад гнучкого стандарту, навіть лорд Кейнс і його адепти виявили, що
 4. Глава 14
  жити, що з цими акціями щось не в порядку. Цього достатньо, щоб досвідчений біржовик відчув: щось не так. Він не повинен чекати, що телеграфна стрічка все йому розтлумачить - що, як і чому. Його справа слухати її наказ: «Змотуй вудки!», А не чекати нотаріально завіреного приписи. Отже, я помітив, що акції, тривалий час колишні лідерами небувалого піднесення, перестали рости.
 5. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  жити всі ці фактори, то реальний відсоток інфляції, не рахуючи сектора медичного обслуговування, безсумнівно, був дуже низький, а може бути, навіть від'ємний - протягом усього часу, коли Алан Грінспен бився з інфляцією. Грінспен не міг угледіти в індексах ніякої інфляції, тому що ніякої інфляції не було. На початку 1994 р. не було також будь-яких приватних інфляційних експектацій. Ні
 6. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  жити потім). У минулому американці теж більше зберігали, і не тому, що у них були нижчі відсотки тимчасового переваги, а тому, що вони жили в економіці, де їм неминуче доводилося більше зберігати. Наприклад, значна частина заощаджень, які переходили в кінцевому рахунку у спадок до молодшого покоління, зберігалася зовсім не з цією метою. Оскільки люди не знали, як довго вони
 7. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  жити в мирі з усіма верствами суспільства. Одним з наслідків такої політики є зростання заробітної плати, випереджаюче зростання продуктивності праці, тим самим відкриває шлях інфляції. На підставі аналізу "шкідливих" сторін панування технократії Гелбрейт приходить до висновку про необхідність соціального контролю над економікою з боку держави, яке включало б державне регулювання
 8. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  вміння досягати згоди між різними політичними силами, соціальними верствами, прагнення до самодисципліни, порядку, повазі до законів і інші фактори Див: Гаврилишин Б. Дорого Вказ у майбутнє. - Кюв: Основи, 1990. людської діяльності, безпосередньо не пов'язані з виробничими відносинами людей. Якщо синтезувати обидва визначення, то економічна теорія вивчає
 9. 7. Державний борг і дефіцітбюджета
  жити свої кошти впокупку акцій або надання позик фірмам, фінансуючи тим самим їх інвестиції в физиче-ський капітал. Якщо у міру зростання бюджетного де-фіціта заощадження не збільшуються, то налічіегосударственного боргу зменшує акціонерний ка-живив щодо його потенційної величини. Ссокращеніем запасів акціонерного капіталу по-потенційний випуск продукції буде менше, чемон міг
 10. Очікування, інститути влади і іздержкіінфляціі
  жити в умовах інфляції. Ос-тальне випадки являють собою комбінації, що виникають при невиконанні однієї з етіхдвух передумов. Ми вивчимо витрати інфляція кожному з цих випадків. Початковою точкою будетявляться економіка, в якій як інфляціонниеожіданія, так і функціонування державно-них інститутів повністю пристосовані до існування
© 2014-2022  epi.cc.ua