Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Інфляція в економіці Сполучених Штатів і дру-гих країн існувала не завжди. Так, в XIX в. спостеріга-далися тривалі періоди, протягом яких Ценипо здебільшого падали. Таким чином, інфляція, що виникла в період після другої світової війни, з'явилася першим в історії США серйозним случаемінфляціонних процесів в мирний час. Інфляціяпоследнего часу мала всесвітній масштаб. 80-егоди з'явилися періодом стабілізації інфляції в ін-індустріальних країнах, але в багатьох развівающіхсястранах її масштаби ще більш зросли.
2. Інфляція в Сполучених Штатах, хоча і носить розумі-ренний характер, є досить стійким фе-номен з глибоким корінням. Така устойчівостьпроісходіт від того, що рівень зарплати і цін мед-повільно реагує на скорочення сукупного попиту.
3. Повільна реакція рівня зарплати та цін частічнопроісходіт завдяки сильному впливу інфляційних-них очікувань. Минулі уявлення про рівень ін-фляции в перспективі вбудовані в сьогоднішні темпи
зростання зарплати через укладені трудові угоді-ня. Більш того, динаміка рівня зарплати в перспек-ви платника у великій мірі залежить від того, що думаютлюді сьогодні про економічну політику правитель-ства. Довіра до запевнень уряду про привер-женности антиінфляційної політиці, таким обра-зом, також істотно впливає на рівень інфляції.
4. Крива Філіпса ілюструє компроміс междуінфляціей і безробіттям. Чим вище темпи інфля-ції, тим нижче норма безробіття. Досвід 1960-х і1970-х років показує, що рухатися вгору по кривій Філіпса до ситуації з низькою, безробіттям гораз-до легше, ніж спускатися вниз, по шляху зниження ін-фляции, оскільки останнє завжди містить рісквисокой безробіття.

5. Оскільки інфляція повільно реагує на скоро-чення сукупного попиту, державні діячі всвоей політиці стикаються з проблемою вибору. Як-що вони йдуть на скорочення сукупного попиту, то, можливо, буде потрібно кілька років зростання безробіттю-тіци, для того щоб дійсно позбутися ін-фляции. Але якщо зовсім не приймати ніяких антіін-
фляціонних заходів, то ситуація від цього не тільки нестанет краще, а, швидше за все, призведе до дальнейшемуросту інфляції.
6. Різко недоброзичливе ставлення людей до інфля-ції, можливо, викликане ілюзією, що інфляція по-народжує лише зростання цін на споживані ними товари; при цьому вони зазвичай не помічають, що одновременноінфляція призводить до зростання та їх доходів.
7. Інфляція дійсно пов'язана з витратами. Іхмасштаб залежить в основному від двох факторів: по-пер-вих, від того, чи є дана інфляція ожідаемойілі немає, і, по-друге, від того, якою мірою еконо-вів інститути адаптовані до існування векономіке інфляції.
8. При повної адаптації економічних інститутів з-тримки від очікуваної інфляції включають «издерж-ки на взуттєві підметки», що виникають у результатестремленія до скорочення маси готівки наруки у населення, і «витрати меню», являющіесярезультатом частого перегляду цін. Якщо економіч-ські інститути не адаптовані до інфляції, то так-же при очікуваній інфляції будуть мати місце до-ти додаткові витрати через існування в еконо-Міці контролю над банківськими процентними став-ками і деяких спотворень в податковій політиці.
9. У період зростання інфляції кредитори вимагають ком-пенсації за зниження купівельної спроможності де-шей, виданих ними в кредит.
Отже, номі-нальна процентна ставка, тобто поточна риночнаяставка відсотка, має тенденцію до зростання в ці періоди за рахунок включення надбавки, рівний очікувано-му рівню інфляції. Таке зростання процентної ставкіназивается залежністю Фішера.
10. Неочікувана інфляція викликає перерозподілу ня матеріальних цінностей між кредиторами ідолжнікамі.
11. З метою боротьби з інфляцією уряд може використову-політику регулювання доходів, без-посередньо впливаючи на рівень зарплати і цін. У політікеналогового регулювання доходів (TIP) для уповільнення ня темпів інфляції використовуються податкові стиму-ли, тобто фірми, швидко збільшують ціни на своюпродукцію або зарплату своїм працівникам, піддав-ються податковим штрафам, і навпаки, фірми, дотри-жива повільного зростання цін, заохочуються.
12. Існує ряд пропозицій щодо реформи денежнойсістеми з метою запобігання високих темпів ро-ста грошової маси. Одне з них полягає в тому, чтонеобходімо в законодавчому порядку зобов'язати Fedстрого дотримуватися встановлених темпів ростаденежной маси в обігу, наприклад на рівні 4% на рік. В якості альтернативи пропонується возвраще-ня до золотого стандарту, який у XIX в. удержівалтемпи інфляції на досить низькому рівні.
13. Оскільки інфляція жива, економіка вчиться сосуще-ствовать з нею. Подібне пристосовування до інфля-ційних процесів дозволяє скоротити возможниеіздержкі від неї. Існування в умовах високойінфляціі передбачає широке поширення втрудових угодах принципів індексації уровнязарплати відповідно до зростання рівня цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua