Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Міжнародні зіставлення

я
Наведені нами фактичні дані і прімерибазіруются як на американському, так і на закордон-ном матеріалі Зокрема, при розгляді проб-лем зростання грошової маси та інфляції ми аналізі-руем часові ряди даних по СоедіненнимШтатам, а також дані по інших країнах. Пріобсужденіі ролі держави ми порівнюємо факти-ческие дані про функціонування амеріканскойекономікі із зарубіжними даними. Вводячи закордон-ний досвід, ми даємо можливість студентам виробок тать більш широкий погляд на стан речей, чтоочень важливо в нашому світі з міцніючими взаємозв'язки-вязямі, а викладачам, який ілюструє изложе-ня теоретичних принципів, - вибрати фактіче-ський матеріал з більш обширного безлічі
Вікна
У більшості глав використовується по одному, а в НЕ-яких - навіть по два вікна У них, як правило, наводяться або різні приклади і випадки, іліматеріал, що представляє безперечний інтерес, але не обов'язковий в контексті даної глави.
Заключні слова
Ми завершуємо кожну з глав абзацом, коротенько з-лага суть основної теми даної глави та / іліточкі дотику з наступною главою. Вконце кожної глави ми також даємо деталізований-ве резюме її змісту.
Тлоссарій
Вже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії.

Можливості побудови Курсан порядок глав
Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили три альтернативи побудови курсу довжиною водін семестр. Хоча книга починається з мікроеконо-міки, ті з викладачів, хто бажає почати з
макроекономіки, можуть перейти до неї без-посередньо після вивчення гл. 4.
Слова вдячності
У процесі написання книги нам допомагали нашідрузья і колеги, професора, що ознайомилися спредварітельнимі матеріалами і перше видання-ем книги, і які передали нам у вигляді цінних советовчасть свого викладацького досвіду, персоналкомпаніі «Мак Гроу-Хілл», а також наші ассі-стенти.
Особливо ми повинні подякувати наших колег, що забезпечували нас цінною інформацією і висловлювати-ших свою думку про книгу. Ми хотіли б преждевсего згадати Давида Бегга, Еліану Кардозо, ГенріФарбера, Кетлін Фельдстайн, Мартіна Фельдсгайна, Нен Фрідлендер, Цві Грілічеса, Джеррі Хаусмана, Пола Джоскоу, Томаса Мура, Майкла Моргана, Роберта Піндайка, Джеймса Потерба і Йорам Вайс
Ми вдячні також численним про-фессорами за поради та пропозиції щодо улучшеніюкак першого, так і другого видання книги, про сутікоторих ми розповімо відразу після предісловія.Еті люди без праці дізнаються ті значні коригування, які були зроблені в результатеучета їх зауважень. Ми хотіли б подякувати зависказанние пропозиції Джеффа Рігсбі, РобертаШоу, Майія Тамада, Еліс Тьюфл і Жан ТерезаВенцеля.

Нам пощастило, що нашими помічниками на про-тяжении роботи були Сьюзен Коллінз, ДональдДір, Майк Гевін, Енді Кауфман, Бетті Крайєр, Джефф Майрон і Алекс Занеллі. Тир Батіста, Ке-рол Макінтрайр і Елізабет Уолб допомагали при на-борі першого видання, а Брайан Корбін і ЛайзаФунарі - другого.
За участь у другому виданні ми хочемо такжепоблагодаріть персонал «Мак Гроу-Хілл», в особ-ності Елізу Адамі, чий професіоналізм, трудолю-біє і почуття гумору не дали нам збитися з курсаЛаррі Голдберг верстав книгу з приголомшливою ефективних. Якість цієї книги під многомопределяется їх допомогою, а також допомогою мно-гих інших людей, яким ми вже висловили своюпрізнательность.
Нарешті ми хотіли б сказати, що кожен ізнас повністю і рівною мірою розділяє удачі інеудачі справжньої книги, а також двох її томів, що вийшли окремо, Introduction to Microeconomicsі Introduction to Macroeconomics.
Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард Шмалензи
Постскриптум
Поповнення списку авторів другого видання Річар-дом Шмалензи виявилося безсумнівною удачею. Ін-теллект, досвід і працьовитість Діка помітні на про-тяжении всієї книги, але особливо в її мікроеконо-мічної частини. Робота з ним доставила нам істин-ве насолоду.
Рудигер ДорнбушСтенлі Фішер
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Міжнародні зіставлення"
 1. Система національних рахунків (СНР)
  міжнародних зіставлень національного доходу. Національне рахівництво - комплексна система понять, які пояснюють створення, розподіл, перерозподіл і використання валового національного продукту і національного доходу в рамках економічної системи з певною структурою і закономірностями функціонування. Модель національного рахівництва ООН можна розглядати як
 2. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  міжнародних зіставлень ступеня розвиненості економіки застосовується показник валового внутрішнього продукту (ВВП), який являє собою валовий національний продукт за вирахуванням сальдо платіжного балансу (різниця між вартістю експорту та імпорту). У цьому показнику враховуються кінцеві результати економічної діяльності тільки всередині кожної країни. Таблиця 13.2. Структура валового
 3. Резюме
  зіставлення реального ВНП про-переводять в розрахунку на душу населення. Як би зна-ве ні відставала одна країна від іншої за рів-ню життя, але якщо в відстає країні вище темпипріроста реального ВНП на душу населення, то зрештою вона обжене країну-суперницю. У част-ності, швидке економічне зростання в Японії за по-останню 30 років дозволив їй обігнати багато другіестрани.9.
 4. 7. Міжнародні зіставлення
  Рівень безробіття в різних країнах разлічаетсяв широких межах. Таблиця 32-5 показує се-ня норми безробіття в ряді індустріальнихстран в період з 1967 р. У 60-і і 70-і роки Сполуче-з'єднані Штати і Канада мали саму високуюбезработіцу. Аж до 1974 р. в большінствеостальних країн безробіття становила прімернополовіну або навіть менше рівня США Але в пери-од 1974-1980 рр.. ці країни в
 5. 3. Рівень життя і бідність
  міжнародного зіставлення рівнів життя, можливе тільки за натуральною формою - через зіставлення обсягів життєвих благ, прямо або побічно споживаних населенням. Труднощі міжнародних зіставлень в основному пов'язані з урахуванням курсів національних валют. Одним з найважливіших показників якості життя, щорічно розраховуються для певних країн у системі ООН, є індекс розвитку
 6. 14. Платіжні баланси
  міжнародних платежів не завадять відтоку всього запасу грошей Америки. Буде потрібно жорстку заборону на експорт
 7. Податкова система
  зіставлення рівня податкового тягаря за часткою податків у ВВП: де Ка - рівень податкового тягаря; Н - сума податків; ВВП - валовий внутрішній продукт. Податкова система будь-якої держави за своєю суттю динамічна, що пов'язано із зміною економічної кон'юнктури, цілей і завдань економічного
 8. Визначення економічного зростання
  міжнародні масштаби економічного зростання, зумовлені здатністю розвинених країн в минулому і сьогоденні знаходити за кордоном ринки збуту, джерела сировини і дешевої робочої сили, провідною до політичного та економічного поневолення бідних країн; 6) обмежене поширення результатів економічного зростання. Незважаючи на величезне зростання виробництва в світі за останні 200 років, лише чверть
 9. 1. Внесок історичної школи розвиток економічної теорії
  міжнародній торгівлі, Лист наполягав на необхідності розвитку таких галузей, які в даний момент не витримали б конкуренції з закордоном. Втрату цінностей внаслідок проведення такої політікі2 Лист пропонував розглядати як плату за промислове виховання нації і, абсолютно в дусі меркантилістів, рекомендував для захисту вітчизняного виробництва використовувати такі інструменти
 10. Класифікація статей платіжного балансу
  міжнародних стандартів (без урахування страновой специфіки). Зокрема, фінансовий рахунок платіжного балансу в даному аналітичному поданні дозволяє простежити, по-перше, загальний обсяг залучених від нерезидентів фінансових ресурсів, який інтерпретується як чистий приплив іноземних інвестицій в економіку Росії, а по-друге, чистий приріст всіх іноземних активів резидентів країни або
© 2014-2022  epi.cc.ua