Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Звернення до студентів


Привіт! Ми написали цю книгу, щоб допомогти вамізучіть ті фундаментальні принципи, на которихбазіруется економічна теорія. Ці прінціпидадут вам можливість розібратися в тому міняю-щемся економічному світі, в якому ви жили, живете і будете жити. Книга містить теорії, фак-ти та приклади, покликані допомогти вам у більш си-стемном вигляді осмислювати різні економіч-ські проблеми, про які ви читаєте або з кото-римі ви безпосередньо стикаєтеся каждийдень.
Економічна теорія не є тією областьюзнанія, в якій можна завжди знайти аргумент впользу будь-який з точок зору. На якісь вопросиответ може бути вірним або невірним, а на які-то відповіді не існує зовсім. Одна з нашіхцелей полягає в тому, щоб показати прічінитого, чому економісти розуміють сенс одніхпроблем і не розуміють сенсу інших Ми хотімтакже пояснити суть виникаючих разногласій.Вибірая приклади і додатки теорії, в особ-ності при обговоренні найбільш часто виникають-щих політичних протиріч, ми намагалися до-сягти якраз цього. Для початку ми роз'яснюємо сутьпроблеми, потім аналізуємо різні точки зре-ня і нарешті НЕ соромимося назвати деякі зних абсурдними. Наприклад, обговорення протекції-онізма в гол. 37 показує, що існують точкизрения (втім, вельми нечисленні), при-відповідне політику протекціонізму для вітч-жавної промисловості, спрямовану протівіностранной конкуренції. І та ж глава показуючи-ет, що більшість з наведених аргументів впользу такої політики не базується на здравомсмисле, ні на фактах.
Ми сподіваємося, що до кінця курсу ви з'ясуєте собі,
яким чином економісти досліджують прікладниепроблеми, і будете в змозі проводити самосто-ятельное аналіз економічних протиріч. На щастя, фундаментальні теоретичні принци-пи, як правило, дають досить коректні отве-ти на більшість із питань, які ставітекономіка. Більш складні області економіческойтеоріі уточнюють, але аж ніяк не заперечують ті виводи-ди, до яких ми прийдемо по прочитанні цієї кни-ги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Звернення до студентів "
 1. ЦІННОСТІ В ЕЛЕКТРОННО взаємопов'язаних глобального села
  Ті ж нові технології створюють такий світ, де цінності і економіка впливають один на одного, утворюючи щось зовсім небачене. Вперше людська культура й людські цінності формуються електронними засобами інформації, максимізує прибуток. Ніколи раніше людські суспільства не надавали ринкової комерції майже повністю визначати свої цінності і свої зразки соціальних
 2. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  Описано економічні системи та їх типи, предмет і метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування
 3. Думайте як економіст 45 Економіст як учений "-: номістів прагнуть ставитися до предмета дослідження з
  Думайте як економіст 45 Економіст як учений" -: номістів прагнуть ставитися до предмета дослідження з науковою об'єктив-стю. Вони підходять до вивчення економіки в чому так само, як фізик під-біт до дослідження матерії, а біолог - до осягнення таємниць життя. Вони 1: спрацьовують теорії, накопичують фактичні дані, а потім аналізують їх спробі підтвердити або спростувати
 4. Займаючись вивченням міжнародної торгівлі, наприклад, ми може-мо допустити, що світ складається тільки з двох країн,
  Займаючись вивченням міжнародної торгівлі, наприклад, ми може-мо допустити, що світ складається тільки з двох країн, кожна з яких вироб-дит тільки два види товару. Звичайно, на земній кулі майже дві сотні держав, а кожна країна проводить тисячі різних видів товарів. Але припускаючи наявність тільки двох країн і двох видів товарів, ми отримуємо можливість скон-центрувати увагу
 5. Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій.
  Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій. Поясніть, яким про-разом ці величини пов'язані між собою. 2. Поясніть зв'язок між заощадженнями, ін-вестицій і чистими іноземними інвес-тіціямі. 3. Якщо японський автомобіль коштує 500 тис. ієн, а автомобіль такого ж класу, випущений в Америці, - $ 10 тис., чому будуть рівні номі-нальний і реальний обмінні
 6. ВСТУП
  "Історія - стимул для уяви економі-ста ..." Д.Н. Мак Клоскі. Прикмета духовного оновлення нашого суспільства - воістину всена-родний інтерес до історії. Йде закономірний процес відновлення історичної пам'яті в економічній науці, яка, мабуть, як ніяка інша галузь знання постраждала від підриву історичних коренів. Тому створення сучасного фактологічного і
 7. Введення
  Одним з найважливіших інститутів держави є бюджетна система. Протягом тисячоліть існування держав фінансові ресурси, що мобілізуються в бюджетну систему, забезпечують державним і територіальним органам влади виконання покладених на них функцій. Бюджетна система дозволяє здійснювати регулювання економічних і соціальних процесів в інтересах членів суспільства.
 8. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  Лабіринт економічної думки При знайомстві з працями відомих економістів минулого і сьогодення читач може відчути, що він рухається по колу, немов у якомусь лабіринті. І це аж ніяк не випадково. У всі часи люди стикаються з одними і тими ж проблемами господарського життя, які пов'язані з розвитком виробництва заради задоволення потреб. Звідси виникає циклічність
 9. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  "Повстання" неоконсерваторів проти кейнсіанців. Кейнсіанська революція дала західній консерваторів проти економіці "друге дихання". Примітно, що в 50-ті, 60-ті і в першій половині 70 - х років були досягнуті найвищі темпи економічного зростання, найбільша зайнятість (в західні країни притягувалася додаткова робоча сила із слаборозвинених країн) і значний підйом добробуту
 10. Макроекономіка
  Макроекономічну частину ми також починаємо сдетального викладу основ. В якості отправнойточкі використовується наведене в гол 23 визначенні-ня макроекономіки, а також її предмета та основ-них понять. Ми вводимо в аналіз схему «сукупність-ве пропозиція - сукупний попит», яка впринципі вже знайома студентам, які вивчили осно-ви мікроекономіки попиту та пропозиції в гол 3.Демонстріруя застосування
© 2014-2022  epi.cc.ua