Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій.

Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій. Поясніть, яким про-разом ці величини пов'язані між собою. 2. Поясніть зв'язок між заощадженнями, ін-вестицій і чистими іноземними інвес-тіціямі. 3. Якщо японський автомобіль коштує 500 тис. ієн, а автомобіль такого ж класу, випущений в Америці, - $ 10 тис., чому будуть рівні номі-нальний і реальний обмінні курси двох ва-лют за умови, що за один долар можна отримати 100 японських ієн? 4. Поясніть логіку теорії паритету покупець-ної здібності. 5. Якщо ФРС випустить в обіг надмірна кількість американських доларів, то як з-менітся кількість японських ієн, яке мож-но буде отримати за один долар? 'Лава 29.
Відкрита економіка: основні поняття 651 Завдання для самостійної роботи '. Як вплинуть на експорт, імпорт і чистий екс-порт США наступні події? а. Американський професор мистецтвознавства проводить літню відпустку, відвідуючи європейські музеї. б. Паризькі студенти натовпами відвідують ки-нотеатри, де йде останній фільм за участи-ем Арнольда Шварценеггера. в. Американець купує новий автомобіль Volvo. м. Студентський магазин Оксфордського уні-верситету продав пару американських джинсів Levi's. д. Громадянин Канади, прагнучи ухилитися від сплати канадського податку з продажів, пріоб-РЕТА магазин на прикордонній території США.
2. Подумайте над причинами, за якими в наші дні широко ведеться міжнародна торгівля такими товарами: а. пшениця, б. банківські послуги; в. програмне забезпечення для комп'ютерів; р. автомобілі. 3. Як наступні угоди вплинуть на показник чистих інвестицій США? Визначте, які з цих угод відносяться до портфельних, а ка-кі до прямих інвестицій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій. "
 1. № 524 ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Дайте визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій.
  Визначення чистого експорту і чистих іноземних інвестицій. Поясни-ті, як ці поняття пов'язані між собою. 642 Частина П. Макроекономічний аналіз відкритої економіки Рис. 29.2 НАЦІОНАЛЬНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ, ВНУТРІШНІ ІНВЕСТИЦІЇ І ЧИСТІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ США На графіку (а) показані зміни національних Ощад-жений і внутрішніх інвестицій, рассчи-
 2. Валовий внутрішній продукт
  визначення детально, концентруючи увагу окремо на кожному його слові. 1. Сукупна: ВВП - це агрегований показник, що характеризує весь обсяг виробництва, сукупний випуск. 2. Ринкова: у вартість ВВП включаються тільки офіційні ринкові угоди, тобто ті, які пройшли через процес купівлі-продажу і були офіційно зареєстровані. Тому у ВВП не включаються: а) праця на
 3. Сукупний попит
  певну частину свого доходу фірми можуть використовувати на покупку інвестиційних товарів з метою розширення виробництва, то вищий рівень доходу фірм, тим більше величина сукупних інвестиційних витрат. Інвестиції, які залежать від величини сукупного доходу, називаються індукованими; г) податки (Tx). Зростання податків знижує доходи (прибуток) інвесторів, що є внутрішнім
 4. Реальна процентна ставка, значення якої ми встановили на графіку (а), являє собою відносну
  визначення основних змінних від-критої економіки, дозволяє нам проаналізувати вплив на неї зовнішніх подій і дій уряду. Ще раз нагадаємо, що наша модель відображає стану попиту та пропозиції на двох ринках - ринку позикових коштів і ринку обміну іноземної валюти. Для цілей нашого аналізу ми використовуємо методику, що складається з трьох етапів 660 Частина 11.
 5. 4 ВНП і витрати
  визначенням, представляють со-бій витрати на інвестування. Ці витрати віз-можна у двох формах. Фірми купують товари, що-б поповнити свій фізичний капітал, зокрема вигляді обладнання і будівель. Крім того, фірмипокупают або виробляють товари в цілях увеліченіясвоіх запасоа Під останніми розуміються запаситоваров, використовуваних у виробництві або для перед-стоїть продажу споживачам.
 6. Глосарій
  певний момент часу. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА З частковим РЕЗЕРВАМІ.Fractional reserve banking. Має місце в тому випадку, когдавелічіна коштів, які банки тримають у формі резервів, ленипе сумарної величини депозитів. Будь-яка система з ча-стичного резервами потенційно вразлива для напливу ви-мог про повернення депонованих коштів БАРТЕРНА ЕКОНОМІКА Barter economy. Економіка, вкоторой
 7. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  певних обставин показники запасів і потоків можуть змінюватися незалежно один від одного. Стан економічної кон'юнктури відображають наступні показники: ставка відсотка (/), норма прибутковості капітального активу (г), рівень цін (Р), темп інфляції (я), рівень безробіття (і) та ін Валовий національний продукт (ВНП) Центральним показником, характеризує величину
 8. Коли вітчизняна фірма продає за кордон свою продукцію, як у випадку угоди між американською компанією Boeing і
  чистого експорту США збільшується. Визначення «чистий» підкреслює той факт, що при обчисленні даного параметра обсяг імпорту віднімається з обсягу експорту, так як імпорт товарів і послуг включається в інші компоненти ВВП. Для прикладу уявімо собі, що американець купує за $ 30 тис. шведський автомобіль Volvo, що збільшує показник споживання на $ 30 тис., оскільки
 9. 10. Істинні або помилкові наступні твердження. а. «Інфляція завдає шкоди позичальникам і спо-власної
  чистого експорту вимірює міжнародні потоки товарів і послуг - Побачите, яким чином показник чистих іноземних інвестицій відображає міжнародні потоки капіталу - Зрозумієте, чому показник чистого експорту повинен дорівнювати чистим іноземним інвестиціям - Побачите, яким чином пов'язані заощадження, внутрішні інвестиції і чисті іноземні
 10. Коли громадянин США купує акції мексиканської телефонної компанії Telmex, ця угода збільшує показник чистих іноземних
  чистого експорту і чистих іноземних інвестицій Чи дізналися, що взаємодія відкритої економіки з рештою світу відбувалосядит двома способами - на світових ринках товарів і послуг та на світових фінансових ринках. Чистий експорт і чисті іноземні інвестиції - заходи - ^ збалансованості цих ринків. Чистий експорт вимірює розбіжність між-кспортувати та імпортом, а чисті іноземні
© 2014-2022  epi.cc.ua