Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Реальна процентна ставка, значення якої ми встановили на графіку (а), являє собою відносну

Реальна процентна ставка, значення якої ми встановили на графіку (а), являє собою відносну вартість товарів і послуг в сьогоденні і буду-щем. Реальний обмінний курс, величину якого ми визначили на графіку (в), - відносна ціна вітчизняних та іноземних товарів і послуг. Ці относитель-ні ціни, діючи одночасно, викликають рівновагу попит і пропозиція на розглядатися нами ринках. Крім цього, вони встановлюють значення національних заощаджень, чистого експорту, внутрішніх інвестицій і чистих іноземних інвес-тицій. Надалі ми використовуємо нашу модель для того, щоб показати, як поводяться ці величини, коли зовнішні обставини або дії уряду викликають вають зміни на ринках позикових коштів та обміну іноземної валюти.
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ У розглянутій нами моделі відкритої економіки діють два ринки, визначаю-щие значення двох відносних цін. Як називаються ці ринки? Як називають-ся ці відносні ціни? Політика держави і відкрита економіка Розроблена нами модель, що пояснює визначення основних змінних від-критої економіки, дозволяє нам проаналізувати вплив на неї зовнішніх подій і дій уряду. Ще раз нагадаємо, що наша модель відображає стану попиту та пропозиції на двох ринках - ринку позикових коштів і ринку обміну іноземної валюти.
Для цілей нашого аналізу ми використовуємо методику, що складається з трьох етапів 660 Частина 11. Макроекономічний аналіз відкритої ЕКОНОМІКУ> ис. 30.4 СТАН РІВНОВАГИ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ На графіку (а) попит і пропозиція позикових коштів встановлюють значення ніереальной процентної ставки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Реальна процентна ставка, значення якої ми встановили на графіку (а), являє собою відносну "
 1. 15. Химера неринкових цін
  реальною. Вона не може бути вище, якщо не знаходиться покупця, що пропонує більш високу ціну, і вона не може бути нижчою, якщо не знаходиться продавця, готового поставити товар за нижчою ціною. Тільки поява людей, готових купити або продати, може змінити ціни. Економічна наука аналізує ринковий процес, який породжує товарні ціни, ставки заробітної плати і ставки відсотка. Вона
 2. 19. Золотий стандарт
  реальну співпрацю всіх членів світової ринкової економіки. Щоб зробити золотий стандарт міжнародним стандартом, не потрібно ніякого втручання держави. Те, що держави називають міжнародним співробітництвом у сфері валютних відносин, являє собою узгоджені дії з метою кредитної експансії. Вони засвоїли, що обмежена тільки однією країною кредитна експансія
 3. 4.6. Додаткова інформація
  реальних повинностей, сервітутів та інших обмежень використання, розроблений на основі схем зонування території та окремих об'єктів нерухомості. Реверсія - повернення об'єкта нерухомості первинного власника. Реєстр приватної власності - складова частина реєстру власності, що представляє собою банк даних про власників (фізичних та юридичних особах) і про об'єкти
 4. Процентна ставка
  реальну ставки позичкового відсотка. Номінальна ставка показує, на скільки сума, яку за ні позичальники повертає кредитору, перевищує величину отриманого кредиту. Реальна ставка - це ставка відсотка, скоригована на інфляцію, тобто виражена в грошових одиницях постійної купівельної спроможності. Саме реальна ставка визначає прийняття рішень про доцільність (або
 5. Глосарій
  реального обсягу ВВП Доцільний коефіцієнт - показник диференціації доходів, що виражає співвідношення між середніми доходами 10% населення з найбільш високими доходами та середніми доходами 10% найменш забезпечених громадян Дивіденд - величина виплат по акціях, що залежить від прибутку, зазначеної в балансі акціонерного товариства Дилер - біржовий посередник, який здійснює операції з цінними
 6. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  реальної заробітної плати. Особливо значно - в 2-3 рази - вона збільшилася у Великобританії, Франції, ФРН, Італії, в 4 рази-в Японії. Внаслідок скоротився розрив в національних рівнях заробітної плати і ці країни наблизилися до рівня США. Таблиця 10.2. Середня місячна заробітна плата робітників промисловості ряду зарубіжних країн в 1989 р. (у дол США) Грошова
 7. 9. Про ідеальному типі
  реальності. Епістемологічні проблеми цієї філософії не справа праксиологии. Будучи унікальними і неповторними, історичні події мають одну спільну рису: вони діяльність людини. Історія розуміє їх як людську поведінку; вона осягає їх сенс допомогою праксіологічного пізнання і розуміє їх значення, розглядаючи їх індивідуальні та унікальні риси. Для історії важливо тільки
 8. 2. Світогляд і ідеологія
  реальне значення мають лише ті навчання, які пропонують керівництво до дії, а не доктрини чисто академічного плану, непридатні до поведінки в рамках громадської співпраці. Ми можемо ігнорувати філософію непохитного і послідовного аскетизму, оскільки такий суворий аскетизм зрештою має привести до вимирання своїх прихильників. Всі інші ідеології, схвалюючи
 9. 4. Стабілізація
  реальної діяльності [З питання про схильність розуму вважати жорсткість і незмінність істотним якістю, а зміна і рух випадковим див.: Bergson. La Pens?? й?? e et le mouvant . P. 85 ff.]. Усі пропоновані методи оцінки змін на основі купівельної спроможності грошової одиниці більш менш ненавмисно засновані на примарному образі вічного і не схильного змін
 10. 4. Облік витрат виробництва
  реальному виробництві. Відмінна риса випадку С полягає в тому, що структура виробничих витрат змінюється нерівномірно. Якщо потенціал усіх недосконале подільних факторів використовується не повністю, то розширення виробництва призводить до зменшення середніх витрат виробництва, якщо тільки цей ефект не буде урівноважений зростанням цін на зовсім подільні чинники. Але як тільки буде
© 2014-2022  epi.cc.ua