Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме


1. Макроекономіка - це наука про функціонірованііекономікі в цілому. Головні макроэкономическиепроблемы - це інфляція, безробіття, економіч-ський зростання і здатність уряду впливати на етіпоказателі.
2. Макроекономіка відрізняється від мікроекономіки восновном тим, що зосереджена на взаімодействіірешеній, прийнятих фірмами і домашніми госпо-ствами, що відображено у схемі кругообігу (див. ріс23-1). Домашні господарства постачають фірми факто-рами виробництва, які ті використовують для вироб-ництва товарів і послуг. В обмін на це фірми установ підтримують доходи домашніх господарств, на які до-німи господарства купують товари та послуги, вироб-наведені фірмами.
3. Якщо домашні господарства починають менше тратітьна покупки, то фірми скорочують виробництво, звільняють працівників, зменшуючи тим самим доходидомашніх господарств, а це веде до ще більшого со-ності витрат на покупки. Ми вивчимо механиз-ми, які перешкоджають перетворенню небольшіхсокращеній витрат у великі проблеми.
4. Економічне зростання - це збільшення проізводстватоваров і послуг. Зростання виникає або коли у вироб-ництво залучаються вільні ресурси і економікадвіжется з внутрішньої точки до кордону виробниц-дарських можливостей PPF, або коли сдвігаетсясама межа PPF. PPF може зрушуватися або з-запоявленія нових факторів виробництва, або з-захворівши продуктивного використання існую-щих.

5. Економічний цикл - це попеременное збільшеним скорочення обсягу випуску продукції на базі дол-говременной тенденції в економіці. З циклічно-ми змінами реального ВНП пов'язані цікліч-ські коливання інших економічних змінних.
6. Темпи інфляції - це швидкість, з якою растутцени на товари в цілому За останні 20 років в Сої-діненія Штатах ціни росли щороку. Темпи ін-фляции, що стартували з рівня близько 1% в 1961 г, досягли більше 13% в 1979 р. перед започаткованим післяцього процесом зниження темпів інфляції до болеенізкого рівня в середині 80-х років. За міжнародним стандартам темпи інфляції в США билінізкімі. Ціни можуть іноді й падати. Це явленіеназивается дефляцією.
7. Потенційний випуск продукції - це рівень ви-пуску в умовах повної зайнятості. Він соответствуетточкам на кордоні виробничих возможностейPPF. Розрив ВНП виражає у відсотках разніцумежду потенційним і фактичним рівнями ви-пуску продукції. Під час спаду цей розрив повели-чивается, а під час підйомів і бумів він скорочує-ся.
8. Міжнародні зіставлення реального ВНП про-переводять в розрахунку на душу населення. Як би зна-ве ні відставала одна країна від іншої за рів-ню життя, але якщо в відстає країні вище темпипріроста реального ВНП на душу населення, то в
Зрештою вона обжене країну-суперницю.
У част-ності, швидке економічне зростання в Японії за по-останню 30 років дозволив їй обігнати багато другіестрани.9. Безробіття в США в 70-і роки в середньому зростала В1982 р. вона досягла найвищого рівня за після-воєнний період. Рівень безробіття сильно разли-чає для різних груп населення. Серед молоді чорних її рівень особливо високий. Безробіття рез-ко виросла в Європі Серед великих країн наїмень-ший рівень безробіття відзначається в Японії.
10. Коли в економіці спостерігається бум, випуск продук-ції знаходиться на високому рівні, безробіття нанизки, а інфляція має тенденцію до зростання. Когдаекономіка на спаді, випуск продукції знаходиться нанизки рівні, безробіття висока, а інфляція име-ет тенденцію до зниження.
11. Високі темпи економічного зростання уменьшаютбезработіцу. Буде потрібно кілька років економіч-ського зросту вище середнього, щоб знизити рівеньбезробіття з 10% до більш прийнятного рівня, ска-жем до 6-7%
12. Схема «сукупний попит - сукупна пропози-ня» (рис 23-8) є ядром аналізу того, як векономіке визначаються рівень цін і рівень випу-ска продукції. Ми будемо систематично работатьнад тим, щоб зрозуміти цю схему, і почнемо з сукупність-ного попиту в гол 25.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  е 1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти. 2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає
© 2014-2022  epi.cc.ua