Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Резюме

е
1. Економіка вивчає, яким чином суспільства, сталки-ваясь з центральною проблемою узгодження безгра-кових бажань в споживанні товарів і послуг согранічівающімі їх випуск дефіцитними ресурсу-ми, вирішують, що, як і для кого виробляти.
2. Економісти мають справу з позитивними і норматив-ними проблемами. Позитивна економіка шукає науч-ні пояснення функціонуванню економіки, вонамає справу з тим, що є або могло б бути. Норма-тивна економіка пропонує рецепти дій, осно-ванні на особистих оціночних судженнях, вона імеетдело з тим, що має бути. Найбільш глибокі раз-ногласія серед економістів викликають питання врамках нормативного підходу, позитивний підхід кекономіке, як правило, суперечок не викликає.
3. Кордон виробничих можливостей (PPF) поки-показують максимально можливу кількість якого-чи-бо товару або виду послуг, яке може бути вироб-ведено для кожного даного рівня випуску другіхтоваров і послуг. PPF будь-якого суспільства зміниться, якщо
змінюється кількість чи якість виробничих них ресурсів або якщо з'являються нові полезниезнанія.
4. PPF уявної економіки, в якій імеютсятолько два можливі види випуску, іллюстріруетбазісние економічні принципи. Альтернатівниеіздержкі, пов'язані із збільшенням випуску одноготовара, визначаються кількістю інших товарів, ко-менту, котрим необхідно при цьому пожертвувати.
Тільки теізмененія, які могли б відбутися в результатеконкретного дії, слід розглядати пріоценке їх бажаності; рішення повинні прини-маться відповідно до граничних ізмененіямі.Чтоби розширити (зрушити зовні) PPF або мати мож-ливість збільшити виробництво завтра, обществодолжно зменшити споживання сьогодні. Обществорастрачівает ресурси, якщо знаходиться всередині своейPPF; працює ефективно, якщо перебуває на PPF. Точ-ки, розташовані зовні PPF, недосяжні слідом-ствие органиченно ресурсів.
5. У командній економіці всі рішення про те, що, каки для кого виробляти, мали б приймати-
14
ся державою. Управління такого роду економікойбило б майже напевно нерозв'язним завданням длягосударства; насправді чисто командних економік не існує.
6. В економіці вільного ринку - прямий протипожежні-хибність командної економіки - держава не иг-рало б ніякої ролі в розподілі ресурсів; взаємодій рішень фірм і домашніх хозяйствосуществлялось б за допомогою ринків для прийняттярішень про те, що, як і для кого виробляти. АдамСміт стверджував, що індивіди, керуючись свої-ми власними інтересами на вільних ринках, спрямовуються як би невидимою рукою в цілях досягнень-вання інтересів суспільства в цілому.
Але чисто ринкові них економік також не існує; все реально суще-ціалу держави впливають на решеніяо розподілі ресурсів різними способами ипо різних причин.
7. Всі сучасні економіки є змішаними-знаходяться в проміжку між двома крайнощами: чисто командної і чисто ринкової системами. У сме-шанних економіках розподіл ресурсів визна-ляють і державні рішення, і ринкові сіли.Действітельное співвідношення держави і ринку вразлічних країнах сильно варіюється. У США веду-щая роль належить ринку. Підчас напряженнийспор виникає саме з приводу тієї ролі, которуюдолжни відігравати держава і ринок в економіці.
8. В економіці існують два основні розділи. Мік-роекономіка зосереджена на вивченні функціонує-вання окремих ринків та їх взаємодії. Мак-роекономіка вивчає економіку в цілому, сосредото-чиваясь на таких питаннях, як інфляція, безработ-ца і зростання сукупного випуску. В обох розділах при-змінюються одні й ті ж основні принципи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Резюме "
 1. 4. Резюме
  Попередні зауваження були необхідні, щоб пояснити, чому цей трактат поміщає економічні проблеми в широкий контекст загальної теорії людської діяльності. На нинішньому етапі розвитку економічної думки і політичних дискусій, що стосуються фундаментальних питань суспільного устрою, неможливо і далі ізолювати дослідження власне каталлактіческіх проблем. Ці проблеми
 2. Соціально-економічні наслідки інфляції
  Першими жертвами інфляції стають споживачі, яким доводиться страждати від неминучого падіння рівня життя. Зростання цін веде до зниження поточних реальних доходів населення. При будь-якій системі компенсації додаткові виплати відстають від темпів зростання цін. Скорочуються реальні цінності особистих заощаджень. Найгірше тим, хто тримає заощадження у вигляді готівки. Кожен новий виток інфляції
 3. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту. Основні поняття. Список основних понять в кінці кожного розділу предостав-ляє студентам можливість перевірити, як вони зрозуміли нові терміни, введений-ні в главі. Питання. У кінці кожного розділу наводяться питання для повторення
 4. 2. Зміст бізнес-плану
  резюме; 2) фірма; 3) ринки і конкуренція; 4) продукція; 5) збут; 6) виробництво; 7) фінанси; 8) інвестиції; 9) додаткова інформація. Резюме. Це дуже важливий розділ, оскільки містить короткий виклад суті бізнес-плану (зовнішні інвестори зазвичай його читають в першу чергу). Включає опис нинішнього стану фірми, а також інформацію про те, яку продукцію вона має намір продавати і хто
 5. Участь консультантів у складанні бізнес-плану
  резюме і передумовам, на підставі яких будується прогноз основних показовий: реалізації, параметрів зовнішнього середовища і т.д.; - одночасно з цим містити докладні фінансові розрахунки, які дозволять аналітикам потенційного інвестора оцінити справедливість висновків розробника бізнес-плану та відповідність його загальноприйнятим стандартам; - нарешті, містити достатньо широкий спектр
 6. Терміни і поняття
  Бізнес-план Резюме бізнес-плану Консалтинг (консультування) Спеціалізовані комп'ютерні програми по складанню
 7. 1. «Ізми
  резюме у формулі laissezfaire: невмешател ьство держави в економіку, в тому числі у відносини між наймачами і робітниками; скасування обмежень зовнішньої торгівлі. Економічний лібералізм, найбільш яскраво виражений манчестерськими фабрикантами-фритредерів, сомкнулся з утилітаризмом Й. Бентама (перефразувати laissezfaire по-англійськи як leave us alone) та філософсько-політичним лібералізмом
 8. Міжнародні зіставлення
  резюме її змісту. Тлоссарій Уже в першому розділі ми звертаємо увагу студен-тів на існування спеціального економіческогоязика, що використовує знайомі слова новим длянас чином. Щоб допомогти студентам овладетьетім мовою, ми зібрали найбільш важливі ізопределеній в кінці книги, в глосарії. можливості побудови Курсан порядок глав Безпосередньо перед передмовою ми предста-вили
 9. Як вивчати економіку
  резюме соответствующейглави. Стенлі ФішерРудігер ДорнбушРічард
 10. Резюме
  1. Економічні змінні впливають і ха-теризується розподіл обмежених ресурсов.Данние - це факти, як правило, виражені в ко-кількісного вигляді, що несуть інформацію про еконо-вів змінних. 2. Моделі або теорії, які представляють собойупрощенное опис реальності, використовуються векономіке та інших галузях знань для достіженіяпоніманія і для відповідей на питання
© 2014-2022  epi.cc.ua