Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Очікування, інститути влади і іздержкіінфляціі


Витрати інфляції виникають, як правило, Либов разі помилкових оцінок її перспективних мас-штабів, в внаслідок чого люди захоплені зненацька, або коли передбачення не обманює, але некото-які закони та урядові інститути делаютневозможним повне відображення очікуваного рів-ня інфляції в трудових угодах. Наприклад, в1987 р. інфляція становила 3%, і, ймовірно, майжевсі точно передбачили цю цифру, а проте не исклю-чено, що багато людей опинилися неправі в своіхоценках, припускаючи, що темпи інфляції составятлішь близько 1%, або, навпаки, вважаючи, що онівполне можуть досягти і 12%, і, мабуть, понесли врезультаті своїх помилок певні збитки.
Чтокасается другого випадку виникнення іздержекінфляціі, то насправді досі не вседержавному інститути, зокрема державно-го регулювання та податкова система, пів-ністю пристосувалися до існування в умовах-ях інфляції. Тепер нам належить пояснити, какекономіка пристосовується до інфляції.
Таблиця 33-3 показує чотири возможниекомбінаціі. Верхній лівий кут являє ситу-ацію, коли ніхто не захоплений зненацька і в еконо-Міці не існує особливих перешкод для того, щоб нормально жити в умовах інфляції.
Ос-
тальне випадки являють собою комбінації, що виникають при невиконанні однієї з етіхдвух передумов. Ми вивчимо витрати інфляція кожному з цих випадків. Початковою точкою будетявляться економіка, в якій як інфляціонниеожіданія, так і функціонування державно-них інститутів повністю пристосовані до існування інфляції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Очікування, інститути влади і іздержкіінфляціі "
 1. 3. Нерівність
  очікування того, що плоди сьогоднішніх заощаджень в рівній мірі дістануться всьому майбутньому поколінню, направить егоїзм кожного на збільшення заощаджень. Вона стає жертвою наслідків ілюзії Платона, що якщо людям не давати знати, батьками яких дітей вони є, то вони запалають батьківськими почуттями до всього підростаючому поколінню. Школа добробуту вчинила б мудріше, якби
 2. Коментарі
  очікування, 449; виробничий період, 447, 449, 454, 490-491, 494; відсотка теорія, 491 , 492; розподіл, 240сн.; ринкові ціни, 191сн., 314; теорія временнoго уподобання, 455-457 Бентам Ієремія, 166, 182, 632, 780, 783 Бергман Ойген, фон, 193сн. Бергсон Анрі, 34сн., 50, 96сн., 208сн. Берд Чарльз і Мері, 589сн. Бердяєв Микола, 633сн. Берк Едмунд, 811 Бернар Клод,
 3. Тема 7. ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЙ В ТЕОРЕТИЧНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУЦІ
  очікувань, яка виходить із того положення, що сучасна економічна діяльність неможлива без прогнозування, передбачення основних шляхів розвитку (основоположник - Роберт Лукас (США)). 5. Теорія неокласичного синтезу прагне об'єднати основні ідеї неокласичної школи і кейнсіансько-ства на шляхах аналізу загальної економічної рівноваги, економічного зростання та оподаткування
 4. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  очікуванням в умовах невизначеності, що впливає на динаміку процентних ставок, оцінку майбутніх прибутків і цін різних фінансових активів. Щоб подолати інфляцію, необхідно, на їхню думку, традиційні методи бюджетної та кредитної політики доповнити політикою доходів, що передбачає добровільну угоду профспілок, монополій і держави про темпи зростання своїх доходів відповідно до
 5. 3. Генрі Джордж: соціально-економічні проблеми через призму питання про власність на землю
  очікуваннями по-іишенія її вартості. Згідно з його точки зору, індустріалізація, що викликає зростання продуктивності праці, неминуче повели-ч ііает ренту, оскільки веде до зростання попиту на землю та підвищенню її цінності, що в свою чергу формує очікування подальшого підвищення її вартості та спонукає спекулянтів вилучати частину земель з обороту. Джордж вважав, що спекуляція землею є
 6. 1. Коло А.В. Чаянова: агрономи - кооператори - теоретики
  очікуванні Установчих зборів кт аграрного законодавства демократичної Росії. Два 1! Их теоретика школи - О.В. Чаянов і А.Н. Челінцев - були то-щами (заступниками) міністра землеробства в останньому складі угідь> Ємені уряду С.Л. Маслова - правого есера, земської-лтістіка і кооператора. Але на гребені стрімко наростає-революційної хвилі прийшов час більшовиків, зробивши-i при
 7. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  очікувань "(очікуваний прибуток, перспективні витрати виробництва, очікувані зміни цін, вартості грошей, відсотка і т.д.), які носять імовірнісний характер і необхідні для економічного прогнозування. Кейнсіанська теорія виділила як центральних три одягли (функціональні залежності). Одна з них виражає залежність ставки відсотка (r) від величини доходу (У): r=F (У). Чим
 8. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  очікуванні "невидимої руки" відрубали "видиму руку" державного макрорегулювання. До цього треба додати, що ще раніше держава втратила контроль за господарською діяльністю тих підприємств, які перебували в рамках державної власності. Уряд Російської Федерації в липні 1993 р. визнав, що в результаті реформ державні підприємства виявилися непідконтрольні
 9. Глава 29. Економікап гроші
  очікуваннях людей і на обмінному курсі валют. РІС . 29-1. Грошова політика та взаємодія ринку капіталу та ринку товарів. У цій главі буде показано, як Fed, контролюючи обсяг грошової маси, може впливати на процентні ставки, а через них - на сукупний попит і рівноважний уро-вень випуску продукції і зайнятості. Ми також покажемо, що, оскільки зміна процентних ставок сприяє
 10. Очікувана інфляція при неполнойпріспособленності інститутів
  очікувань, але неповної 13 Коли ми говоримо про взаємну компенсації двох явищ, ми игнори-руем існування ефекту розподілу; іншими словами, ми необращающіхся увагу на те, хто зазнав збитків, а хто витягнув прібиль.Возможно, співчуття з боку суспільства в більшій мірі заслуговуючи-ють клієнти банку, а може бути, і навпаки. У першому випадку потеріобщества тим більше, чим вище прибутку банків,
© 2014-2022  epi.cc.ua