Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Інфляція в умовах полногопріспособленія до неї і вернихінфляціонних очікувань


Уявімо собі економіку, де інфляція з року рік дорівнює 10%. Всі знають це, і соответствующиеинституциональные структури пристосувалися доцього. Що ж це за економіка? По-перше, все це-ни і доходи, включаючи зарплату, зростають щорічно на10% Отже, реальні доходи залишаються за постійними, так само як і відносні цени9. По-друге, реальні податкові платежі не залежать отінфляціі. З ростом цін і доходів номінальнийоб'ем податкових платежів змінюється так, що ре-альний розмір виплачуваних податків з року в годостается незмінним.
По-третє, наявність інфляції не має заметноговліянія на прийняття рішень про зберігання средствв вигляді облігацій або нерухомого майна коли хто-то надає кредит у формі боргових зобов'язаннях з фіксованою процентною ставкою (ТЕВ формі облігацій) і , отже, в кінці срокакредіта отримує фіксовану суму грошей, топотеря його купівельної спроможності в результатедействія інфляції компенсується більш високойпроцентной ставкою за цей кредит. Зростання відсоток-
9 Щоб спростити умови нашого аналізу, уявімо економіку, гденет ні зростання продуктивності, ні змін в умовах попиту іпропозиції. Тому ми можемо сказати, «то реальні зарплати і відносно ціни залишаються постійними. Але, звичайно, інфляція в чи-стом вигляді може трапитися і в економіці, де є реальний економічне зростання.
Вої ставки майже повністю компенсує знижений-ня вартості грошей за період кредитування. В-чет-верте, ця реакція ринку капіталів на процессиінфляціі правильно сприймається податкової си-стемой, тобто трактується саме як поправки на ін-фляции, а не як дійсні доходи або при-були на капітал.
Ось практично повний перелік дій поадаптаціі, які повинні мати місце в еконо-Міці, повністю пристосувався до существова-нию інфляції. Якщо ж економіка чи ожіданіяекономіческіх агентів не пристосовані до дії інфляції, то, як ми побачимо, деякі ізперечісленних видів реакції можуть бути відсутні.
Інфляції і процентним ставкам. Як ужеотмечалось, процентні ставки дійсно могутадекватно відображати інфляційні очікування векономіке, повністю адаптованої до інфляціі.Етот момент заслуговує більш ретельного роз-гляду, оскільки є одним з централь-них у виникненні витрат інфляції.
Припустимо, що хтось видає кредит в 100долл. строком на один рік за умови, що в наступ-щем році це принесе йому додаткових товаріві послуг вартістю в 3 дол Якщо в економіці нетінфляціі, то кредитор отримує назад 103 дол, що дає йому можливість придбати товарів іпослуг на 3% більше, ніж він міг купити на цю сум-му у попередньому році.

Припустимо, темпи інфляції підвищились до 10%, ікаждий усвідомлює цей інфляційне зростання. Еслікредітор продовжує надавати кредит під 3%, то в кінці року він отримає назад ті ж 103 дол, проте тепер їх реальна вартість вже гораздоніже на 10% менше, ніж при колишньому рівні ін-фляции. З точки зору зміни суми товарів іпослуг, які тепер може придбати кредіторна ці гроші, він не тільки не отримає 3% прибутку, а швидше зазнає збитків, рівні близько 7%.
Якщо хтось надає кредит у 100 дол нагод і хоче отримати в кінці року свої 103 дол вреальной вираженні, то сума процентного платі-жа повинна бути досить великою, щоб позво-лити кредитору купити товарів і послуг на суму в103 дол (вимірювану в базових цінах) при уровнецен на кінець року, Якщо через рік ціни будуть на10% вище, ніж тепер, то необхідний розмір пла-тежа становить 113,30 дол (103 х 1,1). Щоб по-лучити компенсацію за 10% інфляції, кредітордолжен вимагати за кредитами 13,3% наприкінці етогогода, що приблизно дорівнює сумі первісних 3% і очікуваного відсотка інфляції. Ці 13,3% пред являють собою номінальну процентну ставку, покликану компенсувати кредитору 10% інфля-
ції протягом року, в той час як реальна процентної ставка, за вирахуванням темпів інфляції, оста -ється на рівні 3%
Про Номінальна процентна ставка - етонорма відсотка, що виражається в термінах де-ніжних платежів за кредит. Реальна процен-тна ставка - це дохід на кредит, або вар-тість кредиту, висловлюване в термінах това-рів і послуг. Реальна ставка пріблізітельноравна номінальній ставці за вирахуванням темповінфляціі.
Ясно, що зростання номінальної процентної ставки до13, 3 компенсуватиме кредитору возможниепотері від інфляції. Але що при цьому відбувається сзаемщіком? Чи може він дозволити собі платітьболее високу процентну ставку? Так, может.Предположім, що позичальник - це фірма, берущаяв борг сьогодні, щоб зробити товари для прода-жи протягом року Якщо темп інфляції возрастаетдо 10%, то ціни товарів, що продаються фірмою, так-же підвищаться на 10%, і тому фірма зможе по-Зволен собі сплатити відсотки і фактіческіостаться в тій же економічної ситуації, в кото-рій вона була б за відсутності інфляції та процентної ставкою, що дорівнює 3% річних.
Все сказане про реальну і номінальною про-процентних ставках ми підсумовуємо в наступному Урава-нении:
Номінальна інфляційна реальнаяпроцентная=+ процентна (1)
ставка надбавка ставка
Інфляційна надбавка дорівнює тому рівню інфля-ції, який очікується протягом терміну на-дання кредитів.
Цей зв'язок номінальної процентної ставки іуровня інфляції відома як залежність Фіше-ра і детально розглядається у вікні 33-1.
Залежністьмости була названа ім'ям знаменитого американ-ського економіста Ірвінга Фішера (1867-1947), який протягом всієї своєї профессіональнойкарьери з 90-х років минулого століття і по 1947 р., цікавився проблемами інфляціі10 . Далі ветой главі будуть наведені деякі свідок-ства зі світової економічної практики в пользузавісімості Фішера Але зараз ми продовжимо об-судження питання про наслідки інфляції.
Припустимо, люди чекають, що рівень ін-
10 Фішер викладав у Єльському університеті і вніс важливий внесок в економічному науки і розуміння основ розвитку економіки. Він билтакже ентузіастом здорового способу життя, який вірить у користь сну насвежем повітрі і вживання в їжу пророслих пшеничних зерен.Наряду з книгами з економічної теорії він писав також книги оздоровлять способі життя.
Вікно 33-1. Інфляція і процентні ставки: залежність Фішера
Різниця між реальною і номінальною процентниміставкамі істотно для розуміння природи економі-чного циклу і розвитку економіки в умовах інфля-ція Наприклад, в країнах, де темпи інфляції високі, номінальні процентні ставки можуть виражатися трьох-значними числами. На перший погляд важко уявити, що хтось може дозволити собі взяти кредит, якщо процентної ставка перевершує 100. Однак якщо припустити, що ви взяли кредит під 100%, в той час як це-ни зросли на 200%, то ви зробили неймовірно ви-придатну угоду, оскільки реальна процентна ставкадля вас є негативною величиною. Представімсебе, наприклад, покупку на початку року уживаного ав-томобілів на взяті в кредит гроші. Якщо автомобільстоіт 10 тис, то наприкінці року ви повинні будете виплив-тить 20 тис Проте цілком імовірно, що при зростанні цінна 200% автомобіль подорожчає до 30 тис знецінений-них паперових грошей, і тоді через рік ви зможете про-дати автомобіль, отримавши при цьому прибуток.
Перетворюючи рівняння (1), ми можемо сформуліроватьразлічіе між реальною і номінальною процентниміставкамі:
процентна ставка була позитивною, номінальнаяпроцентная ставка повинна бути принаймні равнауровню інфляції. Наприклад, якщо рівень інфляцііравен 20%, то, для того щоб кредитори не понесліубитков, номінальна процентна ставка повинна битьне нижче 20% п.
Розглянемо деякі фактичні дані, кажучи-щие на користь існування залежності між про-центной ставками та інфляцією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Інфляція в умовах полногопріспособленія до неї і вернихінфляціонних очікувань "
 1. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  інфляції) перша реакція полягає не тільки в тому, що зростання цін на деякі з них більш швидкий і крутий, ніж на інші. На самому початку може трапитися деяке падіння, так як попит на них пред'являється головним чином тими, чиї інтереси виявилися ущемлені. Причиною зміни грошового відношення може бути не тільки випуск в обіг додаткових грошей державою. Збільшення
 2. 18. Інфляціоністскій погляд на історію
  інфляцією миряться просто тому, що вона благоволить боржникам на шкоду кредиторам. Однак інфляціоністскій погляд на історію, який нам доведеться розглядати в цьому параграфі, має лише непряме відношення до цих антікредіторскім доводам. Заяви інфляціонітов про те, що експансіонізм є рушійною силою економічного прогресу, а редукціонізм являє собою найгірше з усіх зол,
 3. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  інфляційної тенденції вона викликається вже першими ознаками явища, яке пізніше, коли стане загальним, буде названо втечею в реальні цінності і в кінцевому рахунку породить ажіотажний бум і крах грошової системи . Як і в будь-якому іншому випадку інтерпретації майбутніх подій, спекулянт може помилятися, інфляційна або дефляційна динаміка може зупинитися або сповільнитися, а ціни будуть
 4. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників . Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на позиковий ринок, це тимчасово порушує
 5. 3. Нерівність
  інфляції і кредитної експансії безглузді.], Все ще перевищує річне споживання капіталу, що не робить неспроможним твердження про те, що весь комплекс фінансової політики, що проводиться федеральним урядом, штатами та муніципалітетами, має тенденцію до проїдання капіталу. Багато з тих, хто усвідомлює небажані наслідки проїдання капіталу, схильні вірити, що популярне
 6. Коментарі
  інфляції, коли до 1923 германська марка знецінилася в 1 000 000 000 000 (!) разів. Працівники отримували заробітну плату по кілька разів на день і тут же розходилися по магазинах, щоб встигнути скористатися необесцененнимі грошима. Бувало, в ресторанах відвідувачі замовляли вечерю по одним цінам, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській
 7. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  інфляції - ризик несподіваної зміни реальних доходів, ступінь цього ризику для інвестицій в нерухомість невелика, так як при інфляції вартість нерухомості і рівень орендних ставок мають тенденцію до збільшення; - фінансовий ризик - враховується в разі використання позикового фінансування, відображає можливість негативного зміни фінансового левереджа; - законодавчий ризик
 8. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  інфляції і доходів позичальника. Ризик дострокового погашення - це потенційні втрати при реінвестування, які викликані раннім погашенням іпотечного кредиту з фіксованою ставкою відсотка. Ризик виникає також у зв'язку з втратами при фінансуванні кредитів, ставки відсотка за якими визначаються перед початком фінансування. Такий ризик називають ризиком попередніх зобов'язань.
 9. Глава 14
  умови виявилися для мене несприятливими. Це було так само нормально і природно, як для торгового парусника незвично довга відсутність попутного вітру. Зрозуміло, що чим довше все це тривало, а я все ніяк не міг повернути свої борги, тим моє ставлення до них робилося все менш філософським. Що й зрозуміло - на мені висіло понад мільйон доларів, і все в результаті невдалих операцій з
 10. Глава 15
  інфляція. Чим довше тривала війна, тим далі просувалися ці процеси. У 1915 році я посилено трудився заради повернення у велику біржову торгівлю. Ціни на акції росли, і я був зобов'язаний скористатися цією ситуацією. На ринку акцій я провів найлегшу, швидку і безпечну велику операцію, і мені супроводжувала удача. До липня 1917 року я, не тільки розплатився за всіма боргами, а й міг
© 2014-2022  epi.cc.ua