Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. Дусенбаев, Н. Воєводіна. Економічна історія Росії, 2010 - перейти до змісту підручника

49. Економічні реформи. Економічна реформа 1987р

У лютому 1986 відбувся черговий XXVII з'їзд КПРС, головними завданнями якого виступали боротьба з бюрократизмом і беззаконням. Відбулися зміни у складі партійної верхівки. До 1987 р. було замінено 40% членів КПРС, 70% членів Політбюро і 60% секретарів обкомів. Прем'єр-міністром тепер став Н.І. Рижков замість Н.А. Тихонова, Н.В. Тализін змінив Н.К. Байбакова на пості голови Держплану СРСР. Московський міськком КПРС очолив секретар ЦК КПРС Б.М. Єльцин, який потім став кандидатом у члени Політбюро.
У 1986 р. стає зрозумілим, що поставлені цілі не можуть бути реалізовані через застарілу системи державного планування. Різке підвищення темпів економічного зростання, заплановане в новій п'ятирічці, не привело до позитивного результату. Незабаром ситуація в країні знову стала погіршуватися. Антиалкогольна компанія ще більше погіршила стан державного бюджету. У січні 1987 р. стався спад виробництва, що послужило початком економічної кризи. Невдалий перший етап «перебудови» змусив нове молоде керівництво замислитися про комплексну економічну реформу, головною метою якої виступало рух у бік ринкової економіки.

Уряд Н.І. Рижкова влітку 1987 представило на затвердження Пленуму ЦК КПРС план реформ, що представляють собою програму переходу до «соціалістичному ринку». Нова економічна стратегія включала в себе переклад підприємств на повний госпрозрахунок, розширення їх самостійності, часткове самоврядування, залучення іноземного капіталу шляхом створення спільних організацій; розвиток кооперативної та приватної форм власності. При цьому реформа повинна була зберегти старі інститути державного управління та соціалістичної власності.
Прийнятий у червні 1987 р. закон про державне підприємство дозволяв організаціям самостійно виходити на зовнішній ринок і здійснювати спільну діяльність з іноземними партнерами. Змінивши становище підприємств, уряд повинен був змінити і систему економіки на різних рівнях. З прийняттям нового закону директори державних підприємств не контролювалися ні чиновниками, ні ринком.
Таким чином, відсутність ринкової дисципліни призвело до активізації споживчої діяльності організацій. На даному етапі «перебудови» державні органи повністю втратили контроль над економічними процесами в країні, що згодом ускладнило перехід до ринку.

У 1988 р. було прийнято Закон про кооперацію в СРСР, Основи законодавства про орендні відносини, в кінці 1986 - початку 1987 рр.. - Перші рішення про розвиток кооперації. У них було проголошено рівноправність державного та кооперативного секторів економіки. Насправді влади, які побоювалися розширення недержавного сектора і втрати контролю над ним, взяли численні обмеження юридичного характеру. Незабаром почалася боротьба з нетрудовими доходами, особистим підсобним господарством людей. Всі ці заходи зупинили розвиток всіх нових форм господарювання. Відсутність джерел сировини призвело до того, що кооператори стали мати протизаконні зв'язку з тіньовими структурами. Таким чином, жодна з цілей економічних реформ не була досягнута.
Відбувалося подальше погіршення фінансового та економічного становища країни. Національний дохід в 1990 р. в порівнянні з минулим роком знизився на 9%. Для підтримки життєвого рівня населення влада вдавалася до позик. Це послужило формуванню великого зовнішнього боргу СРСР, відповідальної за який стала Росія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 49. Економічні реформи. Економічна реформа 1987р "
 1. 3. Податкова реформа
  реформу 1986 р. пішов закрупнимі змінами в податковому законодавець-стве, вжитими в 1978 р., 1981 р. і 1982 р., атакож напруженою дискусією і аналізом опо-вої системи професійними економістамі1. Цілком очевидно, що в майбутньому нас чекають но-ші податкові реформи, оскільки Закон про опо-вої реформу 1986 р. не врегулював ряд крупнихпроблем. У цьому параграфі ми розглянемо
 2. № 87. Реформи уряду Мейдзі в Японії
  реформа (заміна самурайського війська регулярної армією). 2. Аграрна реформа (ліквідація державної власності на
 3. № 117. Реформи Івана Грозного
  реформ: 1. Адміністративна реформа - створення системи наказів, вищих органів галузевого управління. 2. Військова реформа, впорядкувала військову службу бояр, дворян, стрільців, гармашів, козаків. 3. Земська і губна реформи спочатку обмежили, а потім скасували влада кормленщиков. Були створені органи місцевого самоврядування. У 1549 р пройшов 1-й Земський собор, за підсумками якого був
 4. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  економічні уклади; використання державного капіталізму, його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасування карток. Економічні реформи 30-х років. Реорганізація управління промисловістю. Кредитна реформа. Податкова реформа. Економічні реформи 50-60-х років та їх
 5. Теми рефератів
  економічних реформ в Росії в
 6. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  економічні
 7. Контрольні питання
  економічних реформ в Росії? 2. Які основні напрямки реформ в Росії? 3. Розкажіть про досвід країн Центральної та Східної Європи, а також Китаю з реформування своєї економіки. 4. Які особливості кожного їх трьох етапів россий-ських реформ ? 5. Опишіть соціально-економічну структуру ком-прадорско-корпоративної системи. 6. Які шляхи формування соціально
 8. ЛІТЕРАТУРА
  реформами. М.: ІЕ РАН,
 9. 2. Варіанти системних реформ у перехідній економіці
  реформ в країнах з перехідною економікою мають вихідні
 10. ЛІТЕРАТУРА
  економічних перетворень. М ".: Наука, 1996. Кудрі В. М. Пора повертатися до радикальної реформи / / Російський економічний журнал. 1994. № 3. Кудрі В. М. Вихід один: повертатися до радикальної реформи / / Питання економіки. 1994. № 5. 'Ольсевич Ю.Я. Трансформація господарських систем. М.: ІЕ.РАН, 1994. Реформи очима американських і російських учених / За ред. О.Т.Богомолова. М.:
 11. Введення
  реформа в Росії, пройшовши ряд етапів, була зупинена відсутністю інституційної основи - земельного законодавства. Мета лекції: визначити умови, напрями та результати аграр-ної реформи у перехідній економіці, способи державної під- держки сільського господарства Росії та їх
 12. ТЕМА 7 Економічний розвиток СРСР. Основні терміни і поняття
  економічні реформи 30-х років; г) грошова реформа 1947 року; д) економічні реформи 50-60-х років; е) господарська реформа 1965 року. Реформа пов'язувалася з відміною карток, в обміні перебували в обігу грошових знаків на нові в співвідношенні 10:1 і диференційованої переоцінці грошових вкладів населення. Реформи передбачали поступове вирівнювання рівня життя
 13. Теми рефератів
  реформа кінця 1920 - початку 1930 рр.. в СРСР. Податкова реформа кінця 1920 - початку 1930 рр.. в СРСР. Колективізація сільського господарства в 1929-1932
 14. № 137. Селянська реформа 1861 р в Росії
  реформа стосувалася основ землеробства і землекористування, особистого звільнення селян, наділення їх землею, вчинення викупної угоди. Фортечні селяни отримали особисту свободу , право на торговельні та промислові угоди. Реформа передбачала поступовий перехід до селян земельного наділу за викуп, який повинен був компенсувати поміщику втрату значної частини його землі і кріпосного
 15. № 179. Грошова реформа в СРСР 1947 г і її вплив на становище трудящих
  реформа. Обмін грошей старого зразка на новий, в співвідношенні 10 руб. старими за 1 руб. нових. Обмін мав бути закінчений протягом 2 тижнів. Ціни, і заробітна плата у людей залишилася колишньою в цілях зменшення грошей на руках у населення. Вклади до 3000 руб. переоцінці не піддавалися. Суми від 3 тис. руб. до 10тис.р. у співвідношенні 3/2 більш 10тис.р. зменшилися в 2 рази. Були піддані
 16. ЛІТЕРАТУРА
  економічний журнал », Фонд« За економічну грамотність »,
 17. Економічна реформа Л. Ерхарда
  економічна реформи. Ретельно підготовлена економічна реформа проводилася одночасно з грошовою реформою, реформою цін, перебудовою централізованого управління. Колишня система була зруйнована відразу, а не поступово. Зростання цін зупинився приблизно через півроку. Успіх реформи обумовлювався та своєчасної коригуванням (наприклад, переглядом обмінного курсу національної валюти),
 18. № 199. Причини провалу реформ М.С.Горбачева
  економічну складову реформ і сприяла загостренню пізніших соціальних зіткнень. З розпадом СРСР зазнала поразки і політика перебудови. Але вона привела до формування основ ринкових
 19. № 150. Аграрна реформа П. А. Столипіна
  реформи П. А. Столипіна - створення шару фермерів, який став би опорою порядку. 1906р. - вийшов указ, який отримав силу закону тільки в 1910р. (коли його затвердила 3 Державна дума): право селянина вийти з общини, затвердивши за собою належну їй наділ. 1908-1909гг. - період найбільшого виходу селян з общини. Селянський банк, який володів великими запасами земель, почав
© 2014-2022  epi.cc.ua