Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
П.Д. Агарков, Г.Г. Балабанова, Л.Г. Галкін, Т.А. Давиденко, Л.І. Журавльова. Історія економіки, 2004 - перейти до змісту підручника

4. Виникнення і розвиток капіталізму


Капіталістичний уклад склався в надрах феодалізму; економічна структура капита-листического суспільства виросла всередині структури феодального суспільства. Зростання виробник-них сил і розвиток суспільного поділу праці розширювали сферу товарного виробництва і обігу, підточуючи основи натурального господарства; прогресувала спеціалізація сільськогосподарського. і ремісничих виробництв, сприяла встановленню більш міцних економічних зв'язків між різними р-нами і злиття місцевих ринків в оди-ний національний ринок. Тим самим створювалися деякі передумови формування ка капіталістичного господарського укладу. Елементи капіталістичних відносин спорадично виникали в містах Італії та Голландії вже в 14-15 ст., Проте розкладання феодального способу виробництва і початок капіталістичної ери відносяться лише до 16 в.
В історичному розвитку капіталізму, важливі два моменти: перетворення натурального гос-подарства безпосередніх виробників в товарне і перетворення товарного господарства в капіталістичне. Поступове розширення сфери дії законів товарного виробництва супроводжувалося загостренням конкуренції між товаровиробниками, в результаті чого відбувалося збагачення одних, які становили меншість, і розорення інших, кото-які перетворювалися з самостійних виробників у найманих робітників.
Великі географічні відкриття (15 -17 ст.) Послужили поштовхом до швидкого розширенням-нию світової торгівлі та формування світового ринку. Розширення ринків збуту і зростання попиту на промислові вироби вимагали різкого збільшення виробництва, а проте дрібні та відокремлені ремісничого господарства, до того ж пов'язані суворої цехової регламентації-їй, були не в змозі вирішити це завдання. Поглиблення майнової диференціації серед ремісників і розорення все більшого числа господарств розширювали сферу застосування найманої праці.

Важливу роль у виникненні капіталістичних відносин зіграв купецький капітал. Перехід до капіталістичного виробництва відбувався двояко. В одному випадку найбільш со-самостійні товаровиробники перетворювалися на підприємців і купців, що найчастіше супроводжувалося найбільш радикальними змінами в техніці та організації виробництва. В іншому - купець безпосередньо підпорядковував собі працю багатьох ремісників, що в меншій мірі зачіпало колишні форми виробництва і ставило в особливо несприятливі умови безпосередніх товаровиробників.
Підсилюється зв'язок великих дворянських господарств з ринком підривала економічний лад феодалізму. Натуральне господарство втягувалось в сферу товарного обігу, переважатиме-дає ставала тенденція до розкладання 'феодальних виробничих відносин і переходу від натуральної земельної ренти до грошової. Відмовившись від продуктової ренти, багато феодали прагнули вилучити у селян земельні ділянки, щоб здати їх в оренду. Серед вільного селянства посилювалися процеси розшарування: все більша частина малозе-мельних селян, обплутаних мережами кабальної оренди і лихварських позик, розорялися, поповнюючи ряди найманих працівників.
Процеси становлення капіталістичних виробничих відносин прискорювалися т. н. первинним накопиченням капіталу, сутність якого полягала в насильницькому масовому відділенні безпосередніх товаровиробників від раніше належали їм засобів праці і перетворенні їх на продавців своєї робочої сили, з одного боку, і сосредо-точінні в руках формується буржуазії все більших грошових багатств, перетворювалися в капітал, - з іншого. У міру того як робоча сила ставала товаром, що належить ра-бочему, відбувався перехід від простого товарного виробництва до капіталістичного.

Найважливішим економічним результатом перемоги капіталістичного способу виробництва над феодальним було забезпечення більш високої продуктивності суспільної праці. Основні стадії підвищення продуктивності праці: проста капіталістична кооперація; мануфактура; машини і велика промисловість.
Вихідним пунктом капіталістичного виробництва була проста кооперація, яка забезпечувала більш високу в порівнянні з дрібним селянським господарством і индивидуаль-ним ремісничимвиробництвом продуктивність праці. Подальше зростання продуктивних сил і розвиток капіталістичних відносин привели до переходу від простої кооперації до мануфактури - більш високою в порівнянні з простою кооперацією щаблі підвищення продуктивності суспільної праці, хоча і заснованої раніше на ручній техніці.
На певному етапі розвитку мануфактури склалися технічні та соціально-економічні передумови переходу до великого машинного виробництва, що становить матеріальну основу промислового перевороту. Перемога фабричного виробництва і різке підвищення продуктивності суспільної праці означали остаточну перемогу капита-листического способу виробництва над феодальним; в великої машинної індустрії капита-лизм знайшов відповідну своєю природою технічну основу.
Поступове посилення економічних позицій приватнокапіталістичних підприемців в надрах феодалізму підготувало грунт для переходу до буржуазного суспільно політи-зації строю, що забезпечив панування класу капіталістів. Цей перехід остаточно завершився в ході буржуазної революцій в ряді країн Західної. Європи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Виникнення і розвиток капіталізму "
 1. 2. Світогляд і ідеологія
  виникнення явного конфлікту. Але вони безумовно посилюють пороки, які маскують, і роблять остаточне рішення більш важким. Вони збільшують страждання, посилюють ненависть і роблять мирне врегулювання неможливим. Вважати ідеологічні протиріччя нешкідливими і навіть корисними груба помилка. Основною метою праксиологии та економічної теорії є заміна суперечливих принципів
 2. 5. Конкуренція
  виникнення монопольних цін. В інших випадках цього не відбувається, а в результаті просто створюється стан справ, при якому багато капіталісти, підприємці, фермери і робітники не допускаються в ті галузі промисловості, в яких вони принесли б максимальну користь оточуючим. Каталлактіческая конкуренція була сильно обмежена, але ринкова економіка продовжує діяти, хоча і
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  виникненню рівномірно функціонуючої економіки. У цьому полягає завдання економічної теорії. Математичний опис різних станів рівноваги просто гра. Проблема полягає в аналізі ринкового процесу. Порівняння двох методів економічного аналізу допомагає нам зрозуміти сенс часто звучать побажань розширити межі економічної науки шляхом створення динамічної теорії замість
 4. 6. Монопольні ціни
  виникнення монопольних цін, і їх каталлактіческіе властивості полягають у наступному: 1. На ринку має існувати монополія пропозиції. Всі пропозицію монополізованого товару контролюється одним продавцем або групою продавців, що діють узгоджено. Монополіст індивід або група індивідів у стані обмежити запас, пропонований для продажу або використовується для виробництва для
 5. 19. Золотий стандарт
  виникненню де-факто золотого монометалізму у Франції та інших країнах Латинського монетного союзу [58]. Коли падіння цін на срібло в кінці 70-х років автоматично викликало заміну де-факто золотого стандарту на де-факто срібний стандарт, ці держави припинили карбування срібла, щоб зберегти золотий стандарт. У Сполучених Штатах структура цін ринку злитків дорогоцінних металів уже
 6. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  виникнення буму є збільшення маси грошей або інструментів, що не мають покриття. Очевидно, що загальна тенденція зростання цін, не викликана загальним зниженням виробництва і запасом товарів, пропонованих на продаж, не зможе виникнути, якщо маса грошей (у широкому сенсі) не збільшиться. У результаті ми бачимо, що ті, хто бореться з грошовим поясненням, також змушені вдатися до теорії,
 7. 3. Конфіскаційному оподаткування
  виникнення обставин, не передбачуваних належним чином інвестором, перетворює інвестиції в помилкові. Як вже зазначалося, невложенного капіталу не існує [Cм. с. 486488.]. Капіталіст не вільний вибирати між вкладенням і невложеніем. Не вільний він також відхилитися у своєму виборі вкладень в капітальні блага від лінії, визначеної найбільш наполегливими з ще незадоволених
 8. РІЗНІ СОЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ, РІЗНІ ЗОВНІШНІ ПРОЯВИ
  виникнення тріщин (125). Європейська комісія регулярно публікує звіти, що показують необхідність змін в європейській системі соціального забезпечення, мінімальної заробітної плати, урядового регулювання праці з неповним робочим часом, посібників з безробіття, прав профспілок і законів про тривалість робочого часу на підприємствах, з метою допустити велику «гнучкість»
 9. ПЛИТА ЧЕТВЕРТА: ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА
  виникнення ворога в особі комунізму були впливові політичні лідери, які цього хотіли. В епоху маккартизму американці створили собі з комунізму внутрішню загрозу, а під час «холодної війни» американці розглядали комунізм як зовнішню військову загрозу; але насправді комунізм ніколи не був ні внутрішньою загрозою «перевороту» в Америці, ні зовнішньої військовою силою, прямо
 10. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  виникнення капіталізму могли бути періоди, коли економічна нерівність в якійсь мірі зростала, але в той часом його не вимірювали, і воно залишилося невідомим або, у Принаймні, спірним. З тих пір як стали отримувати точні дані, періодів різкого зростання нерівності не було. Але тепер ми переживаємо якраз такий період швидко зростаючого і широко відомого економічної нерівності, з
© 2014-2022  epi.cc.ua