Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д.А. Шевчук. Історія економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва


Великі географічні відкриття та торгова революція XVI в. «Революція цін» та її наслідки для Західної Європи. Первинне накопичення капіталу: джерела, методи і результати. Особливості розвитку в Голландії, Англії, Франції та Німеччини.
Виникнення мануфактурного виробництва. Зміна економічної структури провідних країн. Розвиток світової торгівлі. Еволюція форм торговельної політики.
Роль буржуазних революцій в господарському розвитку Голландії та Англії.
Особливості початкового етапу первісного нагромадження капіталу в Росії. Проблема російської модернізації. Реформи Петра 1 та їх наслідки для соціально-економічного розвитку країни.
Економічна політика Катерини II. Посилення монополізму і кріпосного характеру економіки. Стан фінансової бази Росії.
Проблеми державного бюджету.
Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складання дозвільної системи підприємницької діяльності. Роль розкольників в економічному житті Росії. Сепаратну акціонерне законодавство і розвиток акціонерних товариств. Становлення біржової системи. Досвід господарських реформ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва "
 1. Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  економічного розвитку країни. Економічна політика Катерини II. Посилення монополізму і кріпосного характеру економіки. Стан фінансової бази Росії. Проблеми державного бюджету. Економіка Росії наприкінці XVIII-першої третини XIX ст. Складаючи-ня дозвільної системи підприємницької діяльності. Роль розкольників в економічному житті Росії. Сепаратну акціонерне
 2. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
 3. 4.1. Організація феодального господарства в Київській Ру-сі
  темам обробки землі. Однак порівняно широко трипільна система стала використовувати-ся тільки в XIII-XIV ст. Промисли зберігали своє значення, особливо в північних районах, компенсуючи брак родючих грунтів. За рівнем сільськогосподарської техніки, ступеня розвитку землі-Делія і набору культур Київська Русь стояла на тому ж рівні, що й сучасні їй країни Західної Європи. Але суворі
 4. Лекція 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
  економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного
 5. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
  тема. Ще в 1839 р. міністр фінан-сів Є. Канкрін провів грошову реформу. Було встановлено, що 350 руб. паперових грошей дорівнюють 100 руб. сріблом, а це означало де-девальвації асигнацій. Вони були зовсім вилучені з обігу і заме-нени кредитними квитками, вільно обмінюватися на срібло. Але в ході Кримської війни уряд не раз вдавався до грошової емісії, курс кредитного рубля
 6. 3. Економіка в релігійному світосприйнятті
  тема суспільних цінностей ставала все більш индивидуалистичной. Справедлива ціна Аристотеля належить першість і в аналізі явища, яке сьогодні ми називаємо ціною товару - поняттям, навколо якого будується вся теорія сучасної мікроекономіки. Втім, у самого Аристотеля йшлося про проблему справедливості при обміні. Він 'ibid. 10 Ibid. 19 розумів, що головне в
 7. Тема 2. ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  тема, включаючи проблеми власності, банкрутства, зовнішньоекономічну діяльність тощо Дана модель дійсно може забезпечити на певному етапі високі темпи економічного зростання, особливо за наявності потужного потоку фінансових ресурсів, що надходять до держбюджету. Однак проблема цієї моделі полягає в низькій ефективності державних інвестицій в порівнянні з інвестиціями
 8. Зародження ринкових відносин в надрах феодалізму
  тема колоніалізму і уста-новілся головний принцип колоніального господарства: вивіз дешевої сировини і продовольства, ввезення промислових товарів, а потім капіталу, використовуючи дешеву робочу силу; - найважливішим наслідком відкриття і колонізації нових земель стала "революція цін», що дала потужний імпульс початкового нагромадженню капіталу і прискорила формування капіталістичного устрою в господарстві.
 9. Центральний Банк
  тема розрахунку індексу господарської активності, який дозволяє проводити аналіз і прогнозування динаміки виробництва, у тому числі і в окремих галузях промисловості структуроутворюючих видів продукції і можливого її зміни . Виходячи з цього, ЦБ РФ здійснює аналіз стану основних взаємозв'язків між реальним і фінансовими секторами економіки, особливостей інфляційних процесів,
 10. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  темах в результаті цілеспрямованого розумового напруження підвищується інноваційний потенціал всього суспільства, виступаючи основою зростання добробуту кожного громадянина. У сучасну епоху науково-технічного прогресу відбувається трансформація місця і ролі окремих якостей людини як фактора виробництва. Сучасний стан розвитку техніки і технологій, а також їх зміни пред'являють
© 2014-2022  epi.cc.ua