Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006
У навчальному посібнику подано авторське бачення проблем історії економіки зарубіжних країн та Росії. Розглядаються етапи становлення народного господарства і державності.
ВСТУП
РОЗДІЛ I. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ
1. Програма курсу "історія економіки"
Тема 1. Введення в історію економіки
Додаткова література
Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
Додаткова література
Тема 3. Економічний розвиток в епоху средневе-ковья
Додаткова література
Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
Додаткова література
Тема 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
Додаткова література
Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
Додаткова література
Тема 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX - першої третини XX ст.
Додаткова література
Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
Додаткова література
Тема 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
Додаткова література
2. Основна література з курсу "Історія еконо-міки"
3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
РОЗДІЛ II. Лекційний матеріал
Лекція 1. Введення в історію економіки
1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
1.2. Методи і функції науки
1.3. Проблеми періодизації історії економіки
Додаткова література
Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
2.1. Загальна характеристика епохи
2.2. Основні риси та напрямки розвитку первіснообщинного господарства
2.3. Фази еволюції та моделі розвитку рабовлад-ня
Східна модель рабовласництва
Західна модель рабовласництва
2.4. Причини загибелі рабовласницької системи
2.5. Особливості первіснообщинного господарства східних слов'ян
Додаткова література
Лекція 3. Економічний розвиток в епоху середньовіччя
3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя
3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
3.3. Зовнішня торгівля в період середньовіччя
3.4. Економічний побут і господарська культура середньовіччя
Додаткова література
Лекція 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
4.1. Організація феодального господарства в Київській Ру-сі
4.2. Господарство руських земель в період феодальної роздробленості (XII-пер. підлогу. XV ст.)
4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
4.4. Господарські реформи другої половини XVII в.
Додаткова література
Лекція 5. Особливості економічного розвитку європейських країн в епоху первісного накопичення капіталу і мануфактурного виробництва
5.1. Вплив великих географічних відкриттів на економічний розвиток Європи
5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
5.3. Вплив мануфактурного виробництва на ево-Люцію структури економіки розвинених країн
5.4. Умови первісного нагромадження капіталу в Росії
5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
5.6. Економічна політика Катерини II
5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX ст.
Додаткова література
Лекція 6. Історія промислового перево-рота та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
6.1. Зміст промислового перевороту
6.2. Особливості індустріалізації західного світу
6.3. Розвиток фінансової системи
6.4. Країни-лідери та їх економічна роль у світі
6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
Додаткова література
Лекція 7. Основні тенденції в розвитку світового господарства наприкінці XIX-першої третини XX ст.
7.1. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX-початку XX в.
7.2. Економічні причини і наслідки першої світової війни
7.3. Світова економічна криза 1929-1933 рр..
7.4. Особливості економічного розвитку Росії наприкінці XIX - початку XX вв.
7.5. Умови формування командно-адміністративної системи економіки Росії
7.6. Особливості господарського розвитку Радянської Росії в 1917-1927 рр..
7.7. Економіка СРСР наприкінці 20-сер. 30-рр.
Додаткова література
Леція 8. Економіка "державного со-соціалізму"
8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний пе-ріод
8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
8.4. Економіка застою
Додаткова література
Лекція 9. Історія світової економіки в післявоєнний період
9.1. Економічні наслідки другої світової війни
9.2. Національні програми відродження економіки
9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
Додаткова література
Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки - 2011 рік
 9. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 10. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 11. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 12. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 13. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 14. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 15. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 16. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1 - 2008 рік
 17. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 18. А.Н. Сухарєв. Економічний словник - 2008 рік
 19. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 20. Г.П. Журавльова. Економіка - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua