Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

5.3. Вплив мануфактурного виробництва на ево-Люцію структури економіки розвинених країн


Накопичення фінансового капіталу сприяло швидкому роз-витку мануфактурного виробництва.
Мануфактура - підприємство, засноване на ручній праці і поді-ментальною спеціалізації і що представляє перехідну форму вироб-ництва від простої кооперації до фабрики.
Виникнення мануфактур вважається технологічної револю-цією, яка характеризується сукупністю економічно та техноло-гически пов'язаних нововведень.
Основні ознаки технологічної революції:
* поліпшення технічних характеристик виробництва;
* соціальна і політична прийнятність нової техноло-гии;
* зниження вартості та підвищення якості продукції;
* зміна економічного оточення у відповідності зі свій-ствами нової технологічної системи;
* сильний вплив нововведень на всю соціально-економічну систему.
Зростання професійної майстерності, зміна умов праці, по-височини якості сприяли максимізації обсягів випуску і зниження витрат і цін на вироби, що стимулювало попит і вимірюв-ло структуру споживання. Поділ праці вимагало використання порівняно дорогого устаткування і робило роботу техниче-скі складною. Проте існування різних типів мануфактур (рас-сіяною, змішаної та централізованої) посилювало гнучкість вироб-ництва, дозволяючи йому вбудовуватися в існуючу економічну систему. Так, наприклад, в Англії самій ранній формою мануфактури була розсіяна типу "домашньої системи" в традиційних галузях сільського ремесла. У містах на базі діючих гільдій метушні-калі змішані форми, що діють у рамках жорсткої регламенту-ції. Централізовані мануфактури в нових галузях, створені емігрантами, знаходилися під заступництвом корони і користувалися різними привілеями, а утворені приватним капіталом були безпосередньо пов'язані з ринком, і тому виявилися найбільш прогресив-ними.

Особливе значення для розвитку англійської економіки мала Анг-лійская буржуазна революція 1642-1660 рр.., Яка прискорила процес утворення ринку найманої робочої сили і забезпечила повну свободу дій буржуазії.
У Франції більше число мануфактур належало до неуважний-ної і змішаної формам, що пояснювалося аграрними пріоритетами країни. Це визначило і більше тривале використання тут праці кріпаків. Вузькість внутрішнього ринку і низька купівельна спосіб-ність населення призвели до активного державного втручання у французьку економіку, що особливо яскраво проявилося в політиці генерального контролера фінансів Кольбера (1619-1683). Кольбертізм, що характеризується насадженням мануфактурного виробництва при осо-бом увазі до виробництва предметів розкоші та проведенням про-текціоністской торговельної політики на шкоду сільському господарству, став синонімом меркантилізму в його найбільш закінчених формах. У Гол-ланд переважною формою мануфактури була централізована, що відповідало її керівної ролі у світовій промисловості, торгівлі та фінансах. Проте брак власної сировини, способст-вующая формуванню стійкої залежності від англійського ринку ("позичання мануфактури в англійців"), а також прагнення підпри-приємець вкладати гроші не у виробництво, а в торговельне або фі-нансових звернення, призвели до втрати лідерства до кінця XVII в.
Формування мануфактурного виробництва справило значний вплив на зміну структури економіки всіх розвинених країн. Мас-совое знецінення капіталу, задіяного в застарівати отрас-лях і формах виробництва, і погіршення для них економічної кон'-юнктури викликали перетік капіталів в нові сфери докладання. Загострень соціальної та політичної напруженості в умовах продов-лишнього релігійних гонінь і колоніальних воєн зажадало посилення активного державного втручання в економіку.
Це проявилося і в здійсненні протекціоністської торгової політики. Однак у міру зростання національного виробництва уряду раз-кручених країн переходили від меркантилізму до одностороннього лібера-лізму, що загострило зовнішньоторговельні протиріччя і вилилося в се-рію континентальних торгових воєн середини XVII-XVIII ст. Ініціати-тором перший з торгових воєн була Англія. У 1651 р. вона прийняла Навігаційний акт, який зобов'язував поставляти товари в країну з Азії, Африки і Америки тільки на англійських судах, а з європейських країн - на англійських чи судах країн-експортерів. Направлене пре-жде всього проти голландського посередництва дискримінаційне законодавство було успішно застосовано також у боротьбі з морським пануванням Іспанії та Португалії, що зробило Англію найбільшим торговим і морською державою. Перехід до вільної торгівлі став послідовно здійснюватися лише з середини XIX в.
Розвиток торгівлі стимулювало і вдосконалення фінансовим-вої системи розвинених держав. У 1694 р. був відкритий Англійський банк, утворений для кредитування військових витрат англійського уряду. В обмін на кредити уряду банк встановив собі ряд привілеїв, зокрема виключне право випускати банкноти і карбувати монету. У Франції Королівський банк був створений в 1719 р. завдяки діяльності Джона Ло. З його ім'ям пов'язаний фінансова криза 1720 р., викликаний механізмом розкручування інфляції за рахунок невиправданої кредитної емісії та біржової грою навколо курсу ак-цій "Компанії Індій". Подібний крах фінансової системи, напів-чівшіх назву "тюльпанового безумства", пережила на початку 30-х рр.. XVII в. і Голландія.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.3. Вплив мануфактурного виробництва на ево-Люцію структури економіки розвинених країн "
 1. 5.6. Економічна політика Катерини II
  впливом підвищується попиту на сільськогосподарську продукцію посилювалася експлуатація селянства. У Черноземье по-стійно збільшувався обсяг відробіткової ренти (панщини), почався переклад селян на "місячину", тобто поміщики відбирали землю у кріпаків, змушуючи їх повністю працювати в панському господарстві, виплачуючи їм за це місячне утримання у формі натурального пай-ка. В
 2. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  впливу на основні особливості ділового життя. При цьому не ігнорується той факт, що історії відомі випадки, коли траплялися різкі зміни в купівельній спроможності грошей потрясали всю систему обміну. Проте вважається, що ці виняткові факти викликані невідповідною політикою регулювання. Мовляв, тільки погані гроші можуть викликати подібні розлади. До того ж люди неправильно
 3. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  вплив на ціни. Варто тільки відкинути припущення про незмінність даних, як відразу виявляється, що будь-яка зміна у вихідних даних неминуче впливає на діяльність. Оскільки діяльність спрямована на надання впливу на майбутній стан справ, нехай навіть іноді на найближче майбутнє наступну мить, остільки вона схильна до впливу будь-якого невірно передбачення
 4. 5. Конкуренція
  впливу на ринок. Може статися так, що за цю нісенітницю взагалі нічого не можна виручити, а книгу вдасться продати тільки за ціною макулатури. Монополія в другому значенні цього терміна стає чинником, що визначає ціну, тільки в тому випадку, якщо крива попиту на даний монопольний товар має певну форму. Якщо обставини такі, що монополіст здатний забезпечити собі більш
 5. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  вплив на різних людей, що реакції одних і тих же людей на одні й ті ж зовнішні події змінюються і що індивідів неможливо об'єднати в класи людей, що реагують однаково. Це розуміння є продуктом нашої апріорної теорії. Прихильники емпіризму відкидають цю теорію. Вони роблять вигляд, що прагнуть отримувати знання тільки з історичного досвіду. Однак вони вступають у протиріччя зі своїми
 6. 12. Обмеження на випуск в обіг інструментів, що не мають покриття
  вплив на визначення купівельної спроможності грошей, що і зміна кількості грошей. Отже, питання про те, чи існують межі збільшення кількості інструментів, що не мають покриття, має фундаментальне значення. Якщо клієнтура банку охоплює всіх членів ринкової економіки, то межа випуску в обіг інструментів, що не мають покриття, той же самий, що і межа,
 7. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  вплив вимушених заощаджень, були послідовні, то вони захищали б фіскальну систему, субсидує багатих за рахунок податків, що збираються з людей зі скромними доходами. Вимушені заощадження, створені таким методом, забезпечили б чисте збільшення маси готівкового капіталу без одночасного проїдання капіталу в набагато більшому масштабі. Адвокати кредитної експансії далі підкреслили б,
 8. 6. Заробітна плата та засоби існування
  вплив на пропозицію праці. Іноді політика допомоги з бідності стимулює небажання працювати і незайнятість працездатних людей. У капіталістичному суспільстві існує тенденція постійного збільшення інвестованого капіталу на душу населення. Темпи накопичення капіталу перевищують темпи зростання населення. Отже, гранична продуктивність праці, реальні ставки заробітної плати та
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  вплив на пропозицію праці на ринку.]. 6. Труду люди воліють відсутність праці, тобто дозвілля, або, як кажуть економісти: вони привласнюють праці негативну корисність. Самодостатня людина, що працює в економічній ізоляції тільки заради безпосереднього задоволення власних потреб, припиняє працювати в той момент, коли починає цінувати дозвілля, тобто відсутність негативної
 10. 1. Держава і автономія ринку
  вплив на процес виробництва на власний розсуд; кожен індивід зобов'язаний коритися наказам верховного ради виробничої адміністрації. Те, що в системі цих наказів називається цінами, ставками заробітної плати і процентними ставками, вже більше не є таким в каталлактіческом сенсі цих термінів. Вони являють собою просто кількісні визначення, зафіксовані
© 2014-2022  epi.cc.ua