Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання


1. Загальна характеристика економіки стародавнього світу.
2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення не-олітіческой революції.
3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки средневеко-ров'я.
4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в.
5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та).
6. Економічні наслідки Великих географічних відкритому-тий.
7. Структура економіки та форми господарювання в Росії у дру-рій половині XVII століття.
8. Економічні реформи другої пол. XVII в. в Росії.
9. Економічна політика Петра I. Сутність і результати модер-нізації економіки Росії.
10. Аграрна політика Катерини II.
11. Грошові реформи в Росії XVIII в.

12. Розвиток російського підприємництва в XVII-XVIII ст.
13. Спроби господарських реформ в Росії першої пол. XIX в.
14. Особливості промислового перевороту (на прикладі однієї з країн за вибором студента).
15. Країни-лідери та їх економічна роль у світі.
16. Структурні зміни в економіці розвинених країн наприкінці XIX - поч. XX ст.
17. Особливості розвитку розвинених країн у період світової еко-ліджень кризи 1929-1933 рр.. (На прикладі однієї з країн за вибо-ру студента).
18. Економічна політика фашистської Німеччини.
19. Умови формування командно-адміністративної системи економіки в СРСР в 20-30 рр..
20. Програми післявоєнного відновлення економіки в євро-пейських країнах і Японії.
21. Загальна характеристика моделей змішаної економіки.

22. РЕВ: історія створення та діяльності.
23. Реформи 40-60 рр.. в СРСР.
24. Економіка застою в СРСР.
25. Особливості ринкових реформ в Росії.
Контрольна робота виконується студентами дистанційної фор-ми навчання у формі реферату. Її тема вибирається за початковою літерою прізвища студента із запропонованих варіантів.


Написання контрольної роботи передбачає поглиблену самостійна роботу студента, присвячену тій чи іншій проблемі, на основі вивчення навчальної та додаткової літератури.
Контрольна робота оформляється на окремих аркушах або в тетра-ді рукописним або машинописним способом акуратно, розбірливо, без скорочення слів. Її обсяг повинен становити близько 20 аркушів ру-копісного тексту або 15 аркушів машинописного.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання "
 1. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  теми; - додаткова література, читання якої дозволить розширити і поглибити отримані знання; - тестові завдання, що дозволяють оцінювати підготовку студента з кожної теми. Ці завдання рекомендується використовувати в якості контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; - тренувальний підсумковий тест з історії економіки. Для того, щоб вивчення курсу було усвідомленим, в
 2. Введення
  теми економічних знань. Економіка як навчальна дисципліна аналізує найважливішу область життєдіяльності людей, а саме, сферу виробництва, розподілу, обміну та споживання, економічних благ в умовах обмеженості економічних ресурсів. В рамках першої частини навчального посібника «Економіка» дається уявлення про предмет і методи економічної теорії, показуються її найважливіші
 3. Від авторів
  теми макроекономіки, які необхідно знати майбутнім економістам. Воно також може бути цікаво іншим читачам, не пов'язаним в силу своєї професії з макроекономікою, але цікавиться проблемами, які стоять перед національною і світовою економікою. Даний навчальний посібник включає авторський курс з дисципліни «Макроекономіка», а також окремі елементи лекційних курсів з дисциплін
 4. Коментарі
  теми національної освіти і соціального страхування, зростання муніципальних закупівель, необхідність захисту споживачів, особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її
 5. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  теми різних показників. Різні об'єкти основних засобів бюджетних та наукових установ займають неоднакове місце як в процесі створення нематеріальних благ (послуг), так і в процесі їх споживання. Це вимагає розрізняти такі поняття забезпеченості основними засобами, як: - забезпеченість засобами праці працівників установи як в цілому і в розрізі його окремих структурних
 6. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  теми суспільно фінансованого обов'язкової освіти. Але в той же час медіана заробітної плати для білих чоловіків із середньою освітою (28 747 доларів) і білих чоловіків, які закінчили коледж (42259 доларів), вказують на великі відмінності в середній продуктивності праці і величезну пряму соціальну окупність цих інвестицій в освіту, усереднених по мільйонам працівників. Є
 7. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  теми продуктивних сил. У кінцевому рахунку більш розвинена економічна система повинна перевершити попередню за рівнем продуктивності праці. Критеріям науковості відповідає виділення в межах певних економічних систем окремих стадій, ступенів і т. п. З'єднанням приватної та державної форм власності, плану і ринку, є змішана економіка, що виникла в перші
 8. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  робіт, валютно-фінансові зв'язки і відносини між країнами та ін На сучасному етапі вирішальна роль у розвитку МЕВ належить міжнародній торгівлі. В одній із попередніх тем зазначалося, що дія закону інтернаціоналізації виробництва зумовлює процес інтернаціоналізації ринку, дія закону випереджаючого зростання зовнішньої торгівлі порівняно з. зростанням виробництва. В рамках закону
 9. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  робітна плата робітників, підприємницький дохід капіталістів, позичковий відсоток і т.д. У царській Росії питання про прибутковий податок ставилося з відміною кріпосного права, однак закон про його справляння з'явився лише в 1910 р., введення його намітилося в 1917 р., але у зв'язку з революційними подіями закон не був введений в дію. До 1992 р. в нашій країні стягувався прибутковий податок з робітників і
 10. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  теми. По-третє, важливо відзначити, що серед економістів на відомий період чільне положення займала якась асиметрична теорія, що претендувала на повну істинність. Але через свою половинчастості її положення було нестійким. Тому не випадково з часом відбувався переворот в усталених поглядах - свого роду революція, яка приводила до панування альтернативну точку
© 2014-2022  epi.cc.ua