Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи
ЗМІСТ:
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011
Ще 10 років тому тобі довелося б просидіти не одну годину в бібліотеці, перелопатити і законспектувати гори літератури при підготовці до іспиту. Сьогодні є прекрасна можливість озброїтися знаннями за максимально короткий час! У твоїх руках - збірка найбільш ймовірних запитань і відповідей до іспиту з історії економіки.
№ 1. Основні риси «неолітичної революції».
№ 2. Азіатський спосіб виробництва
№ 3. Економічний розвиток Стародавнього Єгипту
№ 4. Особливості економічного розвитку Месопотамії та Індії в давнину
№ 5. Середземноморська колонізація - передумова виникнення економіки, орієнтованої на ринок
№ 6. Афіни: відкрита модель грецького поліса
№ 7. Спарта: закрита модель грецького поліса
№ 8. Геоекономічні передумови виникнення імперій
№ 9. Перське царство як класичний тип імперії.
№ 10. Середземноморський імперіалізм
№ 11. Розквіт античного рабства: економіка Риму
№ 12. Криза рабовласницької системи
№ 13. Особливості річкових цивілізацій
№ 14. Особливості античної економіки
№ 15. Господарство Афінського поліса
№ 16. Особливості Римського типу аграрно-рабовласницького госп-ва.
№ 17. Передумови економічної могутності Стародавнього Єгипту
№ 18.Особенності економічного розвитку Фінікії
№ 19.Направленія і завдання великої грецької колонізаціі8-6вв дон.е
№ 20. Реформи Солона
№ 21. Охарактеризуйте Персидську імперію Ахеменідів
№ 22. Економічні наслідки Пунічних воєн
№ 23. Особливості організації праці в латифундіях і ергостеріях
№ 24. Основні види господарств, які використовують працю рабів, в ранньої Римської імперії
25. Роль заморської експансії в розвитку і загибелі Римської імперії
№ 26. Класичний феодалізм у Франції (11 - 13 ст). Реформи Карла Великого
№ 27. Особливості феодалізму в Англії
№ 28. Виникнення абсолютних монархій
№ 29. Економічні наслідки хрестових походів і утворення двох кіл європейської морської торгівлі
№ 30. Визрівання елементів ринкової економіки на «лотарінгськой осі».
№ 31. Передумови та економічні наслідки Великих географічних відкриттів
№ 32. Нідерландська революція 1566 - 1609 рр. і економічне лідерство Голландії в 17 столітті
№ 33. «Революція цін» та соціально-економічна диференціація Європи
№ 34. Французький меркантилізм
№ 36. Сутність і значення «комунальних революцій».
№ 37. Особливості організації ремесел в 11 - 12 століттях
№ 39. Причини перетворення повинностей і данини в феодальну ренту
№ 40. Особливості феодальної економіки Німеччини
№ 41. Роль ганзейского союзу у розвитку міжнародної торгівлі
№ 42. Левантійська торгівля і її значення для країн Західної Європи
№ 43. Розвиток біржового та банківської справи в 14 - 15 століттях
№ 44. Мануфактура як нова форма організації виробництва: форми і значення
№ 46. Результати та наслідки Тридцятилітньої війни в Європі
№ 47. Роль Голландської Ост-Індської компанії у розвитку міжнародної торгівлі
№ 48. Причини і наслідки розвитку розсіяною мануфактури в Англії в 17 столітті
№ 49. Обгородження і його роль у формуванні передумов для розвитку капіталізму в Англії
№ 50. Назвіть причини втрати Голландією ролі світового лідера в 18 столітті
№ 51. Сутність та основні етапи промислового перевороту в Англії
№ 52. соціально-економічні наслідки промислового перевороту в Англії
№ 53. Особливості промислового перевороту в континентальній Європі
№ 54. Економічний розвиток британських колоній у Північній Америці
№ 55. Передумови промислового перевороту в Америці
№ 55. Промисловий переворот в США
№ 56. Економічний розвиток США після Громадянської війни.
№ 57. Друга технологічна революція: основні нововведення і структурні зрушення
№ 58. Друга технологічна революція: монополізація промисловості
№ 59. Друга технологічна революція: країни-лідери та основні форми капіталістичних монополій
№ 60. Імперіалістична експансія західних держав у 19 - початку 20 ст
№ 61. Імперська модернізація Японії в епоху Мейдзі
№ 63. Специфіка промислового перевороту у Франції наприкінці 18 - середині 19 вв
№ 64. Індустріалізація Німеччини в кінці 19 століття
№ 65. Причини і наслідки боротьби північноамериканських колоній Англії за незалежність
№ 66. Передумови промислового перевороту в Америці
№ 67. Фермерство і плантаторство як 2 напрямки розвитку аграрної сфери в США
№ 68. Фронтир і його роль у розвитку економіки США
№ 69. Основні зміни в с / г в США в кінці 19 століття
№ 70. Особливості промислового підйому в Америці після громадянської війни
№ 71. Основні технологічні інновації, що змінили галузеву структуру економіки під час другої технологічної революції
№ 72. Причини монополізації ринку
№ 73. Централізація капіталу як передумова розвитку промисловості
№ 74. Антитрестовські законодавство в США
№ 75. Диверсифікація виробництва і капіталу та її економічні наслідки
№ 76. Вклад Г.Форда і Ф.У.Тейлора у розвиток теорії управління
№ 78. Особливості розвитку в європейських країнах банківського сектора в кінці 19 - початку 20 століть.
№ 79. Економічні передумови Першої світової війни
№ 81. Версальський договір і його оцінка Дж.М.Кейнсом
№ 82. Економічні причини приходу до влади в Німеччині нацистів
№ 83. «Велика депресія» в США і «Новий курс» Ф. Д. Рузвельта
№ 84. Економіка фашистської Німеччини
№ 85. Особливості подолання наслідків кризи 1930-х років у Швеції
№ 86. Підготовка германии до 2-ї світової війні
№ 87. Реформи уряду Мейдзі в Японії
№ 88. Економічна гегемонія США після 2-ї світової війни
№ 89. Головні соціально-економічні наслідки Другої світової війни
№ 89. Головні соціально-економічні наслідки Другої світової війни
№ 90. Значення Бреттон-Вудської конференції для розвитку післявоєнної економіки
№ 91. «Макроекономічна революція» і становлення змішаної економіки
№ 92. Американський капіталізм 1950-1960 рр.: урівноважує сила, суспільство достатку і техноструктура
№ 93. Західнонімецька модель соціального ринкового госп-ва
№ 94. Голлізм і модернізація французької економіки
№ 95. Причини японського «економічного дива»
№ 96. Процеси європейської інтеграції в 20 столітті
№ 97. Причини і наслідки кризи світової валютної системи в 70-х роках 20 століття
№ 98. Причини і наслідки структурних криз капіталізму 70-80-х років 20 століття.
№ 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
№ 100. Контрреволюція в економічній політиці країн Заходу в 1970-80-ті роки
№ 101. Основні положення економічної програми Р.Рейгана і М.Тетчер
№ 102. Передумови і значення другого етапу НТР для розвитку економіки країн Заходу
№ 104. Структурні зрушення в економіці Японії
№ 105. Нові індустріальні країни Азії
№ 106. Диференціація «третього світу» в 1970-80-і роки.
№ 107. Географічні чинники економічного розвитку Київської Русі.
№ 108. Соціальна структура і цивільний порядок Київської Русі
№ 109. Особливості економічного побуту Великого Новгорода
№ 110. Спадщина золотоординського періоду і піднесення Москви
№ 111. Міжнародна торгівля Русі в 14 - 15 століттях.
№ 112. Особливості російського феодалізму
№ 113. Основні етапи розвитку грошового обігу в Стародавній Русі.
№ 114. Геополітичний та економічна криза 16 в. Смутний час
№ 115. Основні етапи оформлення кріпосного права
№ 116. Внутрішня і зовнішня торгівля Росії при 1-х Романових. Складання всеросійського ринку
№ 117. Реформи Івана Грозного
№ 118. Економічний розвиток Росії і народні обурення при Олексія Михайловича (1645-1676).
№ 119. внутрішня і зовнішня торгівля Росії при перших Романових
№ 120. Петро Великий і Західний меркантилізм
№ 121. Фіскальна політика Петра Великого
№ 122. Промислова політика Петра Великого
№ 123. Розвиток російського флоту за Петра I
№ 124. Розвиток зовнішньої торгівлі Росії з країнами Заходу і Сходу за Петра 1
№ 125. Посилення кріпосного права при Катерині 2
№ 126. Економічне значення імперської експансії Росії в царювання Катерини 2.
№ 128. Економічний розвиток Росії при приймачах Катерини 2
№ 129. Проект реформи гос.управления і фінансів М, М, Сперанського
№ 130. Мета і результати створення військових поселень при Олександра 1
№ 131. Криза кріпосницької економіки в Росії після Кримської війни (1853-1856)
№ 132. Формування капіталістичних відносин на тлі кризи кріпосницької економіки Росії
№ 133. Грошовий обіг і фінанси в Росії в 18 - 1-й половині 19 століття
№ 134. Накопичення великих капіталів і початок промислового перевороту в Росії в 30 - 40 рр. 19 століття.
№ 135. Фортечна мануфактура і її різновиди в Росії
№ 136. Внутрішня торгівля в Росії в 17 столітті. Найбільші ярмарки
№ 137. Селянська реформа 1861 р в Росії
№ 138. Реформи Росії кінця 19 в і їх вплив на формування громадянського суспільства
№ 139. Реформи фінансової системи Росії наприкінці 19 в.
№ 140 Залізничне будівництво в Росії наприкінці 19в
№ 141. Формування нових промислових центрів у Російській імперії наприкінці 19 - початку 20 ст.
№ 142. Економічний розвиток Сибіру наприкінці 19 - початку 20 ст.
№ 143. Мета реформ Вітте і їх роль у розвитку системи державного капіталізму в Росії
№ 144. Іноземний капітал в російській економіці в кінці 19-початку 20 століть
№ 145. Роль митного тарифу 1891 г у розвитку промисловості Росії.
№ 146. Державна винна монополія (1894) та її роль у розвитку фінансової системи Росії
№ 147. Двоїста оцінка ролі іноземного капіталу в розвитку російської промисловості в кінці 19 - початку 20 століть
№ 148. Економічна політика С. Ю. Вітте і грошова реформа 1895 - 1897 рр.
№ 149. Аграрне питання в Росії в кінці 19 - початку 20 століть
№ 150. Аграрна реформа П. А. Столипіна
№ 151. Економіка Росії в роки Першої світової війни
№ 152. Економічні наслідки Першої світової війни для Росії
№ 153. Роль особливих нарад і Військово-промислових комітетів у розвитку економіки Росії в 1915 р.
№ 154. Лютнева буржуазна революція: причини, цілі.
№ 155. Промисловий переворот в Росії в кінці 19 - початку 20 століття
№ 156. Причини нездатності російської буржуазії самостійно управляти країною перед революцією 1917года
№ 157. Криза російської економіки 1873 - 1877 рр.
№ 158. Економічний розвиток Південно-Західної частини Російської імперії - Польщі
№ 160. Основні види монополій в промисловості Росії і галузі, в яких вони розвивалися
№ 161. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку Росії на початку 20-го століття
№ 162. Основні причини соціалістичної революції 1917 року
№ 163. Етапи виникнення командної економіки в СРСР
№ 164. Основні декрети Радянської влади та їх роль для розвитку економіки
№ 165. Основні риси політики «воєнного комунізму» в СРСР
№ 166. Економічні наслідки громадянської війни і «воєнного комунізму».
№ 167. Основні напрямки НЕП в галузі грошового обігу та технічної політики
№ 168. Цілі та напрямки індустріалізації. Дискусія про її методи
№ 171. Головні етапи Великої вітчизняної війни та їх економічні завдання
№ 172. Економіка СРСР в роки Великої Вітчизняної Війни
№ 174. Післявоєнне відновлення економіки СРСР
№ 179. Грошова реформа в СРСР 1947 г і її вплив на становище трудящих
№ 187. Економічні наслідки «нафтового шоку» для економіки СРСР у середині 1970-х років
№ 188. Оцінка стану радянської економіки наприкінці 1980-х років
№ 193. Причини і сутність технологічної деградації радянської економіки в 1970-80-і роки.
№ 197. Сутність і значення політики перебудови радянської економіки
№ 198. Внутрішні і зовнішні причини економічних реформ М.С.Горбачева
№ 199. Причини провалу реформ М.С.Горбачева
№ 201. Роль «Закону про державне підприємство» в економічному розвитку СРСР
№ 203. Початок економічних реформ 1992 - 1993 рр..
№ 204. Трансформаційний спад перехідної економіки Росії
№ 205. Причини зростання інфляції в перехідній економіці Росії
№ 206. Жорстка монетарна політика уряду Е.Т.Гайдар та її наслідки для економіки
№ 207. Проблема внутрішнього і зовнішнього боргу в сучасній російській економіці
№ 208. Стабілізаційна програма уряду В. С. Черномирдіна і причини її невиконання
№ 209. Приватизаційний процес і криміналізація російської економіки
№ 212. Фінансово-промислові групи і цілі їх створення в РФ
№ 215. Наслідки промислового перевороту для провідних країн
№ 216. ОПЕК в 70-ті роки
№ 217. Бар'єри, споруджуються монополіями для країн Західної Європи
№ 218. Порівняти зміни, що відбулися в США, Англії, Німеччині після Першої світової війни
№ 219. Два етапи сучасної НТР
№ 220. Особливості промислового перевороту в Європі
221. Чому відкриття Америки привело до економічної кризи в країнах Європи
№ 222. Німецьке диво чи економічне зростання Німеччини і його причини
№ 223. Два центру давньоруської державності
№ 224. Як гідрорежим землеробства впливає на характер цивілізації в Давньому Сході
№ 225. Чому феодалізм зумів забезпечити господарський прогрес.
 Загальні роботи:
 1. Словник економічних термінів. Букви А-Д - 2013
 2. Словник економічних термінів. Букви Е-І - 2013
 3. Словник економічних термінів. Букви К - Л - 2013
 4. Словник економічних термінів. Букви М-О - 2013
 5. Словник економічних термінів. Буква П - 2013
 6. Словник економічних термінів. Букви Р-C - 2013
 7. Словник економічних термінів. Букви Т-Я - 2013
 8. Карасьов. Економіка - 2011 рік
 9. Н.Є. Алексєєв. Актуальні проблеми економіки росії - 2010 рік
 10. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка - 2009 рік
 11. Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА - 2009 рік
 12. В.В. Борисова. Лекції з економіки - 2009 рік
 13. Є.І. Грідіна. Економіка - 2009 рік
 14. Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка - 2009 рік
 15. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1 - 2008 рік
 16. І.П. Деветьярова. ЕКОНОМІКА. Методичний посібник з підготовки до занять з курсу «Економіка» - 2008 рік
 17. А.Н. Сухарєв. Економічний словник - 2008 рік
 18. І.В. АНТОНОВА, М.В. ЛИСЕНКО. Економіка. Курс лекцій для студентів - 2007
 19. Г.П. Журавльова. Економіка - 2006
 20. Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки - 2006
© 2014-2022  epi.cc.ua