Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 129. Проект реформи гос.управления і фінансів М, М, Сперанського

.
«Вступ до укладенню державних законів» - під такою назвою до жовтня 1809 р проект Сперанського був представлений Олександру 1. Основною метою документа було впорядкувати застаріле і хаотичне законодавство, а також наблизити правові норми до вимог ринкових відносин з урахуванням європейських змін того часу. Сперанський розробив струнку систему центральних і місцевих установ за принципом розгалуження всіх гілок влади: законодавчої, виконавчої та судової.
Передбачалася повна незалежність судової системи, а також відповідальність виконавчої влади перед законодавчою. Для ефективної законодавчої роботи передбачалося створення двопалатного парламенту, що складається з Гос.Совета і Гос.Думи. Гос.Совет при імператорі мав готувати й обговорювати законопроекти, далі їх має розглядати імператор, потім вони надходили на обговорення в Думу, а після їх прийняття у Думі - остаточно затверджувалися імператором.
Такий принцип державного устрою отримав схвалення Олександра 1, але в результаті інтриг вищих придворних осіб документ був відхилений государем. Олександр 1 вирішив піти тільки на створення законодорадчого Гос.Совета (1810), до якого увійшли всі міністри і вищі сановники, призначувані ним самим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 129. Проект реформи гос.управления і фінансів М, М, Сперанського "
 1. 5.7. Економіка Росії наприкінці XVIII-перш. третини XIX ст.
  Проект російських законів, відомий під назвою "Вступ до уло-жению державних законів". Його основною метою було уперед-чить застаріле і хаотичне законодавство Російської імперії і наблизити правові норми до вимог ринкових відносин з урахуванням європейських змін того часу. Самим біль-шим перевагою цього проекту було те, що він розробив струнку систему
 2. Коментарі
  129, 725 фрикційна, 561; Бейкер Джон Рендал, 466сн. Бейлі Семюел, 207 Бем-Баверк Євген:? Клас потреб?, 117; час очікування, 449; виробничий період, 447, 449, 454, 490-491, 494; відсотка теорія, 491, 492; розподіл, 240сн.; Ринкові ціни , 191сн., 314; теорія временнoго уподобання, 455-457 Бентам Ієремія, 166, 182, 632, 780, 783 Бергман Ойген, фон, 193сн.
 3. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла Івановича Пестеля (1793-1826), і теорію політичної економії трудящих Миколи Гавриловича Чернишевського (1828-1889), і праці буржуазних лібералів Івана Васильовича Вернадського (1821-1884), Олександра
 4. Глосарій
  проекту Внутрігалузева конкуренція - суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції Вхідні бар'єри (бар'єри входу, входження) - фактори, що перешкоджають проникненню в галузь (на ринок) нових конкурентів за допомогою зростання ризику і збільшення витрат для нових фірм Вихідні бар'єри (бар'єри виходу) - фактори
 5. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  проекти в галузі інфраструктури, деякі галузі, наприклад, сфера телекомунікацій, стали об'єктом дерегулювання та податкової реформи. Остання передбачала зниження податку на прибуток для стимулювання споживання. Стан японської економіки початку 90-х рр.. характеризують сле-дмуть дані. З 610 тис. існуючих у світі пристосувань, які виконують виробничі операції в
 6. 2. Теорія фінансового капіталу й імперіалізму
  проектах; «диктатури магнатів фінансового капіталу з ох-| Шим військом у вигляді дрібної буржуазії» 7 та охоплення імперіалістів-ркой ідеологією «нових середніх верств», перед якими відкрився привабливі перспективи кар'єри як перед вся кого роду слу-| цімі в промисловості і торгівлі, на залізницях і вер-9х, і колоніальному управлінні і т.д. Як і «Капітал» Маркса, «Фінансовий капітал» Гильфердинга
 7. 1.3. Бюджетна система дореволюційної Росії
  реформу. У цьому ж році Стоглавий собор затвердив «Статутну земську грамоту». У країні було введено земське самоврядування. Влада царських намісників була скасована. Замість них на місцях стали земські старости, які керували земськими хатами, творили суди і збирали податки. Податок «посошная окупиться", заміняв стягуються з населення наместнічьі збори, почав надходити в государеву казну, з
 8. 6.2. Зведене фінансове планування
  проектів планів економічного і соціального розвитку території, дані територіального бюджету, позабюджетних фондів, балансів доходів і витрат всіх підприємств і організацій, розташованих на території незалежно від їх відомчої підпорядкованості. Зведений фінансовий баланс на територіальному рівні має наступний склад показників (табл. 6.2). Таблиця 6.2. Структура зведеного
 9. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  проекту федерального бюджету: одержувачам коштів федерального бюджету були спрямовані дані про граничні обсяги бюджетного фінансування по розділах і підрозділах функціональної класифікації видатків бюджетів Російської Федерації . Таким чином, замість процедури складання та подання бюджетної заявки на фінансування з федерального бюджету запроваджується механізм розподілу граничних
 10. 28.5. Види боргових зобов'язань Російської Федерації
  проекти або випуски цінних паперів місцевих органів влади і управління або суб'єктів господарювання. Державні гарантії хоча і включаються до складу поточного боргу, на практиці являють собою не поточну, а лише потенційну заборгованість держави, оскільки ці борги стають реальними тільки у випадку, коли позичальник (місцеві органи влади, суб'єкти господарювання) виявляються не в
© 2014-2022  epi.cc.ua