Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 16. Особливості Римського типу аграрно-рабовласницького госп-ва.


Завойовницькі війни, які велися римлянами майже 120 років, супроводжувалися припливом до Італії величезних мас рабів.
До II в. до н.е. в більшій частині Італії переважали дрібні і середні господарства, покоїлися в основному на праці вільних виробників. У міру розвитку рабовласництва в Римі ці господарства починають витіснятися господарствами зовсім іншого типу, заснованими на масовій експлуатації рабської праці та виробляють продукцію вже не тільки для задоволення власних потреб, а й для продажу.
Широке впровадження праці рабів у виробництво неминуче призводило до витіснення вільного виробника.
Мало місце обезземелення і розорення селянства. Дрібні і середні селянські господарства гинули, головним чином внаслідок захоплень земель великими рабовласниками. Руйнівна дія на селянські господарства надавали і безперервні війни III і IIвв. до н.е.
Величезні маси розорених селян хлинули в місто.
Менша частина з них зайнялася продуктивною працею: перетворилася на ремісників, будівельних робітників і т.п. Вони об'єднувалися в спеціальні ремісничі колегії, куди надалі поряд з вільними стали входити і раби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 16. Особливості Римського типу аграрно-рабовласницького госп-ва. "
 1. Лекція 10-я Нова історична школа
  особливо в сільському господарстві феодальні риси у вигляді численних форм відробітків. Це надовго зберегло пануючу роль землевладель-ців як в економічній, так і в політичному житті країни. Ідеологічним відображенням цих особливостей прусського шляху розвитку капіталізму в політичній економії і був 133 метод, який проповідували прихильники історичної школи.
 2. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  особливостей. Перш за все як перша особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі іноді вживається спеціальний термін «германо-американ-ська
 3. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  особливості економічного зростання; * індустріалізація; * урбанізація; * демографія; * аграрна історія; * генезис капіталізму; * методологія та методи історії економіки. У результаті гострої дискусії між представниками різних шкіл і напрямів була прийнята сучасне трактування предмета історії економіки. Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур,
 4. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  особливості, які визначалися конкретними історичними умо-виями життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів, дозволяє виділити східну і західну макромоделі ФЕО-далізма
 5. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  особливо актуальні проблеми гуманізації та екологізації техніко-економічного прогресу, органічного поєднання економічної та соціальної ефективності, відродження, збереження та примноження загальнолюдських цінностей. Для досягнення органічної єдності техніко-технологічного та соціально-економічного прогресу необхідно, щоб їх головною метою стала людина, розкриття всіх її сутнісних
 6. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  особливо с. 144146, 151. Часто стверджують, що істотною відмінністю між марксистами та іншими соціалістичними інтервенціоністськими партіями є те, що марксисти виступають за класову боротьбу, в той час як інші дивляться на класову боротьбу як на сумний наслідок конфлікту класових інтересів, притаманного капіталізму, і прагнуть подолати його за допомогою проведення
 7. Коментарі
  особливо з точки зору здоров'я нації, необхідність відповідати на вимоги електорату, склад якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини. До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології
 8. Концепція «нульового економічного зростання»
  особливості функціонування суспільства на кожній зі стадій (етапів) його розвитку. Серед різних концепцій поділу суспільства на стадії зростання можна виділити дві основні. Формаційних теорія. Ця теорія розроблена К. Марксом і його послідовниками. Суть її в класовому підході до суспільства і виділення в якості окремих стадій суспільно-економічних формацій, зміна яких об'єктивно
 9. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  особливо позначилося в такому корінному питан-се марксизму, як питання про диктатуру пролетаріату. Полемізуючи з Бернштейном, Каутський писав наступне: «Я не хочу стверджувати, що класове панування пролетаріату має вжити форми класової диктатури». Він вважав, що проблема диктатури пролетаріату не має практичного значення, а «рішення питання про проблему пролетарської диктатури - ми
 10. Правова основа ЄС
  особливість - суб'єктами системи права не є тільки держави - члени ЄС, але і їх
© 2014-2022  epi.cc.ua