Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 116. Внутрішня і зовнішня торгівля Росії при 1-х Романових. Складання всеросійського ринку

.
У 17 столітті в країні все помітніше поглиблювалося територіальний поділ праці. Це сприяло посиленню економічних зв'язків між регіонами, поступового злиття місцевих ринків в один - всеросійський. Виникли загальноросійські ярмарки: Макарьевская (Н. Новгород), Свенська (Брянськ), Архангелогородская, Тихвинська, Ирбитская. Особливе місце займав Новгород Великий, де торгівля велася артілями - компаніями.
У 16-17 століттях Росія стала більш активно розвивати зовнішню торгівлю. Було проведено ряд реформ, у тому числі і митна. У 1646 р була скасована безмитна торгівля з Англією. У 1653 г введена Торгова статутна грамота, за якою встановлювалися більш високі мита на іноземні товари. У 1667 г прийнятий Новоторговий статут, всіляко заохочував скорочення імпортних операцій та збільшення експорту з метою залучення в казну додаткових грошових коштів та формування активного торгового балансу Росії, що й було досягнуто в кінці 17 століття.
Проте в Росії небуло зручних незамерзающих портів на Балтійському і Чорному морях, тому їх пошуки стали життєво важливою потребою в кінці 17 століття.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 116. Внутрішня і зовнішня торгівля Росії при 1-х Романових. Складання всеросійського ринку "
 1. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  116 чоловік сукон-ної сотень, звільнених від посадского тягла, але раз на 2-6 років (в залежності від кількості членів сотні) виконують урядові доручення (купівля товарів для скарбниці, несення митної та опо-вої служби і т.д.). Нижчий шар становили наймані працівники. Категорії найманих торгових працівників: * прикажчики, що виконують функції компаньйона; * в'язня, що працюють в
 2. Коментарі
  116, 193; вимір, 193; історія та, 51; історія , 48, 56; класична теорія, 6; конфлікти і, 299, 647; концепція ренти, 595-596; об'єктивна споживна цінність, 24, 114, 120; визначення вартості та визначення цінності, 84, 92, 312-314; споживач і , 312; гранична корисність і, 113-120; перевагу, 7, 228, 370; принципи, 332-333; проблеми, 826; рівні, 448; ранжування, 94, 119,
 3. 5.4. Умови первісного нагромадження капіталу в Росії
  внутрішньої торгівлі, державних премій і субсидій. 3. Нерівномірність і незавершеність процесу. 4. Збереження кріпосного права. 5. Одночасна поява мануфактур. Процес первинного капіталу в Росії був пов'язаний з діяч-ністю насамперед купецтва на внутрішньому і зовнішньому ринках. Джерела купецьких прибутків були досить різноманітні: спекуля-ція і кредитну справу;
 4. 5.6. Економічна політика Катерини II
  внутрішніх митниць. Особливе значення для країни мало розширення кордонів. В к. XVIII в. територія Російської імперії становила 16, 8 млн. кв. км, а чисельність населення - 36 млн. Економічні ресурси країни збільшилися, прискорився процес першо-початкового капіталу за рахунок колоніального грабунку відсталих народно-стей. Були розширені та зміцнені права і привілеї дворян. У 1731 р. уряд
 5. Класифікація ринків праці
  внутрішній ринок праці Ознаки Система виробничих відносин Модель профосвіти Організація профспілок Результати у сфері зайнятості Рух кадрів усередині підприємства або по горизонталі, коли працівник переміщається на нове робоче місце, схоже по виконуваних функцій і характером роботи раніше, або по вертикалі, на більш високі посади або розряди. Професії і
 6. 3. Валютний курс і проблема конвертованості валют
  внутрішньому ринку Росії: PBK=ePJP, де Pt і Р - рівень цін відповідно на зарубіжному і внутрішньому ринках; е - рублева ціна іноземної валюти (обмінний курс). Реальний валютний курс показує відносний рівень цін. Зростання реального валютного курсу відображає, що ціни на іноземні Ювари в рублях перевищують ціни на аналогічні товари вітчизняного виробництва. Відбувається знецінення
 7. Становлення світової економіки
  внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Їх збуту сильно сприяли з'явилися в раніше малодоступних куточках світу пароплави, залізниці, телеграф. В результаті до кінця XIX в. склався світової (всесвітній) ринок товарів і послуг, тобто сукупність національних ринків товарів і послуг (якщо використовувати широке визначення). По вузькому визначенню, це сукупність тільки тих товарів і послуг,
 8. Інтернаціоналізація господарського життя. Рівень участі країни у світовій економіці
  внутрішнього ринку країни. У Росії зовнішньоторговельна квота становить близько 15-16% (якщо розраховувати ВВП за паритетом купівельної спроможності рубля). З інших відносних показників інтернаціоналізації на базі зовнішньої торгівлі нерідко розраховують частку імпорту в роздрібному товарообігу, яка у Росії перебуває на рівні 40%. Нарешті, іноді визначають співвідношення частки країни у світовому
 9. Динаміка валютного курсу рубля і його регулювання
  внутрішньому валютному ринку за поточним курсом; - придбання іноземної валюти за рахунок коштів на карбованцевих кореспондентських рахунках банків-нерезидентів в уповноважених банках не допускається; - на спеціальних торгових сесіях припинена покупка доларів США уповноваженими банками від свого імені і за свій рахунок з метою здійснення виплат в іноземній валюті фізичним особам (резидентам і
 10. 2. Аналіз платіжного балансу: приклад Росії
  внутрішньому ринку. При цьому імпорт товарів зростав нижчими темпами. Необхідно також відзначити, що більш ніж на 20% імпорт забезпечується «човникової торгівлею». Сталий негативне сальдо балансу нефакторних послуг обумовлено головним чином негативним балансом за статтею «Поїздки (туризм)». Після «відкриття» економіки число російських громадян, що виїжджають за кордон на відпочинок і в
© 2014-2022  epi.cc.ua