Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 174. Післявоєнне відновлення економіки СРСР

.
Після ВВВ перехід до мирного будівництва відбувався в дуже важких умовах. Війна затримала розвиток народного госп-ва приблизно на 10 років. На період з 1946 по 1950 рр. був розроблений 4-й п'ятирічний план відновлення і подальшого розвитку народного госп-ва. Основними завданнями плану були: переклад економіки на мирні рейки, демобілізація воїнів, надання їм матеріальної допомоги, відродження промислового потенціалу, подальший розвиток важкої промисловості, відновлення с / г.
До березня 1948р була завершена демобілізація воїнів Радянської Армії. Поступово відроджувалися зруйновані міста, будувалися нові. За короткий термін були відновлені зруйновані електростанції, шахти, заводи. До 1950 г офіційно було оголошено, що п'ятирічний план виконано достроково. Після війни селянство було обкладено величезними податками - грошовими і натуральними.
Селяни отримували буквально копійки за трудодні, а часом і взагалі нічого не отримували. У 1947 р був встановлений мінімум трудоднів, за невиконання якого загрожувала посилання. На початку 50-х рр. с / г досягло довоєнного рівня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 174. Післявоєнне відновлення економіки СРСР "
 1. ПЛИТА П'ЯТА: багатополярний світ БЕЗ домінуючої держави
  післявоєнного економічного зростання. Не дивно, що ця система відобразила методи, ефективні на американських внутрішніх ринках. З таким менеджером, як Сполучені Штати, це була англосаксонська, тобто підпорядкована правилам, юридична система. У центрі її були правила, а не адміністративне керівництво урядів (як у системах Японії та Франції). Економічна рушійна сила виходила від
 2. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  післявоєнного відновлення економіки в євро-пейських країнах і Японії. 21. Загальна характеристика моделей змішаної економіки. 22. РЕВ: історія створення та діяльності. 23. Реформи 40-60 рр.. в СРСР. 24. Економіка застою в СРСР. 25. Особливості ринкових реформ в Росії. Контрольна робота виконується студентами дистанційної фор-ми навчання у формі реферату. Її тема вибирається за
 3. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
  післявоєнного розвитку народного господарства укладаючи-лась не тільки в ліквідації завданих війною збитку і досягненні довоєнного рівня народного господарства, але і в подальшому підйомі продуктивних сил. При переході до мирного будівництва керівників-дство країни знову повернулося до розробки п'ятирічних планів як основній форми планування. Як і в роки перших п'ятирічок, основна увага
 4. 9.4. Сучасний етап розвитку світового господарства
  повоєнної економіки. При цьому вони перепливли-талісь зі світовими галузевими, насамперед сировинними і енерге-тичними, і структурними кризами. Серед факторів, що викликають розбалансованість економіки, можна відзначити новий виток науково-го прогресу, вичерпання можливостей екстенсивного типу економіч-ського зростання, а також обмеженість традиційних заходів державно-го регулювання
 5. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ командно-адміністративної економіки
  повоєнної відбудови. Так, до 1970-х років середньорічні темпи виробництва валового суспільного продукту (ВОВ), національного доходу (НД), промислової продукції, про-дуктивності праці були досить високими і перевищували 7%. По виробництву валового національного продукту (ВНП), НД, промислової продукції Радянський Союз вийшов на друге місце, після США. Виробництво НД
 6. § 3. Макроекономічна нерівновага
  післявоєнний період падіння виробництва. Ця обставина знову нагадало про великих циклах, виявлених Н. Д. Кондратьєвим. Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники внесли чимало нового в концепцію "великих циклів". Насамперед підтвердилася нерівномірність і циклічність науково-технічного прогресу. Але не виявлений зв'язок довгих хвиль з оборотом основного капіталу. Було
 7. 22.2. Етапи розвитку японської економіки
  післявоєнні роки була встановлена система пріоритетних виробництв, необхідних для відновлення економіки. У їх число увійшли базові й інфраструктурні галузі, включаючи чорну металургію, кам'яновугільну промисловість, електроенергетику, залізничний і морський транспорт. Для їх розвитку використовувалися методи прямого контролю, такі, як встановлення низьких цін, компенсація різниці в
 8. Коментарі
  1748-1832) - англійський філософ, соціолог, юрист. Родоначальник філософії утилітаризму. Бергсон Анрі (Bergson, Henri) (1959-1941) - французький філософ, представник інтуїтивізму і філософії життя. Лауреат Нобелівської премії з літератури (1927). Бердяєв Микола Олександрович (1874-1948) - російський релігійний філософ. Берк Едмунд (Burke Edmund) (1729-1797) - британський політичний філософ
 9. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  відновленню зруйнованого фашизмом. Ще в 50-і рр.. СРСР здавався дієздатним - зростання виробництва в СРСР був вищим, ніж у Сполучених Штатах. Але через сімдесят років після початку експерименту вже не можна було спонукати радянських людей працювати для будівництва соціалізму, і радянська система впала. У змаганні між індивідуальними і соціальними цінностями перемогли цінності індивідуальні. Але
 10. КІНЕЦЬ АМЕРИКАНСЬКОГО інтернаціоналізм?
  Відновлення нашого суверенітету »(24). Прагнення решти світу розширити своє законне вплив на світові рішення у майбутній епосі він рассматріваеткак відмова Америки на користь інших від своїх законних прав на прийняття рішень. Але, звичайно, все це не завадило тим же республіканцям скаржитися, коли європейські союзники Америки наполягли на наданні європейцеві одного з постів, по
© 2014-2022  epi.cc.ua