Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)


До початку Великої Вітчизняної війни Німеччина перевершувала СРСР за загальним обсягом промислового виробництва в три-чотири рази. Тому перші півроку війни були найважчими для совет-ської економіки. У цей важкий час наслідки використання ді-ректівной системи управління мали досить суперечливий ха-рактер. Так, в мінімальні терміни під надзвичайно жорстким керівників-дством Державного комітету оборони (ДКО) була проведена евакуація заводів, фабрик на схід і переклад цивільного сектора економіки на військові рейки. Через тиждень після початку війни прави-будівництві прийняло "мобілізаційний народногосподарський план" на третій квартал 1941 р. У серпні був прийнятий військово-господарський план на четвертий квартал 1941 р. і на 1942 26 червня 1941 вийшов указ "Про режим робочого часу робітників і службовців у воєнний вре-мя ", згідно з яким відпустки скасовувалися і вводилися обов'язкові понаднормові: робочий день для дорослих - 11 годин при шестигодинного робочого тижня. З лютого 1942 стала проводитися планова мобілі-зація на промислові підприємства і будівництва серед працездатного міського населення, включаючи 14-річних підлітків. Однак військова економіка, сполучена з дефіцитом сировини, кадрів, несприятливою політичною обстановкою і т. п. факторами, не могла функціонувати в умовах надмірного централізму. Вже 1 липня 1941 р. вийшла поста-Постановою уряду "Про розширення прав народних комісарів СРСР в умовах воєнного часу", яке фактично викорис-лось для розширення прав не тільки наркомів, а й керівників найбільших підприємств насамперед в області розпорядження матеріальними ресурсами . У листопаді 1941 р. були відтворені політвідділи в МТС і радгоспах, а також затверджено інститут уповноважених ДКО і парторгів ЦК ВКП (б) на підприємствах усіх галузей промисловості. Найчастіше паралельне існування партійних і державних органів управління ускладнювало економічне життя країни, створювало плутанину і суєту, призводило до помилок, некомпетентним рішенням і припискам. Разом з тим в умовах воєнного часу реалізація гасла "Все для фронту" дозволила забезпечити найбільшу (порівня-рівняно з німецької) ефективність економіки. Відомо, наприклад, що до кінця війни в розрахунку на 1000 т виплавленої сталі радянська промисловість випускала в п'ять разів більше танків і зброї, ніж німецька промисловість (табл. 17).
Таблиця 17
Основні показники розвитку військової економіки (у% до 1940 р.)


Безумовно, основним джерелом розвитку військової економіки, забезпечує єдність фронту і тилу, був трудовий героїзм рада-ських людей. Однак особливу роль в монолітності СРСР зіграла його тоталітарна сутність, щоденне жорстоке і державне регу-лювання життя окремих людей і цілих народів, терор проти реальних і уявних супротивників режиму. За 1941-1945 рр.. в ГУЛАГ прибуло 2,55 млн. осіб, а вибуло 3,4 млн. осіб, у тому числі в ар-мию - 900 тис. (у перші два роки війни). За весь воєнний період в системі НКВС було видобуто 315 т золота, 6,5 тис. т нікелю, 8,9 млн. т вугілля. У роки війни посилилася репресивна політика стосовно до окремих національностей (німцям Поволжя, балкарцам, Карачаев-ЦАМ, калмикам, кримським татарам та іншим). У особливо складних умо-вах розвивалося сільське господарство: майже весь урожай колгоспи і радгоспи повинні були здавати державі в рахунок обов'язкових поста-вок. Тим часом збір зернових в 1942 і 1943 рр.. склав всього 30 млн. т в порівнянні з 95,5 млн. т в 1940 р. Поголів'я великої рогатої худоби скоротилося вдвічі, свиней - в 3,6 рази.
Важливе значення у підготовці перемоги мав зовнішній фактор, а саме діяльність антигітлерівської коаліції. Посиленню могутності Радянського Союзу сприяло виконання підписаного 2 серпня 1941 потрійного угоди з Великобританією і США про поста-нии Радянської Армії зброєю, військовою технікою і матеріалами. Осо-бою місце мав закон про ленд-ліз, по якому відбувалася передача в борг або в оренду озброєння, боєприпасів, продовольства та ін
З 1943 р., по мірі вигнання окупантів, в СРСР почалося віднов -Постановою розореної економіки. Крім цих робіт, належало про-вести конверсію промисловості.

Конверсія військового виробництва (реконверсія) - переклад під-приємств, що випускають військову продукцію, на виробництво громадян-ської, мирної продукції.
Однак конверсія в цей період носила частковий характер, тому що одночасно з скороченням питомої ваги випускається бойової тех-ніки, боєприпасів і пр. відбувалася модернізація військово-промислового комплексу, розробка нових видів зброї, включаючи атомне. Подібний характер мала і демобілізація. Особовий склад збройних сил скоротився з 11, 4 млн. чоловік в травні 1945 р. до 2, 9 млн. чоловік в 1948 р., а на початку 50-х рр.. знову виріс до 6 млн. чоло-вік.
Стратегія післявоєнного розвитку народного господарства укладаючи-лась не тільки в ліквідації завданих війною збитку і досягненні довоєнного рівня народного господарства, але й надалі підйомі продуктивних сил. При переході до мирного будівництва керівників-дство країни знову повернулося до розробки п'ятирічних планів як основній форми планування. Як і в роки перших п'ятирічок, основна увага приділялася розвитку важкого машинобудування, металургії, паливно-енерге-кого комплексу. Легка і харчова промисло-ність фінансувалися за залишковим принципом, і їх продукція не задовольняла навіть мінімальні потреби населення. Перемога у війні, зберігши і зміцнивши незалежність країни, одночасно укре-пила командно-адміністративну систему, поширивши її вплив і на так званий соціалістичний табір.
Джерела післявоєнного економічного зростання:
Зовнішні:
* репарації (4,3 млрд. дол);
* працю 2 млн. військовополонених;
* вивіз промислового обладнання;
* створення Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ) в янва-ре 1949
Внутрішні:
* мобілізаційний характер економіки;
* примусові позики у населення;
* нееквівалентний товарообмін;
* збільшення податків і зборів селянських господарств.
За наявними даними, післявоєнний п'ятирічний план по роз-тію народного господарства був в основному виконано, а з виробництва національного доходу, обсягом капітальних вкладень, валовий продук-ції промисловості, машинобудування, основним виробам інших галузей важкої індустрії, вантажообігу залізниць навіть пере-виконаний. Так, капіталовкладення на відновлення і розвиток народ-ного господарства в 1946-1950 рр.. в 2,3 рази перевищили вкладення дово-них років третьої п'ятирічки. Такі масштаби інвестицій забезпечували швидке відновлення народного господарства. У ці роки в СРСР не було економічних районів, де б не здійснювалося велике капи-тальне будівництво. В цілому в четвертій п'ятирічці було побудовано, відновлено і введено в дію 6200 великих промислових підприємств.
У четвертій п'ятирічці відновлювалися текстильна, харчова, швейна, трикотажна, взуттєва і інші галузі легкої промислово-сти. Але їх продукція збільшилася в 1950 р. в порівнянні з 1940 р. лише на 17%. Основними причинами відставання виробництва предметів споживання були повільне зростання сільського господарства, недостатність-ність сировини та фінансування для легкої і харчової промисловості. Позначилися величезні втрати сільгоспугідь, сильна посуха 1946 р., НЕ-достатня кількість працездатного населення, слабка технічна оснащеність і неефективна організація сільськогосподарського виробництва. З метою підвищення віддачі від аграрного сектора еконо-міки в 1948 р. був прийнятий грандіозний Сталінський план перетворень-ня природи, що передбачає створення в певних районах полезахисних лісових смуг для затримання вологи на полях і зменшення ня впливу суховіїв, а також будівництво зрошувальної системи в Середній Азії і Волго-Донського каналу. Однак головним результатом цих перетворень стало порушення екологічного балансу. На початку 50-х рр.. було проведено укрупнення колгоспів під приводом посилення процесу механізації. Насправді, укрупнення колгоспів уп-гай державний контроль за господарствами через МТС. Кількістю-ство колгоспів скоротилася з 237 тис. в 1950 р. до 93 тис. в 1953 р. Сель-ське господарство розвивалося дуже повільно. Навіть у відносно бла-гопріятном 1952 валовий збір зерна не досяг рівня 1940
, а врожайність у 1949-1953 рр.. склала всього 7, 7 ц / га (у 1913 р. - 8,2 ц / га).
Населення країни за цей період зросла на 30-40 млн. чоловік, тому продовольча проблема залишалася дуже гострою. Скасування карткової системи вдалося провести лише в кінці 1947 одночасно було здійснено перехід до торгівлі за єдиними цінами. У резуль-Таті зближення існуючих раніше карткових (пайкових) і ком-мерческих цін нові роздрібні ціни виросли в середньому в 3 рази. Зар-плата ж збільшувалася повільно і за чотири повоєнних роки ви-росла лише в 1,5 рази. Паралельно наприкінці 1947 р. здійснювати і грошова реформа.
Причини грошової реформи 1947:
* інфляція військових витрат;
* велике скупчення грошей у населення;
* низька купівельна спроможність рубля;
* існування фальшивих грошей.
Грошова реформа проводилася наступним чином: готівкові гроші протягом тижня обмінювались на нові у розрахунку 10:1, розмін-ная монета обміну не підлягала і обмінювалася за номіналом. Вклади в ощадкасах і банках до 3 тис. рублів залишалися без зміни в номі-нале, вклади більше 3 тис. рублів обмінювалися з розрахунку 3:2, а вкла-ди понад 10 тис. рублів - 2:1. Одночасно проводилося об'єднання всіх раніше випущених позик в єдиний новий двохвідсотковий позику, а старі облігації обмінювались на нові у співвідношенні 3:1, облігації вільно реалізованого позики 1930 р. - у співвідношенні 5:1. Таким обра-зом, реформа набула в основному конфіскаційний характер. В її ході постраждали більшою мірою сільські жителі, які, як пра-вило, зберігали грошові накопичення будинку. 28 лютого 1950 було прийнято рішення про прив'язку рубля до золота. Радянський рубль отримав золотий вміст в розмірі 0,222168 р. чистого золота. Держбанк міг купувати золото за ціною 4 рубля 45 копійок за грам; курс рубля підви-сілся з 5,3 до 4 рублів за долар. Встановлення золотого вмісту було викликано двома основними причинами:
1) зниження цін збільшило мінову вартість рубля;
2) створення соціалістичного табору - прагнення надати рублю міжнародний вартісної рівень (рубль замінює долар в якості-ве клірингової розрахункової одиниці).
Ціни в державній торгівлі у міру відновлення госпо-ва і зростання виробництва товарів знижувалися кілька разів, тому період 1947-1954 рр.. зазвичай називають "золотим століттям цін". Однак хоча порівняно з 1947 р. ціни 1954 склали 43%, вони були вище передвоєнних на 1/3. До того ж зниження цін було пов'язане з рез-ким обмеженням платоспроможного попиту селян і обмеженням грошових доходів робітників і службовців. Щоб зіставити правильне уявлення про становище радянських і зарубіжних робочих, можна порівняти купівельну спроможність 1:00 витраченої роботи. Якщо взяти один і той же обсяг продуктів, який міг купити робочий СРСР, за 100, то по інших країнах отримаємо таку картину:


Відновлення та подальший розвиток народного господарства в післявоєнний період відбувалося при подальшому посиленні планової господарсько -організаторської ролі держави. ДКО був скасований, тому що він виконав свої завдання у воєнний період. Але централізм і диктат центру у всій їх повноті збереглися. Були розширені функції Со-вета Міністрів СРСР і Держплану СРСР. У цей час проводилися раз-особисті реформи управління, але вони не вносили докорінних змін в сутність планово-адміністративної системи. Так, в березні 1946 року наркомати перетворились в міністерства. У багатьох міністерствах була введена обов'язкова форма для службовців. У 1947 р. були образо-вани Державний комітет з постачання народного господарства (Держпостач) і Державний комітет з впровадження нової техніки в народне господарство (Гостехніка).
Таким чином, розвиток економіки в перші повоєнні роки здійснювалося на основі тих же тенденцій, які мали місце в 30-40-і рр.., А саме: згортання товарно-грошових відносин, зміцненню-ня монопольного становища держави в економіці, фактичне підпорядкування господарського механізму державно-політичному управлінню.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953) "
 1. Коментарі
  радянська економіка була мілітаризована спочатку. [82] єзуїтське держава в Парагваї існувало в 16101768 рр.. Засоби виробництва вважалися належать єзуїтські суспільству, а працювали на них індіанці фактично перебували на становищі рабів. [83] катедер-соціалісти прихильники школи Sozialpolitik (нім. соціальна політика) соціально-економічної концепції, що розвивалася в
 2. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  радянського комунізму. Ця проповідь «третього шляху» або «третьої сили» досить широко проникла в літературу правих соціалістів. На нараді Інформбюро Комуністичних партій в 1948 р. тов. П. Тольятті - керівник Італійської кому-ністіческая партії - заявив, що теорія «третього шляху» або «третьої сили» виявляється глибоким обманом. Який середній шлях може існувати для
 3. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ командно-адміністративної економіки
  економіки Росії від ко-мандно-адміністративної до ринкової, розпочатого більше 10 років тому, була продиктована погіршенням економічної ситуації в країні, наростанням соціальних протиріч і конфліктів. З метою запобігання драматичного розгортання подій були прийняті конструктивні рішення, зокрема, - програма по стабілізації економіки і переходу до ринкових відносин в Рос-ці
 4. 8.3. Спроби реформування командно-адміністративної системи в 50-60-і рр..
    радянської економіки набувала все більш нераціональний, однобокий характер з ухилом у важку інду-стрій та з мінімальним виходом на безпосередні потреби людей. Причини функціонування механізму гальмування: 1) несприйнятливість виробництва до НТП; 2) низький попит на інновації; 3) примусовий характер нововведень; 4) надмірна інвестиційна активність держави;
 5. 9.2. Національні програми відродження економіки
    економіки західноєвропейської-пейських країн особливо гнітюче виглядала Німеччина. У 1946 р. про-промислове виробництво становило близько 1/3 від довоєнного 1939 р., років на 30 назад було відкинуто сільське господарство. Інфляція достига-ла 600% до довоєнного рівня. Розроблені ще в ході другої миро-вої війни і остаточно узгоджені на Берлінській (Потсдамській) конференції 1945 принципи
 6. § 44. Державні витрати і дефіцит бюджету
    економіки та ін На ці витрати в розвинутих країнах світу в середині 90-х рр.. припадало близько 25-27% всіх державних витрат. Їх висока питома вага обумовлений перетворенням держави на провідний інститут, що забезпечує нормальне відтворення економічної системи, а державного регулювання - в ядро господарського механізму. Крім того, недержавні форми власності та
 7. 2. Основні етапи життя, наукової та практичної діяльності
    економіки та філософії, відомого методоло-i.> Джона Невіла Кейнса, Мейнард ріс в інтелектуальній атмо-ujiepe прославленого навчального закладу, маючи можливість об-гм.нься з видатними представниками науки того часу. Ср-, и1 друзів батька, що зробили особливий вплив на формування буду-ІПТО вченого, слід назвати економіста А. Маршалла і филосо-Ф i Г. Сіджуік. Освіту здобув у
 8. 2. Антитрестовская політикани монополії
    економіці США Після громадянської війни (1861-1865 рр..) залоз-ні дороги зв'язали між собою всі райони стра-ни, сприяючи тим самим створенню національних 2 Цит. по: Andrew Sinclair, Corsair. The life of J. Pierpont Morgan, Little, Brown, Boston, 1981, p. 141. ринків. У відповідь на таке розширення ринків і уметою обмеження випуску створювалися корпора-ції, за розмірами перевершують
 9. Глосарій
    економіки, незалежно від їх належності. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ (ВНП). Grossnational product (GNP). Ринкова вартість товарів іпослуг, вироблених протягом даного періоду фактораміпроізводства, що належать громадянам даної країни, незалежно від їх місцезнаходження. Номінальний ВНП з-міряє вартість продукції в цінах періоду виробництва; реальний ВНП вимірює вартість
 10. 4. Період виробництва, час очікування і період передбачливості
    роки, які добуваються з готівкових капітальних благ, і збиток від їх нестачі, не звертаючись до тимчасового елементу раніше чи пізніше [Див: Jevons WS The Theory of Political Economy. 4th ed. London, 1924. P. 224229.]. Мати у своєму розпорядженні капітальні блага те ж саме, що перебувати ближче до переслідуваної мети. Збільшення готівки капітальних благ дозволяє досягти віддалених за часом цілей без
© 2014-2022  epi.cc.ua