Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 89. Головні соціально-економічні наслідки Другої світової війни

. Інший варіант відповіді на питання. (1 стр.)
Англія.
Після закінчення Другої світової війни економіка Англії опинилася в дуже важкому становищі. Людські втрати (у порівнянні з Німеччиною чи СРСР) були відносно невеликі, але економічний збиток виявився дуже великим: була втрачена чверть національного багатства, втрачена велика частина торгового і військово-морського флоту. Внутрішній і зовнішній борг зріс в кілька разів порівняно з довоєнним рівнем. Населення Англії зазнавало великі труднощі від нестачі продовольства, зростання податків, жорсткої карткової системи, стихії «чорного ринку», інфляції і т.д.
Великий збиток Англія понесла в результаті втрати міжнародних ринків. Після війни Англія втратила вплив у багатьох регіонах світу, наприклад в країнах Близького Сходу, в Південно-Східній Азії, помітно скоротилися і навіть повністю перервалися зовнішньоекономічні зв'язки з багатьма країнами, особливо що потрапили в сферу інтересів Радянського Союзу (державами Центральної та Східної Європи, Китаєм і т.д.). в роки війни і відразу ж після неї активізувався національно-визвольний рух в британських колоніях, що призвело до повної незалежності багатьох держав. Для Англії, чий економічний потенціал протягом кількох століть багато в чому залежав від її колоній, розпад колоніальної системи означав істотне ослаблення її колишньої могутності.
Франція.
Збиток, нанесений війною, оцінювався в 1440 млрд довоєнних франків. Людські жертви склали 1,1 млн осіб. Було зруйновано більше 50 тис підприємств, шахт, суднобудівних верфей, особливо постраждали ж / дороги.
Обсяг промислової продукції становив лише 38%, а с / г-ної - 60% від довоєнного рівня. У країні бушувала інфляція, різко впав життєвий рівень населення. У Франції накопичилися величезні зовнішні борги. Сильний удар по французьким капіталовкладенням завдала націоналізація, проведена після Другої світової війни в країнах Східної Європи, які потрапили в число так званих країн народної демократії.
Німеччина.
Наслідки Другої світової війни для Німеччини виявилися надзвичайно важкими: величезні людські втрати, в країні були знищені житлові будинки, промислові підприємства, засоби транспорту, електростанції і т.д. Значно зросли податки, але вони не могли заповнити бюджетний дефіцит. Для його покриття використовувалася система внутрішніх позик і кредитів, що збільшило і без того величезний державний борг.
США.
Військові дії йшли далеко від кордонів США, тому країна не відчувала ні бомбардувань, ні руйнувань, ні загибелі мирних жителів, ні окупації. Більш того, на відміну від інших країн, які брали участь у війні, США вдалося помітно збільшити свій виробничий потенціал і зміцнити міжнародне становище. Економічне зростання США носив штучний характер, оскільки вся госп-я життя було підпорядковане виконанню військових замовлень уряду. Ці замовлення були потужним стимулом для прискореного розвитку американської промисловості. Війна в значній мірі вплинула не тільки на масштаби, а й на структуру народного госп-ва. Випереджаючими темпами розвивалося виробництво кольорових металів, машинобудування.
Війна стимулювала розвиток аграрного сектора, т.
к. попит на с / г продукцію був величезним як з боку держави, так і з боку населення. Загальний обсяг с / г виробництва зріс майже на 40%. Однак, рівень життя населення істотно знизився в результаті дефіциту споживчих товарів та підвищення цін. У середині 1940-х рр. США виявилися наймогутнішою країною світу, далеко обігнавши своїх конкурентів, які понесли важкі втрати в ході війни.
Японія.
Поразка у Другій світовій війні наблизило японську економіку до краху, навіть не дивлячись на те. Що в цілому її виробничо-технічна база порівняно мало постраждала в ході військових дій. Найбільш чутливим ударом для Японії була втрата всіх територій, захоплених нею протягом попередніх десятиліть.
Це призвело до припинення колоніальних поставок сировини, палива, продовольства, від яких вона значною мірою залежала. Більшість підприємств простоювало, японські товари були повністю витіснені з світових ринків. У країні набирала темпи інфляція і безробіття.
Росія.
Економічний збиток від війни був величезним. Правда, обсяг промислового виробництва скоротився не набагато, проте основну масу продукції становила військова. А мирні галузі сильно зменшили випуск продукції. Відновлення зводилося до трьох процесам: відновленню зруйнованого в районах, що зазнали окупації, демобілізації частини промисловості та повернення на старі місця частині евакуйованих підприємств. Відновлення супроводжувалося деяким підвищенням рівня життя людей: були скасовані картки на продовольство, поступово знижувалися ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 89. Головні соціально-економічні наслідки Другої світової війни "
 1. № 89. Головні соціально-економічні наслідки Другої світової війни
  соціально-економічними наслідками Другої світової війни стали зміни в Східній Європі. Державний суверенітет звільнених збройними силами Радянського Союзу країн був насильно обмежений; в 40-50-х рр.. склалася світова соціалістична система, куди увійшли залежні від СРСР країни Східної Європи (НДР, Польща, Чехословаччина, Румунія, Угорщина, Болгарія). Комуністичні
 2. Коментарі
  головних ідеолога: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл. Вважаючи концепцію гедонізму занадто примітивною, вони вважали, що теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і неекономічні чинники. З цією метою вони прагнули застосовувати в економічній теорії дані соціальної психології. Аналізу індивідуальних дій економічних агентів (методології
 3. СКОРОЧЕННЯ КОРПОРАЦІЙ
  головної французької фабриці робоча сила скорочена наполовину, хоча за цей же час там виготовляється шин більше, ніж будь-коли раніше (50). У Сполучених Штатах вивільнені працівники взяли на себе головні наслідки економічної потрясіння. В першу хвилю скорочень 12% з них зовсім пішли з ринку робочої сили, а 17% все ще залишалися безробітними два роки опісля. З 71 відсотка знову
 4. СТАРІННЯ
  головним чином через платежів престарілим) віднімають 60% всіх надходжень податків. (Якщо виключити відсотки по національному боргу, то половина федерального бюджету йде престарілим (39)) Якщо не зміняться нинішні закони, то до 2003 р. на це піде 75%, а до 2013 р. - 100% (40). У Західній Європі нинішні програми для престарілих зажадають До 2030 р. 50% ВВП. У Східній Європі справи йдуть ще
 5. Лекція 10-я Нова історична школа
  головну політичну роль грала реакційна вояччина, тісно пов'язана з землевласницьким класом. Енгельс характеризував об'єднання Німеччини як процес завоювання її Пруссією. Той факт, що об'єднання Німеччини відбулося саме цим шляхом - не на основі побе-ди демократичних сил, а в підсумку перемоги прусського Міліта-ризма - зробив дуже великий вплив на подальший полі-тичні
 6. Висновки
  головні моделі держрегулювання (американська, західноєвропейська і японська), що характеризуються різним поєднанням основних інструментів економічної політики (бюджетно-податкових, грошово-кредитних, державної власності та ін.) 8. Немає жодних об'єктивних підстав вважати, що держрегулювання в осяжній перспективі не забезпечило б підтримання високого рівня економічної,
 7. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Головним завданням досягнення збалансованості федерального бюдже-та до 1981 Для цього були запропоновані антиінфляційна і енерге-чна програми. Проте вирішити поставлені проблеми не уда-лось. Реалізація "плану Маршалла" дозволила західноєвропейським країнам відновити довоєнний рівень розвитку виробництва і включитися в конкурентну боротьбу з США. Нова ситуація в світі істотно
 8. § 43. Бюджетна і податкова системи
  головної продуктивної сили - людини-працівника; регулювання державою за допомогою фінансів процесу розвитку економічної системи, зокрема, технологічного способу виробництва та відносин власності. У рамках цієї функції виділяють контрольну, що передбачає контроль держави за порядком акумулювання і розподілу коштів підприємствами, фінансово-кредитними
 9. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  головними цілями загальнодержавної стратегії розвитку. Суб'єктами формування і проведення науково-технічної політики виступають держава як колективний асоційований капіталіст і великий капітал. На реалізацію такої політики в останні роки все більший вплив роблять прогресивні вчені, масові рухи за запобігання негативних наслідків НТР і т. п.. З початку сучасного
 10. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  головною є вторинна сфера економіки - машинізоване промислове виробництво; промисловість за своїм образом і подобою - на основі машинної техніки - перетворить інші найважливіші галузі виробництва (сільське господарство, будівництво, тpaнспорт); основна маса трудящих є працівниками індустріальних галузей господарства (наприклад, у Великобританії ж в середині 40-х років
© 2014-2022  epi.cc.ua