Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Квитки - 225 відповідей на питання іспиту з Історії економіки, 2011 - перейти до змісту підручника

№ 44. Мануфактура як нова форма організації виробництва: форми і значення

.
МАНУФАКТУРА - капіталістичне підприємство, засноване на капіталістичної експлуатації праці, поділі праці і ручній ремісничій техніці. Мануфактура була двох форм: централізованої (виробництво ведеться в майстерні власника) і розсіяної (робітники працюють по своїх домівках).

Значення:
В силу вузької спеціалізації робочого і знарядь праці мануфактура сприяла поглибленню суспільного розподілу праці, підготувала перехід до машинного виробництва.
№ 45. Розвиток методів обліку в середні століття.
Розвитку методів обліку сприяло збільшення ділових операцій.
У розвиток методів обліку свій внесок внесли: купець Леонардо Фібоначчі, який написав навчальний посібник для купців «Книга про абаці» і математик Лука Пачолі, систематизував венеціанську практику подвійного бухгалтерського запису в трактаті «Сума арифметики».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " № 44. Мануфактура як нова форма організації виробництва: форми і значення "
 1. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  мануфактури. Внутрішня торгівля в цей період грала порівняно невеликі-шую роль. Міста формували місцеві ринки, де здійснювався обмін з сільською округою і мали ходіння тільки предмети повсе-денного попиту. Професійні торговці об'єднувалися в различ-ні суспільства - гільдії, складнічества, компаньонажі. Розширення торгівлі в XIII в. створило можливість накопичення грошових коштів в
 2. 6. Монопольні ціни
  яка частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора виробництва не приносить ніякої граничної чистої виручки. Весь економічний процес налаштований на інтереси споживачів. Не існує конфлікту між інтересами покупців та інтересами продавців, між інтересами виробників і інтересами споживачів. Власники різних товарів не в
 3. Коментарі
  мануфактури до машинного виробництва, а також аналогічні процеси в інших країнах. [11] фізіократія перша школа в економічній науці (Ф. Кене, Р. Тюрго, П. Дюпон де Немур, Д'Аламбер та ін.) На відміну від проповідників меркантилізму, фізіократи виступали єдиним фронтом, сповідуючи загальні принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу
 4. Еволюція поглядів на ринок
  як базар, місце роздрібної торгівлі, ринкова площа. Пояснюється це тим, що з'явився ринок ще в період розкладу первісного суспільства, коли обмін між громадами тільки ставав більш-менш регулярним, лише набував форму товарного обміну, який здійснювався в певному місці і в певний час. З розвитком ремесел і міст торгівля, ринкові відносини розширюються, за
 5. Лекція 4-я Розробка програми комуністичного руху
  мануфактури, фабричної промисловості. Маркс і Енгельс показали історичний характер і своє-образие окремих категорій, зокрема заробітної плати. І хоча в цей період ними ще допускалися деякі неточності в трактуванні цієї категорії, але основи марксистської теорії заробітної плати вже були закладені. Уже в роботах 40-х рр.. можна знайти початок теорії приба-вочной вартості. У цей
 6. 4.2. Господарство руських земель в період феодальної роздробленості (XII-пер. підлогу. XV ст.)
  Нове мито - тамга. Хоча мита, що виступають в різних різновидах мита і тамги, мало зміни-лись, але число їх збільшилося. З зменшенням значення Чорноморсько-Візантійського шляху, а вме-сте з тим і Києва, посилюється значення Балтійського торгового шляху, а серед російських міст - Новгорода. У ХIII в. Балтійський шлях виявився під контролем Ганзейського союзу, в який Новгород, Псков і
 7. § 1. Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відносин
  як просторово-територіальна база розміщення виробництва. Поряд з «м'язовою системою» виробництва, необхідно виділяти його «судинну» систему, що включає дороги, канали, трубопроводи, системи комунікацій, енергопостачання, складського господарства і т. д. В залежності від функцій, які виконуються в процесі праці, певна річ може виступати і предметом, і засобом праці. Так,
 8. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  як окремий фактор виробництва, що створює дохід, а П. Самуельсон таким фактором називав ризик підприємця, власника капіталу. В цілому західні економісти у тлумаченні капіталу єдині в тому, що розглядають його як певну цінність, благо, що приносить дохід. Позитивним у наведених поглядах на сутність капіталу є те, що в них всебічно розкривається
 9. 4. Теорія економічних організацій
  небудь ресурс у складі цілої «команди», можна досягати кращих результатів, ніж діючи поодинці. Проте виробництво єдиної «командою» ускладнює оцінку внеску кожного учасника в загальний результат, породжуючи стимули до «отлиніваніе». Звідси - потреба в контролі, який вводив би подібна поведінка в жорсткі межі. Агент, що бере на себе за угодою з іншими учасниками функції
 10. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  якомусь лабіринті. І це аж ніяк не випадково. У всі часи люди стикаються з одними і тими ж проблемами господарського життя, які пов'язані з розвитком виробництва заради задоволення потреб. Звідси виникає циклічність у повторенні вченими різних історичних епох теоретичних положень, узагальнюючих виробничий досвід. Разом з тим вже одного разу вирішені питання знову і знову
© 2014-2022  epi.cc.ua