Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка, 2006 - перейти до змісту підручника

Еволюція поглядів на ринок

Спочатку ринок розглядався як базар, місце роздрібної торгівлі, ринкова площа. Пояснюється це тим, що з'явився ринок ще в період розкладу первісного суспільства, коли обмін між громадами тільки ставав більш-менш регулярним, лише набував форму товарного обміну, який здійснювався в певному місці і в певний час. З розвитком ремесел і міст торгівля, ринкові відносини розширюються, за ринками закріплюються певні місця, ринкові площі. Таке розуміння ринку збереглося і до наших часів як одне із значень слова.

У міру поглиблення суспільного розподілу праці і розвитку товарного виробництва поняття «ринок» набуває все більш складне тлумачення, яке знаходить відображення у світовій економічній літературі. Так, французький економіст-математик О. Курно вважав, що під терміном «ринок» слід розуміти не яку-небудь ринкову площу, а в цілому всякий район, де відносини покупців і продавців вільні, ціни легко і швидко вирівнюються. У такому визначенні ринку зберігається просторова його характеристика, але вона не є вичерпною.

З подальшим розвитком товарного обміну, появою грошей, товарно-грошових відносин виникає можливість розриву купівлі-продажу в часі і просторі, і характеристика ринку тільки як місця торгівлі вже не відображає реальність, бо формується нова структура суспільного виробництва - сфера обігу.
У результаті з'являється нове тлумачення ринку як обміну, організованого за законами товарного виробництва і грошового обігу, як форми товарно-грошового обміну.

Якщо розглядати ринок з боку суб'єктів ринкових відносин, виникають нові визначення ринку як сукупності покупців (Ф. Котлер в кн. «Основи маркетингу») або всякої групи людей, що вступають у тісні ділові відносини і укладають великі угоди з приводу будь-якого товару (Джевонс А. Маршалл в кн. «Принципи економічної теорії»).

Але це всього лише одна сторона ринку, такі визначення ринку неповні, оскільки не охоплюють всю сукупність суб'єктів ринкових відносин (виробників, споживачів і посередників), не включають відносини виробництва, розподілу, споживання в сфері обігу .

Ринок сьогодні розглядають як тип господарських зв'язків між суб'єктами господарювання. Існують два типи господарських зв'язків:

1) натурально-речові, безоплатні, відповідно до обсягом і структурою потреб;

2) товарні зв'язку, здійснювані за допомогою ринку.

Характерними рисами останнього типу відносин є взаємні угоди обмінюються сторін, еквівалентна відплата-ність, вільний вибір партнерів, наявність конкуренції. Товарні (ринкові) зв'язку можливі тільки на основі вільної купівлі-продажу товарів і послуг. Пряме жорстке фондування, використання карток і інші обмеження (у вигляді виїзної торгівлі і т.
д.) свідчать про деформацію ринкових зв'язків.

Звідси можна дати таке визначення ринку.

Ринок - це конкурентна форма зв'язку між господарюючими суб'єктами.

Зовні, на поверхні ринок виражає зв'язок між продавцями, посередниками-торговцями і покупцями. При більш глибокому розумінні, беручи до уваги відтворювальний аспект, ринок виступає як форма конкурентної зв'язку між виробництвом і споживанням.

З таким визначенням ринку тісно пов'язана ще одна його розуміння: ринок - це суспільна форма організації і функціонування економіки, за якої забезпечується взаємодія виробництва і споживання без посередницьких інститутів, що регулюють діяльність виробників і споживачів.

В економічній системі в цілому взаємодіють три самостійні господарські підсистеми: держава, натуральне господарство (коли вся вироблена продукція споживається всередині господарства, наприклад особисте підсобне господарство) і ринок (рис. 4.1).

Залежно від тога, яка підсистема має найбільшу питому вагу, характеризується і вся економічна система: якщо переважає ринок, то і система - ринкова, так виникає ринкова економіка; якщо переважає держава, то й система - адмністратів-но-командна; якщо переважає натуральне господарство, то така й система в цілому.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еволюція поглядів на ринок "
 1. 3. Чистий ринкова економіка
  еволюції суспільства, вони були готові пояснити це як свідчення батьківської турботи Творця Всесвіту. Саме в цьому справжній зміст доктрини встановленої гармонії, що розвивалася поруч економістів [Доктрину встановленої гармонії в дії вільної ринкової системи не слід плутати з теоремою гармонійності правильно розуміються інтересів в ринковій системі, хоча в них є щось
 2. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  еволюції, який неминуче буде усунутий в процесі поступального розвитку більш адекватною системою соціалізму. Обидва підходи сходяться в думці, що простий здоровий глузд вимагає переходу до соціалізму. Те, що наївний розум називає розумністю, являє собою не більш ніж абсолютизацію його власних суб'єктивних оцінок. Індивід просто ототожнює продукт власного міркування з
 3. Коментарі
  еволюції органічного світу. Дафніс і Хлоя - герої однойменного любовно-буколічних роман Лонга, грецького письменника I-II ст. н.е. Покинуті своїми батьками юні герої роману полюбили один одного в обстановці пастушою життя. Джевонс Уїльям Стенлі (Jevons William Stanley) (1835-1882) - англійський економіст, статистик, філософ-логік. Поряд з К. Менгером і Л. Вальрасом Джевонс вважається
 4. 2. Класифікація економічних систем
  погляди на тенденції розвитку господарських (економічних) систем різні. Одні вважають, що визначальною тенденцією розвитку систем є тенденція до однаковості, уніфікації всіх структурних елементів. Так, Є. Преображенський писав, що різні системи господарювання можуть існувати в рамках національного господарства на основі повної економічної рівноваги між ними, але таке
 5. Соціально-економічні наслідки інфляції
  погляди монетаристів лягли в основу стандартного набору рекомендацій Міжнародного валютного фонду (МВФ) до розвиваються і постсоціалістичних країн для стабілізації їх економік (так звані заходи ортодоксальної стабілізації). Практика показала, що без задіяння немонетарістскіх інструментів економічного регулювання (таких як фіксація валютного курсу, деіндексація контрактів,
 6. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  еволюції теорій
 7. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  еволюції уявлень вульгарних економістів. Вульгарна політична економія завжди боролася з про-грессивного передовими ідеями свого часу. Перший етап еволюції вульгарної політичної економії характеризував- ся тим, що під удар ставилося утопічний соціалізм. На-приклад, роботи основоположника вульгарної політичної економії Сея були спрямовані проти відомого револю-
 8. Лекція 10-я Нова історична школа
  еволюціонізм, розглядали тільки одну форму раз-розвитку - еволюційну, відкидаючи можливість і необхід-ність революційних стрибків При цьому еволюційний метод використовувався для вихваляння вчорашнього дня. Зокрема для економістів історичної школи типова ідеалізація феодального способу виробництва. У цьому відношенні вони род-дарських так званим романтикам, які вихваляли
 9. § 5. Виникнення і еволюція політичної економії до кінця XIX в. Марксизм і сучасність. Історична школа і маржиналізм
  еволюційним шляхом у межах капіталістичного способу виробництва. Історична школа - один з напрямків західної економічної думки. Виникла в Німеччині в середині XIX в. Назва отримала від своєрідного визначення предмета політичної економії та історичного методу дослідження, відповідно до якого ця наука не вивчає економічні закони, а описує
 10. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним втручанням держави у розвиток економіки, її одержавленням. Ця стадія неоднозначно трактувалася
© 2014-2022  epi.cc.ua