Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.


Зміст промислового перевороту Його джерела, направле-ня, наслідки. Особливості в європейських країнах, США та Японії. Зрушення в структурі економіки та зайнятості населення. Розвиток фінан-совою системи. Країни-лідери та їх економічна роль у світі.

Господарський розвиток Росії в 1830-1860 рр.. Передумови і умо-ви промислового перевороту. Основні проблеми та протиріччя індустріального розвитку в кріпосницьких умовах. Методи стиму-лювання сировинного та сільськогосподарського експорту.
Причини від-ставання Росії. Структурна криза 1850-1860 рр.. Економічні реформи 1860-1870 рр.. та їх вплив на економічний розвиток стра-ни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 6. Історія промислового перевороту та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст. "
 1. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
 2. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  темати-чеський формі виклад економічних робіт Маркса у зв'язку з тим, що студенти протягом ряду років детально вивчають економічне вчення Маркса і Енгельса. Завдання цього розділу: з'ясувати, як розвивалося вчення Маркса і Енгельса, як воно поступово збагачувалося. Зокрема для нас перед * ставлять великий інтерес аналіз виникнення марксизму. Певною ленінської
 3. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  історичній школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно. Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие методологічні установки Шмоллера, але погоджувався не в усьому зі своїм учителем. Зокрема Зомбарт був дека-ком того крайнього емпіризму, який проповідував Шмоллер. Важко зарахувати Зомбарта до якого-небудь напрямку, тим більше, що в
 4. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  тема вибирається за початковою літерою прізвища студента із запропонованих варіантів. Написання контрольної роботи передбачає поглиблену самостійна роботу студента, присвячену тій чи іншій проблемі, на основі вивчення навчальної та додаткової літератури. Контрольна робота оформляється на окремих аркушах або в тетра-ді рукописним або машинописним способом акуратно, розбірливо, без
 5. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  історії економічної думки, потім в другій половині XIX в. утвердилася історія народного господарства (історія господарського побуту, економічна історія, історія еконо-мічного побуту). Засновниками нової науки стали представники не-німецьких історичної школи (В. Рошер, В. Гільдебранд, К. Кніс), кото-які довели необхідність застосування історії до політичної еко-номии, спробували перетворити
 6. Лекція 6 . Історія промислового перево-рота та індустріалізації кінця XVIII-XIX ст.
  Промислового перево-рота та індустріалізації кінця XVIII-XIX
 7. § 2. ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА
  історії потрібно визначити, яким має бути критерій, що відокремлює одну епоху господарського прогресу від іншої. Таким критерієм є грандіозні технічні революції, що піднімають людство на більш високі щаблі підкорення сил природи. Кожна революція докорінно змінює тип засобів праці, викликає зміни в суспільному розподілі праці і створює нову сферу економіки. Потім
 8. 31.2. Етапи економічного розвитку
  промисловості в національному доході досягла 10%. Світова економічна і фінансова криза 30-х років, що супроводжувався відтоком капіталу, багато в чому підірвав позиції латифундизма. Він викликав скорочення фонду заощаджень і зумовив необхідність мобілізації внутрішніх ресурсів, що призвело до розширення національної бази промислового розвитку. Крах світового ринку кави означав, що експортний
 9. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  тема, яка спонукає найбільш кмітливі і рухливі уми до максимального прояву своїх здібностей з метою підвищення добробуту неповороткого і повільного більшості. В області історичного досвіду вимірювання неможливі. Оскільки гроші не є мірилом цінності і задоволеності, то їх не можна використовувати з метою порівняння рівня життя людей в різні періоди
 10. Лекція 4-я Розробка програми комуністичного руху
  історична мис - ся капіталізму, як неминучого етапу суспільного розвитку, без якого не може перемогти соціалістичний рух. Давалася яскрава характеристика прогресивної ро-ли, яку на певному етапі відіграє капіталізм, як чинник, що створює нові продуктивні сили. Саме в «Маніфесті Комуністичної партії» показано своєрідність матеріально-технічної бази
© 2014-2022  epi.cc.ua