Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

1.2. Методи і функції науки


Основними методами історії економіки є історичний, логічний, причинно-генетичний, структурно-функціональний, хро-Технологічний, порівняльно-історичний, історичного моделирова-ня, математичної статистики, соціальної психології.
Особливе значення для проведення історико-економічного аналізу має типологія, застосування якої необхідно для всіх наук, що мають справу з украй різнорідними за складом множинами об'єктивним тов.
Типологія - метод наукового пізнання, в основі якого лежить розчленовування систем об'єктів і їх угрупування за допомогою узагальненої моделі.
Мета типології в історії економіки - опис безлічі господарств. Найбільш поширеною типологією є їх визначенні-ня на основі сукупності таких ознак:
* технологічних - ступеня розвитку знарядь праці і техноло-гий;
* економічних - системи відносин власності , форми зв'язку виробників і споживачів;
* соціокультурних, в тому числі господарської культури;
* інституційних - ролі держави та інших суспільних інститутів в організації виробництва.

Результатом такого підходу стало виділення макромоделей першо-битнообщінного, рабовласницького, феодального, капіталістично-го типів господарства з урахуванням національних і регіональних особливо-стей економічного розвитку.
Пріоритетними функціями історії економіки є:
* прагматичні (пропаганда досвіду і уроків господарського розвитку);
* ціннісні (аналіз основних віх економічного розвитку повинен супроводжуватися моральною оцінкою цілей, шляхів, засобів і результатів економічного розвитку);
* культурні (історія економіки виконує функції соціаль-ної пам'яті, що дозволяє зберегти спадкоємність в господарській практиці та економічної теорії на основі критичного відбору мате-ріальних та ідейних елементів минулого);
* фундаментальні та світоглядні (історико-економічне пізнання сприяє науковому обгрунтуванню нових і всесто-ронней плідної критиці існуючих теорій, що сприяє формуванню гнучкого економічного мислення).

Виконання цих функцій визначає місце історії економіки в системі економічних наук. Будучи методологічною основою дан-ної системи, економічна теорія є теоретичну дисципліну, закони і категорії якої є похідними від якості, коли-пра і повноти первинної економічної інформаційної бази. Тому роль фундаменту розглянутої системи виконують істо-рія економіки та історія економічних учень. Підкреслюючи важливість їх вивчення, можна провести аналогію з тим, що сказав про природознав-ванні англійський фізик Томпсон: "Дослідження в прикладних науках ведуть до реформ, а у фундаментальних - до наукових революцій".
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Методи і функції науки "
 1. 2. Передумови людської дії
  методами інстинкт-соціології. Ця школа класифікує різноманітні цілі людської діяльності і в якості мотиву присвоює кожному класу особливий інстинкт. Людина представляється як істота, кероване вродженими інстинктами і схильностями. Передбачається, що таке пояснення раз і назавжди руйнує всі ненависні вчення економічної науки і утилітарною етики. Однак Фейєрбах
 2. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  методам спостереження і експерименту. Безсумнівно, емпіризм і прагматизм мають рацію, поки вони просто описують методики природничих наук. Але настільки ж безсумнівно і те, що вони абсолютно неправі, коли намагаються відкидати будь-яке апріорне знання і характеризують логіку, математику і праксіологія або як емпіричні та експериментальні дисципліни, або як просто тавтологію. Що стосується праксиологии, то
 3. 9. Про ідеальному типі
  метод, що відрізняються від інших наук, у свою чергу останні марні для історичного розуміння. Таким чином, ідеальні типи не слід змішувати з поняттями неісторичних наук. Те ж саме відноситься і до праксиологической категоріям і поняттям. Безумовно, вони надають необхідні засоби для вивчення історії, проте не мають відношення до розуміння унікальних і одиничних подій,
 4. 3. Людська праця як засіб
  методів виробництва. Заміна менш ефективних методів виробництва більш ефективними зробить працю надлишковим, якщо існують матеріальні фактори, використання яких здатне підвищити добробут людини. Навпаки, вона збільшить випуск і у зв'язку з цим кількість споживчих благ. Трудосберегающие механізми збільшують обсяг пропозиції. Вони не є причиною технологічної
 5. 3. Проблема економічного розрахунку
  методи рахунку і вимірювання не годяться. Технологія говорить, як дана мета може бути досягнута шляхом застосування різних засобів, що використовуються разом в різних комбінаціях, або як різні доступні засоби можуть бути використані для певних цілей. Але вона не може підказати людині процедуру вибору з нескінченного розмаїття уявних і можливих способів виробництва.
 6. 2. Метод ідеальних конструкцій
  методом економічної науки є метод ідеальних конструкцій. Цей метод є методом праксиологии. Його ретельна розробка і вдосконалення у сфері економічних досліджень у вузькому сенсі зобов'язані тому, що економічна наука була (принаймні до теперішнього часу) найбільш розробленою частиною праксиологии. Кожен, хто бажає висловитися про проблеми, зазвичай званих
 7. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  метод якраз і є належним методом дослідження змін. Не існує іншого способу вивчення складних явищ діяльності, крім абстрагування від змін в цілому, потім введення ізольованого фактора, провокуючого зміна, і, нарешті, аналізу його дії, виходячи з припущення інших рівних умов. Абсурдно також вважати, що користь, принесена конструкцією рівномірно
 8. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  методологічного паліативу. Каталлактики використовує термін підприємець в такому значенні: діючий людина розглядається виключно з точки зору невизначеності, яка властива будь-якій діяльності. Використовуючи цей термін, ніколи не слід забувати, що будь-яка діяльність вбудована в потік часу і тому передбачає гіпотетичні роздуми. Капіталісти,
 9. 5. Конкуренція
  методи виробництва. Коротше, вони зменшують виробництво і, таким чином, знижують рівень життя. Щоб зробити всіх людей більш процвітаючими, стверджують економісти, конкуренція повинна бути доступна кожному. У цьому сенсі вони використовують термін вільна конкуренція. У застосуванні терміна вільний немає нічого метафізичного. Вони відстоюють анулювання привілеїв, перегороджують людям доступ на
 10. 6. Свобода
  методам оподаткування, що практикуються нині самозваний прогресистського урядами. Це слід підкреслити особливо, так як в нашу епоху интервенционизма та сталого дрейфу до тоталітаризму держави використовують право стягування податків для руйнування ринкової економіки. Будь-яка дія уряду, що виходить за межі виконання функцій захисту планової роботи ринкової економіки від
© 2014-2022  epi.cc.ua