Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

3.4. Економічний побут і господарська культура середньовіччя


Відносний консерватизм і стійкість середньовічної еко-номіки в чому визначалися пануванням "духу традиціоналізму" в суспільстві. Це проявлялося в успадкованому від більш ранніх аграрних суспільств прагненні підтримувати лише отримання життєвого міні-мума в рамках простого відтворення. Традиційний тип потребле-ня в умовах збереження самообеспечиваться господарства визна-лял досить вузький попит. У доіндустріальну епоху переважна частина населення витрачала на придбання продуктів харчування більш по-Ловін своїх доходів. Структура харчування варіювалася залежно від регіону і соціального шару. Разом з тим поварені книги і керів-ництва свідчать про вже достатньою техніці приготування та зберігання їжі. Недостатність даних не дозволяє точно визна-лити кордону мінімуму засобів існування.
Деякий наближення ня дають спроби визначити калорійність раціону харчування: в XIV-XV ст. вона коливалася від 2,5 до 6-7 тис. калорій. Відсутність прибутку (навіть як поняття) цілком відповідало існуючої етики праці, для якої було характерно протиставлення "праці" (рабів) і "роботи" (ремісників). При цьому остання розглядалася не просто як заробіток, а спосіб життя, підкріплюваний релігійними догматами. Рутинність технологій також пояснювалася роллю тради-цій.
Зміна господарської культури повсякденності почалося з се-Редіна XV в. під впливом економічних, соціальних і культур-них процесів. Пауперизація, зростання жебрацтва та бродяжництва, з одного боку, і посилення бюргерства, з іншого, сприяли вимірюв-нению структури цінностей і традицій пізньосередньовічного гро-ва. Однією з форм відповіді на порушення стереотипів поведінки було велика кількість припадають саме на XVI в.
Заборонних постанов верховної влади, що регламентують всі зовнішні прояви повсе-денного життя як показників соціального статусу. Проте з середини XVI в. під впливом ідей Відродження і Реформації характер регла-Ментірі постанов змінюється: ускладнюється градація насе-лення, з'являється більш чітка його класифікація за професій-ному принципом. Зростає виробництво дешевих імітацій дорогих мате-ріалів, фальшивих виробів, які задовольняли престижні спрямовуючи-ня простих людей. Зміна ментальних установок господарського пове-дення, що реалізувалася в переході від "порівняльної статичності" до "ду-ху неспокою" (Л. Февр), сприяла активізації економічної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.4. Економічний побут і господарська культура середньовіччя "
 1. Тема 3. Економічний розвиток в епоху средневе-ковья
  економічному розвитку середньовічної Європи. Ганзейського союзу. Осо-сті фінансової системи. Грошовий обіг і грошова тор-Гауліт. Середньовічні банкіри та їхні операції. Початок вексельного об-рощення. Економічний побут і господарська культура
 2. Коментарі
  економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і
 3. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  економічні дослідження носили фрагментарний характер, в основному стосувалися аналізу господарської практичної діяльності, зрідка освітлюючись геніальними здогадками щодо глибинних законів перебігу економічних процесів. Економічні дослідження не носили самостійного характеру, а виступали як складова частина робіт, присвячених дослідженню загальних проблем функціонування
 4. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  економічна наука оформилася як самостійна гілка системи економічних наук в XIX в. Спочатку відбулося станов-ня історії економічної думки, потім в другій половині XIX в. утвердилася історія народного господарства (історія господарського побуту, економічна історія, історія еконо-мічного побуту). Засновниками нової науки стали представники не-німецьких історичної школи (В. Рошер, В.
 5. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  економічного розвитку цієї країни. Сильними були позиції державної собст-ності на Близькому Сході, де держава була не тільки основ-ним власником землі, а й виступало в ролі організатора вироб-ництва і регулятора всіх сфер економічної діяльності. Становлення державної власності супроводжувалося виникненню військово -ленній системи, тобто системи умовного
 6. Економічне зростання
  економічного розвитку. Бурхливий підйом науки і техніки викликав істотні зміни в продуктивних силах західних країн. Насамперед змінилася енергетична база виробництва, де пар був витіснений електрикою. Темпи приросту ВМП на душу населення збільшилися з 0,1% в 1830-1870 рр.. до 1,4% в 1890-1913 рр.. Двигуном економічного зростання було промислове виробництво, його обсяг за
 7. 1.1. Сутність аналізу господарської діяльності як функції управління бюджетною організацією
  економічних відносин при будь-якій системі господарювання та в будь-якої моделі державного устрою. Вони покликані забезпечувати задоволення цілого ряду суспільно значущих потреб, таких як освіта, охорона здоров'я, наукові дослідження, соціальний захист, культура, державне управління та ін Хоча діяльність бюджетних організацій носить об'єктивний характер і розвивається
 8. 1.2. Види бюджетних організацій та їх особливості як об'єктів управління
  економічного, соціального, культурного і духовного розвитку суспільства. Вони забезпечують громадянам можливість отримувати освіту, набувати наукові знання, зміцнювати здоров'я, накопичувати і розвивати інтелектуальний потенціал. Для здійснення цих завдань державою виділяються значні фінансові ресурси з республіканського і місцевих бюджетів . Крім того, в умовах проведених
 9. 2.1. Бюджетна класифікація як основа організації аналізу виконання кошторису витрат, характеристика видів витрат
  економічну (предметну); - фінансування дефіциту бюджету; - державний борг. Доходи у Бюджетній класифікації систематизовані за джерелами доходів бюджету і поділяються за категоріями, групами доходів, видами доходів, розділами, підрозділами. Код доходів у Бюджетній класифікації складається з 11 знаків: 1-й знак - доходи (завжди 1); 2 -й знак - категорія доходів (поточні
 10. 1. Земля як специфічний господарський ресурс. Особливості пропозиції землі
  економічна родючість землі, хоча кількісно вона може скорочуватися. Економічні відносини, пов'язані з використанням землі, формуються і розвиваються як під впливом перерахованих особливостей, так і під впливом відносин власності на землю. У зв'язку з цим необхідно відрізняти землеволодіння від землекористування. Землеволодіння означає визнання права даної особи на певний
© 2014-2022  epi.cc.ua