Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

2.4. Причини загибелі рабовласницької системи


Держави стародавнього світу неодноразово стикалися з кризою відтворення. Так, перша криза, обумовлений низькою продуктивних громади і занепадом власне державних господарств у III тис. до н.е., привів до поступового переміщенню частнорабовла-дельческих господарств у міста і переходу більшої частини сільської тер-ритор до складу державного сектора. У V-IV ст. до н.е. спостерігаючи-ється другий криза: дрібні господарства і незалежні поліси страждають від труднощів у розширенні відтворення і від недостатньої полі-тичної захисту в міжнародних відносинах, а імперії - від излиш-ній централізації. Результатом стала поява самоврядних господарств у рамках великих держав.
Весь третій період історії стародавнього світу (IV ст.) Представляє, по суті, тривалий третя криза, що призвів до загибелі всю рабовласницьку систему. Це Вира-зілось в занепаді рабовласницької економіки, розвитку незалежної від громади земельної власності, розкладанні громади, занепаді міст як центрів товарного рабовласницького господарства.
Головна причина кризи рабовласницької системи криється у внутрішньому розвитку рабовласницьких товариств, котрий створив умови для панування в економіці дрібних приватних господарств і формування особливої групи феодально залежних селян. Зближення соціально-економічного становища різних верств населення створювало усло-вия для загострення класової боротьби.
Економічна та політична роздробленість більшості країн на рубежі давнини і средневеко-ров'я сприяла активізації варварської периферії, що проявилося і в варварських навалах, і в деякому вирівнюванні рівнів соці-ально-економічного розвитку стародавніх і зароджуються культур. Певну роль в загибелі рабовласництва зіграли й нові релігії (християнство, буддизм, мусульманство), зміцнюють владу нових земельних магнатів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4. Причини загибелі рабовласницької системи "
 1. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  причини економічних криз Хоча Каутський дуже високо цінував книгу Енгельса «4нті 15 * '-?> Дюринг», але пройшов мимо класичної формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, яку Енгельс дав у цій книзі . Ухиляючись від аналізу основного протиріччя капита-лизма, Каутський висував в різних роботах суперечливі пояснення криз. У деяких статтях він по
 2. № 11. Розквіт античного рабства: економіка Риму
  причинами: широким впровадженням рабства, переходом від дрібного госп-ва до виробництва на великих площах. Панівним типом госп-ва стає рабовласницька маєток у кілька сот югеров землі, які обробляють 1,5 - 2 десятка рабів. У рамках одного маєтку існувало товарне виробництво і натуральне госп-во
 3. НОВА ГРА, НОВІ ПРАВИЛА, НОВІ СТРАТЕГІЇ
  загибелі. Капіталізм, який тепер здається нездоланним, міг зникнути, якби скоїв хоч кілька помилок. Другий шлях - комунізм - і те, що європейці називають третім шляхом - держава загального добробуту, - по суті перестали бути життєздатними альтернативами. Хоча держава загального добробуту не розвалилося, як комунізм, воно, по суті, зазнало поразки. Навіть у
 4. Генезис економічної науки
  причини багатства народів »(1776). У цій книзі систематизована вся сума накопичених до того часу економічних знань, тим самим А. Сміт виконав історичну задачу. Основна ідея у вченні Сміта - ідея лібералізму, мінімального втручання держави в економіку, ринкового саморегулювання на основі вільних цін, що складаються в залежності від попиту та пропозиції. Ці економічні
 5. 2. Класифікація економічних систем
  причин, в тому числі й тому, що воно застосовне лише до Західної Європи і не має загального значення. Сюди не вписується азіатський спосіб виробництва, цивілізація Китаю та Індії, з великою натяжкою можна сюди вписати і Росію. Тому розгляд процесів світового розвитку на рівні формації, способу матеріального виробництва при всій теоретичної та історичної значимості не може охопити
 6. 1. Меркантилізм - теорія і практика
  причини безробіття. Як ми побачимо надалі, Кейнс захищав ідею, що збільшення кількості грошей шляхом кредитної експансії банків може бути найважливішим знаряддям боротьби з безробіттям. По-друге, це положення про високі ціни як фактора розширення торгівлі і виробництва. Як відомо, Кейнс є одним із засновників сучасних концепцій "помірної інфляції" як засобу підтримки
 7. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  причин капіталізм не стоїть на місці, а безперервно розвивається. Шумпетер віддає собі звіт в тому, що збільшення грошей в обігу завдяки наданим банками кредиту викликає загальне підвищення цін, в першу чергу на виробничі ресурси, в тому числі і оплату праці. Але, на думку Шумпетера, це не просто інфляція, як вона розглядається в кількісної теорії. В результаті цієї
 8. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  причин, що не мають внутрішніх за закономірностей. Звідси випливає фальшивий теза історія-чеський школи про те, що історичний процес є непов-торімим, що у кожної країни і в кожного народу є своя особлива економіка, немає більш загальних рис розвитку і загальних 92 економічних законів. Історична школа, заперечуючи економі-етичні закони, тим самим заперечувала і можливість
 9. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  причин, що викликають вимірюв-ня в економіці. Тільки після того, коли з'ясовано умови і закони рівноваги, - декларував Кларк, - можна перейти вже до розділу економічної динаміки. Економічна дина-міка по Кларку повинна вивчати причини порушення рівноваги і перехід від одного стану рівноваги до іншого. Свої домисли Кларк підтверджував ілюстрацією з області механіки. Припустимо,
 10. Глава 1. Економічні системи та їх сутність
  причини розвитку людського суспільства розглядається зміна його виробничої основи і відповідної їй форми власності на економічні ресурси, які й визначають весь комплекс економічних, політичних, правових та інших форм людського спілкування на різних етапах розвитку суспільства. Слід зазначити, що до формаційного підходу притаманний ряд недоліків. Це, зокрема,
© 2014-2022  epi.cc.ua