Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя


Економіка середньовіччя пов'язана з розвитком феодалізму. По-следний представляє універсальну стадію, яку пройшли майже всі народи світу. Однак її формування відбувалося в різних умо-вах. Приміром, якщо в одних країнах феодалізм зріс на фундаменті прийшов в розкладання рабства, то в інших (схід і північ Європи) він прийшов на зміну первіснообщинної системі; в країнах Сходу (Індії, Китаї та ін.) йому передувала "азіатська" система, пінно що трансформувалася у феодальну. Тому становлення йшло двома шляхами: синтезного на основі залишків рабовласницького уклав-та і безсинтезний при еволюції варварських господарств.
Феодальна економіка має такі риси:
- панування великої земельної власності, що знаходилася в руках класу феодалів;
- поєднання її з дрібним індивідуальним господарством непосредст-ських виробників, зберігали в індивідуальній власності основні знаряддя праці;
- своєрідний статус селян, які не є власністю-ками землі, а були її власниками на різних умовах аж до спадкового користування;
- різні форми і ступінь позаекономічного примусу селян;
- переважання аграрного сектора над торговим і промисловим в умовах панування натурального господарства;
- низький в цілому рівень знань і техніки, ручне виробництво, що надавало особливого значення індивідуальним виробничим навикам.

Особливе значення для розвитку економіки мала еволюція феодальної власності. Її своєрідність проявлялося в тому, що, будучи приватною, вона тим щонайменше не була абсолютною власністю на зем-лю, оскільки містила певну умовність. Суть тут у тому, що кожен великий феодал надавав наділ більш дрібному феоду-лу лише за умови несення військової служби. Це породжувало особливу систему - феодально-станову ієрархію, засновану на васально-лених відносинах. Лише з плином часу умовне землеволодіння перетворилося на спадкове.
Експлуатація селянства здійснювалася в рамках феодальної вотчини, яка стала основою для справляння феодальної ренти.
Феодальна рента - частина додаткового продукту залежних кре-стьян, що привласнюється землевласником і є економічною формою реалізації власності феодала на землю.
Відомі три форми феодальної ренти: відробіткова (панщина), продуктова (натуральний оброк) і грошова (грошовий оброк).

Багато проблем історії економіки феодалізму досить дис-куссіонной, зокрема його періодизація. Останнім часом наиболь-шиї поширення набуло виділення наступних етапів (табл. 2).
Таблиця 2
Періодизація економіки середньовіччя

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.1. Основні риси і етапи розвитку економіки середньовіччя"
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  Пропозиція праці визначається наступними фундаментальними фактами. 1. Кожен індивід може затратити тільки обмежена кількість праці. 2. Ця кількість не можна виконати за один раз за бажанням. Необхідно чергувати його періодами відпочинку і відновлення. 3. Не кожен індивід може виконувати будь-який вид праці. Існують як вроджені, так і придбані відмінності здібностей до
 2. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  Я не ставлю своєю метою докладний виклад економі-чного вчення Маркса і Енгельса, бо це вивчається в курсі політичної економії. Моє завдання полягає в тому, щоб охарактеризувати основні риси того перевороту, який здійснили Маркс і Енгельс в політичній економії. При цьому кілька слів потрібно сказати про те спадщині, яке отримали Маркс і Енгельс в області політичної
 3. Лекція 10-я Нова історична школа
  Насамперед потрібно відзначити, що історична школа виникла в Німеччині. Приблизно з 40-х до 70-х рр.. минулого сторіччя зберігала свій вплив стара історична школа. Пізніше склалася нова або молода історична школа. Історична школа мала вплив у різних буржуазних країнах, але найбільш характерна і типова вона для Німеччини. Між старою і новою історичною школою мається це-
 4. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  Всрнер Зомбарт - один з найбільш видних буржуазних економістів кінця XIX в. і перших десятиліть XX в. - був центральною фігурою в буржуазної політичної економії майже до 40-х рр.. цього століття (помер у 1941 р.). Чи можна зарахувати Зомбарта до історичної школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно. Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие
 5. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  1. Загальна характеристика економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення не-олітіческой революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки средневеко-ров'я. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфак-турне виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студен-та).
 6. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  У розвитку феодалізму у різних народів були значні особливості, які визначалися конкретними історичними умо-виями життя, природно-географічним середовищем і культурними традиціями. Модифікація загальних закономірностей процесу під впливом екзогенних та ендогенних факторів, що виявилася в асинхронности тимчасових рамок подій, розбіжності рівнів розвитку окремих регіонів,
 7. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  Сутність НТР та її основні етапи. Особливості сучасного етапу НТР і економічний прогрес Сутність НТР та її основні етапи. В історії розвитку техніки виділяють три основні етапи. Перший почався з появою найелементарніших знарядь праці й тривав до кінця XVIII - початку XIX в., Тобто до виникнення машинного виробництва. Цей етап охоплював понад 3 млн років існування
 8. § 64. Еволюція міжнародної валютної системи
  Національна та світова валютна система. Основні етапи розвитку світової валютної системи. Міжнародна (регіональна) валютна система Для нормального функціонування світового господарства, зокрема, розвитку зовнішньої торгівлі товарами і послугами, експорту та імпорту капіталу, науково-технічного обміну, розвитку туризму необхідно постійно розвивати міжнародні валютні відносини,
 9. 7.1. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ КРЕДИТУ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ЙОГО ФОРМИ
  Логіка економічної діяльності вимагає, щоб гроші по-стійно перебували в обігу. При цьому у одних економічних аген-тов накопичуються деякі надлишки коштів або за рахунок того, що вони витрачали менше, ніж заробляли (домогосподарства), або часів-но вільні (фірми, держава), а в інших у цей же час є по-требность в грошах, яких вони не мають. Це протиріччя доз-шается
 10. Питання для самоперевірки
  1. За якими ознаками розрізняються основні щаблі у розвитку суспільства? Чому об'єктивно виникають перехідні стани в розвитку гро-ва? 2. Що таке перехідна економіка і за якими критеріями різняться типи перехідної економіки? 3. Які сутність, причини та етапи розвитку кризи адміністративно-командної системи в Радянському Союзі? 4. Чому на зміну адміністративно-командної
© 2014-2022  epi.cc.ua