Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.А.Ніколаева, І.П.Черная. Історія економіки, 2006 - перейти до змісту підручника

Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.


Організація феодального господарства в Київській Русі. Шляхи образо-вання і функції давньоруських міст. Особливості організації ремісничого виробництва. Розвиток внутрішньої та зовнішньої торгівлі. Виникнення грошової системи. Витоки російського підприємець-ства.
Форми господарювання і структура економіки в період феодаль-ної роздробленості і татаро-монгольського ярма.
Форми землеволодіння та еволюція відносин залежності. Феодальна рента та її види. Тор-Гауліт і грошовий обіг.
Соціально-економічні основи об'єднання російських земель. Формування наказовій системи управління. Патріархально-сімейний корпоративізм як найважливіша риса російського домогосподарства. Посилення закріпачення. Становлення і еволюція національних форм організації виробництва.
Розвиток торгівлі.
Економіка Російської централізованої держави в другій по-Ловін XV-XVII ст. Освіта всеросійського ринку. Початок госпо-жавного освоєння Сибіру. Проблема поширення економічних циклів у російській економіці. Мобілізаційний тип розвитку і його ознаки. Економічні перетворення Олексія Михайловича.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст. "
 1. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
 2. Лекція 4. Господарський лад російських земель в IX-XVII ст.
  Лад російських земель в IX-XVII
 3. Тема 2. Господарські форми і галузева структура економіки стародавнього світу
  руських земель. Форми організації господарства та їх еволюція. Основні види діяльності східних слов'ян. Особливості переходу до класового
 4. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  тема, створена в III в. Сима Янем і в V ст. модифікована в "сис-тему рівних полів", була визначальним фактором економічного розвитку цієї країни. Сильними були позиції державної собст-ності на Близькому Сході, де держава була не тільки основ-ним власником землі, а й виступало в ролі організатора вироб-ництва і регулятора всіх сфер економічної діяльності.
 5. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  Тема, що включає спеціальні установи військового призначення, апарат палацового управління, фінансові та судово-поліцейські органи. Змінилася і система місцевого управління: була обмежена влада кормленщиков, з'явилися нові посадові особи (городові прикажчики, губні і земські старости, митні та шинкові виборні голови). У таких умовах представники виробляє класу виявилися
 6. 1.3. Бюджетна система дореволюційної Росії
  тема посошного обкладення. Одиницею оподаткування стає соха, дим, двір, тягло. У період татаро-монгольського ярма на користь ординських ханів збирався податок «ординський вихід». У XV в. з утворенням Російського централізованого держави посошная подати стала збиратися на користь Московського князя. Доходами скарбниці були також митний, соляної, шинкарський й інші збори. У XV в. в Росії починає
 7. § 4. ПЕРЕТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
  тема. Крім розглянутих типів макрорегулятора економіки є ще один тип - командно-адміністративна система управління (у західній економічній літературі цю систему називають «командна система»). Що ж являє собою цей тип управління? 'Реферат підручника П. Самуельсона і В.Нордхауса "Економікс". Економічні науки. 1990, № 1. С.111. Командно-адміністративна система
 8. 4.6. Додаткова інформація
  тематики. Поруч стоять лапки можуть бути двох видів - "..." і «...» (лапки та ялинки). Правильно: "слова« слова »" або «слова" слова "». Неправильно: «слова» «і" слова "слова". Ці помилки є навіть у назвах великих фірм і деяких статтях і книжках. 2. Якщо наприкінці пропозиції є інформація в дужках, крапка ставиться після дужок, не ставиться перед дужками і всередині перед
 9. Генезис економічної науки
  тематизував вчення про економіку. Меркантилісти і фізіократи. Політекономія Як наука, тобто систематизоване знання про сутність, цілі і завдання економічної системи, економічна теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового
 10. Продуктивні сили і виробничі відносини
  господарської діяльності людини. Удосконалення засобів виробництва, освоєння природних багатств, оволодіння законами розвитку природи і суспільства - визначальні чинники безперервного розвитку продуктивних сил. Людина завжди була і залишається центральною фігурою економіки. Поза людини немає і не може бути ніякої економіки. Економіка, господарська діяльність виникли разом з
© 2014-2022  epi.cc.ua