Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д.А. Шевчук. Історія економіки, 2009 - перейти до змісту підручника

8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний період


«Великий перелом» кінця 20-початку 30-х рр.. привів до формування в СРСР особливої соціально-економічної системи, що отримала назву «державного соціалізму».
Характерні риси економіки «державного соціалізму»:
| формальне усуспільнення праці та виробництва;
| повне одержавлення виробництва;
| ліквідація приватної власності;
| тоталітарний характер держави;
| однопартійна система.
Економіка «державного соціалізму» з властивою їй адміністративно-командною системою управління сприяла становленню своєрідного типу відтворення. Його головне завдання - форсована індустріалізація народного господарства - вирішувалася прискореним розвитком промислових засобів виробництва за рахунок всіх інших сфер економіки. Виробництво засобів виробництва, в свою чергу, було спрямоване насамперед на розвиток військового потенціалу, необхідного для «виживання» нового ладу, його протистояння капіталістичному оточенню, а також для надання допомоги можливим революційним виступам робітничого класу Заходу. Така орієнтація цілком відповідала традиційному для країни мобілізаційного типу економічного зростання з усіма притаманними йому ознаками, а саме - переважанням політичних чинників над економічними, збільшенням бюрократичного апарату, посиленням експлуатації власного народу, існуванням системи компенсацій.
У 30-і рр.. принципи директивности і централізму в плануванні стали переважаючими. Замість 50 галузей (як у роки першої п'ятирічки) на 1933-1937 рр.. детальні плани отримали 120 галузей промисловості. Іншою відмінною рисою цього періоду стало зниження темпів індустріалізації, середньорічні темпи приросту промислової продукції визначалися в 13-14% при випереджальних темпах зростання виробництва предметів споживання. Крім цього почалася розробка завдань з освоєння нової техніки і технологій. У плані з'явився розділ техніко-економічних показників. Планувалося розширення мережі науково-дослідних інститутів, підготовки наукових кадрів. Разом з тим другий п'ятирічний план закріплював практику господарювання, що склалася в роки першої п'ятирічки. Він орієнтував економіку на кількісне зростання, що не врівноважуючи матеріальні і грошові потоки. Фінансовий баланс країни, розроблений Держпланом, представляв собою не державне завдання народному господарству за обсягом і швидкості обороту грошових ресурсів, а «обрахування» в грошовому вираженні вже сформованих витрат на капіталовкладення, зростання оборотних коштів і т.
д. Друга п'ятирічка відрізнялася від першої більш високим рівнем виконання планових завдань, хоча за натуральними показниками і цей п'ятирічний план не був виконаний. Національний дохід збільшився в 2,1 рази, валова продукція промисловості - в 2,2; сільського господарства - в 1,5 рази. Більше 80% промислової продукції в 1937 р. було отримано з нових або повністю реконструйованих підприємств.
Третій п'ятирічний план продовжував лінію на деталізацію і конкретизацію планування, подальше розширення його об'єктів. Зріс масштаб робіт зі складання матеріальних балансів, причому їх розробка велася методом багатоваріантного планування. На 1941 вперше був складений детальний технічний план, що передбачав конкретні заходи щодо прискорення технічного прогресу в провідних галузях промисловості. Об'єктом планової роботи ставала діяльність наукових установ. У цьому п'ятирічному плані намічалося значне підвищення виробництва на душу населення, зростання технічної озброєності народного господарства та продуктивності праці, дотримання ефективної пропорційності в економіці. Відповідно до міжнародної обстановкою значні кошти планувалися на зміцнення оборонної могутності країни. За три роки п'ятирічки питома вага витрат на оборону в державному бюджеті виріс з 18,6% до 32,6%. Третій п'ятирічний план знову передбачав першочергове розвиток важкої промисловості. Особливе значення отримувала хімічна промисловість, не випадково сама п'ятирічка отримала назву п'ятирічки хімії і спеціальних сталей. Однак виконання третьої п'ятирічки грубо порушувалося, а початок війни обірвало її реалізацію.
Головним підсумком передвоєнного розвитку СРСР стало його перетворення з селянської країни в потужну індустріальну державу, яка посіла друге місце в світі після США за обсягом національного доходу і випуску промислової продукції. Безперечно, що в мобілізації матеріальних і трудових ресурсів на докорінне перетворення економіки величезну роль зіграло планування. Але, як показала практика, п'ятирічний план так і не став основною ланкою в системі планування, оскільки об'єктивна логіка розвитку народного господарства виявлялася в суперечності з установками партії в кожен конкретний період. Економіка країни продовжувала відчувати об'єктивно існуючі цикли і коливання. А це не відповідало прагненню керівників країни залежить в п'ятирічні плани принцип постійного і неухильного зростання виробництва, нібито властивого тільки соціалістичній економіці, що призводило до неминучого волюнтаризму при вирішенні господарських завдань.

Випередження реальних умов економічного зростання на догоду політичним інтересам вимагало пошуку додаткових джерел фінансування.
Джерела фінансування індустріалізації СРСР:
1. Традиційні:
| доходи від легкої промисловості;
| експорт сировини і продовольства;
| доходи від сільського господарства.
2. Нетрадиційні:
| ентузіазм трудящих (стаханівський рух);
| конфіскаційному оподаткування приватних підприємців;
| обмеження споживання (зростання цін, примусові позики);
| працю ув'язнених (система ГУЛАГу).
Дія мобілізаційної системи проявилося і в спробах державного контролю життя всього населення. У наприкінці 1932 р. була введена система внутрішніх паспортів та прописки, що обмежує свободу пересування людей. Було оголошено про заборону на звільнення робітників за власним бажанням, прийнято низку законів, спрямованих на зміцнення трудової дисципліни. З серпня 1929 вводилася так звана «непреривка» - чотири дні робочих, а п'ятий - вихідний, який припадав на будь-який день тижня. Скасовано вона була лише в 1940 р. Практично все населення було залучено в ідеологізовану систему, що знаходиться під контролем партійно-державної номенклатури.
Прискорене індустріальний розвиток, а також приєднання в 1939 р. Західної України і Західної Білорусії, а в 1940 р. - прибалтійських держав, Бессарабії та Північної Буковини сприяли значним змінам в структурі економіки. У країні було створено потужне вугільно-металургійне виробництво на Уралі і в Кузбасі, почав освоюватися новий нафтовидобувний район між Волгою і Уралом («Друге Баку»), були прокладені нові залізничні магістралі, на приєднаних територіях створювалися великі промислові і землеробські господарства. Розпочата війна в Європі висунула на перший план проблему збройних сил. Однак у її вирішенні були допущені серйозні помилки, пов'язані в тому числі з радянсько-німецькими відносинами, з кадровою перебудовою в армії і з її технічним оснащенням, які привели до прорахунків, особливо в початковий період війни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний період "
 1. Тема 8. Економіка "державного соціалізму-ма"
  економічному раз-вітіі країн Східної Європи. Економіка застою. Особливості економічного зростання і причини його уповільнення. Накопичення макроекономічних диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 2. 7.7. Економіка СРСР наприкінці 20-сер. 30-рр.
  Економічній політиці. Було взято курс на структурну перебудову економіки шляхом індустріалізації промисловості і коллектівіза-ції сільського господарства. Реорганізація господарського механізму в промисловості свя-зана з реформами 1929-1932 рр.., Які продовжили і завершили про-цес обмеження сфери товарно-грошових відносин і розширення організаційно-розподільчих відносин,
 3. 8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний пе-ріод
  економічної системи, що отримала назву "державного соціалізму". Характерні риси економіки "державного соціалізму": - формальне усуспільнення праці та виробництва; - повне одержавлення виробництва; - ліквідація приватної власності; - тоталітарний характер держави; - однопартійна система. Економіка "державного соціалізму" з властивою їй
 4. 8.2. Радянська економіка в роки війни (1941-1945) і в післявоєнний період (1945-1953)
  економічне життя країни, створювало плутанину і суєту, призводило до помилок, некомпетентним рішенням і припискам. Разом з тим в умовах воєнного часу реалізація гасла "Все для фронту" дозволила забезпечити найбільшу (порівня-рівняно з німецької) ефективність економіки. Відомо, наприклад, що до кінця війни в розрахунку на 1000 т виплавленої сталі радянська промисловість випускала в п'ять
 5. Питання 3. Система оподаткування а Росії на початку XX в
  економічного потенціалу країни та стабілізації соціальних відносин. У працях російських вчених XIX - початку XX століть простежується ідея багатофункціональності податкової політики. Ще на початку Xlk в. російськими економістами виділяється фіскальна функція як пряме відчуження частини доходів окремої людини або підприємства на користь держави. При цьому превалює позиція встановлення
 6. Економічний розвиток СРСР в 60-90-х роках
  економічними стимулами. Адміністративна система виключала конкуренцію, а без неї підприємства не були зацікавлені в технічному прогресі, тому він проводився лише з адміністративних вказівкам «зверху». Відставання СРСР від передових країн за технічним рівнем промисловості збільшувалася. Тому в 1965 р. було прийнято рішення про проведення економічної реформи - про пере-ході від
 7. 34.1. Економіка СРСР у період Великої Вітчизняної війни
  економічної експлуатації »*. * Нюрнберзький процес: Збірник матеріалів. - М.: Госюриздат, 1955. - Т., I. - С.708. У державному апараті гітлерівської Німеччини ще до війни з Радянським Союзом розроблялися плани розграбування матеріальних цінностей СРСР, знищення людського потенціалу, створювалися особливі підрозділи. Гітлер не приховував ненависті по відношенню до слов'ян та іншим
 8. 34.3. Розвиток економіки СРСР в 50-80-ті роки
  економічний та індустріальний потенціал країни, який дав можливість державі вистояти в смертельній сутичці з німецьким фашизмом. Спільна боротьба всіх республік СРСР в роки Великої Вітчизняної війни дала їм надію на покращення життя. Швидке відновлення народного господарства після війни неабиякою мірою було обумовлено і психологічним підйомом перемогли народів,
 9. Тема 8. Економіка «державного соціалізму»
  економічному розвитку країн Східної Європи. Економіка застою. Особливості економічного зростання і причини його уповільнення. Накопичення макроекономічних диспропорцій. Адміністративно-командна система управління: проблеми та
 10. 7.7. Економіка СРСР наприкінці 20-сер. 30-рр
  економічній політиці. Було взято курс на структурну перебудову економіки шляхом індустріалізації промисловості і колективізації сільського господарства. Реорганізація господарського механізму в промисловості пов'язана з реформами 1929-1932 рр.., Які продовжили і завершили процес обмеження сфери товарно-грошових відносин і розширення організаційно-розподільчих відносин,
© 2014-2022  epi.cc.ua