Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

34.3. Розвиток економіки СРСР в 50-80-ті роки


Повоєнні роки в історії СРСР можна охарактеризувати як період небувалого злету, застою і кризи.

Одне з перших висотних будівель в МосквіПочатком цього підйому можна вважати Велику Жовтневу соціалістичну революцію, в результаті якої народи величезної країни, десятки мільйонів раніше безправних людей, отримавши особисту свободу, домігшись класового і національної рівності, натхненні ідеєю побудови нового суспільства, з ентузіазмом стали відновлювати після світової та громадянської воєн економіку країни, створили нову інтелігенцію, забезпечили індустріальну потужність держави.
Революція, зруйнувавши класові, станові і національні обмеження, дала можливість розкритися талантам народів, що населяли країну. Прийняті державою заходи в галузі освіти дозволили за короткий термін підготувати фахівців для галузей народного господарства. Тисячі вчених, конструкторів, десятки тисяч інженерів, агрономів, лікарів, педагогів вийшли з робочої, селянської та міщанської середовища, всіх народів і народностей багатонаціональної країни.
Незважаючи на труднощі відбудови народного господарства, на репресії 30-х років народи, СРСР створили за два десятиліття економічний та індустріальний потенціал країни, який дав можливість державі вистояти в смертельній сутичці з німецьким фашизмом. Спільна боротьба всіх республік СРСР в роки Великої Вітчизняної війни дала їм надію на покращення життя. Швидке відновлення народного господарства після війни неабиякою мірою було обумовлено і психологічним підйомом перемогли народів, інтелектуальним та індустріальним потенціалом, створеним в довоєнні роки.
В історії СРСР і Росії післявоєнні роки за характером соціально-економічного розвитку можна поділити на три періоди:
- зліт (1950-1970 рр..)
- застій (1971-1985 рр..)
- криза і зміна соціально-економічної системи (1985 - 1990-і рр.)..
Розглянемо особливості економічного розвитку нашої країни за цими етапами.
50 - 60-ті роки
У ці роки економіка країни динамічно розвивалася. За перші десять років середньорічні темпи зростання валової промислової продукції склали 11,7%, валової продукції сільського господарства - 5,0%, основних виробничих фондів - 9,9%, виробленого національного доходу - 10,2%, товарообігу - 11,4% .
Цьому сприяли оновлення і модернізація основних фондів у промисловості, зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства, розширення виробництва товарів народного споживання, освоєння цілинних земель, вдосконалення системи управління.
Чимале значення в досягнутих успіхах мало зміна внутрішньополітичної обстановки в країні. Смерть в 1953 р. І.В. Сталіна стала початком кінця створеної ним тоталітарної системи і початком переходу до нового курсу у внутрішній політиці.
Обраний на посаду Першого секретаря ЦК КПРС Н.С. Хрущов став проводити курс, пов'язаний із соціальною орієнтацією економіки, збільшенням капітальних вкладень у галузі групи «Б» і сільське господарство, з наданням більших прав керівникам підприємств і колгоспів. Особлива увага приділялася розвитку сільського господарства. При цьому головний акцент робився на освоєння цілинних і перелогових земель. У Західному Сибіру і Казахстані були створені сотні нових радгоспів, машинно-тракторних станцій, прокладені дороги, побудовані селища. Природно, що це був екстенсивний шлях розвитку галузі. Але він дозволив домогтися за п'ять років приросту сільськогосподарської продукції на 34%, створити на Сході країни нові райони сільськогосподарського виробництва.
Велику роль у комплексному розвитку регіонів і регіональної економіки зіграв перехід в 1957 р. на територіальні принципи управління. Було скасовано переважна кількість союзних і республіканських міністерств, а підприємства передані у відання створених в республіках, краях і областях рад народного господарства (раднаргоспів), утворення яких було певним кроком у децентралізації управління народним господарством, у розширенні прав і матеріальних можливостей на місцях, у демократизації економіки. Разом з тим, це створювало труднощі у проведенні єдиної загальнодержавної науково-технічної політики, розпорошувало ресурси, знижувало ефект від наявного раніше переваги від концентрації коштів.
У ці роки було зроблено суттєвий крок до підвищення рівня життя населення. Це знайшло вираження у Законі про пенсії, у зниженні податків, у скасуванні плати за навчання в середній школі і вузах, у введенні мінімальної гарантованої зарплати у сільськогосподарському виробництві, у підвищенні зарплати в інших галузях, скорочення тривалості робочого тижня та ін
Особливих успіхів вдалося досягти у вирішенні житлової проблеми. У 50-ті роки стали надаватися пільгові кредити забудовникам індивідуальних будинків. Це поліпшило становище з житлом у малих і середніх містах і сільській місцевості. У 60-ті роки, коли конструктори та архітектори забезпечили організацію типового житлового будівництва на індустріальній основі, у містах різко зросла житлове будівництво, що дозволило забезпечити до кінця 70-х років 80% сімей в містах окремими квартирами.
Підвищився рівень народної освіти. Створена мережа шкіл, технікумів, вузів дозволила сформувати хороший кадровий потенціал країни, що позитивно відбилося на розвитку науки, культури. Важливо відзначити, що в розвитку економіки Союзу РСР 1950-1970 рр.. істотну роль грали фактори інтенсивного зростання, коли приріст національного доходу і валового суспільного продукту забезпечувався головним чином збільшенням продуктивності праці і впровадженням досягнень науково-технічного прогресу. Розвиток забезпечувалося систематичним зростанням капітальних вкладень, в структурі яких підвищилася частка, що спрямовується на розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств.
У ці роки в промисловості країни і на транспорті широко впроваджувалися технічні нововведення. Як відомо, в ході Другої світової війни почалася третя науково-технічна революція (НТР), яку поділяють на два етапи: 1945 - середина 60-х рр.. і середина 60-х - кінець 80-х рр.. Лідерами першого етапу сучасної НТР були США та СРСР.
Радянський Союз в ці роки здійснив кардинальні зміни у технічному розвитку. Швидкими темпами розвивалися радіоелектронна, атомна, хімічна промисловість, приладобудування. Саме в ці роки в країні було створено свій ядерний і ракетний потенціал, запущений перший у світі супутник, а потім - космічний корабель, здійснений перший політ людини в космос, побудовані перші атомні електростанції і морські атомні кораблі. Таким чином, високі темпи економічного розвитку забезпечувалися інтенсивним типом розширеного відтворення.

Головний конструктор космічних кораблів С.П. Корольов і перший космонавт Землі Ю.А. ГагарінПерший у світі радянський штучний супутник ЗемліУ період 1950-1970 рр.. в країні була здійснена корінна перебудова паливного балансу: зріс видобуток нафти і газу, їх частка в загальному обсязі енергоресурсів підвищилася в три рази - з 19,7 до 60,2%. Для транспортування цих цінних видів палива були побудовані трубопроводи на далекі відстані і самих великих діаметрів в світі з високою пропускною здатністю. Завдяки мережі трубопроводів, що з'єднала всі райони, за винятком Далекого Сходу, в країні була створена Єдина маневрена система нафто-та газопостачання.
Істотний розвиток отримав морський транспорт, по тоннажу якого Радянський Союз вийшов на п'яте місце у світі. Радянський флот був наймолодшим за віком судів. Таке досягнення НТР, як винахід реактивного і турбогвинтового літака, знайшло широке застосування в нашій країні - вся авіація була переведена на реактивні двигуни, повітряні лінії стали обслуговуватися високошвидкісними літаками, СРСР різко розширив мережу міжнародних авіаліній. У ці роки здійснена технічна реконструкція залізниць - переклад на електровозну і тягу тепловоза. З 1958 р. в СРСР припинено випуск паровозів. Одержав розвиток автомобільний транспорт, зросли масштаби автодорожнього будівництва. Все це зумовило кардинальні зміни в структурі транспортної системи - у ній стали провідними прогресивні засоби пересування. Належність транспортних засобів державі забезпечувала їхню взаємодію, транспортна система була єдиною державною системою.

Перший у світі атомний криголам «Ленін»Високими темпами розвивалася електроенергетика - будувалися найбільші гідростанції, теплові електростанції; почалося будівництво атомних. Завершувалося створення Єдиної енергетичної системи Європейської частини СРСР, включаючи Урал - найбільшу енергосистему світу.

Гребля Братської ГЕСНа цей період припадає інтенсивний розвиток телебачення, спочатку чорно-білого, з 60-х років - кольорового. Розширюється мережа ретрансляційних станцій, завдяки чому збільшується масштаб телемовлення, до нього залучається все більше число регіонів і республік. У 1970 р. вступила в дію Останкінська телевізійна вежа.

Курорт ТрускавецьУ широких масштабах йшло освоєння нових районів і родовищ корисних копалин. Країна урбанізована. Зростала національне багатство у вигляді тисяч нових підприємств, сотень нових міст і селищ.
Освоєння нових земель, будівництво міст і підприємств створювали нові робочі місця, що, в свою чергу, забезпечувало здоровий соціально-психологічний клімат у державі, впевненість в отриманні роботи, житла, мінімальних побутових і соціально-культурних благ і послуг, впевненість у завтрашньому дні.
Поступальному розвитку економіки СРСР сприяла економічна реформа 1965 Вона висловилася, з одного боку, в централізації управління народним господарством шляхом ліквідації раднаргоспів і відтворення галузевих міністерств. З іншого боку, відроджувався госпрозрахунковий принцип господарювання на підприємствах, створювалися фонди матеріального стимулювання, вводилася плата в бюджет за використовувані підприємствами основні виробничі фонди, підприємствам надавалися більш широкі права в галузі планування та ін Всі ці заходи були покликані сприяти підвищенню зацікавленості трудових колективів у кінцевих результатах виробництва, у підвищенні рівня інтенсифікації праці й економіки країни в цілому.
Вже перші підсумки проведення реформ були позитивними. У 1966-1970 рр.. в країні були досягнуті досить високі темпи зростання основних економічних показників. Швидкими темпами розвивалися наука і галузі промисловості, що визначають науково-технічний прогрес (машинобудування, електроніка, енергетика, нафтохімічна промисловість тощо). За обсягом виробництва низки видів промислової продукції СРСР обігнав США і займав перше місце в світі.
Зі створенням співтовариства соціалістичних країн різко зросла міжнародне значення СРСР, який стояв на чолі світової соціалістичної системи. Соціалістичної орієнтації дотримувалося чимало країн Третього світу. За всю понад тисячолітню історію російської держави воно не мало такого високого економічного потенціалу, рівня життя населення, міжнародного авторитету і впливу на долю світу.
1971 - 1985 рр..
Ці роки охоплюють дев'яту, десяту, одинадцяту п'ятирічки. Пріоритетними напрямками розвитку промисловості були атомна електроенергетика (створена нова галузь машинобудування - атомне машинобудування), автомобілебудування. У ці роки створена Єдина енергетична система СРСР: у десятій п'ятирічці до енергетичної системи Європейської частини Союзу була приєднана енергосистема Сибіру (енергосистема обслуговувала територію з населенням більше 200 млн. чоловік). Була споруджена перша в світі атомна теплоелектроцентраль. Здійснено будівництво великих промислових і транспортних об'єктів (КамАЗ, ВАЗ, БАМ, експортні газопроводи тощо)

Орбітальна наукова станція «Мир» під час наземної підготовкиПрикметою часу стало формування великих територіально-виробничих комплексів, насамперед у східних районах (Західно-Сибірський, Павлодар-Екибастузский, Південно-Таджицький, Саянский ін), які забезпечували весь приріст видобутку нафти, газу, вугілля.

У період 1971-1985 рр.. розроблялися великомасштабні перспективні програми з розвитку енергетики, Нечорнозем'я, випуску товарів народного споживання, за автодорожнього будівництва, продовольча програма.
З середини 70-х років стали проявлятися симптоми кризових явищ в економіці. Спостерігалися уповільнення розвитку науково-технічного прогресу; моральний знос обладнання в провідних галузях промисловості; посилення відставання інфраструктурних галузей від основного виробництва; намітився ресурсний криза, що виражався у переміщенні видобутку природних ресурсів у важкодоступні райони, в подорожчанні видобувається сировини для промисловості.
Все це негативно відбивалося на основні економічні показники народного господарства країни. З кожною п'ятирічкою середньорічні темпи їх зростання знижувалися, що ілюструє наступна таблиця (у%):
Економічні показники 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985 Число зайнятих у народному господарстві 3,2 2 , 5 1,9 0,9 Основні виробничі фонди 8,1 8,7 7,4 6,4 Продуктивність праці 5,2 4,4 3,2 3,0 Обсяг продукції промисловості 8,5 7,4 4,5 3 , 1 Обсяг продукції сільського господарства 4,0 2,5 1,7 1,2 Вироблений національний дохід 7,6 5,4 3,9 3,2 Капітальні вкладення 7,6 7,4 5,2 3,3
Співвідношення приросту національного доходу і приросту основних фондів (а це важливий показник економічної ефективності народного господарства) погіршувався. З 1960 по 1985 рр.. основні фонди зросли в сім разів, а вироблений національний дохід - лише в чотири рази. Це свідчило, що економіка країни розвивалася переважно екстенсивним шляхом, тобто обсяг додаткової продукції і приріст національного доходу досягалися за рахунок випереджального залучення у виробництво природних і трудових ресурсів, зростання основних фондів.
  Однією з причин цього була амбітна зовнішня політика керівництва країни, для якої потрібен надпотужний військовий потенціал, створюваний військово-промисловим комплексом (ВПК). Для розвитку та утримання ВПК необхідні були величезні матеріальні та фінансові ресурси, які можна було отримати лише за рахунок інших галузей народного господарства та низької заробітної плати трудящих.
  Все це, в свою чергу, забезпечувалося жорсткої адміністративної планово-розподільчою системою управління країною та її економікою, суворим лімітування матеріальних і фінансових ресурсів. Щоб забезпечити швидке отримання цих ресурсів, перевага віддавалася екстенсивним методам ведення господарства, а це стримувало розвиток науково-технічного прогресу.
  До середини 70-х років стали відчутні помилки радянського керівництва у соціально-економічній політиці. Те, що було допустимо перш, тепер давало нескінченні збої. Виявилася потворною структура економіки в результаті незбалансованості її провідних блоків. За всі роки соціалізму переважно розвивалося виробництво засобів виробництва (група «А»).
  У легкій, харчовій промисловості (група «Б») було зосереджено лише 10% основних виробничих фондів. Тому в загальному обсязі промислової продукції систематично знижувалася частка предметів споживання, яка в 1986 р. склала всього 24,7% проти 60,5% в 1928 р. Це означало, що економіка не орієнтувалася на першочергове задоволення потреб людини, величезна частина промислової продукції була виключена з сфери товарно-грошового обігу, тому що засоби виробництва не продавалися, а розподілялися.
  Така економічна політика вела до погіршення соціальної сфери, так як кошти на житлове будівництво, охорону здоров'я, освіту, науку виділялися за залишковим принципом з неухильним зниженням їх частки у видатках державного бюджету.
  В умовах величезного зростання масштабів виробництва, кількості промислових підприємств і чисельності населення буксувала планово-розподільна система управління господарства, тобто механізм управління. Держава не змогла призупинити падіння темпів виробництва, добитися виконання встановлюваних планів випуску продукції, незважаючи на зниження їх завдань за п'ятирічкам; перевести економіку на інтенсивний шлях розвитку, хоча про це неодноразово заявлялося; позбутися збиткових підприємств (їх питома вага досягла 40% від загального числа), забезпечити економію споживаних на виготовлення одиниці продукції матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів; економіка залишалася несприйнятливою до науково-технічному прогресу, в результаті чого Радянський Союз «прогледів» другий етап сучасної науково-технічної революції і в технологічному відношенні відстав від провідних країн Заходу.
  До цього додавалися загальне одержавлення, коли навіть намагалися заборонити особисті підсобні господарства; звуження демократичних засад в країні; монополізм виробника; однопартійна політична система. Все це призвело до відчуження людини від суспільної власності і втрати інтересу до праці та її результатами. Якщо раніше радянські люди могли визнати пріоритет народногосподарських інтересів, то тепер вони перестали вірити в партійні гасла про всенародне державі і про можливість побудови в СРСР комунізму.
  Причиною негативних явищ в економіці були також волюнтаризм і в багатьох випадках низький професіоналізм керівників вищої та середньої ланки управління, так званої номенклатури партійних і радянських органів. Монопольне становище комуністичної партії зумовлювало відповідну кадрову політику в країні. Вона була спрямована на непорушність партійної системи підготовки та просування керівних кадрів. Фахівці та керівники могли самореалізуватися лише шляхом вступу в компартію і працюючи в партійних організаціях, радянських, комсомольських та профспілкових органах. Демократичний централізм, незаперечність авторитетів партійних та інших керівників будь-якого рівня, їх нетерпимість до критики вели до того, що в партійно-радянську і будь-яку іншу номенклатуру нерідко включалися особи слухняні, але не володіють ні розумом, ні ініціативою, ні іншими якостями, необхідними для керівників . Таким чином, з кожним поколінням інтелектуальний і професійний потенціал керівників партійних і радянських органів, підприємств і організацій у країні знижувався.
  Низький рівень оплати праці не сприяв заощадженню трудових ресурсів та використання досягнень науково-технічного прогресу. Екстенсивні методи розвитку економіки, необгрунтоване будівництво нових підприємств вели до розриву між зростанням числа робочих місць і збільшенням трудових ресурсів. Якщо в передвоєнні і перші післявоєнні п'ятирічки зростання трудових ресурсів у містах забезпечувався за рахунок жителів сільських місцевостей, то до 80-м рокам ці джерела практично себе вичерпали. Так, в 1976-1980 рр.. приріст трудових ресурсів склав 11,0 млн. чоловік, в 1981 - 1985 рр.. - Більше 3 млн.; в 1986-1990 рр.. - Більше 2 млн. чоловік. Соціально-економічні наслідки такого розвитку виразилися в зниженні трудової, технологічної дисципліни, в економічній відповідальності працівників за результати праці, збитки і втрати.
  Результатом проведеної багаторічної внутрішньої і зовнішньої політики стало зменшення національного багатства країни. Це видно з наступних даних (у порівнянних цінах, млрд. руб.):
  1960 1970 1980 1988 Національне багатство 11884 11196 10159 9046 в тому числі майно 583 951 1868 2861 природні багатства 11301 10245 8291 6185 
  Таке зменшення національного багатства обумовлено тим, що природні ресурси зменшувалися швидше, ніж збільшувалося майно.
  До цього слід додати, що в країні малася прихована інфляція, яка за розрахунками економістів становила приблизно 3% на рік. З урахуванням такої інфляції національний дохід країни перестав рости вже в 80-і роки. Проте чисельність населення повільно, але збільшувалася. Таким чином, розмір національного доходу і національного багатства на душу населення зменшувався, тобто йшло абсолютне зубожіння населення.
  Однією з основних причин важкого економічного становища, в якому опинилася країна, було гіпертрофоване розвиток ВПК - мілітаризація економіки.
  Протягом багатьох десятиліть у ВПК прямувала переважна і найбільш якісна частина матеріальних і трудових ресурсів держави. Кінцева продукція оборонних підприємств забезпечувала військовий потенціал країни, але економічна віддача від використовуваних у ВПК матеріальних, фінансових і трудових ресурсів для вирішення економічних і соціальних проблем країни була незначна, навпаки, для діяльності цих підприємств були потрібні величезні бюджетні асигнування, а їх продукція в основному складувалась. Навіть нові технології, які розроблялися у ВПК через засекреченості, не надходили в інші галузі народного господарства і тому не чинили належного впливу на розвиток науково-технічного прогресу в країні.
  Безумовно, створений ціною величезних зусиль і за рахунок постійного недофінансування інших галузей господарства військовий потенціал СРСР забезпечував оборонну міць держави, а також зберігав геополітичну рівновагу на планеті, протистояв ВПК США. Однак цей же потенціал заохочував амбітну зовнішню політику керівництва країни, в результаті якої були постійна міжнародна напруженість і гонка озброєнь.
  Так було в 1950 р. в Північній Кореї, в 1962 р. - на Кубі, коли після розміщення там радянських ракет уряд США пред'явило СРСР ультиматум про ліквідацію їх на острові. Світ був на межі нової світової війни і навіть термоядерної. Ракетні установки були демонтовані. Ускладнювалися відносини з країнами соціалістичної співдружності (події в Угорщині, Албанії, Югославії, Чехословаччини). У 1968 р. стався військовий конфлікт між СРСР і Китаєм через острови Доманський на Амурі. По суті це було перше в історії військове зіткнення двох держав із соціалістичного табору.
  Військова присутність СРСР, радянська зброя було в Кореї, В'єтнамі, Анголі, Єгипті, Сирії, Іраку та інших державах.
  У 1978 р. СРСР втягнувся в затяжну війну в Афганістані. Ця війна мала серйозні наслідки для країни, що виразилися в підриві міжнародного авторитету СРСР, надалі економічному виснаженні, негативному психологічному кліматі всередині країни.
  Надмірне розвиток ВПК і пов'язане з цим відставання цивільних галузей народного господарства призвели до їх технічної відсталості і неконкурентоспроможності на світовому ринку. Усередині країни це послужило причиною товарного голоду, постійних дефіцитів продукції, необхідної для задоволення повсякденних потреб населення. Ця продукція розподілялася по підприємствам і установам шляхом так званої «виїзної торгівлі». Відсутність товарів повсякденного попиту у вільному продажу вело до корупції в сфері обігу, до зростання цін.
  Незадоволений попит на товари дав поштовх до створення підпільних підприємств і розвитку тіньової економіки, корупції чиновників, соціального розшарування населення, зміни соціальної структури суспільства, зростання невдоволення громадян.
  В умовах постійного дефіциту матеріальних, фінансових і трудових ресурсів в економіці країни була відсутня конкуренція виробників продукції та послуг. У результаті цього були відсутні стимули до підвищення якості продукції та послуг, зниженню витрат виробництва і цін, ресурсозбереження, заміні застарілого обладнання. До середини 80-х років більше половини парку виробничого обладнання мало знос понад 50%. Все це в свою чергу не сприяло впровадженню досягнень НТР, навіть якщо вітчизняна наука їх пропонувала. Промислова продукція СРСР втрачала свою конкурентоспроможність на світовому ринку.
  Недостатньо ефективно функціонував і агропромисловий комплекс країни. У сільськогосподарському виробництві переважали екстенсивні методи. Наголос робився на розширення використання земельних ресурсів. Незважаючи на зростання поголів'я худоби, органічні добрива використовувалися слабо, хімічних ж добрив не вистачало і якість їх була низька. У результаті врожайність основних сільськогосподарських культур була помітно нижче, ніж в інших європейських країнах.
  Однією з причин відставання агропромислового комплексу було слабкий розвиток інфраструктури та потужностей з переробки сільськогосподарської продукції. Не вистачало сховищ для зібраного врожаю, хороших доріг у сільській місцевості, ремонтних служб і запчастин для сільгосптехніки. Все це вело до того, що не завжди прибиралися засіяні площі, погано зберігався зібраний урожай, були величезні втрати сільськогосподарської продукції при перевезеннях.
  У результаті в країні перманентно наступали продовольчі кризи, що змушувало закуповувати за кордоном щорічно від 20 до 40 млн.
 т зернових культур, а харчова і легка промисловість не мали достатньої кількості сировини.
  На небезпеки і наслідки гіпертрофованого розвитку ВПК, відсталість цивільних галузей і сільського господарства звертали увагу керівництва країни вчені - економісти, соціологи, екологи та ін Але їх думка не враховувалася. До середини 80-х років це стали розуміти і в центральних органах влади. Приводом до цього стало погіршення фінансового стану держави.
  Фінанси, грошовий обіг і бюджет - це дзеркало держави, барометр його економічного стану і політичного становища. І як би не доводили апологети примату духовності та моральності суспільства над економікою, більш ніж п'ятитисячолітня історія всіх держав свідчить про зворотне. З розвалом економіки, крахом фінансів у державі падають духовність, моральність і культура, і наша країна - не виняток.
  У перші повоєнні десятиліття радянські фінанси відбивали поступальний розвиток економіки країни. На фінансах сприятливо позначилися зміни в структурі валового суспільного продукту, де збільшилася частка промисловості, а це сприяло зростанню прибутку, надходжень до бюджету відрахувань від прибутку та податку з обороту. Успішно проведена в 1947 р. грошова реформа зміцнила грошовий обіг і фінанси країни.
  Централізація в державному бюджеті переважної частини фінансових ресурсів (досить зазначити, що обсяг державного бюджету у використовуваному національному доході перевищував 70%) дозволяла концентрувати кошти на найбільш важливих напрямках економічного і соціального розвитку країни і тим самим швидше й ефективніше вирішувати державні проблеми. З 1938 по 1960 рр.. фінансове відомство країни очолював відомий економіст, професійний фінансист, що багато зробив для зміцнення фінансів країни А. Г. Звєрєв.
  До кінця 50-х років Н.С. Хрущов все більшою мірою став керувати державою методом, який пізніше назвали волюнтаризмом. У СРСР волюнтаристський підхід використовувався і до М. С. Хрущова і не тільки в зовнішній і внутрішній політиці, в економіці, але і в фінансах. Виконавцем волюнтаристського курсу М. С. Хрущова в галузі фінансів став призначений в 1960 р. міністром фінансів В. Ф. Гарбузов, людина, як і сам Н.С. Хрущов, недостатньо професійно підготовлений і амбітний.
  За багатовікову історію Росії керівництво фінансами держави малокомпетентне людиною було не настільки вже рідкісним явищем. Можна провести паралель між В. Ф. Гар-Бузова та І. А. Вишнеградський, який був міністром фінансів Росії в 1888-1892 рр.., А до цього в наукових колах він був відомий як вчений у галузі теорії конструювання машин, прикладної механіки, термодинаміки. Обидва до того як стали міністрами фінансів, не мали відношення до фінансів. Обидва проводили політику формування бюджетних доходів головним чином за рахунок продажу алкогольних напоїв та вивезення з країни природних ресурсів. Тільки в часи І. А. Вишнє-градского вивозили з Росії зерно навіть тоді, коли в країні, в неврожайні роки, був голод (відома фраза того періоду - недоїдаючи, але вивеземо, а в історії Міністерства фінансів 1802-1902 рр.. Записано: «... завдяки заохоченню вивезення хліба наш вивіз став значно перевищувати ввезення»), в часи ж Гарбузова вивозили нафту, але при цьому колгоспам і радгоспам не вистачало пального для сільгосптехніки в період збирання врожаю (це була одна з причин того, що втрати вирощеної сільськогосподарської продукції становили приблизно 50%).
  Саме з приходом до Міністерства фінансів СРСР В.Ф. Гарбузова, який на відміну від А. Г. Звєрєва не вмів і, мабуть, не хотів обгрунтувати свою позицію і запобігати прийняття рішень, що послаблюють бюджет, починається дестабілізація державних фінансів, незважаючи на те, що в країні і в апараті Міністерства фінансів були кваліфіковані фінансові кадри.
  Грошова реформа (деномінація), проведена в 1961 р., фінанси не зміцнила, але поклала початок зростання цін. Головне джерело доходів бюджету - податок з обороту, питома вага якого в доходах бюджету сягав 60%, стягувався з підприємств до того як продукція, оподатковувана цим податком, була реалізована кінцевому споживачеві. В результаті послаблювалося фінансовий стан підприємств, так як вони нерідко вносили цей податок за рахунок своїх оборотних коштів.
  У 60-ті - 70-ті роки одним із значних джерел фінансових ресурсів держави були надходження від зовнішньоекономічної діяльності. В основному це були доходи від продажу сировинних ресурсів, головним чином, нафти. У цей період країна отримала більше 150 млрд. дол Ці кошти спрямовувалися на закупівлю обладнання для підприємств, на будівництво цивільних і військових об'єктів, на закупівлю продовольства і товарів широкого вжитку.
  Однак до початку 80-х років стали виникати труднощі в отриманні таких коштів. В основі цього лежав ряд причин. Стало важче підтримувати колишній рівень видобутку нафти. Вичерпувалися старі нафтопромисли. Погіршилися геологічні умови видобутку. Легка нафту істотно зменшилася. Для видобутку ж важкої нафти необхідно було спеціальне обладнання, але для його виробництва не була підготовлена машинобудівна промисловість.
  Змінилася і кон'юнктура міжнародного нафтового ринку. Все ширше в господарстві впроваджувалися енергозберігаючі технології. Це тягло зниження потреби в енергоносіях. На нафтовому ринку посилилася конкурентна боротьба нафтовидобувних країн. Ціни на нафту знижувалися.
  Разом з тим зміст ВПК, малорентабельних підприємств і невиробничої сфери вимагали все більших бюджетних асигнувань. Джерелом їх були зовнішні позики і золотий запас країни, який знизився з 2050 т в 1953 р. до 681 т в 1987 р. і до 340 т - в 1996 р.
  Непростий була проблема зовнішньої заборгованості нашої країни, обсяг якої дорівнював приблизно 80 млрд. дол Приблизно стільки ж країні повинні були інші держави. Однак якщо наша заборгованість була в основному фірмам, банкам за придбану промислову і сільськогосподарську продукцію, то СРСР надавав кредити іншим державам для реалізації продукції свого ВПК. Це були держави соціалістичного табору (В'єтнам, Куба та ін.), але головним чином країни Третього світу (Ірак, Сирія, Єгипет, Ангола, Афганістан та ін.), валютна платоспроможність яких була вкрай низька.
  Таким чином, якщо витрати державного бюджету з погашення зовнішньої заборгованості зростали, то надходження із зовнішніх джерел зменшувалися.
  Все це вело до погіршення державних фінансів, зростання бюджетного дефіциту, який все в більших розмірах покривався за рахунок грошової емісії та зростання внутрішнього боргу країни. На цьому тлі росла потреба у збільшенні бюджетних асигнувань на дотування галузей народного господарства. Дотації, що досягають однієї п'ятої частини всіх бюджетних витрат, практично заохочували утриманство і безгосподарність підприємств і колгоспів. Втрати і непродуктивні витрати в народному господарстві щорічно збільшувалися. Так, з 1981 по 1988 рр.. вони зросли з 12,5 млрд. до 29,0 млрд. руб., в тому числі надпланові втрати від браку у промисловості та будівництві - з 364 млн. до 1076 млн. руб., втрати від списання витрат з нездійсненого і остаточно прекращенному капітального будівництву - з 2831 млн. до 4631 млн. руб., втрати від падежу худоби - з 1696 млн. до 1912 млн. руб.
  Для порівняння зазначимо, що в 1988 р. обсяг доходів державного бюджету становив 379 млрд. руб., Тобто в цьому році втрати в народному господарстві становили більше 1% до бюджетних витрат.
  Ці та інші подібні фактори негативно впливали на стан державних фінансів, наближали фінансова криза, що вибухнула на початку 90-х років, який не змогли запобігти постійно мінливі міністри фінансів (з 1985 по 1998 рр.. Цей пост займали одинадцять чоловік, а деякі з них - всього по кілька місяців). Багато призначувані міністри фінансів та їх заступники були непрофесіоналами, не знали фінансових проблем і шляхів їх вирішення. Особливо часто стали міняти керівників фінансового відомства країни в 90-і роки. Міністерська чехарда, відхід з фінансових органів в комерційні структури великої кількості професійних працівників, поділ Міністерства фінансів на ряд самостійних відомств, відсутність між ними належної координації ще більш послабили систему управління державними фінансами та фінансовий стан держави.
  Всі ці фактори змушували керівництво країни шукати шляхи виходу із ситуації. Була усвідомлена необхідність структурної перебудови промисловості, зміни економічних відносин у народному господарстві. Це виразилося в спробах розширення госпрозрахунку, встановлення прямих економічних зв'язків між підприємствами, введення орендних відносин та ін
  Структурна перебудова промисловості повинна була проводитися на основі конверсії підприємств ВПК. Однак через відсутність у бюджеті необхідних коштів на капітальні вкладення та протидії директорів оборонних підприємств, які не бажали виробляти товари масового попиту, конверсія проводилась в обмежених розмірах.
  Негнучкість і в багатьох випадках некомпетентність керівників вищої та середньої ланки управління призвели до відставання підприємств, що не входять у ВПК, їх неспроможності у забезпеченні внутрішнього ринку та неконкурентоспроможності спочатку на зовнішньому, а потім і внутрішньому ринках. Як результат цього - втрата в 80-х роках ринків у країнах РЕВ, а потім в 90-х роках - ринків СНД і, нарешті, по багатьох позиціях було втрачено ринок збуту і самої Росії.
  У створенні економічних труднощів для Радянського Союзу брали участь і країни, що входять в НАТО. Багаторічне протистояння двох військово-політичних блоків показало, що успіх в «холодній війні» міг бути досягнутий лише на економічному полі битви. Для досягнення такого успіху аналітиками західних країн виявлялися слабкі місця в економіці СРСР, а урядами країн НАТО проводилися заходи, метою яких було ослаблення радянської економіки. Для цього організовувалися широкомасштабні кампанії зі зниження на світовому ринку цін на нафту, обмеження експорту радянського природного газу, що призводило до зменшення надходження в Радянський Союз іноземної конвертованої валюти. Введення США заборони на придбання Радянським Союзом нової промислової продукції та нових технологій, зростання військових озброєнь країн НАТО, підвищення їх технологічного рівня і вартості загострили ресурсний та технологічний криза СРСР, викликали необхідність збільшення їм власних військових наукових досліджень. Все це вело до його подальшому економічному виснаження. При цьому західними країнами створювалися умови, що утрудняють отримання Радянським Союзом іноземних кредитів.
  Паралельно економічної кризи в країні дозрівали ідеологічний, а потім і політичну кризи.
  Що виникло ще в 60-х роках дисидентський рух, майже пригнічений репресіями в 70 - 80-ті роки, знову настільки швидко розвиватися. У центрі цього руху була боротьба за громадянські права людини, за деідеологізацію культури, за демократизацію суспільства і ліквідацію монополії КПРС у суспільному житті.
  Одночасно з цим рухом, а іноді і в рамках його в республіках СРСР розвивалися націоналістичні рухи.
  Таким чином, економічний, а потім і політична криза, що вибухнула в країні наприкінці 80-х - початку 90-х років, був обумовлений багаторічної неефективної економічної політикою, що проводиться керівництвом країни, його амбітністю в міжнародних відносинах. Це призвело до економічного виснаження держави, до дискредитації соціалістичного способу виробництва і всієї світової соціалістичної системи.
  Питання для повторення
  1. Поясніть, чому фашистська Німеччина розв'язала війну проти СРСР.
  2. Охарактеризуйте економічний потенціал тимчасово окупованих територій.
  3. Як здійснювалося перебазування в східні райони країни промислового потенціалу?
  4. Як здійснювалося в роки війни процес розширеного відтворення?
  5. Охарактеризуйте економічний збиток, нанесений СРСР в роки Великої Вітчизняної війни.
  6. Як проводилися відновлювальні роботи в роки війни?
  7. Розкажіть про конверсії військової промисловості.
  8. Як розвивалася економіка СРСР в 1950-1960 рр..?
  9. Які цілі проведення економічної реформи в 1965 р. і її наслідки?
  10. Поясніть причини уповільнення темпів розвитку економіки СРСР в 1970-1980 рр.. та подальшого економічного і політичної кризи в країні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "34.3. Розвиток економіки СРСР в 50-80-і роки"
 1. Коментарі
    розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток може направлятися за допомогою законодавства. Всі ці твердження зазіхали на самі основи історичної школи. З різкою відповіддю Менгеру виступив Г. Шмоллер. Менгер у свою чергу випустив памфлет Помилки історичної школи в німецькій політичній економії. Поступово дискусія виродилася в особисті нападки. Суперечка про методи
 2. КИТАЙ
    розвитку сільського господарства (13). У перші 10-15 років руху до ринку в сільському господарстві відбувався бум. Скасування комун поліпшила структуру мотивації і привела до великого стрибка в обсязі сільськогосподарської продукції, без інвестицій в іригацію, добрива, машини, пестициди або транспорт. Але ці легкі успіхи не могли тривати вічно. Вило ясно, що рано чи пізно недоліки
 3. КІНЕЦЬ АМЕРИКАНСЬКОГО інтернаціоналізм?
    розвитку Азії. Агентство з контролю над озброєннями і роззброєння та Агентство міжнародного розвитку повинні були бути скасовані, і разом з ними «Голос Америки» і «Радіо Марті». Допомога Росії та іншим колишнім радянським республікам, а також Туреччини, Греції, Кіпру і Ірландії повинні були бути поетапно припинені протягом п'яти років. Пропонувалося підвищити військові витрати на протиракетну
 4. Система національних рахунків
    розвиток ці прагнення отримали в середині 1920-х рр.. в період бурхливого підйому економіки розвинених країн (так званий період процвітання). Їх метою було прогнозування тенденцій економічного розвитку. Причому дослідження проводилися не тільки в спеціально створеної на початку 1920-х рр.. в США приватної організації - Національному бюро економічних досліджень, де цю роботу очолив
 5. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
    розвитку економіки країни, так як, задавшись зростанням одного або групи продуктів, можна визначити масштаби зростання інших галузей економіки країни, а тим самим і темпи економічного зростання, його галузеву
 6. Тіньова економіка
    розвинених країнах тіньова економіка була еквівалентною в середньому 12% ВВП, у країнах з перехідною економікою - 23%, а в що розвиваються - 39% ВВП. За даними МВФ, офіційний загальносвітовий ВВП в 1999 р. склав 39 трлн дол Можна стверджувати, що з урахуванням тіньового сектора ще як мінімум 8 трлн дол доданої вартості щорічно виробляється економікою (неофіційної, не потрапляючи в бухгалтерські
 7. 3. Структурні зрушення в економіці. Формування відкритої економіки
    розвинених країн відбувалася у вельми стислі історичні строки - одне, два десятиліття. Причина цього - значне прискорення темпів розвитку НТП, новітні форми і методи організації та управління інноваційними процесами, які виросли можливості адаптації різних сфер національних господарств до нововведень. Структурна перебудова господарства та підвищення ефективності його функціонування в цих
 8. Лекція 16-я Каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
    розвитком протиріч товарного виробництва не розкривалися; зубожіння робітничо-го класу зводилося 1 * ільки до відносного зубожіння. Візьмемо книгу «Аграрне питання». Позитивна роль це-го твори полягала в тому, що Каутський вів боротьбу з теорією стійкості дрібного селянського господарства. Разом з тим і в цій роботі є деякі ревізіоністські ви-сказиванія, в
 9. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
    розвиток суперечливо, і частково відбувається скорочення цієї верхівки робочого клас-са, причому навіть в Англії буржуазія, втративши своє панів-ствующее положення на світовому ринку, зараз має менше можливостей підкуповувати верхівку робітничого класу, ніж, ска-жем, в минулому столітті. По ряду статистичних даних про рівень заробітної плати можна судити, що різниця у рівні заробітної плати
 10. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
    розвитку продуктивних сил, реформування соціально-економічних відносин. Це відрізняє і самобутню «Книгу про злиднях і багатство» Івана Тихоновича Посошкова (1652-1726), і програму революційних перетворень Павла Івановича Пестеля (1793-1826), і теорію політичної економії трудящих Миколи Гавриловича Чернишевського (1828-1889), і праці буржуазних лібералів Івана Васильовича
© 2014-2021  epi.cc.ua