Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
А. В. Довгялло. Економічна теорія, 2012 - перейти до змісту підручника

2.3 Економічні блага і їх класифікація

Благо - це засіб, за допомогою якого задовольняються потреби-сти.
Класифікація благ здійснюється за різними ознаками:
1) від рідкості:
- неекономічні - блага, які є в необмеженій колі- честве (сонячна енергія, повітря);
- економічні - рідкісні блага, яких не існує в готовому вигляді в природі (стільниковий телефон).
2) від сфери використання:
- споживчі - це товари і послуги, які призначені для безпосереднього задоволення потреб людини (продукти пита-ня, одяг);
- виробничі - це ресурси, що використовуються в процесі виробниц-ства.
3) від можливості виключення в споживанні:
- приватні - блага, споживання яких одним індивідом скорочує доступний його кількість для інших (краватка, наручний годинник та ін
);
- суспільні - блага, які при наданні одному споживачу доступні іншим споживачам без додаткових витрат (маяк, ліхтар на вулиці, громадський парк).
4) по відношенню один до одного:
- взаємозамінні (субститути) - це блага, що володіють схожими властивостями, які можуть замінити один одного в споживанні (питна вода та сік, светр і піджак і т. д.);
- взаємодоповнювані (компліментарні) - доповнюють один одного в споживанні (правий і лівий черевик, окуляри і футляр для окулярів і т. д.).
5) з урахуванням фактору часу:
- справжні - блага, що знаходяться в безпосередньому розпорядженні споживачів в даний момент часу;
- майбутні - блага, якими споживач буде розпоряджатися в буду-щем.

Товари - це економічні блага, призначені для обміну на ринку. Товар володіє двома властивостями: здатністю задовольняти потреби людини (корисністю) і придатністю до обміну (економіч-ської цінністю). Цінність блага визначається, з одного боку, його поліз-ністю, з іншого - витратами на його виробництво.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3 Економічні блага і їх класифікація "
 1. Контрольні питання
  1. Як ви розумієте термін «бюджетна класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
  1. Назвіть всі рівні вітчизняної бюджетної системи і поясніть логіку її побудови. 2. Що входить до складу консолідованого бюджету Російської Федерації? 3. Охарактеризуйте класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому
 3. Обмін
  Якщо кожен учасник господарського життя спеціалізується на виробництві обмеженого кола продукції, то всі інші блага, потрібні йому як виробникові і споживачеві, він повинен отримувати з боку . Для цього він обмінює наявні в його розпорядженні блага (виробничі ресурси і споживчі блага) на ті блага, які йому потрібні. У господарському житті обмін благами зазвичай приймає
 4. 24. Класифікація суспільних благ
  За характером споживання виділяють такі основні види благ: 1) громадські, що відрізняються тим, що знаходяться у вільному споживанні усіма членами суспільства і не можуть бути використані індивідуально; 2) індивідуальні, що відрізняються тим, що вони можуть бути використані тільки одним членом суспільства і спрямовані на задоволення тільки його потреб. У числі громадських благ виділяють як
 5. Бюджетна класифікація
  Бюджетна класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних
 6. Ключові терміни
  Трансфертний платіж Політика стабілізації (стабілізаційний курс) Неспроможність ринку Економічний цикл (цикл ділової активності) Громадські блага Приватні блага «Хто їде безкоштовно» (те. що користується благами безкоштовно) Зовнішній ефект Інформаційні проблеми Монополія Влада ринку Нагальні (що забезпечують гідне існування) блага Суспільний вибір Парадокс
 7. Гранична норма заміщення
  Аналіз порядків споживчих переваг зумовив перехід до граничній нормі заміщення. Якщо є два блага X і Y, то гранична норма заміщення вказує на ту кількість блага Y, яке потрібно для того, щоб компенсувати втрату останньої одиниці блага X. Гранична норма заміщення (ПНЗ) характеризує крутизну нахилу кривої байдужості і виражається
 8. Максимізація функції доходу
  Продифференцировав функцію доходів () за умови незмінності цін, отримаємо: {foto8} Прирівняємо диференціал функції Д до нуля: {foto9} Це рівність свідчить про те, що споживчий вибір оптимізується в тому випадку, якщо гранична норма заміщення одного блага іншим обернено пропорційна їх цінами. Воно є умовою максимізації функції доходу. Заміщення одного блага
 9. Розглянемо приміром організацію по-пожежної охорони в невеликому містечку.
  Розглянемо приміром організацію по-пожежної охорони в невеликому містечку. Позбавити людей можливості користуватися-ся благом легко: пожежні просто дозволять згоріти перший загорівся дому. Але пожежна охорона не є об'єктом суперництва. Основну Винятковість-якість блага, перебуваючи-ний в тому, що індиві-ду можна перешкодити використовувати його. Об'єкт суперництва - якість
 10. Тема 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ
  Особливим різновидом благ є послуги, які формують окремий економічний сектор - сферу послуг 1. Поняття блага. Блага-це все те, що задовольняє природні потреби людей. 2. Структура благ. Наука виробила безліч різних критеріїв, за якими можна класифікувати блага: створені вони людиною чи природою, можуть бути заміщені у споживанні іншими благами або
 11. Класифікація благ
  Існують різні види благ . Природа надає в наше розпорядження при-рідне благо. Якщо для отримання блага витрачені фактори виробництва, воно превраща-ється в продукт. У тій мірі, в якій природне благо (наприклад, ділянку землі сільскогосподарського призначення) є результатом витрат факторів виробництва, воно може розглядатися і як продукт людської діяльності. Родове
 12. Глава 3. Економічні агенти. Власність і доходи
  Вище були розглянуті потреби, блага і ресурси. Тепер мова піде про учасників економічного процесу, тобто про тих, хто виробляє блага і реалізує потреби, а також про їх власності та
 13. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  . [ 23] {foto6} Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 14. Глава 2. Економічні потреби, блага і ресурси
  Господарське життя суспільства грунтується на необхідності задовольняти потреби людей у різних економічних благах. У свою чергу, ці блага виробляються на базі економічних ресурсів, які є в розпорядженні суспільства і його
 15. Обсяг загальної корисності
  Якщо благо, яке задовольняє потребу в їжі (т. е. їжу), розділити на три частини, перша частина умовно позначити 10 од., то при додаванні другої частини корисність її збільшиться до 18, а не 20 од., оскільки інтенсивність задоволення потреби зменшується (адже 10 од. спожиті і відчуття голоду вже не таке гостре). Після третьої частини корисність збільшиться вже до 24 од. і т.д. Додавання
 16. Прибуток споживача
  При вивченні цін попиту важливе значення має вигода споживача. Прибуток, або надлишок, споживача являє собою різницю між максимальною сумою, яку готовий заплатити споживач за ту кількість даного блага, на яке він пред'являє попит, і фактично заплаченої сумою. Розглянемо формування надлишку споживача на умовному прикладі (рис. 10.4). {Foto13} Рис. 10.4.Прібиль,
 17. Виключи-ність? До Ні Об'єкт суперництва? Так Ні Приватні блага Природні
  Виключи-ність? До Ні Об'єкт суперництва? Так Ні Приватні блага Природні монополії - Стаканчики мараженога - Пожежна охрони - Одяг - Кабельне телебачення - Популярні платні Дарага - Непопулярні платні дороги Загальні ресурси Громадські блогу - Риба в океані - Національна оборона - Навколишнє середовище - Знонія - Перевантажені - Безкоштовні дороги безтілесні
 18. ГЛАВА 5. Бюджетна класифікація
  ГЛАВА 5. Бюджетна
 19. Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
  У складі російської бюджетної класифікації виділяють: 1) класифікацію доходів бюджетів РФ; 2) функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ і економічну класифікацію витрат бюджетів РФ; 3) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджетів РФ; 4) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 5) класифікацію видів
© 2014-2022  epi.cc.ua