Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Класифікація благ


Існують різні види благ. Природа надає в наше розпорядження при-рідне благо. Якщо для отримання блага витрачені фактори виробництва, воно превраща-ється в продукт. У тій мірі, в якій природне благо (наприклад, ділянку землі сільскогосподарського призначення) є результатом витрат факторів виробництва, воно може розглядатися і як продукт людської діяльності.
Родове благо, потреба в якому всього суспільства або групи людей переви-ет його наявність, являє собою обмежене благо, при зворотному співвідношенні на-добності і наявності ми маємо справу з необмеженою благом. (У класифікації К. Менгера цим категоріям відповідають економічний і неекономічне блага). Про-дукт завжди належить до першої категорії, оскільки на його створення витрачаються Дефі-Цітни фактори виробництва. Природне благо може бути як обмеженим (ділянка міської землі), так і необмеженим (повітря).
Характер благ визначається не тільки співвідношенням потреби і наявності, а й доступом до них. Зазвичай свобода доступу до обмеженого благу відсутня, і це справи-ет його об'єктом економічних відносин - економічним благом. При наявності вільних (безкоштовного) доступу до обмежених благ, наприклад, освіти, охорони здоров'я, продуктам натурального та домашнього господарства вони перетворюються на квазі-неекономічні.
Аналогічно, при безперешкодному доступі до необмежених бла-гам (сонячного світла, морської та річкової воді) ми маємо справу з неекономічними благами. Обмеження доступу відносинами власності або податковою політикою переводить необмежені блага (водойму або ліс) в розряд квазіекономіческіх.
Блага класифікуються за двома основними ознаками - по-перше, за співвідношенням потреби і наявності (обмеженості блага) і, по-друге, свободу доступу до блага.
Особливу роль у суспільному виробництві грають лімітовані блага, ис-користування яких обмежено їх обсягом або внаслідок відсутності свободи доступу до них. Цим ознаками відповідають економічні, квазіекономіческіе і квазінеекономі-етичні блага. Продовження процесу виробництва вимагає постійного відновлення (відтворення) витраченого лімітованого блага, по крайней мірі, в колишньому об'єк-Еме. Ця обставина і робить лімітоване благо, що використовується при створенні про-продукту, фактором виробництва.
1. Таким чином, таке, здавалося б, малоперспективне заняття, як класифікувати- вання благ, дозволило виділити ознаки лімітованих благ і, тим самим, дати визна-ня факторам виробництва. Досі «визначення» чинників виробництва в различ-них виданнях зводилося переважно до їх простого перерахування.
2. Фактор виробництва? це не будь-яке благо, а лімітоване благо.
Сутність ка-тегории «фактор виробництва» полягає в тому, що для здійснення процесу вироб-ництва продукту необхідно постійно відновлювати витрачений лімітоване бла- го. Неекономічні блага? сонячне світло, фотосинтез і т. п. витрачаються при створенні продукту, проте, вони є необмеженими і доступ до них безперешкодний. По-цьому їх витрачання в процесі виробництва не вимагає компенсації і вони не відносяться до факторів виробництва. Ознака , за яким ми виділяємо фактор виробництва з сукупності благ? благо повинно бути лімітованим і використовуватися при виробництві продукту.
3. Не слід змішувати і плутати поняття «фактор виробництва» і «джерело стоїмо-сті ». Фактори виробництва (лімітовані блага) є джерелами продукту (його споживчої вартості і корисності). Тільки в тому випадку, якщо продукт виноситься на ринок і стає товаром, витрачені на його створення фактори виробництва пре-обертаються в джерела вартості товару. Тому при визначенні сутності категорії «фактор виробництва» або при вирішенні питання про те, чи є якесь благо фак-тором виробництва, категорія «вартість» не повинна прийматися до уваги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Класифікація благ "
 1. Тема 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ
  класифікації благ Послуги - вид людської діяльності, який не має речової форми, але задовольняє потреби людини. Сучасний світ має тенденцію до переходу від економіки, що виробляє товари, до економіки, яка надає послуги. 3 . Неринкові і ринкові форми благ. Створені блага люди спочатку використовували для своїх власних потреб. Така система економіки називається
 2. Використовуючи класифікацію благ (рис.
  класифікацію благ (рис. 11.1), поясніть, в яку категорію потрапляє каж-ДОЕ з наступних благ: - Поліція - Прибирання снігу - Освіта - Сільські дороги - Міські вулиці б. Як ви думаєте, які блага, які не є громадськими, надає місцева адміні-ністрація? Ми згадували , що число проведених приватними компаніями фундаментальних наукових дослід-ваний неефективно.
 3. 6. Монопольні ціни
  класифікація місцевих монополій має виділяти три групи: монополію, засновану на різниці умов, монополію обмеженого простору та ліцензійну монополію. Відмінною рисою місцевої, заснованої на різниці умов монополії є порівняно високі транспортні витрати, що не дозволяють стороннім конкурувати на місцевому ринку і зруйнувати монополію місцевих продавців. Щоб
 4. 2. Класифікація економічних систем
  класифікації яких використовують різні критерії. Сьогодні найбільш відомі формаційний і цивілізацій-ційний підходи. Формаційний підхід дозволив виявити закономірні ступені в історичному розвитку суспільства і виділити п'ять способів матеріального виробництва (первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і комуністичний) на основі твердження про те, що вирішальна
 5. Висновки
  класифікації економічних систем використовуються також формаційний і цивілізаційних критерії. 7. Економічні інститути, сукупність яких становить економічну систему, є не що інше як набір правил або формально створених людьми обмежень, що формують взаємодію людей. Концепція трансакційних витрат характеризує зв'язок інститутів з ефективністю економічної
 6. 1. Виробництво. Ефект масштабу. Закон спадної граничної продуктивності
  класифікації в окремі групи. Марксистська теорія в якості факторів виділяє робочу силу, предмет праці і засоби праці, підрозділяючи їх на дві великі групи: особистий фактор виробництва і речовий фактор виробництва. В якості особистого фактора виробництва завжди розглядається робоча сила - сукупність фізичних та інтелектуальних здібностей людини до праці. В якості
 7. 1. Капітал: сутність і форми. Кругообіг і оборот капіталу
  класифікації Види і форми капіталу грошова За формі існування товарна продуктивна За способом перенесення вартості основний капітал оборотний капітал За формою власності на капітал приватна (іднівідуальная, сімейна) колективна (кооперативи, товариства, корпорації) державна (федеральна, республіканська, муніципальна) змішана іноземна За
 8. 2. Податки: сутність, види, функції
  класифікація податків представлена на рис. 15.2. Прямі - це податки на дохід або майно платника податків. У свою чергу, прямі податки поділяються на реальні та особисті. Реальні податки найбільшого поширення набули в першій половині XIX в. До них відносяться поземельний, побудинкових, промисловий, податок на цінні папери. Особисті податки включають прибутковий, податок на прибуток корпорацій,
 9. Висновки
  класифікація будується на основі різних критеріїв (за формами привласнення, права власності, суб'єктам та об'єктам). Особливо виділяється приватна (індивідуальна, трудова та нетрудова), колективна (групова, акціонерна, кооперативна, власність громадських організацій), державна (загальнодержавна, муніципальна, окремих утворень). 7. Методи переходу до різноманіття
 10. Тема 2. ПОТРЕБИ ЯК ОСНОВНИЙ МОТИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ
  класифікації людських потреб. Зазвичай розрізняють матеріальні, духовні та соціальні потреби. Однак у сучасних умовах найбільшого поширення набула теорія американського економіста А. Маслоу, розташувавшись потреби у висхідному порядку - від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних) (рис. 2.1). Рис. 2.1. Піраміда соціальних і людських потреб по А.
© 2014-2022  epi.cc.ua