Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
Наступна »
А. І. Салов. Економіка. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

ТЕМА 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ

Особливим різновидом благ є послуги, які формують окремий економічний сектор - сферу послуг
1. Поняття блага. Блага-це все те, що задовольняє природні потреби людей.
2. Структура благ. Наука виробила безліч різних критеріїв, за якими можна класифікувати блага: створені вони людиною чи природою, можуть бути заміщені у споживанні іншими благами чи ні, є головними або другорядними і т. д. (рис. 1.1)


Рис. 1.1.Основні класифікації благ
Послуги - вид людської діяльності, який не має речової форми, але задовольняє потреби людини. Сучасний світ має тенденцію до переходу від економіки, що виробляє товари, до економіки, яка надає послуги.

3. Неринкові і ринкові форми благ. Створені блага люди спочатку використовували для своїх власних потреб. Така система економіки називається натуральним господарством. Поступово їй на зміну прийшло товарне господарство, коли в ході розподілу і спеціалізації праці люди стали обмінюватися благами, причому не тільки надлишками, а й спеціально виготовленими на продаж. В результаті виникла специфічна різновид економічних благ - товар.
Товар - це продукт праці, призначений на продаж.
4. Цінність благ для людей. При товарному господарстві обмін благами відбувається на ринку. Цей обмін вигідний і продавцям, і покупцям, якщо він Добровілля і рівнозначний.
Отже, блага треба порівнювати. Люди навчилися це робити за допомогою грошей.
Але що лежить в основі рівнозначного обміну благ: витрати праці на його виробництво чи корисність благ для споживача?
В економічній науці є дві теорії, що пояснюють це явище, причому обидві ведуть витоки від класичної школи А. Сміта, Д. Рікардо та Д. С. Мілля, - це трудова теорія вартості та теорія спадної граничної корисності.
В даний час серед вчених зміцнилася думка про те, що обидві вони доповнюють один одного і можуть бути об'єднані в одну загальну теорію.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Тема 1. СВІТ БЛАГ, НАВКОЛИШНІЙ ЛЮДИНИ "
 1. Тема 3. РЕСУРСИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  благ (рис. 3.1). Рис. 3. У. Процес виробництва благ До них відносяться: - природні (природні) ресурси; - матеріальні ресурси; - людські ресурси; - фінансові ресурси у вигляді грошових коштів населення, фірм, бюджету; - інформаційні ресурси у формі цифр, фактів, відомостей, що характеризують стан економіки. 2. Проблема обмеженості ресурсів. Використання ресурсів
 2. Тема 34. ЗОВНІШНІ ЕФЕКТИ І ГРОМАДСЬКІ БЛАГА
  добробут іншого називається зовнішнім ефектом (екстернал-ем). Позитивний вплив оцінюється як позитивний зовнішній ефект (реставрація історичних будівель, розвиток нових технологій тощо), а якщо воно несприятливо - як негативний зовнішній ефект (забруднення навколишнього зовнішнього середовища, шум, перешкоди господарської діяльності і т. д.). Учасники ринкових угод у своїх діях
 3. 3. Людська праця як засіб
  світі, де праця економиться тільки з огляду на те, що його готівкового кількості недостатньо для досягнення результату, щодо якого він може бути використаний як засіб, наявний запас праці дорівнюватиме всьому кількості праці, яку здатні затратити всі люди разом. У такому світі кожен буде прагнути працювати до повного вичерпання своєї короткочасної працездатності. Час,
 4. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  світі постійно виникає різниця між сумою цін компліментарних чинників виробництва і цінами вироблених виробів. Саме ця різниця створює грошову прибуток і грошовий збиток. Впливом цих змін на продавців праці та природних факторів виробництва, а також на капіталістів, позичають гроші, ми займемося нижче. Тут ми розглянемо підприємницькі прибуток і збиток промоутерів. Саме
 5. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  тема рухається до стану, при якому не буде ні безробітних, ні надлишку запасів [В рівномірно функціонуючої економіці також можуть існувати незавантажені потужності неадаптіруемого обладнання. Це порушує рівновага не більше, ніж витримка під паром субпредельной землі.]. Але так як поява нової інформації постійно спрямовує події до нової мети, умови рівномірно функціонуючої
 6. 6. Заробітна плата та засоби існування
  Мірім розбіжностям, конфліктів, запеклість яких викличе повний розпад суспільних зв'язків. Суспільний поділ праці неможливо зберегти, якщо частина його учасників приречені заробляти менше, ніж необхідно для простого виживання. Поняття фізіологічного прожиткового мінімуму, на який посилається залізний закон заробітної плати і який постійно пропонується демагогами,
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  тема громадської організації соціалізм або інтервенціонізм змінить очевидно несправедливий капіталістичний спосіб виробництва. У цьому полягає майже повсюдно прийнята соціальна філософія нашої епохи. Вона не створена Марксом, хоча своєю популярністю вона зобов'язана в основному роботам Маркса і марксистів. Під нею сьогодні підписуються не тільки марксисти, але й не меншою мірою ті
 8. 3. Нерівність
  тема правління, відома історії як більшовизм, гордо виступає як саме втілення принципу рівності і свободи всіх людей. Ліберальні поборники рівності перед законом повністю віддавали собі звіт в тому, що люди народжуються нерівними і що саме їх нерівність породжує громадську співпрацю і цивілізацію. Рівність перед законом, на їх думку, не призначене для того, щоб
 9. Коментарі
  тема особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і забезпечує енергію для двох інших систем. Его з'являється у зв'язку з тим, що потреби організму вимагають відповідних взаємодій зі світом об'єктивної реальності.
 10. Спадну спіраль
  темах, звичайно, бувають. Нещодавно несподівано розвалився СРСР. Але для обвалу має бути якесь альтернативне прапор, під яким населення могло б швидко зібратися. У разі комунізму альтернативним прапором був «ринок», тобто капіталізм. Але якщо капіталізм не виробляє прийнятних результатів, то просто не існує ніякої альтернативної системи, в яку населення могло б швидко
© 2014-2022  epi.cc.ua