Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

11.3. Кредитно-грошова система та кредитно-грошова політика

Кредитно-грошова політика в найзагальнішому вигляді може бути визначена як дія, що проводиться у сфері грошового обігу та кредиту спеціальними органами. Структура кредитно-грошової системи представлена на схемі 65.
Схема 65.


Сучасна кредитно-грошова система характеризується розподілом функцій між різними інститутами. Зокрема, емісійні функції виконують центральні банки, тоді як кредитні функції в основному виконуються комерційними банками. СКФІ останнім часом займають провідне місце у сфері інвестиційної діяльності та накопиченні грошового капіталу, конкуруючи з банківським сектором.
Кредитно-грошова політика проводиться в життя спільними зусиллями уряду і центрального банку. При цьому основним суб'єктом кредитно-грошової політики є саме центральний банк, який будує свою діяльність за двома найважливіших напрямках. Перше забезпечує нормальну роботу валютної системи країни в цілому, т. к. стійка національна валюта - найважливіший елемент інфраструктури ринку. Другий напрямок - вплив на кредитну діяльність приватних (комерційних) банків, причому будується так, щоб належним чином забезпечувалися інтереси держави. Центральний банк, таким чином, покликаний, з одного боку, керувати, коригувати, регулювати всі грошові потоки всередині країни і на світовій арені, з іншого боку, на основі грошових інструментів і потоків регулювати макропропорції в економіці і почасти в усьому суспільстві виходячи з його потреб і місця в світовому господарстві. Для реалізації кредитно-грошової політики держави центральний банк використовує відповідний набір інструментів (див. таблицю 28).
Таблиця 28.
Інститути кредитно-грошової політики.

Інститути кредитно-грошової політикиПри здійсненні кредитно-грошової політики можливе використання інструментів як прямого (ліміти кредитування, регулювання ставки відсотка), так і непрямого регулювання (зміна норми обов'язкових резервів, зміна ставки рефінансування, операції на відкритому ринку). Ефективність використання непрямих інструментів регулювання тісно пов'язана зі ступенем розвитку грошового ринку. Як показує світова практика і російський досвід реформування, в перехідних економіках особливо на перших етапах перетворень, використовуються і прямі, і непрямі інструменти з поступовим витісненням перших другими.

При реалізації кредитно-грошової політики центральний банк впливає насамперед на грошову масу - повний обсяг випущених в обіг готівкових та безготівкових грошей. У відповідності з рівнянням обміну І. Фішера (рівнянням кількісної теорії грошей) звертається в країні грошова маса (M) повинна відповідати сумі цін випущених товарів і послуг (PQ), з урахуванням того, що одні й ті ж грошові знаки можуть обслуговувати товарообмін кілька разів (V) у році. Таким чином:


Структура грошової маси представляє сукупність грошових агрегатів. Грошові агрегати - види грошей та грошових коштів, що відрізняються один від одного різним ступенем ліквідності. Сукупність грошових агрегатів представлена на схемі 66.
Схема 66.
Структура основних грошових агрегатів.


Іноді в економічній теорії виділяють грошовий агрегат L, який складається з суми M3 і всіх існуючих цінних паперів.
Регулювання розмірів емісії грошей, величини і структури грошової маси необхідно для запобігання росту інфляції і підтримки стійкого зростання економіки.
Інфляція - знецінення грошей, супроводжуване підвищенням цін і падінням рівня життя населення. Розрізняють декілька типів інфляції (таблиця 29).
Таблиця 29.
Типи інфляції.

Типи інфляції

Причини інфляції обумовлюються її механізмами. Перший механізм - інфляція
попиту є результат збільшення сукупного попиту над пропозицією, коли дефіцит товарів викликає знецінення грошей і провокує розвиток інфляційної спіралі «надлишковий попит - ціни». Другий механізм - інфляція пропозиції викликається зростанням витрат виробництва (особливо підвищенням зарплати), який набуває характеру ланцюгової реакції і породжує новий виток зростання цін.
Рівень інфляції визначається на основі зіставлення середнього рівня цін, у свою чергу вимірюваного індексом цін.


Де Р2 - середній рівень цін у поточному році, а Р1 - середній рівень цін у минулому році.
Інфляція чревата поруч вкрай неприємних для суспільства наслідків. Так, відбувається перерозподіл доходів на користь підприємств-монополістів, фінансових структур, тіньової економіки і т. д. При цьому найбільше виграють боржники, в тому числі держава, яка завжди має можливість покрити свої інфляційні витрати випуском незабезпечених грошей.
До наслідків інфляції відноситься і руйнування нормальних соціально-економічних зв'язків, включаючи відмову від товарно-грошових відносин і перехід до бартеру. Небезпечним для країни явищем стає і виникає в цей час інфляційна психологія - ситуація, коли люди, впевнені, що інфляція буде продовжуватися, вживають відповідних заходів: запасають товари про запас, вимагають випереджаючого зростання заробітної плати або закладають очікуваний рівень інфляції в ціну товару. Інфляція негативно впливає на економічне зростання країни і раціональність використання нею своїх ресурсів, т. к. скорочуються інвестиції (вкладення капіталу) у виробництво, а населення вкладає гроші в нерухомість або іноземну валюту. Боротьба з інфляцією є одним з найважливіших складових елементів не тільки кредитно-грошової, а й антициклічної політики.
Антиінфляційна політика може проводиться як методами «шокової терапії» (коли жорстка грошова політика допомагає збити інфляцію, але супроводжується значним спадом виробництва), так і поступово, шляхом багаторазового, але кожен раз невеликого зниження темпів зростання грошової маси, що дозволяє уникнути глибокого спаду, проте не дає знизити інфляцію. В цілому в сучасній економічній теорії виділяють два основних види антиінфляційної політики.
Активна антиінфляційна політика спрямована на ліквідацію причин, що викликали інфляцію.
Адаптивна антиінфляційна політика являє собою комплекс заходів, спрямованих на створення умов для пристосування економіки до інфляції, пом'якшення її негативних наслідків. Основні антиінфляційні заходи показані на схемі 67.
Схема 67.


Кредитно-грошова політика, також як і фіскальна, має свої плюси і мінуси. До її сильним сторонам можна віднести швидкість і гнучкість, меншу в порівнянні з фіскальною політикою залежність від політичного тиску, її велику консервативність у політичному відношенні. У той же час підвищення значущості кредитно-грошових і фінансових методів впливу держави на сучасну економіку аж ніяк не вичерпує проблеми регулювання ринку. Населення оцінює діяльність держави, її органів насамперед по динаміці параметрів економічного зростання, динаміці якості життя. Це вимагає подальшого розвитку соціальної сфери.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Кредитно-грошова система та кредитно-грошова політика "
 1. 3. Сучасна кредитно-банківська система
  кредитно-банківська система, яка є невід'ємною частиною ринкової економіки і одним з найважливіших елементів ринкової інфраструктури. Кредитно-банківська система - це сукупність грошово-кредитних відносин, їх форм і методів, здійснюваних кредит-но-банківськими інститутами, які створюють, акумулюють і надають економічним суб'єктам грошові кошти у вигляді кредиту на
 2. 4. Грошово-кредитна політика
  кредитної політики. Її головна мета - регулювання економічної активності в країні і боротьба з інфляцією. Грошово-кредитна політика спрямована або на стимулювання кредиту і грошової емісії (кредитна експансія), або на їх стримування і обмеження (кредитна рестрикція). В умовах падіння виробництва і збільшення безробіття центральні банки намагаються пожвавити кон'юнктуру шляхом
 3. Стаття 44. Банк Росії щорічно ... представляє ... не пізніше 1 грудня - основні напрямки єдиної державної грошово-кредитної політики на майбутній рік ...
  Кредитної політики на майбутній рік включає такі положення: аналіз стану та прогноз розвитку економіки Російської Федерації; основні орієнтири, параметри та інструменти єдиної державної грошово-кредитної
 4. Глава 16. Кредитно-банківська система
  кредитна система Кредитна система поряд з фінансовою представляє своєрідну кровоносну систему народногосподарського організму, її складовою частиною є банківська система. Завдяки ефективному виконанню банками своїх функцій здійснюється процес розширеного відтворення, зростає ефективність суспільного виробництва, реалізується кредитно-грошова політика і т. д. Мета
 5. Терміни і поняття
  кредитні інститути Центральний банк Комерційні банки Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути Банківські операції (пасивні, активні, банківські послуги і власні операції банків) Криза ліквідності Криза платоспроможності Грошово-кредитна політика Облікова (дисконтна) політика Операції на відкритому ринку Норми обов'язкових
 6. Глава 9 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА
  кредитна політика є найважливішим інструментом державного регулювання економіки. На відміну від фіскальної політики, яка проводиться урядом і впливає на рівновагу ринку товарів і послуг, грошово-кредитну політику проводить центральний банк, і вона впливає на рівновагу ринку грошей. Грошово-кредитна політика - сукупність монетарних заходів, за допомогою яких
 7. Контрольні питання
  кредитна система держави і які рівні вона в себе включає? 12. У чому полягають основні функції комерційних банків? 13. На основі яких принципів здійснюється кредитування? 14. Що таке монетарна політика? 15. Назвіть основні методи грошово-кредитної політики. У чому їх сутність? 16. Назвіть основні ланки передавального механізму грошово-кредитної політики. 17. У чому
 8. Терміни і поняття
  кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель, банкнота, чек Демонетизація золота Грошовий ринок: обліковий, міжбанківський, валютний Фінансовий ринок Механізм грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші
 9. Терміни і поняття
  кредитні, електронні гроші Кількість грошей, необхідних для звернення Форми скарбів Вексель, банкнота, чек Демонетизація золота Грошовий ринок: обліковий, міжбанківський, валютний Фінансовий ринок Механізм грошового ринку Попит на гроші Пропозиція грошей «Ціна» грошей Формула обміну Фішера Монетаристская теорія попиту на гроші Кейнсіанська теорія попиту на гроші
 10. Глава Грошово-кредитне регулювання економіки
  кредитне, в якому можна виділити два основних напрямки: кейнсианское і
 11. Г Л А У А 13 БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І ПРОПОЗИЦІЯ ГРОШЕЙ
  кредитної системи країни. У цьому розділі і будуть розглянуті сутність і функції кредиту, структура кредитної системи, роль і місце банків у сучасній економіці, процес перетворення заощаджень в інвестиції, механізм впливу грошової маси на рівень виробництва, зайнятість і ціни, принципи і методи державного регулювання грошового
 12. Політики повинні вкрай обережно поводитися до грубих «важелям» грошово-кредитної та фінансово-бюджетної
  кредитної та фінансово-бюджетної полі-тики і задовольнитися розумінням того, що їх втручання не обернулося куди більшими бідами. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Поясніть причини запізнювання монетарія-ної та фінансово-бюджетної політики. Чому при виборі між активною і пасивною економіч-ської політикою таке значення має часів-ної ла'г? Нормативна і дискреционная
 13. Лекція 18 Тема: ГРОШОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА. Економічна нестабільність на грошовому ринку: ІНФЛЯЦІЯ
  кредитного обігу. Розуміння цієї сфери національної економіки допомагає вивчення наступних питань: - грошова маса та її вимірювання; - грошово-кредитна система; - сутність, види і цикл життя цінних паперів; - причини, сутність і форми
 14. Запитання для самоперевірки
  кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти
 15. Запитання для самоперевірки
  кредитно-банківської системи? Які основні види та функції банків? 8. Яка сутність і необхідність кредиту? Які форми кредиту ви знаєте і яка їх роль в сучасній ринковій економіці? 9. У чому ви бачите роль центрального банку? 10. Охарактеризуйте сутність, цілі та основні інструменти грошово-кредитної політики. 11. Що володіє більш високою ліквідністю: а) продукти
© 2014-2022  epi.cc.ua