Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

11.1 Економічна політика: принципи, цілі, інструменти

Державне регулювання, що забезпечує реалізацію економічних функцій держави, здійснюється за допомогою проведення економічної політики .
Економічна політика - система цілеспрямованих заходів держави в галузі управління економікою. У суспільстві існує кілька суб'єктів економічної політики (схема 57).
Схема 57.
Суб'єкти виконання економічної політики.

Суб'єкти виконання економічної політики


Значуще місце у формуванні економічної політики відводиться суб'єктам виконання і впливу: громадським і політичним об'єднанням, засобам масової інформації, видатним політичним діячам. Вплив на економічну політику робить також кожна особистість (у ролі споживача і виборця). Очевидно, що ролі суб'єктів економічної політики тісно переплетені і взаємопов'язані. Складна система суб'єктів економічної політики визначає три принципових положення її формування:
- Економічна політика завжди відчуває на собі визначальний вплив двох факторів: мінливою господарської ситуації та рівня економічного мислення.
- Ефект економічної політики вище в тому випадку, коли вона ув'язана з реаліями даної країни: враховані політичний розклад сил, виробничо-технічний потенціал, стан соціальної структури, інституційний порядок загальнодержавного і місцевого управління і т.
д.
- Економічна політика є вирішальним засобом підтримки політичного курсу країни.
Для вироблення економічної політики особливе значення має вибір мети і відповідної їй інструментів. До цілей економічної політики пред'являються певні вимоги. По-перше, повинні ставитися тільки ті цілі, реалізацію яких не може забезпечити ринок. По-друге, мета повинна бути кількісно вимірна, що дасть можливість контролювати її виконання. У процесі реалізації основних цілей суспільство змушене вирішувати безліч різних завдань, які утворюють ієрархічну підпорядкованість - «піраміду цілей» (схема 58).
Схема 58.
Піраміда цілей.

Піраміда цілей


1. - Цілі, що не піддаються операційного рішенням, що обумовлюють спрямованість загальнодержавної політики.
2. - Цілі, піддаються операційного рішенням, визначають спрямованість економічної політики.
Реалізація економічної політики передбачає використання сукупності заходів, що формують механізм державного регулювання. Для вміння раціонально застосовувати засоби впливу на економіку потрібно знати їх структуру. У найзагальнішому вигляді сукупність всіх інструментів можна представити у вигляді схеми 59.
Схема 59.


Сукупність адміністративних важелів охоплює ті регулюючі дії, які пов'язані із забезпеченням правової інфраструктури.
Завдання прийнятих заходів при цьому - в створенні найбільш розумних для приватного сектора правових рамкових умов. Інституційні інструменти економічної політики впливають на економіку шляхом створення організаційно-інституційних структур, включаючи формування виконавчих структур державної влади, створення і підтримка державного сектору, підготовку економічних програм і прогнозів, підтримку дослідницьких центрів та ін До найважливіших економічних інструментів відносять фінансовий і кредитно-грошовий механізми . У співвідношенні їх використання багато залежить від пануючої в даний момент теоретичної конценпціі макроекономічного регулювання. До 1970-их років чільну роль відігравало неокейнсіанський напрямок, для якого фінансові заходи були особливо важливі. У наступний період у зв'язку з поширенням монетаризму більш важливу роль стали грати кредитно-грошові методи. В умовах російської економіки старт реформі 1992 був даний за рахунок активного використання кредитно-грошового механізму. В даний час в країні існує необхідність в активному використанні обох інструментів за допомогою здійснення бюджетно-податкової та кредитно-грошової політики.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1 Економічна політика: принципи, цілі, інструменти "
 1. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  План: Введення 1. Особливості сучасної перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду.
 2. Цілі та інструменти фіскальної політики
  Фіскальна (або бюджетно-податкова) політика, як і монетарна політика, - це різновид антициклічної (стабілізаційної) політики, спрямованої на згладжування циклічних коливань економіки, тобто стабілізацію економіки в короткостроковому періоді. Метою фіскальної політики є стабільне економічне зростання, повна зайнятість (відсутність циклічного безробіття) і стабільний рівень цін
 3. Економічна політика та її цілі
  На нормативної економіці заснована економічна політика, т . е. прийняття економічних рішень. Найчастіше під цим терміном мають на увазі економічну політику країни, точніше її уряду. В економічній політиці виділяють окремі напрями, називаючи їх також політикою, наприклад грошово-кредитна, податково-бюджетна, валютна, промислова політика і т.д. У ході реалізації економічної
 4. Тема 12 Грошово-кредитна система та монетарна політика держави
  Сутність, функції, види кредиту. Сучасна банківська система. Комерційні банки та їх функції. Як банки роблять гроші. Центральний банк, його місце і роль в сучасній економіці. Банк Росії і його функції. Федеральні закони «Про банки і банківську діяльність» та «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)». Попит на гроші. Грошовий ринок. Теорія монетаризму. Монетарна
 5. Загальне розуміння потрібності
  У попередніх розділах ми показали можливі шляхи поліпшень, які, на нашу думку, задовольняють критеріям ентузіазму, гнучкості, постійного поліпшення і навчання. Для нас стало ясно, що п'ятий критерій - загальна філософія і загальна мета об'єднують чотири попередні на потужний інструмент зміни та обгрунтування. Існує два принципово різних підходи до розуміння цілі організації і ролі
 6. Терміни і поняття
  Державне регулювання економіки (держрегулювання) Цілі держрегулювання Засоби (інструменти) держрегулювання Напрями держрегулювання Форми держрегулювання
 7. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 8. 4. Грошово-кредитна політика: цілі, інструменти
  Грошово-кредитна політика (іноді її називають монетарною або просто грошової) - це комплекс заходів, що використовуються фінансовими владою країни для досягнення переслідуваних ними цілей і які впливають на кількість грошей, перебувають в обігу. Грошово-кредитна політика, основним провідником якої, як правило, є центральний банк, спрямована головним чином на вплив на валютний
 9. ЛІТЕРАТУРА
  Анікін А. Адам Сміт. М.: 1968. Антологія економічної класики. Петті В., Сміт А., Рікардо Д. М.: 1993. Барр Р. Політична економія: У 2 тт. Пер. з фр. М.: 1995. Блayг М. Економічна думка в ретроспективі. Пер. з англ. М.: 1994. Гелбрейт Дж. К. Економічні теорії та цілі суспільства. Пер. з англ. М.: 1976. Жид Ш., Ріст. Ш. Історія економічних вчень. Пер. з англ. М.: 1995.
 10. Річ Сваннелл. Прогноз ринку за новою рафінованої системі розпізнавання патернів по хвильовому принципом Елліотта., 2007
  Вперше, з моменту відкриття в 30-х, хвильової принцип Елліотта був статистично проаналізовано, перевірений, рафінований і покращений. Сильні сторони Елліотта перевірені, слабкі - ідентифіковані та скориговані. Результатом стала поява найбільш потужного і точного інструменту прогнозування ринку з усіх, що існували
 11. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення грошей ви знаєте, в чому їх відмінність? 2. Охарактеризуйте функції і види грошей. 3. Що таке грошова система і які її найважливіші елементи? 4. Що таке грошова маса і як вона визначається? 5. Розкрийте сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7.
 12. Запитання для самоперевірки
  1. Які визначення грошей ви знаєте, в чому їх відмінність? 2. Охарактеризуйте функції і види грошей. 3. Що таке грошова система і які її найважливіші елементи? 4. Що таке грошова маса і як вона визначається? 5. Розкрийте сутність кейнсіанської, неокласичної та сучасної теорій попиту на гроші. 6. Що таке грошовий ринок? Намалюйте графік рівноваги на грошовому ринку. 7.
© 2014-2022  epi.cc.ua