Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

2.2. Типи, форми і види власності

У міру розвитку суспільства удосконалювалися відносини власності, приймаючи найрізноманітніші типи і форми.
Під типом власності розуміється якісно особливий етап у розвитку власності, а під її формою - специфічний характер належності матеріальних факторів і результатів суспільного виробництва його основним суб'єктам. Взаємозв'язок між типами і формами власності показана на таблиці 3.
Таблиця 3.
Типи і форми власності.

Типи та форми власності


Тип і форма власності знаходяться в безпосередній залежності, зумовлюються конкретно-історичними умовами суспільного життя. При цьому тип власності обумовлений існуванням певної соціально-економічної системи Традиційно така класифікація типів власності називається формаційної, хоча і не збігається з нею повністю. Типам власності відповідають різні форми власності. Приватна власність має місце там, де засоби і результати виробництва належать окремим особам. Колективна (групова) власність виражає колективне єдність праці та власності, тобто таке їх стан, при якому кожен член колективу є власником засобів виробництва і виробленої продукції. Суспільна власність представляє спільне надбання, приналежність тих чи інших об'єктів всьому суспільству.
Ця форма власності виступає, як правило, у формі державної власності. В умовах ринкової економіки, де панівною є приватна власність, державна власність може виникати в результаті:
- націоналізації (перехід майна з приватної власності в державну), здійснюваної, як правило, методом викупу);
- будівництва нових об'єктів за рахунок коштів державного бюджету;
- покупки державою контрольного пакета акцій приватних компаній.
Кожна форма власності існує в декількох видах залежно від характеру суб'єктів власності (див. таблицю 4).
Таблиця 4.
Класифікація форм власності.

Кожна форма власності має свої сфери найефективнішого застосування. Державна власність функціонує успішно в сферах з обмеженими можливостями ринкового стимулювання. Акціонерна і колективна власності доцільні у випадках, коли потрібно концентрація засобів. Акціонерна власність - це групова власність, яка створюється шляхом випуску та реалізації цінних паперів. Колективна і кооперативна власність - це часткова власність, яка передбачає колективно-груповий характер привласнення, спільне володіння, користування і розпорядження факторами і результатами виробництва. Особливістю такої власності є те, що, хоча вона ділиться на частки, єдиним і єдиним власником є колектив (група) власників у цілому.
Окремі члени втрачають право власності на передане у вигляді вкладів майно. Приватна власність використовується там, де необхідні кошти для господарської діяльності можуть бути зароблені і накопичені індивідуально (Шевчук Д.А. Створення власної фірми: Професійний підхід. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007).
У Росії державними органами статистики ведеться збір та обробка інформації про види і форми власності основних економічних агентів. Для цих цілей використовується Класифікатор форм власності, затверджений Постановою Держкомстату РФ від 20 квітня 1993 р. (див. таблицю 5).
Таблиця 5.
Основна схема класифікатора форм власності в Росії.

Основна схема класифікатора форм власності в Росії
Класифікатор форм власності передбачає наявність в нашій країні різних форм власності, включаючи іноземну і змішану власність з спільним російським і іноземним участю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Типи, форми і види власності "
 1. Тема 2 Типи і форми власності. Приватизація
  . Власність: економічне розуміння. Присвоєння і відчуження. Власність та господарювання. Співвідношення юридичного та економічного змісту власності. Типи власності: приватна і суспільна. Права приватної власності. Форми приватної власності та їх характеристика. Державна власність: походження, місце і роль в ринковій економіці. Цивільний кодекс
 2. Лекція 23 Тема: ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ І ВИДИ. ТЕОРІЯ РИЗИКІВ
  У даній лекції триває аналіз проблем, що виникають у Росії в період ринкової трансформації її економіки. На цей раз в лекції: - розглядається сутність підприємництва та його види; - аналізуються ознаки і види підприємництва; - з'ясовуються достоїнства і недоліки всіх форм підприємництва; - досліджуються організаційні форми російського бізнесу; - розглядається
 3. 2. Види і форми власності
  Класифікація власності передбачає виділення наступних двох різновидів: приватної та суспільної власності. Світова практика показує, що визначальним видом власності є приватна, яка виступає в трьох основних формах: одиничної, партнерської,
 4. Яка структура соціально-економічних відносин?
  Тип соціально-економічних відносин грунтується на вирішенні таких найважливіших практичних завдань: - хто володіє економічною владою - присвоює вирішальні чинники виробництва; - хто і на яких соціальних умовах виробництва створює економічні блага; - кому і в яких кількостях дістаються результати господарської діяльності. Звідси соціально-економічні відносини включають
 5. 2. Організаційні форми підприємств
  З гл. 4, в якій були розглянуті основні форми громадської та приватної власності, ми вже знаємо про можливості відокремленого або спільного використання власності. У рамках приватної власності відповідно до російського законодавства підприємства можуть приймати найрізноманітніші організаційні
 6. Контрольні питання
  1. Що таке економічний цикл? 2. Які показники економічних циклів ви знаєте? 3. Які основні типи економічних циклів? 4. Що таке криза? 5. Які існують фази економічного циклу? 6. У чому сутність довгохвильових циклів М. Кондратьєва? 7. Що таке інфляція і які основні її причини? 8. Які види інфляції та інфляційних очікувань ви знаєте? 9. Які
 7. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  1. Предмет і основні цілі макроекономіки. 2. Методи макроекономічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків. Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП.
 8. Терміни і поняття
  Перехідна економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку» Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова
 9. Терміни і поняття
  Перехідна економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку »Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія« пучок прав власності »Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова
 10. Чим різняться типи економічних відносин?
  Економічні зв'язки між людьми різноманітні. Тому вони класифікуються на певні типи та види. Насамперед виділяється два типи цих зв'язків: 1) соціально-економічні відносини і 2) організаційно-економічні відносини. Соціально-економічні відносини - це господарські зв'язки між великими соціальними групами, окремими колективами і членами суспільства. Вони мають своїм
 11. 22.2. Форми власності
  Історії відомі різні типи власності, головними з яких є загальна і приватна. Історично вихідною була спільна власність. Вона грунтувалася на спільній праці і спільному присвоєння його результатів. Надалі з'явилася приватна власність. У Росії відповідно до закону визнаються приватна, державна, колективна і інші форми власності. Приватна власність -
 12. Контрольні питання
  1. На які види і типи класифікується інфляція? 2. Які найважливіші заходи передбачаються ортодок-сально-монетаристської програмою фінансової стабілізації? 3. Які основні заходи використовуються в рамках німо нетарістской гетеродоксной програми боротьби з
 13. Тематика курсових робіт з дисципліни «Макроекономіка»
  1. Основні проблеми і методи макроекономічних досліджень. 2. Макроекономічна політика в різних економічних системах. 3. Макроекономічна збалансованість на основі ринкових методів господарювання. 4. Національна економіка та її структура. 5. Макроекономічна ефективність. 6. Різноманіття форм власності - одна з важливих передумов ефективної макроекономічної
 14. Стаття 212. Суб'єкти права власності
  1. У Російській Федерації визнаються приватна, державна, муніципальна й інші форми власності. 2. Майно може перебувати у власності громадян і юридичних осіб, а також Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень. 3. ... Законом визначаються види майна, які можуть перебувати лише у державній або муніципальній власності.
 15. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. У чому полягає сутність економічного прогресу? 2. Які існують типи економічного прогресу і в чому відмінність між ними? . 3. Назвіть основні критерії економічного прогресу. 4. Чому економічні протиріччя є рушійними силами економічного прогресу? 5. Чим відрізняється НТП від НТР? 6. У чому полягає сутність НТР? 7.
 16. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  Основні форми і методи управління підприємством. Сутність і основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми -
 17. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  Товарне виробництво: умови існування, типи. Товар і його властивості. Сукупна і гранична корисність, закон спадної граничної корисності. Ціна як категорія обміну. Сутність і функції грошей. Історичний процес виникнення і розвитку грошей. Сучасні гроші: сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні
 18. Тема 13 Економічне зростання і циклічність економічного розвитку
  Економічне зростання: поняття, показники, типи, фактори зростання. Функція Кобба-Дугласа. Інвестиції. Принцип акселерації. Теорія економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Причини циклічності і види циклів. «Довгі хвилі» Н.Д. Кондратьєва. Антициклическая діяльність держави та політика економічного
 19. Яка структура організаційно-економічних відносин?
  Тип організаційно-економічних відносин складається при здійсненні наступних істотних практичних завдань: - як об'єднати всіх зайнятих в господарстві під єдиним початком для досягнення спільної мети, а також розділити людей для виконання окремих видів робіт; - в яких господарських формах працювати; - хто і як буде керувати виробничої роботою людей. У зв'язку з цим
 20. Додаток 4
  Схема1. Основні види і форми оренди машин і устаткування
© 2014-2022  epi.cc.ua