Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

12. 4 Прогнозування регіонального розвитку

Прогнозування регіональних процесів - найважливіша і невід'ємна частина складного процесу управління. Від нього в значній мірі залежать економічні, соціальні та екологічні наслідки регіонального розвитку, повнота використання трудових, природних та матеріально-речових ресурсів.
Прогнозування - одна з форм планової діяльності, яка полягає у науковому передбаченні стану об'єкта прогнозування в певний момент майбутнього, заснована або на аналізі тенденцій соціально-економічного розвитку об'єкта за відповідний період, або на використанні нормативних розрахунків.
В основі методології регіонального прогнозування лежить пізнання і використання тих законів, які діють не тільки на рівні всієї державної соціально-економічної системи, а й на рівні її складових. Структура регіонального прогнозу включає як аспекти відтворення, так і різні рівні агрегування виробництва і розселення в регіоні. Взаимоувязка всього спектру прогнозів з урахуванням дії прямих і зворотних зв'язків забезпечує в сукупності узагальнений регіональний прогноз, на основі якого формуються концепція і стратегічний план регіону. Розробка регіональних прогнозів базується на двох універсальних підходах. Генетичний підхід обгрунтовує напрямки розвитку виходячи з досягнутого рівня розвитку продуктивних сил регіону, що намітилися регіональних проблем. При нормативно-цільовому підході шляху розвитку регіону ставляться в залежність від попередньо сформульованих цілей.

Прогнозування регіонального розвитку будується відповідно до загальних принципів прогностики та територіального прогнозування. Серед цих принципів особливе значення мають системність і узгодженість, варіантність і безперервність, а також веріфіцірумость (достовірність і точність) прогнозів. Територіальні прогнози використовуються при розробці схем економічного і соціального розвитку та фінансового стану регіонів і їх частин, розвитку і розміщення галузей, комплексних (генеральних) схем розвитку і розміщення продуктивних сил. Їх необхідність, особливо для середньо-і довгострокових періодів, обумовлюється довготривалість і комплексним характером територіальних проблем, великим впливом макроекономічної політики на формування регіональних комплексів та ринків. Загальна структура регіонального прогнозу показана на схемі 72.
Схема 72.
Структура комплексного прогнозу розвитку регіону.

Структура комплексного прогнозу розвитку регіону


Прогнозування застосовується в областях, де планування недоцільно або неможливо, але воно ні в якому разі не може замінити планування.
Планування - метод здійснення господарсько-організаторської функції держави та економічної політики. Важливою частиною планування є програмування. Воно базується на прогнозних розробках і має своєю метою складання проектів цільових комплексних програм.
Комісія готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку регіонів, удосконалення моніторингу соціально-економічного розвитку, надання допомоги в реалізації цільових програм розвитку територій.
З урахуванням пропозицій держава може виділяти регіональні квоти за кредитами на інвестиційні програми. Ця квота визначається сумою частки участі регіону у виробництві продукції і в кредитних ресурсах країни:


де Q1 - обсяг виробництва в регіоні; Q0 - обсяг виробництва в країні; Кри - квота по кредитах на інвестиційні програми; КВР - кредитні вкладення банків даного регіону; КВ0 - загальні кредитні вкладення всіх кредитних банків; КВМ - кредитні вкладення місцевих банків.
Регіональне цільове програмування дозволяє федеральному центру активно впливати на проблемні регіони, успішно вирішувати як поточні, так і стратегічні завдання, спрямовані на зменшення відмінностей у рівні соціально-економічного розвитку регіонів. Однак існуючі в Росії програми все ще мають істотні недоліки. Головні з них - слабке обгрунтування проблемних пріоритетів, відбору та ефективності програм, відсутність належної міжпрограмний ув'язки і координації, недостатнє опрацювання питань територіально-господарської комплексності та інтеграції, поганий контроль за реалізацією, нестійкість фінансування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. 4 Прогнозування регіонального розвитку "
 1. 2. Система прогнозування
  прогнозування соціально-економічного розвитку. 2. Основні напрямки здійснення прогнозування, показники регіональних прогнозів соціально-економічного розвитку загалом і в цілому, а також по окремих напрямках, товарам і
 2. Б. Система планування
  прогнозування розвитку різних основних для регіональної економічної системи ринків, товарів і
 3. скорботні ВЕК РОЗВАГ
  прогнозування від ворожіння на кавовій гущі полягає в тому, що другий іноді збувається »[1]. (Академік І.Анчішкін, основоположник економічного прогнозування в
 4. Тест до теми 12
  прогнозування а) є складовою частиною індикативного планування; б) існувало тільки в централізованій економіці; в) передує регіонального цільового програмування; г) здійснюється тільки на замовлення регіональних
 5. 2. Функціональна ефективність
  регіональної служби маркетингової діяльності з іншими регіональними структурними підрозділами. 2. Основні характеристики і напрямки систем мотивації, контролю, стимулювання, навчання, підвищення кваліфікації працівників регіональної служби маркетингового
 6. 6. Теорія «Міжгалузевого балансу»
  прогнозуванні структурних взаємозв'язків в економіці. Вона виходить з можливості досягнення загального макроекономічного рівноваги, для чого розроблена модель цього стану, що включає структурну взаємозв'язок всіх стадій виробничого процесу - виробництва, розподілу або обміну і звичайно споживання. Суть цього методу полягає в двоякому визначенні галузі економіки - як
 7. ЧАСТИНА 2. Стратегія регіональної маркетингової діяльності
  регіональні соціально-економічні цілі та завдання. 2. Основні положення регіональної соціально-економічної програми на коротко-, середньо-та довгострокову перспективу. 3. Основні підприємницькі, маркетингові та інноваційні стратегії, що застосовуються регіональної адміністрацією. 4. Основні напрями та етапи маркетингової діяльності регіональної адміністрації. 5. Основні
 8. Б. Клієнтура
  регіональної адміністрації? 2. Які заходи можна і необхідно реалізовувати на регіональному рівні для того, щоб клієнтура брала сприятливі для регіональної економічної системи
 9. Основна література з курсу «Національна економіка»
  регіональної економіки. М., 2000. Ведяпин В. І. Загальна економічна теорія. М.: Книга сервіс, 2002. Воронін Ю. М. Росія: економічне зростання. М., 2004. Гранберг А. Г. Основи регіональної економіки. М., 2000. Денісон Е. Дослідження відмінностей у темпах економічного зростання. М.: Прогресс, 2004. Жуков В. І., Мітрохін В. І. Антикризове управління. М., 2003. Козирєв В. М. Основи сучасної
 10. А. Програма регіональної маркетингової діяльності
  регіональної маркетингової діяльності відповідає і відповідає основним регіональним соціально-економічним цілям і завданням? 2. Наскільки реальною вона
 11. В. Система контролю
  регіональної маркетингової діяльності? 2. Як часто і повно керівництво регіональної адміністрації здійснює аналіз основних показників регіональної маркетингової
 12. Ж. Контактні аудиторії
  регіональної економічній системі та регіональної адміністрації додаткові можливості або проблеми? 2. Які заходи на регіональному рівні можна і необхідно здійснювати для ефективної роботи з кожної контактної
 13. А. Інформаційна система
  регіональної маркетингової діяльності сприяє збору необхідної для діяльності регіональної економічної системи інформації? 2. Як відбувається використання в діяльності регіональної адміністрації результатів, отриманих в ході маркетингових
 14. Б. Функціональна ефективність
  регіональної маркетингової діяльності та іншими структурними підрозділами регіональної адміністрації? 2. Які додаткове навчання, підвищення кваліфікації, додаткова мотивація, контроль або стимулювання потрібні для працівників служби регіональної маркетингової
 15. А. Організаційна структура
  регіональної маркетингової діяльності в змозі впливати на діяльність регіональної економічної системи? 2. Наскільки оптимальна структура побудови служби регіональної маркетингової діяльності з позицій випускається в регіоні продукції, ринків і
© 2014-2022  epi.cc.ua