Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Тест до теми 11

Визначте всі вірні відповіді.
1. У яких випадках існує сумісність між двома політико-економічними цілями економічної політики
а) досягнення однієї мети пов'язане з ризиком відмови від іншої;
б) переслідування однієї мети гальмує досягнення інших;
в) досягнення однієї мети сприяє реалізації інших;
г) досягнення однієї мети негативно впливає на інші.
2. Який вид грошового агрегату включає в себе готівкові та безготівкові гроші?
А) М0, б) М1; в) М2; г) М3.
3. Індекс цін може бути розрахований шляхом:
а) множення показника номінального ВНП на індекс споживчих цін;
б) ділення показника реального ВНП на індекс споживчих цін;
в) ділення показника номінального ВНП на показник реального ВНП;
г) множення показника реального ВНП на агрегатний індекс цін.

4. Які заходи дозволять уникнути скорочення зайнятості при зміщенні кривої сукупної пропозиції в результаті зростання витрат виробництва?
А) емісія грошей; б) підвищення податків;
в) зменшення грошової маси ЦБ;
г) стимулювання заощаджень в комерційних банках за допомогою преміальної системи.
5. Внутрішній борг зростає вищими темпами, ніж обсяг ВНП. Дана обставина
а) призведе до кризи фінансової політики держави;
б) не є негативною економічною ситуацією;
в) впливає на темпи економічного зростання;
г) не робить прямого впливу на стан економіки.
6. ЦБ, продаючи велику кількість державних цінних паперів на відкритому ринку, має на меті
а) зробити кредит більш доступним, б) збільшити інвестиції;
в) знизити облікову ставку; г) все зазначене невірно
7.
Державна політика доходів спрямована на
а) регламентування рівня зарплати всім працівникам;
б) підтримка рівного рівня оплати праці всіх працівників;
в) обмеження зростання особистих доходів;
г) перерозподіл доходів через систему податків і соціальних трансфертів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тест до теми 11 "
 1. Додаткова література
  Лозинський С.Г. Середні століття. Нарис соціально-економічної іс-торії середньовіччя. - ПТГ., 1922. Тест по темі
 2. РОЗДІЛ III. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ»
  Виберіть всі вірні відповіді. {Foto79} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ» {foto80} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ» {foto81} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ» {foto82} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ
 3. . Комп'ютерний категоріальний контроль
  Підготовлений програмний продукт (система управління базою даних або СУБД-4.1, програміст К.А. Рязанкін) дозволяє легко вводити словник в якості бази даних. СУБД-4.1 автоматично генерує тестові завдання за заздалегідь встановленим обсягом вибірки. Використовуються наступні типи завдань: підміна визначень до категорій, що студент повинен виявити; пропозиція до визначення ряду
 4. 2. Тест
  Прибуток: а) є для підприємця спонукальним мотивом, який дозволяє йому примиритися з ризиком; б) представляє для бізнесмена винагороду за ефективне ведення господарства; в) стимулює виробництво певних товарів і
 5. 2. Тест
  2.1. Короткострокові позики найчастіше використовуються для: а) купівлі обладнання, б) будівництва нових заводів та будівель; в) покриття витрат з виплати зарплати; г) фінансування наукових досліджень і дослідно-конструкторських
 6. Практикум по темі лекції 1
  Практикум по темі лекції
 7. Визнання
  Я повинен зізнатися ... До недавнього часу я не знав, чи можу продовжувати діяльність своєї компанії , Elliott Wave Research. Більше десяти років моєї всепоглинаючої пристрастю було прив'язати технологію розпізнавання патернів хвиль Елліотта до реальності, перетворити її в технологію, яка дасть трейдерам достатню перевагу в торгівлі при спробах передбачити майбутнє рух ринку. Ми
 8. 1. Тест
  Факторами, що не впливають на ціну землі, можна вважати: а) витрати виробництва в сільському господарстві; б) зростання населення країни; в) рівень інфляції; г) обмеженість територій, які сприятливі для сільського
 9. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  Для успішного вивчення курсу студентам дистанційної форми навчання необхідно вивчити зміст навчального посібника. Кожна тема посібника має наступну структуру: | опорний конспект лекції, що розкриває зміст теми; | додаткова література, читання якої дозволить розширити і поглибити отримані знання; | тестові завдання, що дозволяють оцінювати підготовку студента з кожної теми.
 10. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  Для успішного вивчення курсу студентам дистанційної форми навчання необхідно вивчити зміст навчального посібника. Кожна тема посібника має наступну структуру: - опорний конспект лекції, що розкриває зміст теми; - додаткова література, читання якої дозволить розширити і поглибити отримані знання; - тестові завдання, що дозволяють оцінювати підготовку студента з кожної теми.
 11. Додаткова література
  Мау В. Реформи і догми. 1914-1929. - М., 1993. Тести по темі
 12. Додаткова література
  Європа і Росія: досвід економічних перетворень / Відп. ред. В. М. Кудрі. - М., 1996. Тести по темі
 13. Додаткова література
  Все починалося з десятини: цей багатоликий податковий світ / Під. ред. Б.Є. Ланина. - М., 1992. Тести по темі
 14. 1. Тест
  Економічні відносини виражають господарські зв'язки наступного типу: а) людина - людина, б) людина - вешь - людина; в) річ - річ. Поясніть різницю в цих формулах економічних
 15. Тест до теми 6
  Знайдіть єдино вірну відповідь. 1. Відомі такі дані про споживання двох товарів: Виходячи з цього, можна однозначно зробити висновок: а) вартість життя зросла, б) вартість життя знизилася, в) зростання доходу споживача відстав від зростання цін, г) з приводу динаміки вартості життя нічого певного сказати не можна. 2. Якщо для товару А величина попиту зростає разом із зростанням ціни, то товар
 16. Тест до теми 2
  Виберіть всі вірні відповіді. 1. Що Ви розумієте під економічною категорією «власність»: а) володіння людиною матеріальними і духовними благами, б) юридично закріплене право володіти, розпоряджатися, використовувати належні людям матеріальні чи духовні блага; в) відносини між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ; г) комплекс прав власника благ. 2.
 17. Додаткова література
  Амосов А. Економічний і еволюційний аспект національних дер-жавних інтересів / / Зап. економіки. 1994. № 2. С. 89. Спаський І.Г. Російська монетна система. - М., 1962. Тести по темі
 18. Тест по темі 1
  Оберіть єдиний вірний відповідь. 1. Економічну теорію можна визначити як науку а) про біржовому ринку, б) про державне управління, в) про громадському виборі в умовах обмежених ресурсів; г) про те, як держава впливає на діяльність ринку. 2. Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії? а) ефективне використання ресурсів; б)
 19. У ПОШУКАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  * Перш ніж говорити по темі доповіді, хотілося б віддати належне пам'яті академіка Олексія Матвійовича Румянцева, який присвятив все своє життя проблеми прогресу
© 2014-2022  epi.cc.ua