Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

Тест до теми 6

Знайдіть єдино вірну відповідь.
1. Відомі такі дані про споживання двох товарів:
Виходячи з цього, можна однозначно зробити висновок:
а) вартість життя зросла, б) вартість життя знизилася,
в) зростання доходу споживача відстав від зростання цін,
г) з приводу динаміки вартості життя нічого певного сказати не можна.
2. Якщо для товару А величина попиту зростає разом із зростанням ціни, то товар А є:
а) товаром Гіффена, б) товаром нижчої якості,
в) звичайним товаром , г) вірно а) і б).
3. Рівновага виробника визначається законом:
а) рівності попиту та пропозиції, б) максимізації випуску,
в) рівності середньозважених граничних продуктивностей факторів виробництва,
г) мінімізації витрат виробничих ресурсів.

4. Изокванта має
а) негативний нахил,
б) опуклість, звернену до початку координат,
в) вірні відповіді а) і б), г) всі відповіді невірні.
5. Постійними чинниками виробництва для фірми є фактори:
а) які не впливають на попит на даний товар,
б) фіксовані при різному випуску продукції,
в) з постійною ціною, г) зумовлені розмірами фірми.
6. Винагорода підприємця за новаторство є елементом:
а) тільки економічного прибутку,
б) тільки бухгалтерського прибутку,
в) економічній і нормального прибутку,
г) економічної та бухгалтерської прибутку.

7. Фірма може мінімізувати витрати, якщо виробничі фактори:
а) мають найбільш низьку ціну;
б) мінімально використовуються у виробництві;
в) взаємозамінні у певних межах;
г) всі відповіді невірні
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тест до теми 6"
 1. Додаткова література
  темі
 2. РОЗДІЛ III. ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ»
  Виберіть всі вірні відповіді. {Foto79} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ» {foto80} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ» {foto81} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ» {foto82} ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ ПО КУРСУ «ІСТОРІЯ
 3. . Комп'ютерний категоріальний контроль
  тестові завдання за заздалегідь встановленим обсягом вибірки. Використовуються наступні типи завдань: підміна визначень до категорій, що студент повинен виявити; пропозиція до визначення низки категорій, з яких студент повинен вибрати відповідну категорію; зворотне співвіднесення визначень однієї категорії. Використовується тест відповідності, коли групі визначень відповідає група
 4. 2. Тест
  Прибуток: а) є для підприємця спонукальним мотивом, який дозволяє йому примиритися з ризиком; б) представляє для бізнесмена винагороду за ефективне ведення господарства; в) стимулює виробництво певних товарів і
 5. 2. Тест
  2.1. Короткострокові позики найчастіше використовуються для: а) купівлі обладнання, б) будівництва нових заводів та будівель; в) покриття витрат з виплати зарплати; г) фінансування наукових досліджень і дослідно-конструкторських
 6. Визнання
  тест ". Тест, який, нарешті, довів би повноцінність технології, яку ми так копітко розробляли. Цей остаточний тест довів би раз і назавжди, чи стане рафінований Хвильовий принцип Елліотта цінним інструментом прогнозування. Примітно, що за 70 років, з тих пір, як Р. Н. Елліотт виявив цінові моделі в рухах ліквідних ринків, ніхто і ніколи не доводив
 7. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 8. 1. Тест
  Факторами, що не впливають на ціну землі, можна вважати: а) витрати виробництва в сільському господарстві; б) зростання населення країни; в) рівень інфляції ; г) обмеженість територій, які сприятливі для сільського
 9. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  тестові завдання, що дозволяють оцінювати підготовку студента з кожної теми. Ці завдання рекомендується використовувати в якості контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; | тренувальний підсумковий тест з історії економіки. Для того, щоб вивчення курсу було усвідомленим, в тексті передбачено поля для питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної
 10. 4. Рекомендації по роботі з навчальним посібником
  тестові завдання, що дозволяють оцінювати підготовку студента з кожної теми. Ці завдання рекомендується використовувати в якості контрольної роботи для студентів заочної форми навчання; - тренувальний підсумковий тест з історії економіки. Для того, щоб вивчення курсу було усвідомленим, в тексті перед-бачено поля для питань і зауважень, з'ясувати які можна в ході подальшої самостійної
 11. Додаткова література
  темі
 12. Додаткова література
  темі
 13. Додаткова література
  темі
 14. 1. Тест
  Економічні відносини виражають господарські зв'язки наступного типу: а) людина - людина, б) людина - вешь - людина; в) річ - річ. Поясніть різницю в цих формулах економічних
 15. Додаткова література
  темі
 16. Тест по темі 1
  Оберіть єдиний вірний відповідь. 1. Економічну теорію можна визначити як науку а) про біржовому ринку, б) про державне управління, в) про громадському виборі в умовах обмежених ресурсів; г) про те, як держава впливає на діяльність ринку. 2. Яке з цих положень не має відношення до визначення предмета економічної теорії? а) ефективне використання ресурсів; б)
 17. Тест до теми 7
  Визначте всі вірні відповіді. 1. Всі нижченаведене може бути віднесено до суспільних благ, крім : а) національної армії, б) системи охорони здоров'я; в) житлово-комунального господарства міст; г) транспортної системи. 2. Прихильники класичних уявлень про ринок, найімовірніше, виступили б на підтримку: а) зростання державного сектора в економіці, б) введення закону про
 18. У ПОШУКАХ НОВОЇ ПАРАДИГМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  темі доповіді, хотілося б віддати належне пам'яті академіка Олексія Матвійовича Румянцева, який присвятив все своє життя проблеми прогресу
 19. Лекція 22 Тема: ВЛАСНІСТЬ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. ПРИВАТИЗАЦІЯ І роздержавлення
  темі є такі питання, як: - сутність власності як економічної категорії; - закони власності і присвоєння; - форми власності; - приватизація та
 20. Лекція 24 Тема: МЕТОДИ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ РОСІЇ
  темі є наступні питання: - первісне нагромадження капіталу; - механізм ринкових перетворень; - концепція економічної безпеки; - роль інститутів в ринковій трансформації, тіньова
© 2014-2022  epi.cc.ua