Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

6.2. Поведінка споживача у ринковій економіці

Розміри, структура і динаміка попиту споживача в умовах обмеженого бюджету в мікроекономіці досліджується теорією споживчої поведінки, заснованої на маржиналізмом. Її вихідними принципами є визнання, по-перше, економічного суверенітету споживача (тобто можливості впливати на пропозицію товарів через попит) і, по-друге, раціональності поведінки споживача, якщо він отримує максимум корисності при обмеженому доході.
Корисність - ступінь задоволення (задоволення) від споживання товару. Корисність товару - поняття суто індивідуальне, яке залежить від багатьох факторів. Основні фактори, що впливають на споживчу поведінку, показані на схемі 24.
Схема 24.


Якщо смаки споживача постійні, а функція споживання неперервна, то будь-якому нескінченно малому збільшенню кількості товару Q відповідає приріст загальної корисності TU. Однак вона зростає все більш повільними темпами через те, що гранична корисність даного товару MU (або додаткова вартість принесена останньою одиницею) має тенденцію до скорочення. Закон спадної граничної корисності може бути представлений за допомогою наступної таблиці.


Убуваючий гранична корисність допомагає пояснити закон попиту. Крива попиту збігається з кривою граничної корисності, т. к. із збільшенням кількості товару ціни на кожну одиницю падають. Це відбувається через зниження корисності від споживання кожної додаткової одиниці товару.
Існують два способи оцінки корисності. Кардиналістський підхід пов'язаний зі спробою обчислити значення корисності на основі використання умовної одиниці - ютілі. Прихильники ординалістського підходу стверджують, що корисність неможливо виміряти кількісно, але на основі переваг можна виявити порядкову корисність, тобто описати поведінку споживача шляхом ранжирування.
Графічне зображення різних комбінацій двох економічних благ, що мають однакову корисність для споживача, називається кривою байдужості (u). Безліч кривих байдужості одного споживача утворюють карту байдужості. При цьому чим правіше і вище розташована крива байдужості, тим більше задоволення приносять представлені нею комбінації двох благ. Інформацію ж про найбільш вигідному наборі продуктів для споживача дає лінія бюджетного обмеження, рівняння якої можна записати наступним чином:
I=P1 Q1 + P2 Q2, де
I - дохід споживача;
P1; P2 - ціна товарів А і Б;
Q1; Q2 - кількість товарів А і Б.

Точка дотику кривої байдужості з лінією бюджетного обмеження показує положення рівноваги споживача (оптимум споживача).
Схема 25.
Споживче рівновагу.

Споживче рівновагу


Воно досягається, коли відносини граничних корисностей окремих товарів до їх цінами рівні:
MU1: P1=MU2: PВліяніе на споживчий вибір цін і доходу описується за допомогою ефектів доходу та заміщення.
Ефект доходу - збільшення споживання нормального блага в результаті падіння його ціни за рахунок збільшення реального доходу, викликаного зниженням ціни, і навпаки, скорочення споживання нормального блага в результаті зростання його ціни за рахунок скорочення реального доходу, викликаного зростанням цін.
Ефект заміщення - реакція споживача на підвищення ціни нормального блага, що входить до споживчого кошика, яка веде до скорочення купівлі подорожчав блага і до збільшення покупки благ, які можуть замінити подорожчали.
Поряд із загальними принципами вибору раціонального споживчого вибору існують особливості, які визначаються впливом на нього ринкового попиту, а також смаків і уподобань. Ці фактори обумовлюють функціональний або нефункціональний характер попиту (схема 26).
Схема 26.


Функціональний попит - попит на товар, обумовлений якостями товару.
Нефукціональний попит - попит, обумовлений факторами, не пов'язаний з самим товаром. Особливе значення при нефункціональні попиті мають випадки взаємного впливу ринкового і індивідуального попиту, які американський економіст Х.Лейбенстайн назвав ефектом приєднання до більшості (споживач купує той же, що й інші споживачі), ефект сноба (прагнення виділитися з натовпу) і ефект Веблена (престижне або демонстративне споживання).
Функціональний і нефункціональний попит в економічній теорії часто співвідносять з нормальним і аномальним поведінкою споживача.
Нормальна поведінка споживача описується законом попиту. Іншими словами, при зростаючої ціною на певний продукт його споживання, як правило, буде зменшуватися. При падінні ціни споживач буде купувати товари в більшій кількості.
Аномальне поведінку споживача означає те, що поведінка споживача не передбачуваному, він реагує на процеси ринку зовсім інакше, ніж більшість його агентів. Цим зокрема можна пояснити прагнення купувати нерухомість навіть при зростаючих цінах в умовах інфляції.
Важливо відзначити, що при будь-якому поведінці споживача його головним принципом діяльності є максимізація загальної корисності в умовах обмежених ресурсів.

Теорія граничної корисності показує, що будь-який індивідуум, пред'являючи попит на той чи інший товар, суто об'єктивно оцінює свій бюджет і граничну корисність одиниці товару. Додаткова корисність, яку споживач отримує за рахунок різниці між тим, що він готовий віддати за приобретаемое благо і тим, що він віддає в дійсності становитиме прибуток (виграш) споживача. Якщо ж товар, що купується оцінюється нижче, ніж його вартість споживач має програш. Графічно такий стан споживача можна показати наступним чином (схема 27):
Схема 27.
Виграш і програш споживача.

Виграш і програш споживача


На поведінку споживача у ринковій економіці впливає також асиметрична інформація - ситуація, в якій частина учасників угоди володіє важливою інформацією, якої не володіють інші зацікавлені особи . Це означає наявність невизначеності і ризику.
Невизначеність - ситуація, для якої характерний брак інформації про ймовірні майбутні події.
Ризик - положення, варіанти результату якого відомі, але невідомо який з них настане точно. Хоча по відношенню до ризику всі люди діляться на три основні групи: антипатичні до ризику, нейтральні до ризику і які віддають перевагу ризик, більшість споживачів воліють зменшувати його наслідки. Способи мінімізації ризику показані на схемі 28.
Схема 28.


Страхування - механізм распределнія ризиків між тими, хто хотів би убезпечити себе від можливих наслідків виникнення згубних ситуацій. Страховка від ризику надається в обмін на внесення страхової премії. У разі настання страхової події страхова компанія виплачує потерпілому компенсацію за завдані збитки. Сума внесених премій формує загальний фонд для виплати компенсацій, а також є джерелом покриття адміністративних витрат страхової компанії.
Вартість повної інформації визначається різницею між очікуваною вартістю якого-небудь придбання, коли є повна інформація, і очікуваною вартістю, коли інформація неповна.
Диверсифікація - розподіл капіталу та / або видів діяльності з декількох сфер для зменшення ризику шляхом перерозподілу прибутку з однієї сфери для покриття збитків в іншій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.2. Поведінка споживача у ринковій економіці "
 1. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  поведінки споживача на ринку. Теорія споживання є важливою складовою частиною мікроекономіки, так як дозволяє пояснити формування попиту, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії внесли значний внесок економісти XIX і початку XX в.: Г. Госсен і Е. Енгель (Німеччина), К. Менгер і Е. Бем-Баверк (Австрія), У.С. Джевонс і Ф. Еджуорт (Англія) і
 2. Глава 5. Поведінка споживача у ринковій економіці
  поведінки споживача на ринку. Теорія споживання є важливою складовою частиною мікроекономіки, так як дозволяє пояснити формування попиту, його структуру, динаміку, взаємозв'язок з цінами. У створення цієї теорії внесли значний внесок економісти XIX і початку XX в.: Г. Госсен і Е. Енгель (Німеччина), К. Менгер і Е. Бем-Баверк (Австрія), У.С. Джевонс і Ф. Еджуорт (Англія) і
 3. Лекція 11 Тема: ЕКОНОМІКА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ПОВЕДІНКИ
  поведінці окремого споживача. Аналізу піддається: - домашнє господарство в командному, ринкової та перехідній економіці; - суверенітет споживача і свобода споживчого вибору; - пояснення поведінки споживача з позицій теорії граничної корисності, бюджетних ліній і кривих
 4. Проблемні питання
  поведінку споживача у ринковій економіці, що необхідно проаналізувати? 2. Як ви розумієте розумна поведінка і переваги споживача? Розумний споживач купує товар за високою або низькою ціною? Яким чином зміна доходу і цін впливає на поведінку споживача? 3. Чому дохід споживача розглядається як «бюджетне стримування»? Чи завжди споживач діє в рамках
 5. 11.1. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ПОВЕДІНКИ
  поведінку споживача. 1. Розумна поведінка. Типовий споживач прагне отримати за свої гроші «все, що можна», або, використовуючи спеціальну термінологію, максимізувати сукупну корисність. Інакше кажучи, він хоче придбати максимум товарів і послуг при мінімумі витрат. Такий «крок» споживача розглядається як розумна поведінка. 2. Уподобання. Середній споживач має
 6. Основні терміни і поняття
  поведінка, правило максимізації корисності, крива байдужості, карта кривих байдужості, бюджетна лінія, рівноважне положення споживача, попит, закон попиту, нецінові фактори попиту, цінова, перехресна еластичність, еластичність по доходу, пропозиція, закон пропозиції, еластичність пропозиції, ринкова рівновага, ціна ринкової рівноваги, рента (надлишок) споживача, порушення
 7. 1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
  поведінка - це процес формування попиту споживачів на різноманітні товари та услугі.с урахуванням їх доходу та особистих уподобань. На ринку споживач стикається з незліченною кількістю товарів і послуг, з яких він повинен сформувати свою «споживчий кошик», тобто набір товарів, який володіє для нього певної корисністю. Це перше правило споживчої поведінки.
 8. Висновки
  поведінку. 2. Споживчий вибір в умовах ринкової економіки завжди пов'язаний не тільки з оцінкою корисності споживаних благ (перше і друге правила споживчої поведінки), але і з зіставленням цін альтернативних варіантів вибору. 3. В основі споживчого вибору лежать два закони Госсена. Перший говорить: гранична корисність кожної наступної одиниці блага, одержуваної в даний
 9. Практикум по темі лекції 11
  поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад є тотожними поняття «сім'я» і «домашнє господарство»?
 10. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в економіку. Розглянуто основні показники національної економіки,
 11. 8. Недосконалість ринкової поведінки
  поведінка конкурентів через їх відносно великого числа. Однак у тих випадках, коли ринку властива щільна олігополія, перевага віддається нецінової конкуренції і існує реальна можливість вступу в таємну змову виробників певних товарів. У сучасних умовах, коли, з одного боку, діє антитрестовські законодавство, а з іншого - у наявності недоліки і
 12. Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001
  поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність і межі державного втручання в економіку. Розглянуто основні показники національної економіки,
 13. Висновки
  поведінку. 2. Споживчий вибір в умовах ринкової економіки завжди пов'язаний не тільки з оцінкою корисності споживаних благ (перше і друге правила споживчої поведінки), але і з зіставленням цін альтернативних варіантів вибору. 3. В основі споживчого вибору лежать два закони Госсена. Перший говорить: гранична корисність кожної наступної одиниці блага, одержуваної в даний
 14. Гранична норма і зона заміщення
  поведінки покупця за допомогою кривих байдужості виникає питання: від якої кількості одного товару готовий відмовитися споживач, щоб придбати додаткову одиницю іншого товару. Відповідь на це питання дає гранична норма заміщення (MRS), яка показує, в якій мірі (в якому межі) споживач готовий замінити один товар іншим (товар А товаром В) так, щоб отримати при цьому те
 15. Терміни і поняття
    поведінка Споживчий кошик Корисність: загальна, гранична Функція корисності Крива корисності (загальної та граничної) Закони Госсена: перший і другий кардиналістський теорія Ординалістська теорія Споживчий вибір Два правила споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений рубль Ефект приєднання до більшості Ефект сноба Ефект Веблена
 16. 19. ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА
    поведінки пояснює, як покупці витрачають свій дохід з метою максимізації своїх потреб. Вона показує, яким чином на вибір впливають ціни товарів, дохід, переваги і як покупці максимізують свої «чисті» виграші від придбання товарів і послуг. Ця теорія має широку сферу застосування не тільки при здійсненні вибору в ринковій діяльності. Вона може пояснити,
 17. Г Л А В А 4 РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ
    поведінкою
 18. 1. Індивідуальні та риночниекрівие попиту
    поведінка споживачів в якості покупців. Поведінка ж підпри-ємств в якості покупців і поведінку споживачів в якості про-давцами обговорюються в частині 4, яка присвячена ринкам використовуючи-екпортувати фірмами ресурсів. 97 Про 10 Кількість Споживач 1 0 10 20 Кількість Споживач 2 РІС. 6-1. Індивідуальні криві попиту та ринкова кріваяспроса.
 19. 3. Різноманітність форм олигополистического поведінки
    поведінка олігополістів на практиці отлічаетсямногообразіем. У цьому параграфі ми обговоримо НЕ-які типи поведінки, які можуть вознікатьна практиці, починаючи з найбільш явною різновид-ності
 20. Глава 12. Конкуренція і монополія на ринку
    поведінки фірми. У реальній дійсності чисто конкурентні ринки зустрічаються рідко, як правило кожна фірма має «своє обличчя», і кожен споживач, вибираючи продукцію тієї чи іншої фірми, керується нс тільки корисністю продукції та її ціною, а й своїм ставленням до самої фірми, до якості випускаються нею виробів. У цьому сенсі становище кожної фірми на ринку в чомусь унікально, або,
© 2014-2022  epi.cc.ua