Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Економічна теорія. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

6.1. Загальна характеристика споживчого сектора в економіці

Домогосподарство (сім'я) у сучасній економіці являє собою головну силу у виробництві й розподілі товарів і послуг. У різні історичні епохи в залежності від характеру суспільних відносин змінювалися місце і роль, структура і функції, величина і стійкість, права і відповідальність, положення в суспільстві чи соціально-економічний статус сім'ї. Однак саме в сім'ї здійснюється формування основних потреб індивіда і його інтересів.
Схема 21.


Людський капітал - це наявний у кожної людини запас знань, здібностей і мотивацій.
Людський капітал за своїм призначенням зіставимо з фізичним капіталом, так як його формування вимагає відволікання коштів в збитки поточному споживанню, але служить джерелом підвищення продуктивності праці та заробітків у майбутньому. Це благо тривалого, але обмеженого терміну служби, воно може змінювати свою цінність залежно від інших факторів, для його функціонування необхідні «амортизаційні витрати». Крім того інвестиційний період у людського капіталу значно довший, ніж у фізичної. У останнього він становить від 1 до 5 років, а у такої форми вкладень у людину, як освіта, інвестиційний період може досягати 12-20 років.
Система функцій сім'ї з формування та накопиченню людського капіталу включає:
- створення матеріальної бази сім'ї;
- виробництво фізичної основи людського капіталу (реалізація дітородної, виховної та рекреаційної функцій);
- реалізація людського капіталу за допомогою різних способів підприємництва та працевлаштування.
Найбільш важливою функцією сім'ї є формування і використання сімейного бюджету.
Сімейний (споживчий) бюджет - таблиця доходів і витрат сім'ї за певний період часу, найчастіше за рік.
Орієнтовна структура бюджету представлена в таблиці 12.
Таблиця 12.
Споживчий бюджет.

Споживчий бюджет


Вивчення дохідної частини сімейного бюджету включає два підходи: функціональний розподіл відповідно з функцією, виконуваної домохозяйствовом, і приватне розподіл серед домогосподарств та їх членів. Аналіз функціонального розподілу доходів показує, що найбільшим джерелом доходу домогосподарств є заробітна плата (близько 70%). Практично рівні частки в доході складають доходи дрібних власників, а також орендна плата, відсотки на капітал і прибуток від підприємницької діяльності. У країнах з недостатньо розвиненими ринковими відносинами особливе місце займають нелегальні доходи від тіньової економіки.
Тіньова економіка - сукупність неврахованих і протиправних видів економічної діяльності (схемі 22).
Схема 22.


Особисте розподіл доходів пов'язане з диференціацією доходу залежно від персонального відмінності учасників ринку (талант, здібності, кваліфікація, освіта і т. д.) і через асиметричності ринкового механізму (неспівпадання попиту і пропозиції, потреб і можливостей). Для кількісної оцінки диференціації доходів застосовуються різні показники. Ступінь нерівності демонструє крива Лоренца (цибуля Лоренца), яка показує розподіл особистих доходів серед різних груп населення (схема 23).
Схема 23.
Крива Лоренца.

Крива Лоренца


Для характеристики розподілу сукупного доходу між групами населення застосовується індекс концентрації доходів населення (коефіцієнт Джині).
Чим ближче значення цього коефіцієнта до одиниці, тим вище нерівність. Для характеристики диференціації доходів використовується також доцільний коефіцієнт, що виражає співвідношення між середніми доходами 10% найбільш високооплачуваних громадян та середніми доходами 10% найменш забезпечених.
Диференціація доходу та рівня життя населення загострює проблему бідності в ринковій економіці. Бідність не піддається точному визначенню і зазвичай трактується як такий стан сімейного бюджету, при якому основні потреби сім'ї перевищують наявні у неї засоби для їх задоволення.
У соціальній практиці бідність вимірюється за допомогою прожиткового мінімуму. Останній існує у двох видах: соціального та фізіологічного. Соціальний мінімум включає мінімальні норми задоволення фізіологічних, духовних і соціальних потреб. Фізіологічний мінімум розрахований на задоволення тільки головних фізіологічних потреб і оплату основних послуг, причому протягом відносно короткого часу і без придбання непродовольчих товарів. Для визначення прожиткового мінімуму використовується метод споживчого кошика.
Потребительная кошик - набір товарів і послуг, що забезпечує життєдіяльність людини і характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання людини або сім'ї. Потребительная кошик дозволяє визначити «індекс цін».
Індекс цін представляє співвідношення ціни «споживної кошика» в даному періоді з аналогічною кошиком в базовому періоді. Індекс цін характеризує реальний дохід, тобто кількість товарів і послуг, які можна придбати на суму грошового доходу. Дохід у грошовому вираженні називається номінальним доходом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Загальна характеристика споживчого сектора в економіці "
 1. Загальна характеристика
  сектор. Зберігається багатоукладність перешкоджає створенню всеосяжного господарського механізму: він зберігає свою фрагментарність. Досі ринкові, капіталістичні відносини в господарстві, особливо в сільськогосподарській сфері, сусідять з напівфеодальними, оскільки прибуток не виступає регулятором господарських процесів. Питома вага організованого сектора індійської економіки в
 2. 8.1. Загальна характеристика міжнародного фінансування
  характеристика міжнародного
 3. Глава 1. Загальна характеристика економічної теорії
  характеристика економічної
 4. Тема 22. Характеристика податкової системи Китаю
  характеристика податкової системи Китаю. Система податкових органів Китаю. 2. Характеристика основних податків загальнодержавного значення в Китаї. 3. Характеристика основних місцевих податків в Китаї. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Китаю:
 5. Частина 1. Загальна характеристика податкової системи Російської Федерації
  характеристика податкової системи Російської
 6. Тема 23. Особливості функціонування податкових систем країн Скандинавії
  характеристика податкової системи Швеції. Структура і основні види податків. 2. Загальна характеристика податкової системи Данії. Структура і основні види податків. 3. Загальна характеристика податкової системи Норвегії. Структура і основні види податків. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно
 7. Тема 4 Загальна характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи побудови
  характеристика податкової системи російської Федерації, її структура і основні принципи
 8. Тема 21. Характеристика податкової системи Японії
  характеристика податкової системи Японії. Система податкових органів Японії. 2. Характеристика основних загальнодержавних податків Японії. 3. Характеристика основних місцевих податків Японії. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Японії:
 9. 1. Принципи (правила) раціональної поведінки споживача. Концепція корисності і споживчий вибір
  загальна корисність, але при цьому темп збільшення загальної корисності
 10. Терміни і поняття
  загальна, гранична Функція корисності Крива корисності (загальної та граничної) Закони Госсена: перший і другий кардиналістський теорія Ординалістська теорія Споживчий вибір Два правила споживчої поведінки Гранична корисність на витрачений рубль Ефект приєднання до більшості Ефект сноба Ефект Веблена Споживчі переваги Криві байдужості Карта
 11. Загальні положення.
  Споживчого призначення. Це насамперед харчосмакова і текстильна промисловість. У міру зрушень у системі переваг споживачів помітно зростає стимулюючий вплив споживчого попиту на передові в технічному відношенні товари (побутова електроніка, особистий автотранспорт і т.д.). Поряд із зазначеними секторами високу залежність від споживчого попиту демонструє також
 12. 58. Що таке коефіцієнт мультиплікації? Яку роль він відіграє в теорії Дж. М. Кейнса?
  Споживчі товари, причому більшою мірою, ніж попиту на інвестиції. Зростання доходів працівників, зайнятих в інвестиційному секторі, означає збільшення їх спро-са на споживчі товари. Отже, ростуть випуск і доходи в галузях, що виробляють предмети споживання. У свою чергу це викликає розширення виробництва та доходів в «третинному» секторі. Початковий «поштовх» до розширення
 13. 3. Теми контрольних робіт для студентів дистанційної форми навчання
  характеристика економіки стародавнього світу. 2. Основні риси розвитку первісної економіки. Значення неолітичної революції. 3. Загальна характеристика і етапи розвитку економіки середньовіччя. 4. Господарські реформи в Росії XV - пер. підлог. XVII в. 5. Особливості первісного нагромадження капіталу і мануфактурного виробництва (на прикладі однієї з країн за вибором студента). 6.
 14. Тема 16. Характеристика податкової системи США
  характеристика податкової системи США. Система податкових органів США. 2. Характеристика основних податків федерального бюджету США і податків штатів. 3. Характеристика місцевих податків в США. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи США: визначити
 15. Тема 18. Характеристика податкової системи Канади
  характеристика податкової системи та система податкових органів в Канаді. 2. Характеристика основних федеральних податків і податків провінцій Канади. 3. Характеристика основних місцевих податків в Канаді. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи
 16. Споживчий надлишок
  загальна корисність або «справжня цінність», яку він при цьому отримує, вимірюється сумою 20 + 14 + ... + 2=59 шилінгів, а споживчий надлишок дорівнює 59 - 14=45 шилінгам. Його можна трактувати як додаткове задоволення, яке споживач отримує, купуючи за свої 14 шилінгів май чай, а не який-небудь інший товар, цінність якого не перевищувала б заплачені за нього 14
 17. Рівноважні і нерівноважні системи
  характеристики рівноважних і нерівноважних систем. Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С -
 18. Рівноважні і нерівноважні системи
  характеристики рівноважних і нерівноважних систем. f Рівновага кругообігу в приватному секторі закритої економіки спостерігається в тому випадку, коли заплановані фірмами і домашніми господарствами реальні витрати на покупку створених в країні кінцевих товарів і послуг рівні реальному обсягу виробленого національного доходу, тобто виконується рівність: де Y-реальний національний дохід; С -
 19. Тема 19. Характеристика податкової системи Франції
  характеристика податкової системи Франції. 2. Система податкових органів та організація податкового контролю у Франції. 3. Характеристика основних загальнодержавних та місцевих податків Франції. Висновок Список використаних джерел У Запровадження визначається актуальність теми, мета і завдання роботи. У першому питанні необхідно дати загальну характеристику податкової системи Франції:
© 2014-2022  epi.cc.ua