Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ЛЕКЦІЯ 11 ТЕМА: ЕКОНОМІКА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ПОВЕДІНКИ


У лекції триває вивчення функціонування первинних ланок економіки. На цей раз мова піде про домашнє господарство і поведінці окремого споживача.
Аналізу піддається:
- домашнє господарство в командному, ринкової та перехідній економіці;
- суверенітет споживача і свобода споживчого вибору;
- пояснення поведінки споживача з позицій теорії граничної корисності, бюджетних ліній і кривих байдужості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лекція 11 Тема: ЕКОНОМІКА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ПОВЕДІНКИ "
 1. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  тематизує їх затасканий-ні й убогі фрази. Для класичної політичної економії характерна науч-ная сумлінність. Маркс це особливо підкреслює на прикладі Рікардо. Вульгарні ж економісти займаються переважно свідомої та упередженої апологією ка-піталізма. Цю рису Маркс сформулював у послесл-вії до другого видання I тому «Капіталу», кажучи, що відтепер для
 2. Розглянемо кожне з наступних тверджень Згодні ви з ними чи ні? а.
  Тема для відмінників ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОГО ВИБОРУ ГЛАВА 21 У цьому розділі ви - Побачите, що бюджетна лінія відображає варіанти споживчого вибору - Навчитеся використовувати криву байдужості для представлення споживчих переваг - проаналізуєте детермінанти оптимального споживчого вибору - Дізнаєтеся, як споживач реагує
 3. Графік (б) являє криву попиту, побудовану на підставі рішень споживача.
  Тема для відмінників «Товари Гіффена» - товари, зростання ціни на які супроводжувалосяється одночасним збільшенням попиту. Однак економічна теорія припускає існування висхідних кривих попиту, коли в протиріччя із законом попиту зростання ціни на товар веде до збільшен-нію обсягів його закупівель. Розглянемо випадок, коли споживач купує два товари - м'ясо та картоплю (рис.
 4. 35. Поясніть істота моделі загальної економічної рівноваги Л. Вальраса.
  Тема, що охоплює різні сектори та ринки. Як вони функціонують в найбільш загальному вигляді? Наскільки стійкі багатоаспектні параметри економіки? На основі яких принципів встановлюється взаємодія цін, витрат, обсягів попиту та пропозиції на різних ринках? Чи приймає це взаємодія форму «равновесности» або ринковий механізм діє у зворотному напрямку ? Знайти відповіді на
 5. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  тематичного спрямування мають справу майже виключно з умовами цих ідеальних конструкцій, має змусити людей переконатися в тому, що вони являють собою нереальні, внутрішньо суперечливі і ідеальні виверти мислення і нічого більше. Вони безумовно не є вдалими моделями для побудови живого суспільства діяльних людей. Сучасний бухгалтерський облік є результатом
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  тематичного праці. Це, звичайно, зовсім перекручує картину первісного гро-ва. Виходить, що ніякої первісної економіки не було, че * ловек не відрізнявся від тварин, кожен поодинці здобував собі засоби існування. Відповідно цієї неправдивої схе- ме Бюхер підбирав і фактичний матеріал. Візьмемо інше питання. Бюхер багато уваги приділяв ан-тичної економіці, але давав їй
 7. 1.3. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ. ФАКТОРИ, ЇХ ВИЗНАЧАЮТЬ
  економіка при макроекономічна підході може бути представлена у вигляді єдиного агрегує-ванного ринку економічних благ, що складається з одного сукупного споживача і одного сукупного виробника, що випускає со-сукупними продукт, призначений для особистого та виробничо-го споживання. Цей продукт реалізується за єдиною сукупної ціною. Аналіз даного ринку здійснюється за допомогою
 8. 3. Економіка в релігійному світосприйнятті
  тема суспільних цінностей ставала все більш индивидуалистичной. Справедлива ціна Аристотеля належить першість і в аналізі явища, яке сьогодні ми називаємо ціною товару - поняттям, навколо якого будується вся теорія сучасної мікроекономіки. Втім, у самого Аристотеля йшлося про проблему справедливості при обміні. Він 'ibid. 10 Ibid. 19 розумів, що головне в
 9. 2. Теорія людського капіталу
  економікою. Високі норми віддачі свідчать про недоінвестування, низькі - про переінвестірованіі. Крім розробки теоретичної моделі, Беккер здійснив практичний розрахунок економічної ефективності освіти. Наприклад, дохід від вищої освіти визначається як різниця в довічних заробітках між тими, хто закінчив коледж, і тими, хто не пішов далі середньої школи. У складі
 10. 2. кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  тема не в змозі позбавити суспільство від криз і безробіття. Одночасно було спростовано положення про те, що в точної економіці діє "чиста" і "досконала конкуренція". До місця буде згадано, що в 1933 р. з'явилися Дж. Робінсона "Економічна теорія недосконалої конкуренції "і Е. Чемберліна" Теорія монополістичної конкуренції ". Таким чином, всі усвідомили реальний стан
 11. Споживчі витрати
  економіка знахо-диться на спаді, найімовірніше, фірми не рассчи-ють на швидке підвищення попиту, а тому й неспешат з будівництвом нових заводів і установ-кою нового обладнання. Незважаючи на існування зв'язку між теку-щим рівнем попиту на продукцію фірм і планованих інвестиційними витратами, ми всі жесделаем сильне допущення про незмінність уровняінвестіціонного попиту. Тимчасово
 12. Глосарій
  тема з ча-стичного резервами потенційно вразлива для напливу ви-мог про повернення депонованих коштів БАРТЕРНА ЕКОНОМІКА Barter economy. Економіка, вкоторой не існує будь-якого єдиного та общепрінятогосредства обміну; товари обмінюються безпосередньо наінші товари. БАР'ЄРИ ВХОДЖЕННЯ. Barriers to entry. Стримують по-потенційних конкурентів від проникнення в ту або
 13. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  економіки, тобто аналізовані у попередній темі рівноважні моделі є статичними. Ні в одній з них не враховується фактор часу і зміна ресурсного потенціалу. Однак економічна історія переконливо показує, що економіка знаходиться в постійному русі: спостерігаються певні коливання, періоди зростання змінюються спадом. При цьому була помічена певна періодичність
 14. Глава 1 ВСТУП У макроекономіці
  економіка », як відомо, виникло в Стародавній Греції і означало «розумне ведення домашнього господарства». У наш час під терміном «економіка» розуміють, по-перше, сукупність відносин, що виникають у суспільстві в процесі створення економічних благ, тобто благ, необхідних для існування людини, по-друге , народне господарство в цілому або його частину, що включає відповідні галузі та види
 15. Словник термінів
  тема - світова валютна система, при якій долар США, а також англійський фунт стерлінгів хоча і в значно меншому обсязі, але здійснювали резервні функції поряд із золотом і обмінювалися на нього. Бюджетна позика - бюджетні кошти, що надаються іншому бюджету на поворотній, безоплатній або платній основі на строк не більше шести місяців. Бюджетно-фінансова політика -
 16. Нова теорія споживання
  економіки домашнього господарювання »- ще однієї важливої гілки« економічного
© 2014-2022  epi.cc.ua