Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Графік (б) являє криву попиту, побудовану на підставі рішень споживача.

Графік (б) являє криву попиту, побудовану на підставі рішень споживача. Таким чином, теорія споживчого вибору забезпечує нам теоретичне обгрунтування поведінки кривої попиту (гл. 4). Нам було корисно дізнатися про те, що крива попиту визначається теорією споживчий вибору, однак цей результат сам по собі не виправдовує зусиль, за-Гаяне на її розвиток. Для висновку про те, що поведінка споживачів залежить від зміни ринкових цін, навряд чи необхідні глибокі аналітичні досліджень-ня. Але теорія споживчого вибору буде для нас дуже корисна, оскільки вона використовується для аналізу основних чинників поведінки домашніх господарств. Практичне застосування теорії споживчого вибору Рис. 21.11 ПОБУДОВА КРІ-ВОЙ ПОПИТУ На графіку (а) показано, що при зниженні ціни Pepsi з $ 2 до $ 1 за пінту, споживчий оптимум перемеща-ється з точки А в точку В. При цьому кількість прид-танемо Pepsi возрас-тане з 50 до 150 пінт. Крива попиту на графіку (б) відображає зв'язок між попитом на товар і його ціною.
Тепер, коли ми познайомилися з основами теорії споживчого вибору, по-намагаємося використовувати її для пошуку відповідей на чотири питання про механізм грункціонірованія економіки. На перший погляд вони можуть здатися ніяк не пов'язаними між собою. Але так як пошук відповіді на кожне з питань вклю-сподівається в себе аналіз прийняття рішень на рівні домашніх господарств, ми використовують-ем знайому нам модель поведінки споживача. Чи всі криві попиту мають спадний характер? Зазвичай при зростанні ціни на товар покупці обмежують його придбання. У гол. 4: и вказували, що така поведінка споживачів - прояв закону попиту. Ніс-одящій характер кривої попиту якраз і відображає цю закономірність. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Намалюйте лінію обмеження бюджету та криві байдужості для Pepsi і піци. Покажи-ті, що станеться з лінією обмеження бюджету і точкою оптимуму при збільшен-ванні ціни піци. Відзначте зміни, зумовлені ефек-том доходу та ефек-том заміщення. 464 Частина 7. Додаткова тема для відмінників «Товари Гіффена» - товари, зростання ціни на які супроводжувалосяється одночасним збільшенням попиту.
Однак економічна теорія припускає існування висхідних кривих попиту, коли в протиріччя із законом попиту зростання ціни на товар веде до збільшен-нію обсягів його закупівель. Розглянемо випадок, коли споживач купує два товари - м'ясо та картоплю (рис. 21.12). Вихідна бюджетна лінія проходить через точки А до В, а оптимум знаходиться в точці С. Коли ціна на картоплю зростає, лінія обмеження бюджету зміщується вниз, з'єднуючи точки Л і D; новий оптимум розташовується в точці E. Зверніть увагу на те, що збільшення ціни на картоплю призвело до зростання його споживання. Чому ж споживач настільки дивним чином реагує на зміну ситуа-ції? Відповідь полягає в тому, що картопля належить до нижчих товарам. Зростання ціни на картоплю веде до відносного погіршення добробуту ня покупця. Під впливом ефекту доходаон обмежує покупки м'яса і збільшує споживання картоплі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Графік (б) являє криву попиту, побудовану на підставі рішень споживача. "
 1. Криві байдужості
  Більш складним принципом побудови кривих попиту на ту чи іншу продукцію є використання кривих байдужості і бюджетних ліній. Що таке криві байдужості і як їх будувати? Згадаймо, як у застійні роки купувалися продовольчі замовлення до свята. Зазвичай нам пропонували на вибір кілька варіантів цих замовлень. Причому складалися вони таким чином, щоб були рівноцінними,
 2. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені дійшли висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 4. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 5. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  Яким би не було остаточне вплив інфляційного або дефляційного руху цін на величину ставки первинного відсотка, немає ніякої відповідності між нею і тимчасовими змінами валової ринкової ставки відсотка внаслідок змін грошового відношення під дією грошових чинників. Якщо приплив або відплив грошей і заступників грошей в ринковій системі спочатку надає дію на
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 7. Величина і характер зміни попиту
  Отже, попит - величина змінна. При цьому слід розрізняти зміну величини попиту, або обсягу попиту, і зміна характеру попиту. Величина попиту змінюється тоді, коли переменна тільки ціна даного товару. Характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини. Графічно зміна обсягу попиту виражаються в «рух» по кривій попиту вниз або
 8. 3. Споживання та заощадження в масштабі національної економіки
  Центральна проблема макроекономіки для кейнсіанської теорії - фактори, що визначають рівень і динаміку національного доходу, його розподіл. Ці фактори кейнсіанство розглядає з позиції реалізації в умовах формування ефективного попиту. У зв'язку з цим він зосередив зусилля на вивченні основних складових частин сукупного попиту, тобто споживання і заощадження, а також факторів, від
 9. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 10. Іноді сторона, відчуває вплив зовнішніх ефектів, має можливість вирішити проблему в приватному порядку.
  Іноді сторона, відчуває вплив зовнішніх ефектів, має можливість вирішити проблему в приватному порядку. Наприклад, коли одна фірма надає побічний вплив на дру-гую фірму, компанії можуть інтерналізований зовнішній ефект допомогою об'єднання. Дру-гой спосіб вирішення проблеми - підписання зацікавленими сторонами соответствующе-го договору. Згідно з теоремою Коуза, якщо
© 2014-2022  epi.cc.ua